Historie hotelu Pfann

Hotel Pfann se nachází v centru města Pohořelice, zhruba pět minut pomalé chůze z autobusového nádraží, pět minut od pošty, sedm minut od objektu zdravotního střediska, základní školy, mateřské školy a střediska volného času. Jeho ideální poloha v centru města si více méně sama řekla o myšlenku zřídit v tomto památkově chráněném objektu multigenerační centrum města, které by sloužilo nejen občanům Pohořelic ale i celého správního obvodu obce s rozšířenou působností (tedy zhruba 13,6 tis. obyvatel).

Něco málo z historie objektu: První zmínky o objektu jsou z 16. a 17. století, kdy se datují pozdně renesanční počátky výstavby. Jednopodlažní renesanční jádro s klenutým prostorem bylo součástí svobodného statku a pravděpodobně se zde nacházela jedna ze dvou pohořelických hospod (Dolní hospoda). Ta často měnila majitele a byla také spolu s dvorem a mnoha dalšími domy pravděpodobně vyrabována a vypálena při vpádu Tatarů. Hospoda, nyní již označována jako hospoda U bílého koníčka nezanikla. Roku 1682 dostala dvůr darem hraběnka Marie Anna Františka z Valdštejna provdaná Paarová a nechala jej přestavět na reprezentativnější přechodné bydlení pro sebe a své dcery v barokním stylu s patrovými arkádami zdobící obě křídla otevřenými do dvora. Současný půdorys objektu ve tvaru písmene L vznikl během této barokní přestavby. V dalších letech Pohořelice zachvátilo několik požárů, které však naštěstí objekt nezasáhly a nepoškodily. Velký požár roku 1806 pravděpodobně poškodil i hospodu a bylo silně poničené druhé nadzemní podlaží a část krovu, který byl však nahrazen až v 19. století. V 70. a 80. letech 19. století došlo k poklasicistní přestavbě zájezdního hostince na hotel. Majitelem byl stavebník Johann Pfann, po jeho smrti vdova do hotelu neinvestovala a spíše jej pronajímala. Jedním z pronajímatelů byl na konci 19. století Jakob Tunkel, který zde provozoval restauraci. Od začátku 20. století měl objekt hotelu pronajatý pohořelický cukrovar.

Přístavby v první polovině 20. století (přístavba schodiště, kuchyně a toalet) velmi necitlivě narušily celkový vzhled a stavebně technický stav objektu a definitivně zaslepily obě podlaží a arkádové chodby. Další stavební změny se odehrávaly v interiérech, bylo výrazně změněno dispoziční řešení objektu.

pfann