Subjekty v KC

Kulturní a informační centrum

Příprava a pořádání kulturních, kulturně vzdělávacích akcí, zejména:
koncertů, divadelních představení, výstav, přehlídek,
prezentací výtvarných děl, fotografií a jiných uměleckých předmětů všech kategorií umělců
Shromažďování, zpracování a poskytování informací o kulturních činnostech v Pohořelicích, včetně provozování reklamních ploch zřízených městem Pohořelice.
Aktualizace webových stránek města Pohořelice v části kultura, sport a volný čas
Propagace města Pohořelice. Je tmelicí organizací pro spolky a sdružení, poskytuje pro ně služby, podporuje a propaguje jejich akce.

Pořádáme Slavnosti města Pohořelice a okolí.

Nabízíme: předprodej vstupenek, jízdní řády, kopírování, uveřejnění plakátů na stránkách města a reklamních tabulích města, pronajímáme sál Radnice, učebny, výstavní místnosti.

Kontakt:
Dominika Zapalačová
Tel.: 721 340 206 
kic@pohorelice.cz

Poradenství pro děti, mladistvé a dospělé

poskytuje odborné poradenství jednotlivcům, párům a rodinám v závažných životních situacích, do nichž se může dostat každý díky nečekaným změnám a zvýšeným nárokům života. Většina klientů přichází s partnerským, manželským či rodinným trápením, s problematikou rozvodovou či porozvodovou, ale i s řadou dalších vztahových či osobních nesnází. Jde především o pomoc v otázkách vzájemných vztahů, jakož i vztahů vůči sociálnímu okolí.

Kontakt:

Mgr. Simona Šidlová – etoped, psychoterapeut KBT

Pracovní doba:

Středa 9:00 – 16:00

Charitní pečovatelská služby Břeclav, pracoviště Pohořelice

Pečovatelská služba pro osoby se zdravotním postižením, seniory, rodiny s dětmi (bez omezení věku).

Posláním pečovatelské služby je poskytnout kvalitní pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením tak, aby mohli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Proto spolupracujeme s uživateli naší služby individuálně tak, abychom zachovali jejich domácí zvyklosti a oni mohli důstojně žít a případně opět se zapojovat do běžného života společnosti. Zároveň podporujeme schopnosti klienta a dopomáháme i k co největší jeho soběstačnosti.

Důležitou součástí spolupráce je rodina klienta. Blízkost rodiny je pro každého z nás velmi důležitá a pro osoby, které věkem či onemocněním dochází o plnou svoji soběstačnost, je nepostradatelná.

Pečovatelská služba dochází do domácností v předem určeném a vymezeném čase během celého dne tak, aby pomoc byla smysluplná a splnila klientům jejich přání, zůstat co nejdéle doma. Pokud to situace vyžaduje, zabezpečujeme podporu klientům i ve večerních hodinácha o víkendech. Tuto službu i mimo všední dny už několik našich klientů plně využilo.

Vedoucí: Lenka Králíková
Telefon: 519 322 208, nebo 730 554 020
E-mail: lenka.kralikova@breclav.charita.cz
Web: www.breclav.charita.cz

Provozní doba: Pondělí – Neděle 7:00 – 20:00

Klub seniorů Pohořelice

Spolek cca 160 členů

Dámský klub, Klub paličkování, Klub důchodců, Univerzita 3. Věku

V klubu se scházejí muži i ženy v počtu cca 160 osob k přátelskému posezení se zpěvem, tancem, věnují se karetním a jiným společenským hrám. Návštěvníci klubu zde pořádají oslavy svých životních jubileí, posezení u příležitosti vánočních nebo velikonočních svátků, zájezdy. V klubu je k dispozici, projektor, televizor, video, počítač s internetem i zázemí kuchyně.

Senioři klub navštěvují obvykle každý den na různé skupiny Dámský klub, Klub paličkování, Klub důchodců, Univerzita 3. Věku

Skauti – 6. Oddíl Ignis Pohořelice

Ve školním roce 2019/2020 náš oddíl čítá celkově 6 družin pro děti ve věku od 4 do 15 let a roverský kmen, který sdružuje vedoucí z oddílu. Celkově náš oddíl čítá téměř 90 členů.

Kapři – pondělí od 17:00 do 19:00, Surikaty – úterý od 16:30 do 18:00, Pandy – středa od 16:30 do 18:00, Jeleni – středa od 17:00 do 19:00, Lvíčata – čtvrtek od 17:00 do 18:30, Sokoli – čtvrtek od 17:00 do 19:00

Web: https://ignis.junakvranovice.cz/

Odborné učiliště Cvrčovice

Střední škola poskytuje odborné vzdělávání, a to i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a se zdravotním postižením.

V KC Pfann probíhá praktická výuka pro:

Potravinářská výroba – cukrářské práce

Obor je určen pro dívky a chlapce. Žáci se učí jednoduché práce při přípravě surovin a výrobě cukrářských výrobků, včetně modelování a zdobení. Soubor vědomostí a praktických dovedností jim umožní uplatnění zejména v profesi cukrář.

Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce

Žáci v průběhu studia získávají základní praktické i teoretické znalosti při přípravě jídel teplé i studené kuchyně dle receptur.

Web: https://www.oucvrcovice.cz/

Mateřské centrum

se pravidelně schází 2x týdně v budově nově zrekonstruovaného hotelu Pfann. Cílem centra je vytvořit bezpečné a podnětné prostředí s možností oddechu, zábavy i získání impulsů k dalšímu rozvoji rodičů i dětí. Nechybí zde rodinná atmosféra a setkáte se zde s týmem lektorů, kteří jsou sami rodiči a zároveň i kvalitními pedagogy, kteří Vám mají co předat jak po odborné, tak i po osobní, lidské stránce.

Pfann klub

je místo odpočinku a zábavy pro všechny, kteří rádi obohacují život novými zážitky, mají rádi neformální přátelská setkání, a kteří se chtějí se podílet na přípravě programu. Pfann klub pro děti a mládež přichází s nabídkou atraktivních a trendových činností.

https://www.svcpohorelice.cz/

Komunitní sociální pracovník

Komunitní sociální pracovník zajišťuje odbornou pomoc zaměřenou na konkrétní a praktické řešení obtížné sociální situace člověka a jednou z primárních aktivit je hledání řešení problémů v komunitě a umožnění vzniku rozvojových procesů komunity – tedy zapojit místní občany, organizace, spolky a třeba i neformální skupiny do řešení nastalých problémů.

Skrze sociálně-aktivizační činnosti budou obyvatelé motivováni k většímu zapojení se do dění v obci a k hledání místních zdrojů pro řešení nepříznivé sociální situace, ve které se ocitli zejména ti, se ztíženým přístupem k institucím a službám.

Úkolem komunitního sociálního pracovníka je zajišťovat realizaci akcí směřující ke zlepšení sociální  situace jednotlivců a komunity jako celku.

Magdaléna Němečková, DiS

Kontakt : 606 953 811

Pracovní doba:

Pondělí 9:00 – 17:00

Úterý 9:00 – 17:00

Středa dle domluvy

Čtvrtek 9:00 – 17:00

Pátek 9:00 – 17:00