Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024

Město Pohořelice zveřejňuje schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024. V elektronické podobě je zveřejněn zde: Soubor. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ze zasedání ZM dne 22.6.2022, usnesení č. 3/XXXVII/22).