ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU

Vyvěšeno: 22.11.2023
Bude sejmuto: 8.12.2023
Téma: Pronájem nebytových prostor

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění záměr pronájmu nebytových prostor v budově města č.p. 699 na ul. Vídeňská v Pohořelicích (k.ú. Pohořelice nad Jihlavou), stojící na pozemku p.č. 2493. Jedná se o 3 samostatné kanceláře v pavilonu B – I.NP městského úřadu.