2. Noc s Andersenem 2009

V pátek 3.dubna 2009 se konala již druhá Noc s Andersenem v městské knihovně. Naše knihovna se tak stala jednou z 840 českých, slovenských, polských a slovinských knihoven, a připojila se dnes již k mezinárodní akci na podporu dětského čtenářství. Vše začalo Pohádkou stezkou, kterou pro širokou veřejnost připravil divadelní spolek Pohoda. Děti
a rodiče přivítal v městském parku Večerníček, který rozdal dětem papírové čepice, Mach, Šebestová a pes Jonatán. Další večerníčkovské postavičky Křemílek a Vochomůrka dali dětem za úkol najít košíček se semínky kvíteček a semínka zasadit. Anče z Krkonošských pohádek naříkala na Trautenberka a volala s dětmi na pomoc Krakonoše. Pohádková babička sehrála s dětmi pohádku O červené Karkulce, Pat a Mat vyrobili lesní lavičku, kterou většina dětí ráda vyzkoušela. Naše pohádková stezka skončila u stromečku Pohádkovníku, který děti zalily a ovázaly mašličkami. Naši spáči se odebrali do knihovny, kde byl připraven večerní program. Po dobré večeři se povídalo, soutěžilo, hrálo, četlo
a chatovalo. Za splněné úkoly děti získávaly zlaťáky. Noční procházkou jsme poslali andersenovké pohlednice našim známým. Nejmladší děti usínaly kolem půlnoci, starší si užívaly volnosti trochu déle. Ráno se nikomu nechtělo stávat, a tak se stávalo s veselou písničkou. Po snídani ještě děti vyrobily malou berušku, převzaly pamětní listy a malé dárečky. Naši spáči odcházeli s úsměvem a hezkými zážitky.