Úřední deska

Úřední deska

Vyvěšeno Vzestupně Sestupně
Bude sejmuto Vzestupně Sestupně
Číslo jednací Vzestupně Sestupně
Název a anotace Vzestupně Sestupně
Vyvěšeno: 1.6.2023
Bude sejmuto: 17.6.2023
Číslo jednací: MUPO-26125/2023/OD/KOP
Téma: Opatření veřejné povahy

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dleustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č....

Vyvěšeno: 31.5.2023
Bude sejmuto: 31.1.2024
Číslo jednací:
Téma: Hospodaření města

Rozpočtové opatření č. 4/2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 4/2023. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout níže. Do jeho listinné podoby lze...

Vyvěšeno: 31.5.2023
Bude sejmuto: 31.1.2024
Číslo jednací:
Téma: Hospodaření města

Rozpočtové opatření č. 3/2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3/2023. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout níže. Do jeho listinné podoby lze...

Vyvěšeno: 31.5.2023
Bude sejmuto: 16.6.2023
Číslo jednací:
Téma: Oznámení řízení
Vyvěšeno: 30.5.2023
Bude sejmuto: 14.6.2023
Číslo jednací:
Téma: Oznámení o přerušení dodávek
Vyvěšeno: 30.5.2023
Bude sejmuto: 14.6.2023
Číslo jednací:
Téma: Veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška MUPO-25572/2023/ZP/VOL

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí oznamuje zahájení vodoprávního řízení o schválení Kanalizačního řádu obce Vranovice.

Vyvěšeno: 30.5.2023
Bude sejmuto: 15.6.2023
Číslo jednací:
Téma: Opatření veřejné povahy

Návrh opatření obecné povahy

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí vydává Návrh opatření obecné povahy č.j. JMK 74732/2023

Vyvěšeno: 30.5.2023
Bude sejmuto: 21.6.2023
Číslo jednací:
Téma: Výběrová řízení

Oznámení o volném pracovním místě

Městský úřad Pohořelice hledá vhodného uchazeče na volné pracovní místo

Vyvěšeno: 29.5.2023
Bude sejmuto: 15.6.2023
Číslo jednací:
Téma: Prodej pozemků
Vyvěšeno: 29.5.2023
Bude sejmuto: 14.6.2023
Číslo jednací:
Téma: Pronájem nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku města

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění záměr pronájmu části nebytového prostoru o výměře cca...

Vyvěšeno: 29.5.2023
Bude sejmuto: 15.6.2023
Číslo jednací:
Téma: Prodej pozemků
Vyvěšeno: 25.5.2023
Bude sejmuto: 10.6.2023
Číslo jednací: MUPO-24653/2023/SU/LEB
Téma: Veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška čj. MUPO-24653/2023/SU/LEB

Pohořelice – intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV, SO 212 Komunikace, SO 226 Garáž Obsah