Kontakty

 • A
 • B
 • D
 • F
 • G
 • H
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • P
 • R
 • S
 • T
 • V
 • W
 • Z
 • Č
 • Š

Kancelář tajemníka

Starosta
Bc. Miroslav Novák, DiS.

E-mail: miroslav.novak@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 320
Mob.: 602 545 377
Kancelář: C310

Místostarosta
Mgr. Patrik Pařil

E-mail: patrik.paril@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 329
Mob.: 777 794 444
Kancelář: C309

Místostarosta
Mgr. Ondřej Veselý, LL.M.

E-mail: ondrej.vesely@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 321
Mob.: 777 129 560
Kancelář: C309

Tajemník
Ing. Zdeněk Blecha

E-mail: tajemnik@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 322
Mob.: 606 600 992
Kancelář: C311

Právník
Mgr. Lucie Ptáčková

E-mail: lucie.ptackova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 326
Kancelář: C303

Pověřena vedením odboru, sekretariát a hřbitovní matrika
Mgr. Renata Babčanová

E-mail: sekretariat@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 328
Mob.: 606 098 660
Kancelář: C306

Personalista, mzdová účetní
Věra Formanová

E-mail: vera.formanova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 384
Mob.: 728 472 967
Kancelář: C325

Investice
Ing. Pavel Stejskal

E-mail: pavel.stejskal@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 339
Mob.: 725 862 431
Kancelář: C326

Administrativa pro investice
Bc. Veronika Zvejšková, DiS.

E-mail: veronika.zvejskova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 335
Kancelář: C326

Občanskoprávní přestupky přestupková komise
Mgr. Kateřina Janderová

E-mail: katerina.janderova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 377
Kancelář: C229

Regionální rozvoj, dotační programy, státní správa a samospráva ve školství
Ing. Hana Mlýnková

E-mail: hana.mlynkova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 324
Mob.: 602 227 159
Kancelář: C322

Regionální rozvoj, dotační programy
Ing. Ivana Kohútová

E-mail: ivana.kohutova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 387
Mob.: 737 507 467
Kancelář: C322

Informatik
Ing. Petr Procházka

E-mail: informatik@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 327
Mob.: 602 119 830
Kancelář: C106

Informatik
Bc. Zdeněk Štursa

E-mail: zdenek.stursa@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 334
Kancelář: C109

Podatelna, informace a spojovatelka
Marie Fajmanová

E-mail: marie.fajmanova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 311
Kancelář: A105

Matrika
Miluše Sedláčková

E-mail: miluse.sedlackova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 314
Kancelář: C232

Občanské průkazy
Zuzana Škamradová

E-mail: zuzana.skamradova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 313
Kancelář: C230

Evidence obyvatel, cestovní doklady
Petra Prokešová

E-mail: petra.prokesova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 315
Kancelář: C231

Údržba města
Pavel Čermák

E-mail: udrzba@pohorelice.cz
Tel.: 519 424 552
Mob.: 724 719 329

Údržba města
Miroslav Bartoň

E-mail: udrzba@pohorelice.cz
Mob.: 604 361 015

Správa bytového a nebytového fondu, fakturace, správa a vymáhání pohledávek, majetkoprávní agenda
Hana Plchová

E-mail: hana.plchova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 392
Mob.: 724 058 252
Kancelář: C231

Kulturní a informační centrum
Dominika Zapalačová

E-mail: kic@pohorelice.cz
Mob.: 721 340 206
Kancelář: nám. Svobody 79

Kulturní a informační centrum
Klára Kubíková

E-mail: klara.kubikova@pohorelice.cz
Kancelář: nám. Svobody 79

Městská policie


Dispečink

E-mail: mpolicie@pohorelice.cz
Mob.: 607 621 334
Kancelář: Lidická 1080

Strážník č. 003
Jaroslav Lukáč

E-mail: jaroslav.lukac@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 366
Mob.: 606 052 858
Kancelář: Lidická 1080

Strážník č. 004
Milan Čech

E-mail: milan.cech@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 325
Mob.: 601 051 227
Kancelář: Lidická 1080

Strážník č. 005
Milan Stuchlík

E-mail: mpolicie@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 325
Mob.: 702 259 150
Kancelář: Lidická 1080

Strážník č. 006
Miroslav Robl

E-mail: miroslav.robl@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 325
Mob.: 722 982 081
Kancelář: Lidická 1080

Strážník č. 007
Bedřich Kazda

E-mail: bedrich.kazda@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 325
Mob.: 601 695 267
Kancelář: Lidická 1080

Vedoucí strážník č. 001
Mgr. Bc. Miloš Rouzek

E-mail: milos.rouzek@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 333
Mob.: 607 035 268
Kancelář: Lidická 1080

Strážnice čekatelka
Bc. Vendula Krejčová

E-mail: vendula.krejcova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 325
Mob.: 720 937 022
Kancelář: Lidická 1080

Knihovna

Knihovnice
Martina Minaříková

E-mail: knihovna@pohorelice.cz
Tel.: 519 424 469
Kancelář: Brněnská 2

Knihovnice
Ivana Háková

E-mail: knihovna@pohorelice.cz
Tel.: 519 424 469
Kancelář: Brněnská 2

Sportovní hala

Sportovní hala
Miroslav Juha

E-mail: sportovni.hala@pohorelice.cz
Mob.: 774 425 338
Kancelář: Dlouhá 37

Sportovní hala
Jiří Vintrlík

E-mail: sportovni.hala@pohorelice.cz
Mob.: 725 924 466
Kancelář: Dlouhá 37

Odbor dopravy

Vedoucí
Ing. Miroslav Šár

E-mail: miroslav.sar@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 370
Mob.: 606 601 450
Kancelář: C225

Silniční správní úřad
Mgr. Pavla Konečná

E-mail: pavla.konecna@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 391
Kancelář: C224

Přestupky v dopravě
Lenka Himerová

E-mail: lenka.himerova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 368
Kancelář: C205

Přestupky v dopravě, správní řízení
Mgr. Jindřich Hujňák

E-mail: jindrich.hujnak@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 368
Kancelář: C205

Přestupky v dopravě, správní řízení
Bc. Rudolf Horký

E-mail: rudolf.horky@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 337
Kancelář: C203

Přestupky v dopravě, správní řízení
Ing. Rostislav Adam

E-mail: rostislav.adam@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 378
Kancelář: C204

Přestupky v dopravě, správní řízení
Bc. Ivo Vystrčil

E-mail: ivo.vystrcil@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 369
Kancelář: C204

Přestupky v dopravě, správní řízení
Ing. Ondřej Mrenica

E-mail: ondrej.mrenica@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 376
Kancelář: C107

Přestupky v dopravě, správní řízení
Bc. Marek Hammer

E-mail: marek.hammer@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 371
Kancelář: C104

Přestupky v dopravě, agenda taxislužeb
Andrea Dudová

E-mail: andrea.dudova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 375
Kancelář: C112

Administrace – přestupky
Marcela Šťastná

E-mail: marcela.stastna@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 390
Kancelář: C111

Zkušební komisař, agenda taxislužeb
Mgr. Jan Hauerland

E-mail: jan.hauerland@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 395
Mob.: 601 372 524

Technik registru vozidel
Mgr. Luděk Kincl

E-mail: ludek.kincl@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 372
Kancelář: C226

Technik registru vozidel
Ing. Luděk Pokorný

E-mail: ludek.pokorny@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 367
Kancelář: C226

Evidence ŘP
Lenka Dudová

E-mail: lenka.dudova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 374
Kancelář: C226

Evidence vozidel
Marta Matějková

E-mail: marta.matejkova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 373
Kancelář: C226

Odbor finanční

Vedoucí finanční kontrola, agenda dotací poskytovaných z rozpočtu města
Ing. Lenka Forýtková

E-mail: lenka.forytkova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 393
Mob.: 725 587 411
Kancelář: C323

Zástupce vedoucí hlavní účetní
Soňa Čeperová

E-mail: sona.ceperova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 383
Kancelář: C338

Majetkoprávní agenda, půjčky z Fondu rozvoje bydlení, agenda výherních hracích automatů
Ing. Jitka Šútovská

E-mail: jitka.sutovska@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 382
Mob.: 702 282 367
Kancelář: C337A

Hlavní pokladní, účetní
Marcela Nečasová

E-mail: marcela.necasova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 381
Kancelář: vestibul

Fakturace, účetní
Gabriela Čermáková

E-mail: gabriela.cermakova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 352
Kancelář: C337

Správce rozpočtu, účetní, problematika DPH, fakturace
Jana Panochová

E-mail: jana.panochova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 380
Kancelář: C336

Správce místních poplatků, správa a vymáhání pohledávek, pokladní
Marta Šťastná

E-mail: marta.stastna@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 385
Kancelář: C324

Správa a vymáhání pohledávek
Žaneta Háková, DiS.

E-mail: zaneta.hakova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 386
Kancelář: C324

Vymáhání pohledávek ze samostatné působnosti, vyúčtování energií, přefakturace energií
Veronika Buryánová

E-mail: veronika.buryanova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 389
Kancelář: C336A

Odbor sociální a zdravotní

Vedoucí
Ing. Silvie Maturová

E-mail: silvie.maturova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 350
Mob.: 724 897 432
Kancelář: C206

Sociální pracovník obce
Bc. Irena Peřinková

E-mail: irena.perinkova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 356
Kancelář: C207

Sociální pracovník obce
Bc. Magda Koňáková

E-mail: magda.konakova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 357
Kancelář: C209

Sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče
Bc. Renata Štursová

E-mail: renata.stursova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 355
Kancelář: C210

Sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče
Mgr. Lenka Kouřilová

E-mail: lenka.kourilova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 351
Kancelář: C212

Sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče
Bc. Veronika Křenková

E-mail: veronika.krenkova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 353
Kancelář: C211

Sociálně-právní ochrana dětí, kurátor pro mládež
Mgr. Jana Holá

E-mail: jana.hola@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 354
Kancelář: C245

Odbor stavební

Vedoucí
Ing. Iva Hrstková

E-mail: iva.hrstkova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 340
Kancelář: C329

Administrativa
Jarmila Svobodová

E-mail: jarmila.svobodova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 343
Kancelář: C328

Administrativa
Helena Kunovská

E-mail: helena.kunovska@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 349
Kancelář: C328

Stavební technik
Ing. Andrea Jurková

E-mail: andrea.jurkova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 341
Kancelář: C330

Stavební technik
Ing. Marie Troppová

E-mail: marie.troppova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 344
Kancelář: C327

Stavební technik
Ing. Kateřina Kuncová

E-mail: katerina.kuncova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 342
Kancelář: C327

Stavební technik
Bc. Bedřiška Lehnertová

E-mail: bedriska.lehnertova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 346
Kancelář: C332a

Územní plánování, GIS, ÚAP
Pavel Bravenec

E-mail: pavel.bravenec@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 345
Kancelář: C332

Územní plánování, GIS, ÚAP
Ing. Iva Brůchová

E-mail: iva.bruchova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 347
Kancelář: C332

Památková péče, stavební technik
Mgr. Pavel Šotnar

E-mail: pavel.sotnar@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 323
Kancelář: C333

Odbor obecní živnostenský úřad

Vedoucí
Bc. Irena Mitošinková

E-mail: irena.mitosinkova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 330
Mob.: 602 747 230
Kancelář: C243

Živnost. agenda
Mgr. Jana Blovská

E-mail: jana.blovska@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 331
Kancelář: C241

Živnost. agenda
Ing. Radomíra Reichmannová

E-mail: radomira.reichmannova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 332
Kancelář: C242

Odbor životního prostředí

Vedoucí odboru, státní správa lesů, myslivost, veterinární prevence
Ing. Václav Procházka

E-mail: vaclav.prochazka@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 360
Kancelář: C233

Vodoprávní úřad
Ing. Ludmila Vodičková, Ph.D.

E-mail: ludmila.vodickova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 363
Kancelář: C238

Vodoprávní úřad
Ing. Roman Tříska

E-mail: roman.triska@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 364
Kancelář: C238

Rybářství, rostlino-lékařská péče, ochrana zem. půdního fondu, ochrana přírody a krajiny
Ing. Jana Wasserbauerová

E-mail: jana.wasserbauerova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 365
Kancelář: C236

Ochrana ovzduší, odpadové hospodářství
Ing. Ivana Galiová

E-mail: ivana.galiova@pohorelice.cz
Tel.: 519 301 362
Mob.: 720 071 497
Kancelář: C237