Tichá linka

Tichá linka je sociální služba tlumočení znakového jazyka a přepisu mluvené řeči do textu online. Je určena lidem se sluchovým nebo kombinovaným postižením a umožňuje jim komunikovat se slyšícími lidmi bez bariér. Klient při použití zvolí vhodnou službu.

Pokud komunikuje ve znakovém jazyce, vybere si online tlumočení a spojí se s tlumočníkem prostřednictvím videohovoru.

Pokud komunikuje v českém jazyce, zvolí službu přepisu a spojí se s přepisovatelem skrze textové okno. Tlumočník/přepisovatel potom zprostředkuje telefonickou nebo osobní komunikaci či upraví nebo přeloží text. Tichá linka je také dostupná na zhruba 300 místech po celé ČR – mapu bezbariérových míst najdete zde. Ročně se přes Tichou linku uskuteční více než 20 000 požadavků. Služba a potřebná podpora je zdarma nonstop.

Online tlumočnická služba získala mj. nominaci na cenu Mosty vyhlašovanou každý rok Národní radou pro zdravotně postižené České republiky. Tato cena je určena pro projekty, které dlouhodobě, cíleně a systémově podporují osoby se zdravotním postižením.

Online tlumočení a přepis jsou provozovány neziskovou organizací Tichý svět, o.p.s. od roku 2008.

A jak online tlumočení a přepis zhruba funguje? Podívejte se na video: