Městský úřad

Městský úřad

Městský úřad sídlí na ulici Vídeňské č.p. 699 v budově C (bývalý VÚVZ) na výjezdu z města směr Mikulov-Vídeň. Pokud přijíždíte na městský úřad směrem od Brna, je výhodnější objet město po rychlostní komunikaci R51, exit na R53 směr Znojmo, po asi 100m doleva směr Pohořelice. Ušetříte si tak průjezd celým městem.

V budově jsou umístěny všechny odbory Městského úřadu. Čísla kanceláří mají tříčíselnou hodnotu. Stovkový řád určuje podlaží (100 je přízemí) a ostatní dvě čísla určují pozici kanceláře po vstupu do chodby. Číslování je ve směru hodinových ručiček.

Významným momentem v moderní historii města se stal rok 2003, kdy se Pohořelice staly obcí s rozšířenou působností, kdy správní obvod zahrnuje dalších 12 okolních obcí: Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Přibice, Vlasatice, Vranovice, Šumice a Troskotovice. Význam města Pohořelice v regionu tak ještě vzrostl, kdy se stalo přirozeným vzdělávacím, kulturním, zdravotním i společenským centrem nejenom pro obyvatele regionu.

Odbory městského úřadu

V 1. NP (přízemí) najdete:

Podatelna

Pokladna

Správce informačních a komunikačních technologií (dveře C106 a C109)

V 2. NP (1. patro) najdete:

Odpor dopravy a silničního hospodářství – přestupky, správní řízení, zkušební komisař (dveře C203-205), evidence řidičských průkazů, evidence vozidel, technik registru vozidel (dveře C223 – C227)

Kancelář tajemníka – evidence obyvatel, cestovní doklady, občanské průkazy (dveře C230, C231), matrika, CzechPoint (dveře C232), přestupková komise (dveře C229)

Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, státní správa lesů, myslivost, rybářství, ochrana zem. půdního fondu (dveře C233, C236 – C238)

Odbor obecní živnostenský úřad (dveře C241 až C243)

Odbor sociální a zdravotní (dveře C209 až C211), poradna pro rodinu (budova B)

městský úřad

V 3. NP (2. patro) najdete:

Kancelář starosty, místostarosty

Kancelář tajemníka – právník města (dveře C303), sekretariát, CzechPoint (C306), školství a regionální rozvoj (dveře C322), investice a údržba města (dveře C326), personalista (dveře C325), zasedací místnost (dveře C308)

Finanční odbor –  vedoucí, dotace z rozpočtu města, finanční kontrola (dveře CD336), zástupce vedoucí, hlavní účetní (dveře C338), správa rozpočtu, DPH (dveře C 323), bytová správa a nebytové prostory (dveře C321), správa majetku, VHP, půjčky z Bytového fondu (dveře C337), místní poplatky, správa pohledávek (dveře C324), fakturace (dveře C337) 

Odbor územního plánování a Stavební úřad, památková péče (dveře C327 až C333)

Zasedací místnost (dveře 335)

Kontakt

Město Pohořelice
Vídeňská 699 691 23
Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
E-mail: info@pohorelice.cz
ID datové schránky: 5vjbzr8

Úřední hodiny

Aktuální úřední hodiny

Pondělí07:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00
Středa07:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00
Pátek07:30 – 11:30

Hlavní pokladna

Pondělí7:30 – 11:30 a 12:30 -17:00
Úterý7:30 – 11:30 a 12:30 -15:00
Středa7:30 – 11:30 a 12:30 -17:00
Čtvrtek7:30 – 11:30 a 12:30 -15:00
Pátek7:30 – 13:00