4. Noc s Andersenem 2011

Letošní Noc proběhla ve spolupráci se Střediskem volného času Pohořelice, které připravilo krásnou pohádkovou cestu pro širokou veřejnost. Děti, mnohé za doprovodu rodičů, plnily úkoly zadávané pohádkovými postavami – u vodníka lovily rybičky, na další zastávce hádaly pohádkové písničky, zhlédly scénky z pohádek O perníkové chaloupce, O Červená karkulka, Křemílek a Vochomůrka sázeli semínko, u Makové panenky hledaly společné dvojice a Honza měl pro ně připraveny otázky, které děti hbitě odpověděly. Děti malovaly obrázky na téma pohádky a pohádkové postavičky. Na závěr pohádkové cesty dostaly děti sladkou odměnu.

Vybraní dětští čtenáři odešli do knihovny, aby zde prožili pohádkovou Noc s Andersenem. A co se v knihovně dělo? Děti se dozvěděly něco o spisovateli Václavu Čtvrtkovi, jehož 100. výročí narození jsme slavili, také téma naší Noci bylo Čtvrtek v pátek i v sobotu, zasoutěžily si, vyzkoušely svůj postřeh, vědomosti a také fantazii. Před půlnocí jsme se vydali na stezku odvahy a usínání proběhlo za čtení příběhu z knihy Strašibraši, poslední spáči usínali kolem druhé hodiny. Ráno se některým dětem moc vstávat nechtělo, ale písničky je probudily a mimo to se děti těšily na vyhlášení výherců soutěže Noci. Největší radost z výsledků mělo družstvo modrých ve složení L. Valová, Z. Müllerová, A. Havlásková a Dominik Zoufalý. Co ještě dodat? Letošní Noc se vydařila a již se těšíme na další.