5. Noc s Andersenem 2012

V městské knihovně proběhla v pořadí už 5. Noc s Andersenem, které se zúčastnilo 10 malých čtenářů ( 1 chlapec onemocněl). Po uložení věcí na spaní, jsme odešli ke středisku volného času, kde měl divadelní kroužek připraveny ukázky z pohádek. Názvy pohádek měly děti uhodnout. Poté jsme vyrazili do městského parku na pohádkovou cestu. I přes nepřízeň počasí jsme se všichni zasmáli a pobavili. Pracovníkům střediska patří velký dík za dokonalou přípravu i provedení.

Po návratu do knihovny jsme se zahřáli teplým čajem a navečeřeli. Po krátkém seznámení se opět začalo soutěžit. Děti se rozdělily do 3 skupin, každá skupina měla svou barvu košíčku, do kterého sbírala vajíčka – body. Povídali jsme si o H.CH.Andersenovi a Jiřím Trnkovi a jejich pohádkách. Děti si zahrály na ilustrátory a každý si navrhl svou obálku knihy. Na protažení jsme soutěžili v pohybových aktivitách, což se všem líbilo. Luštily se zašifrované názvy pohádek, skládali jsme obrázkové skládanky, hádali hádanky, četli. Také jsme si při plnění úkolů zazpívali. Košíčky se mezitím plnily vajíčky. Na dobrou noc jsme dětem přečetli pohádku. Poslední nespavci usínali dlouho po půlnoci a před šestou hodinou se první spáči probouzeli.

Po snídani jsme vyrobili velikonoční kraslice, kterými jsme vyzdobili knihovnu. Nastalo vyhodnocení soutěží , byly rozdány pamětní listy, andersenovské perníčky, sladkosti a malé dárečky. Věříme, že si děti odnesly hezké zážitky i ponaučení.