6. Noc s Andersenem 2013 + foto

V pátek 5. dubna se v knihovně sešlo 10 dětí k pohádkovému nocování. Pracovníci SVČ připravili krásný program na téma Vznik a vývoj písma. Zde si děti mohly prohlédnout nejrůznější typy písma, vyzkoušet psaní klínovým písmem, krasopis, nebo si napsat své jméno čínskými znaky. Program pokračoval v knihovně. Zde jsme si pustili video o výrobě ručního papíru ve Velkých Losinách, což děti velmi zaujalo. Psaní iniciálek svého jména krasopisem nebyl pro nikoho problém a výtvory dětí zdobí nástěnku v knihovně. Celý večer se soutěžilo, plnily se různé úkoly, povídali jsme si o pohádkách dánského spisovatele, četlo se … Spát se nikomu moc nechtělo, ale únava byla silnější. Kolem jedné hodiny celá knihovna utichla a všem se určitě mezi knihami něco pěkného zdálo. Po snídani si děti sbalily své pelíšky a vyhodnotila se soutěž družstev. Každý dostal malé upomínkové dárečky, zhotovilo se poslední foto a spokojeně jsme se rozešli domů.