Březen měsíc čtenářů 2023

 Březen měsíc čtenářů 2023

  • Knihovna plná skřítků –  besedy pro děti školní družiny, mateřské školy a žáky základní školy
  • Kytička nebo srdce pro tebe – výtvarná dílnička k MDŽ pro děti 
  • Norsko – cestopisná beseda s manželi Poulíkovými 21. 3. v 17.00 hodin
  • Proč mají děti problémy s rodiči – beseda s psychologem Jiřím Adamcem 28. 3. v 17.00 hodin
  • Noc s Andersenem – pro přihlášené děti ve spolupráci se SVČ 31. 3. – 1. 4.
  • Burza vyřazených časopisů