Březen – měsíc čtenářů – v knihovně

Letošní měsíc čtenářů nám začal představením nové knihy Věrtel pohádek a pověstí z celého Česka, ve které je i pohádka o Pohořelicích. Knihu si můžete zakoupit v městské knihovně za 250 Kč.

Potom se u nás během března vystřídala všechna oddělení školní družiny. Navštívily nás taktéž děti ze školky. Besedy byly na téma „ Probouzení jara“. S dětmi jsme si povídali o tom, jak se na jaře probouzí příroda, a zaměřili jsme se na včeličky. Dozvěděly se, co vše musí včelky a včelař udělat, než si mohou namazat med na chleba nebo dát do čaje. Využili jsme k tomu albi tužku, kterou v knihovně také půjčujeme. Chtěla bych tímto ještě jednou poděkovat Sovičkám, které nám přinesly krásné hyacinty a tím nám do knihovny vnesly jaro.

11. března jsme se věnovali svému zdraví. Přijela za námi Tereza Kukol se svou přednáškou na téma „Vybírej v obchodě to nejlepší“. Naučila nás orientovat se v etiketách výrobků. Také jsme se dozvěděli, že ne vše, co se tváří jako zdravé, zdravé opravdu je. Samozřejmostí bylo také měření na bio-impedančním přístroji pro ty, kteří měli zájem. Výsledky nám podrobně vysvětlila a upozornila na problémy. Její besedy jsou vždy velmi poučné a pochopitelné i pro laiky a tím pádem i lehce praktikovatelné v životě. Už se těším na další a co nového se opět dozvíme.

Tradičním zakončením března byla Noc s Andersenem, kterou jsme pořádali ve spolupráci se Střediskem volného času. Letošní přespávačka začala na Tyršovce 1. dubna večer, kde děti dělaly různé soutěže na téma Josef Lada. Po večerním promítání ulehly a ráno po snídani se šlo do knihovny. Tady je čekaly různé workshopy. Mohly si vyrobit vlastní odznáček, zápich do květináče a seznámit se s albi tužkou. V neposlední řadě vyzkoušet brýle, ve kterých je celý svět naruby a i namalování čtverečku je nepředstavitelný úkol.

Musím říct, že jsme si tento měsíc neskutečně užili, protože v knihovně to opravdu žilo a všude byl slyšet dětský smích.