archiv

Informace z odboru životního prostředí

1.3.2017

Základní informace k novému systému třídění odpadu

Město Pohořelice bylo úspěšným žadatelem o dotaci v rámci dotačního titulu OPŽP. V rámci této dotace pořizuje sběrné nádoby na separovaný odpad ve...

Číst více

26.3.2008

Ochrana ovzduší

Znečištění ovzduší představuje stále jedno z nejvýznamnějších rizik pro lidské zdraví, především z toho důvodu, že jsme znečištěnému...

Číst více