archiv

Územní plánování

2.5.2024

Územní studie PLOCHA B4b k. ú. Troskotovice

Dne 29.04.2024 byla předána Městysem Troskotovice dokumentace územní studie, zpracovaná na základě zadání územní studie a zohledňující požadavky městyse...

Číst více

5.3.2024

Změna č. 5 ÚP Troskotovice

Dokumentace změny č. 5 ÚP Troskotovice a úplné znění po změnách č. 1-5 ÚP Troskotovice Dne 04.01.2024 nabyla účinnosti změna č. 5 územního plánu...

Číst více

26.1.2024

Změna č. 3 ÚP Malešovice

Dne 14.12.2023 vydalo zastupitelstvo obce Malešovice změnu č. 3 územního plánu Malešovice, která nabyla účinnosti dne 6.1.2024. Dokumentace změny č. 3...

Číst více

18.12.2023

Územní studie “Výrobně-logistický areál GARRIBBA” Pohořelice

Řešení územní studie v lokalitě plochy Z20 VS a Z17 VS na ulici Brněnská v Pohořelicích.

Číst více

31.7.2023

Změna č. 2 ÚP Pohořelice

Zastupitelstvo města Pohořelice vydalo dne 28.06.2023 změnu č. 2 územního plánu Pohořelice, která dne 29.07.2023 nabyla účinnosti. Dokumentace změny č....

Číst více

16.5.2023

Územní studie “Logistický areál Garribba, Pohořelice”

Dne 12.04.2023 vzalo zastupitelstvo města Pohořelice na vědomí řešení územní studie. Územní studie

Číst více

28.3.2023

Územní studie “US-02 Za Drůbežárnou”, Malešovice

Dne 20.3.2023 schválilo zastupitelstvo obce Malešovice aktualizaci územní studie. Dokumentace územní studie – aktualizace 2023

Číst více

27.3.2023

Úplné znění ÚP Pasohlávky po změně č. 4

Dne 2.2.2023 vydalo zastupitelstvo obce Pasohlávky změnu č. 4 Územního plánu Pasohlávky, která nabyla účinnosti dne 21.2.2023. Textová část Výkres...

Číst více

27.1.2023

Územní studie plochy Z40 v k. ú. Pasohlávky, aktualizace 09/2022

Dne 19.9.2022 přijalo zastupitelstvo obce Pasohlávky aktualizaci 09/2022 územní studie v ploše Z40a, Z40b dle ÚP Pasohlávky.

Číst více

18.1.2023

Mapový portál DSO Čistá Jihlava

Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava – GIS prostřednictvím webové mapové aplikace Geoportál GEPRO. Geoportál GEPRO je pořízen v rámci...

Číst více

4.1.2023

Úplné znění ÚP Malešovice po změně č. 2

 Dne 4.1.2023 nabyla účinnosti změna č. 2 ÚP Malešovice.

Číst více

27.12.2022

Úplné znění ÚP Troskotovice po změně č. 1, 2, 3 a 4

Dne 7.12.2022 vydalo zastupitelstvo Městyse Troskotovice změnu č. 2 ÚP Troskotovice, která nabyla účinnosti dne 27.12.20222. Textová část Výkres základního...

Číst více