Informace k RFID čipům umístěným na nádobách na odpad

Nádoby na odpad v Pohořelicích jsou označeny RFID čipy pro účely tzv. Motivačního programu třídění odpadu. Účast na tomto motivačním programu je dobrovolná, zájemci obdrželi sadu nádob na třídění odpadu na číslo popisné. V případě dosažení určité úrovně třídění odpadu bude uplatněna sleva z poplatku za komunální odpad dle OZV města Pohořelice č. 3/2021.

Evidence výsypů jednotlivých nádob je vedena na webové stránce www.nasepopelnice.cz, Pro každé číslo popisné byl vytvořen náhled do tohoto systému, kde je možné zkontrolovat výsypy nádob a další údaje, mj. dosažené procento třídění odpadu, které určuje výši slevy z poplatku za komunální odpad. Přihlašovací údaje občané obdrželi při výdeji nádob na tříděný odpad.

RFID čipy jsou tvořeny plastovou nálepkou s číslem a vlastním čipem. Plastové nálepky se vlivem počasí a manipulace s nádobou mohou odloupnout nebo poškodit. Neznamená to ale automaticky, že čip, který je umístěný pod touto nálepkou, nefunguje. Zkontrolovat provedené výsypy nádob a zjistit, zda čip funguje, lze na zmiňovaných webových stránkách www.nasepopelnice.cz, kde je možné provést i reklamaci nebo se můžete dotázat na odboru životního prostředí MěÚ Pohořelice – Ivana Galiová, tel. 720 071 497, e‑mail: ivana.galiova@pohorelice.cz. Nefunkční čipy jsou průběžně nahrazovány. Na uvedeném kontaktu je možné nahlásit i chybějící čip a také získat přihlašovací údaje do systému www.nasepopelnice.cz.

Cena za svoz odpadu ve městě je hrazena podle počtu obyvatel, kteří jsou zde přihlášeni k trvalému pobytu, nikoli podle počtu svezených nádob na odpad.

I takhle mohou vypadat funkční RFID čipy: RFID_1, RFID_2

Děkujeme, že třídíte odpad!