Knížka pro prvňáčka 2014 + foto

Naše knihovna přihlásila letošní prvňáčky do 6. ročníku celorepublikového projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

Prvňáčci naší školy několikrát navštívili knihovnu, kde objevovali krásné knihy, zvládli techniku čtení a zjišťovali, co jim kniha a knihovna může nabídnout.

Vyvrcholením tohoto projektu bylo květnové setkání v knihovně a předání knihy Magdaleny Wagnerové Abeceda od A do Zet s ilustracemi Pavla Sivka všem našim šikovných prvňáčkům. Věříme, že si děti knihy přečtou a uloží do svých knihovniček jako vzpomínku na 1. třídu.

Žáčci 1. tříd mají možnost bezplatného přihlášení do knihovny. Stačí přijít s rodiči, vyplnit přihlášku a už jen vybrat tu správnou knihu. Pohádkové království se těší na malé čtenáře.