Magazín z Pohořelic – 46. díl

Informace o fungování oblastní Charity Břeclav, která sídlí v KC Pfann.