Magazín z Pohořelic – 51. díl

Sociální komunitní pracovník a jeho činnost, plánovaná půjčovna kompenzačních pomůcek, přesun potravinové sbírky.