Magazín z Pohořelic – 58. díl

Ohlédnutí za CVVZ 2023, tradičním setkáním pracovníků s dětmi a mládeží.

Tentokráte v Pohořelicích se potkali pedagogové, vedoucí a instruktoři z malých i velkých organizací, dobrovolníci i profesionálové z nejrůznějších oborů, které pracují s dětmi a dospívajícími. Ti všichni tu čerpali inspiraci, objevovali nové věci, vyměňovali si názory a zkušenosti.