Magazín z Pohořelic – 71. díl

Probíhající oprava kanalizace v rozsahu ul. Poříčí až na ul. Brněnskou – posílení kvůli budoucí zástavbě v “Zóně 23 ha”. Od července 2024 započne intenzifikace ČOV. Revitalizace veřejného prostranství v městské části Smolín.