Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 6/2024.

Vyvěšeno: 15.5.2024
Bude sejmuto: 31.1.2025
Téma: Hospodaření města

Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout níže. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 14.5.2024, usnesení č. 12/51/24).

Rozpočtové opatření č. 6/2024