Mimořádné události

Mimořádná událost – je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací

Čas od času se každý může setkat s událostí ohrožující jeho život, zdraví nebo majetek. Proto je dobré vědět, jaké situace nás ohrožují, jak se v těchto situacích zachovat a ochránit tak svůj život, zdraví, majetek a pomoci druhým.

S jakými událostmi se můžete setkat na území Pohořelicka:

  • extrémní situace způsobené rozmary počasí (větrná smršť, kalamitní výskyt sněhových srážek – omezení dopravy a přístupnosti postižených oblastí, námrazová kalamita, katastrofální sucho);
  • povodně, záplavy (protržení hrází rybníků, ohrožení ledovými bariérami);
  • onemocnění většího  počtu  osob,  epidemie,  hromadné  nákazy zvířat (slintavka a kulhavka, prasečí mor apod.);
  • požáry, lesní požáry;
  • výbuch (únik plynu, čerpadla pohonných hmot, přeprava škodlivin apod.), destrukce budov;
  • únik nebezpečných škodlivin do ovzduší
  • rozsáhlé havárie v dopravě (silniční, železniční, letecké);
  • přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu, tepla, rozpad telekomunikační a informační sítě

Rady a tipy “chytrých blondýnek” jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost a nebo je ohrožena Vaše bezpečnost – http://krizport.firebrno.cz/navody/chytre-blondynky-radi?highlightWords=mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A1+ud%C3%A1lost