Pasování druháčků na čtenáře + foto

Ve čtvrtek 23. října přišli do knihovny druháčci naší školy na besedu o známých básnících. Dověděli se, co je to rým a poslechli si veršované pohádky.

Potom na ně čekalo překvapení – paní královna a šašek, kteří za dětmi přišli, aby je pasovali na čtenáře řádu rytířského a předali jim pasovací listinu. Všechny děti slíbily těmto pohádkovým postavám, že se o knihy budou starat jako o vzácné poklady a budou je mít v úctě.

Všem se nám toto setkání s pohádkami líbilo a určitě se najde spousta dětí, kteří najdou cestu do knihovny pro tu nejkrásnější pohádkovou knihu.