Promoce Univerzita třetího věku Pohořelice

 7.2.2023 jsme za přítomnosti vedení města uspořádali promoci absolventů univerzity třetího věku České zemědělské fakulty v Praze – provozně ekonomické fakulty. Promoční akt se konal v obřadní síni na Radnici. Celkem bylo předáno osvědčení o absolutoriu sedmnácti studentům. Všem moc gratulujeme

Osvědčení o absolutoriu získali:

Kurz: Svět okolo nás I.

paní Marta Karásková                  

Kurz: Svět okolo nás II.

paní Dagmar Křížová                      

paní Jana Pokorná                        

paní Jiřina Urbánková                  

Kurz: Svět okolo nás III.

paní Hedvika Dršková                   

paní Ing. Jarmila Dvořáková        

paní Stanislava Hájková               

paní Jarmila Hartmannová          

paní Zdena Hartmanová              

paní Ing. Emilie Kotočová            

pan Josef Kříž                                 

paní Alena Mišunová                    

paní Miloslava Poprachová         

paní Jarmila Součková                  

paní Jana Světlíková                      

paní Irena Šťastná                         

paní Eva Vlachová