Promoce VU3V 2017

Slavnostní promoce prvních absolventů Virtuální univerzity třetího věku z Pohořelic

V pondělí 16. ledna 2017 se v aule České zemědělské univerzity v Praze uskutečnila slavnostní promoce prvních absolventů Virtuální univerzity třetího věku z Pohořelic.

Hlavní promoční přednesl a Osvědčení o absolutoriu zástupcům jednotlivých konzultačních středisek předal Spectabilis Ing. Martin Pelikán Ph.D., děkan PEF. 

Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku „ Svět kolem nás I.“ v akademickém roce 2016/2017 získali: Borecká Dobromila Ing., Crháková Věra, Doleželová Anna, Držková Hedvika, Dvořáková Jarmila Ing., Hájková Stanislava, Hartmannová Jarmila, Hartmanová Zdena, Kotočová Emilie Ing., Kříž Josef, Mišunová Alena, Poprachová Miloslava, Rozehnalová Anneliese, Součková Jarmila, Světlíková Jana, Šťastná Irena, Štoudek Emil, Vlachová Eva,              

 Všem studentům blahopřejeme.

Tímto studium na VU3V v Pohořelicích NEKONČÍ.  Další semestr zahajujeme  9.února 2017 v 10.hodin na kulturním středisku v Pohořelicích, Brněnská 2 – učebna v 1.patře. Noví studenti jsou vítání.

Alena Bilavčíková – KIC Pohořelice