Rodinná politika JMK – informace a nabídky

Vážení přátelé a příznivci mezigenerační politiky Jihomoravského kraje,

  • Od 13. do 21. května proběhne 15. ročník Týdne pro rodinu s mottem: „RODINA – PÉČE O TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT“, které má poukázat na skutečnost, že udržitelnost života není možná bez kvalitních mezilidských i mezigeneračních vztahů. Pokud Vás zajímá více informací a rádi byste se dozvěděli o dalších akcích, můžete navštívit webové stránky www.tydenprorodinu.cz. V příloze naleznete grafiku k tomuto týdnu, kterou lze dále využít.
  • Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity od 2. 5. do 30. 6. 2023 přijímá přihlášky do dlouhodobých kurzů na akademický rok 2023/2024. Nabídku kurzů včetně programů naleznete na webových stránkách www.u3v.muni.cz, konkrétně ZDE a v příloze e-mailu.
  • Od 14. května do 18. června bude probíhat Festival rodiny jako osvětová akce Sítě pro rodinu. Cílem je podpořit prevenci zdravé a funkční rodiny a podněcuje rodinu trávit co nejvíce času společně. Letos se ke kampani mohou připojit všechny organizace pracující s rodinou, tj. i nečlenská mateřská centra nebo jiné prorodinné organizace. Na stránkách www.festivalrodiny.cz jsou zveřejněné organizace, které se ke kampani připojí. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.
  • Senior pasy zvou na komentovanou procházku Architektura a rozvoj Brna v 19. století. Více informací naleznete v přiložených programech. Registrace formou odpovědního formuláře na webu ZDE nebo na telefonním čísle +420 725 534 865. Procházky jsou zdarma, určeny pro držitele Senior Pasu.
  • Společnost Age Management z.s. zve na závěrečnou mezinárodní konferenci projektu Erasmus+ „Work Ability Management“, která se koná v Brně 15. června 2023. Cílem konference je představit výstupy projektu, na kterých se podílelo konsorcium odborných pracovišť z pěti různých zemí EU, konkrétně z Německa, Nizozemska, Slovenska a Maďarska, a které se týkají podpory stárnutí na pracovišti a nových metodik pro práci s osobami zaměstnanými i nezaměstnanými. Age Management z.s. tento projekt z Brna koordinuje. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Další informace o konferenci jsou uvedeny na webových stránkách ZDE a v přiloženém programu.
  • Co hýbalo naším krajem v měsíci dubnu a na které události se naopak těšíme? Podívejte se na další díl našeho videozpravodaje NaOkraj.
  • V pátek 20. května 2023 proběhne v rámci Muzejní noci Den otevřených dveří Krajského úřadu JMK. Otevřeno pro návštěvníky bude od 18 do 24 hodin.

Informace o našich dalších aktivitách naleznete na webech