Sběrný dvůr Pohořelice – informace

Provozovatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice, IČ: 00283509

Zařízení je určeno pro obce: Pohořelice, Cvrčovice, Odrovice, Malešovice a Loděnice.

Provozovna: Sběrný dvůr Pohořelice, Loděnická 1079, 691 23 Pohořelice, IČZ CZB01781

Provozní doba: úterý, čtvrtek 10 – 18 hod., sobota 8 – 16 hod.

Přijímané komunální odpady: papír, plast, sklo, kovy, nápojové kartony, bioodpad, dřevo, textil, objemný odpad, nebezpečné odpady – příjem zdarma

Stavební a demoliční odpady – příjem těchto odpadů je zpoplatněn částkou 2 000 Kč/t. Platba je možná pouze platební kartou. 

Další informace: Sběrný dvůr je určen pouze pro občany výše uvedených obcí. Je zde možné odevzdat odpady v množství běžně produkovaném v domácnosti. Odpady z podnikatelské činnosti nejsou přijímány. Každý se musí prokázat občanským průkazem. Osoby, které nemají trvalé bydliště v uvedených obcích, se mohou prokázat potvrzením o platbě za odpad, které získají na obecním úřadě. Stavební suť je nutné dovézt samostatně bez příměsí jiných odpadů, aby bylo možné ji zvážit. Pracovník obsluhy sběrného dvora není povinen asistovat při manipulaci s odpadem. Poplatek za stavební suť byl určen podle nákladů, které musí město vynaložit na odvoz a uložení tohoto odpadu. 

Jedná se současně o místo zpětného odběru použitého elektrozařízení, zářivek, baterií, pneumatik a jedlých olejů.

Umístěníukázat na mapě

Foto:

Kontakty

Odpovědná osoba: Karel Vladík, tel. 722 988 246

Kontakt na provozovatele: Ivana Galiová, tel. 720 071 497

Kontakt na obsluhu sběrného dvora: Josef Kociolek 720 986 672 (pouze v provozní době)

Upozornění: Sběrný dvůr a jeho okolí je monitorováno kamerovým systémem se záznamem.

Zařízení je provozováno od 02.08.2022. Původní sběrné místo na adrese Loděnická 25 bylo k 01.08.2022 zrušeno.