Sportovní hala

Sportovní hala

Sportovní hala v Pohořelicích byla uvedena do provozu v roce 1998 a slouží ke sportování žákům škol, členům sportovních oddílů a veřejnosti. Nachází se asi 150 m od náměstí směrem na Vranovice (odbočka z náměstí před kostelem ) vedle základní školy v Pohořelicích. Před sportovní halou je rozsáhlé parkoviště, které je rovněž využíváno pro pořádání některých společenských a kulturních akcí v Pohořelicích, a příjemné posezení mezi okrasnými záhony u fontány.

V přízemí sportovní haly je k dispozici hala s hrací plochou 20×40 m, posilovna a šatny se sociálním zařízením a sprchami. V prvním patře sportovní haly potom kulečníková herna, bufet a terasa pro diváky.

Hrací plocha sportovní haly je kryta polyuretanovým povrchem Lobadour a je vhodná pro všechny druhy kolektivních sportů (sálová kopaná, házená, basketbal, florbal, volejbal, nohejbal, tenis a další). Hrací plochu lze v případě potřeby rozdělit na dvě poloviny (volejbal, nohejbal)

Posilovna je velice dobře vybavena a kromě veřejnosti ji využívají také pohořeličtí siláci z oddílu silového trojboje TJ Sokol Pohořelice.

Sportovní hala

Kulečníková herna je využívána převážně členy oddílu Billiardu TJ Sokol Pohořelice, kteří se starají o příjemné prostředí v herně a pro něž je současně i klubovnou. Herna je vybavena třemi hracími stoly a je otevřena rovněž pro ostatní zájemce a hráče billiardu z řad veřejnosti.

V roce 2006 byl dobudován a uveden do provozu areál venkovních sportovišť za sportovní halou v Pohořelicích, který je využíván převážně školami, domem dětí a mládeže v Pohořelicích a sportovními oddíly (zejména oddíly volejbalu a fotbalu TJ Sokol Pohořelice). Sportoviště v tomto areálu jsou rovněž přístupná pro veřejnost.

V areálu venkovních sportovišť je možné sportovat na víceúčelovém sportovišti s umělou trávou, hřišti na basketbal a volejbal s umělým povrchem, antukovém hřišti na volejbal a hřišti na plážový volejbal. Po předchozí domluvě je možné využít také sektor lehké atletiky (běžecká dráha, doskočiště, sektor vrhu koulí sektor skoku do výšky). K dispozici jsou dvě šatny se sociálním zařízením a sprchami. Při vyšší návštěvnosti lze využít šaten a sprch se sociálním zařízením ve sportovní hale.

Rodiče s dětmi mohou navštívit dětský koutek (skluzavka, pružinové houpačky, šplhací sestava, pískoviště) oddělený od areálu venkovních sportovišť oplocením.

Bližší informace o sportovní hale v Pohořelicích získáte u správce (15-22 hod) sportovní haly.