Statistika výpůjček naší knihovny

Tabulka ukazuje počet naších čtenářů a vypůjčených knih. Statistické údaje jsou bez poboček Nové Vsi a Smolína

 rok                                                      2015            2016         2017       2018       2019

registrovaní čtenáři                            627             900            949          956       1071

z toho dětí                                           256             428           422          422        471

počet návštěvníků                              8033         12055        14020       12615    15004

naučná pro dospělé                           1838           2736          2510        2074     2512

beletrie pro dospělé                           12742        17491         15804      16243    18974

naučná pro děti                                     917           1462          954           725       857

beletrie pro děti                                    4500           6053         4487         4337     5644

celkem výpůjček                                  27562          34266       30809      30911     35574

V roce 2015 byla knihovna v době od 1. 7. – 2. 12. z důvodu stěhování uzavřena.