Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024

Vyvěšeno: 24.6.2022
Bude sejmuto: 31.12.2024
Téma: Hospodaření města

Město Pohořelice zveřejňuje schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024. V elektronické podobě je zveřejněn zde: https://www.pohorelice.cz/wp-content/uploads/2022/11/sdv-2023-2024-zarazeni-10-mil-uveru-zverejneni-1.pdf. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ze zasedání ZM dne 22.6.2022, usnesení č. 3/XXXVII/22).

Přílohy