Systém třídění odpadu v Pohořelicích

15125

Od 1. 3. 2017 byl spuštěn nový systém třídění odpadu. Občané mají možnost si na Městském úřadě Pohořelice zdarma vyzvednout nádoby na třídění odpadu (papír, plast a bioodpad) – jednu nádobu na každý druh odpadu na číslo popisné. Nádoby na směsný komunální odpad neposkytujeme. Domácnosti zapojené do tohoto systému třídění mají každoročně možnost získat slevu na poplatku za odpad podle množství vytříděného odpadu. 

Podrobné informace o systému třídění odpadu jsou uvedeny v těchto článcích: 

Nejčastější dotazy k novému systému třídění odpadu

Základní informace k novému systému třídění odpadu

Ing. Ivana Galiová, ivana.galiova@pohorelice.cz, tel. 720 071 497