Týden knihoven 2021

Jako každý rok, tak i letos patřil první týden v říjnu Týdnu knihoven. Byly jsme rády, že tentokrát nás mohly děti navštívit. A že jich bylo. Týden se nám natáhl na týdny dva, abychom mohli udělat besedu pro všechny děti ze školní družiny. Nesmím opomenout ani na děti ze školky z oddělení Sluníček, které nás taktéž v tomto týdnu navštívily. Letošním tématem byla udržitelnost. Zvolila jsem tedy knihu Recyklované pohádky a dětem přečetla pohádku o mluvícím igelitovém pytlíku. Po jejím přečtení jsme rozvinuli debatu o třídění odpadu. Byla jsem mile potěšena, jak jsou děti informované a všechny vědí, do které popelnice co patří. Prohlídka knihovny a knih pro děti byla samozřejmostí a každý den odpoledne přišlo alespoň jedno dítko s maminkou se do knihovny přihlásit, za což jsme rády.