Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vám poskytne zdarma vyjádření k existenci nadzemních nebo podzemních sítí viz oznámení