Zrušení veřejného stanoviště kontejnerů “Na Hrázkách – křižovatka”

Vážení občané, upozorňujeme na zrušení veřejného stanoviště kontejnerů na tříděný odpad “Na Hrázkách – křižovatka”. Kontejnery byly přesunuty do sběrného místa na ul. Mlýnskou, kde bylo vybudováno ohraničení a jsou zde nádoby i na další druhy odpadu – tj, papír, plast, sklo, textil, oleje. Je také možné využít jiná veřejná sběrná místa – mapa, sběrný dvůr na Loděnické 1079 anebo si vyzvednout na městském úřadě sadu nádob na třídění odpadu případně kompostér.

Ing. Ivana Galiová, tel. 720 071 497, e-mail: ivana.galiova@pohorelice.cz