Zrušení veřejného stanoviště kontejnerů na Moravském náměstí

Vážení občané, upozorňujeme na zrušení veřejného stanoviště kontejnerů na tříděný odpad „V Chaloupkách“ na Moravském náměstí. Stanoviště narušovalo vzhled obce a bylo předmětem neustálých stížností. K odložení odpadu je možné využít stávající sběrné místo u čistírny odpadních vod, případně jiná třídící místa – mapa.

Stále je možné si vyzvednout na městském úřadě sadu nádob na třídění odpadu nebo také využít nově vybudovaný sběrný dvůr na adrese Loděnická 1079, Pohořelice.

Ing. Ivana Galiová, tel. 720 071 497, e-mail: ivana.galiova@pohorelice.cz