archiv

2019

19.12.2019

LiStOVáNí Holčička a cigareta

V pondělí 16. prosince v knihovně proběhlo LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem a Petrou Boučkovou. Kniha s názvem Holčička a cigareta, kterou napsal Benoit...

Číst více

19.12.2019

Přednáška Historie zaniklých cihelen v knihovně

V úterý 10. prosince proběhla na Radnici přednáška o zaniklých cihelnách ve Valticích, Úvalech, Mikulově, Pohořelicích, Loděnicích a Blučině....

Číst více

18.12.2019

Úplné znění ÚP Branišovice po změně č. 1

Dne 27.11.2019 nabyla účinnosti změna č. 1 ÚP Branišovice. Textová část Výkres základního členění území Hlavní výkres Výkres veřejně prospěšných...

Číst více

5.12.2019

Úplné znění ÚP Pasohlávky po změně č. 2

Textová část – výrok Výkres základního členění území Hlavní výkres Výkres technické infrastruktury – zásobování vodou a odkanalizování...

Číst více

5.12.2019

Územní studie plochy Z33 Pasohlávky

Územní studie řešící podmínky pro výstavbu v lokalitě Z33 v k. ú. Mušov – obec Pasohlávky, aktualizovaná v roce 2021 Textová část Urbanistická...

Číst více

5.12.2019

Územní studie Pasohlávky – lokalita Broskvový sad

Textová část Urbanistická koncepce Regulativy území Dopravní infrastruktura Technická infrastruktura 3D model

Číst více

28.11.2019

Beseda Jak jsem sešil republiku v knihovně

Přemýšlíte nad tím, jak se dá taková republika sešít? Je to jednoduché. Stačí, když přejdete ze severu na jih a střídáte stranu českou a slovenskou....

Číst více

25.10.2019

Revitalizace zadní části městského parku

Město Pohořelice připravuje revitalizaci zadní části městského parku v Pohořelicích. Revitalizované území můžete vidět na situačním výkresu (*.pdf)...

Číst více

25.10.2019

Nový park Polní D

Město Pohořelice připravuje realizaci nové parkové plochy v lokalitě “Polní” – park Polní D. Nová parková plocha bud o rozloze 1681 m2,...

Číst více

3.10.2019

Beseda v knihovně – Lesvos

Ve čtvrtek 26. září 2019 se uskutečnila v knihovně cestovatelská beseda s Jiří Čefelínem o řeckém ostrovu lásky. Hned ze začátku besedy vyvolal otázky...

Číst více

17.8.2019

Bezpečnostní desatero

HSZ JMK vydává pro občany bezpečnostní desatero.

Číst více