• pohorelice1
 • pohorelice2
 • pohorelice3
 • pohorelice4
 • pohorelice5
 • pohorelice6
 • pohorelice7

Aktuálně z Pohořelic

Krajský úřad JMK - oznámení koncepce

17. září 2021

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“ - zveřejnění oznámení koncepce ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zahájení zjišťovacího řízení. 

Informace z IDS JMK

17. září 2021

Infomail IDS JMK 35/2021

Opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212

17. září 2021

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úprav a ochrany lesů vydává veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahyPříloha č. 1

Magazín z Pohořelic - 7. díl

16. září 2021

 

Aktuální informace - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

16. září 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021) - informace  

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. - vodní zdroj Nová Ves

16. září 2021

Informace k hodnotám dusičnanů v pitné vodě a z nich vyplývající omezení  

V září 2022 bude zakázán provoz kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy

15. září 2021

Bližší informace o zákazu používání těchto kotlů a možnosti získání dotace na jejich výměnu naleznete uvnitř článku.

Nádoby na tříděný odpad a elektronická evidence výsypů

15. září 2021

Aktuální informace k třídění odpadu

Krajský úřad JMK - oznámení záměru č.j. JMK 130813/2021

15. září 2021

 "Logistický areál ZOŠI LOGISTICS", k.ú. Pohořelice nad Jihlavou" - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení. 

Do oznámení záměru lze nahlédnout na sekretariátu odboru Kancelář tajemníka pondělí, středa 7:30-17:00 h

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - podzim 2021

15. září 2021

Termíny a podrobné informace k podzimnímu svozu vybraných druhů odpadů.

Den s IZS v Pohořelicích - VI. ročník

15. září 2021

Dne 17.9.2021 pořádá město Pohořelice ve spolupráci se SVČ Pohořelice již tradiční akci pro žáky základních škol - Den s Integrovaným záchranným systémem v Pohořelicích.

22418

Záměr pronájmu nemovitého majetku

15. září 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

OOP pro stavbu: Smolín, rozš. NN, Dresler, p.č. 2250/9“ č.j.MUPO-40152/2021/OD/KOP

14. září 2021

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích: sil. III/39522 Smolín - spojka v termínu 21.09.2021 - 21.09.2021.
Opatření obecné povahy
Situace DIO

Letní noc v Židlochovicích - Gympl září

14. září 2021

Gymnázium Židlochovice srdečně zve na událost s názvem Letní noc v Židlochovicích - Gympl září. Tato společenská akce se uskuteční v pátek 17. září na zahradě gymnázia a je otevřena pro širokou veřejnost. Začátek plánujeme od 16. hodiny - viz plakát.  

Rozhodnutí čj. MUPO-32087/2021/SU/SVB

14. září 2021

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu: Novostavba objektu občanské vybavenosti s bytovou jednotkou vlastníka, vč. samostatně stojící garáže, přípojek na inž. sítě, zpevněných ploch a oplocení na pozemcích pč. 1145/1, 1145/2, 7383/4, 1146, 1635/2, 1635/4, 1379/40, 1635/1, vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: koordinační situační výkres

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

REGISTR VOZIDEL:
povinná rezervace přes email či telefon

registr.vozidel@pohorelice.cz
tel: 519 301 367
nebo 519 301 372

 


Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
#NEPETUJ

22363

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu