• pohorelice1
 • pohorelice2
 • pohorelice3
 • pohorelice4
 • pohorelice5
 • pohorelice6
 • pohorelice7

Aktuálně z Pohořelic

Bezpečnější Pohořelice 2018

13. července 2018

Město Pohořelice již tradičně realizuje projekt Bezpečnější Pohořelice 2018.

Termíny vývozu odpadu v červenci 2018

13. července 2018

PAPÍR                  25. 7. 2018 (středa)

PLAST                  11. 7. 2018 (středa)

BIOODPAD            5., 12., 19. a 26. 7. 2018 (čtvrtek)

SMĚSNÝ ODPAD 4. /5. 6. a 18./19. 7. 2018 (středa/čtvrtek)

Další informace o svozu odpadu jsou uvedeny uvnitř článku. 

Pohořelice – IV. etapa, ulice Polní – inženýrské sítě

11. července 2018

Pohořelice – IV. etapa, ulice Polní – inženýrské sítě - stavební povolení

Výběrové řízení BBV/015/2018

11. července 2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení o nejvýhodnější nabídku na koupi pozemku

Náležitosti kandidátní listiny

10. července 2018

 Dle § 22 odstavec 1 zákona č. 491/2001 Sb., zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů


 (1) Kandidátní listina obsahuje

 a) název zastupitelstva obce,

 b) označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny,

 c) název volební strany a označení, o jaký typ volební strany podle § 20 odst. 1 jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí,

 d) jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk a povolání, část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen "bez politické příslušnosti"),

 e) pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla,

 f) jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát,

 g) jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,

 h) jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta,

 i) podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena.

Novelou zákona č. 90/2017 Sb., došlo k tomu, že se na KL uvádí i pohlaví kandidáta.


Možnost převzetí zásilek

9. července 2018

Veřejná vyhláška
oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost
Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, jako věcně a místě příslušný orgán podle § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 66 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
oznamuje
Petar Hrtica nar. 08.08.1982, bytem 1020 Wien, Vorgartenstr No. 128/1051
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-23640/2018/OD/JLE, ze dne 06.06.2018
příkaz č.j. MUPO-18244/2018/OD/LJE, ze dne 25.4.2018
informační formulář, č.j. MUPO-18250/2018/OD/JLE, ze dne 25.4.2018

Veřejná vyhláška
oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost
Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, jako věcně a místě příslušný orgán podle § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 66 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, oznamuje
Jacek Marek Wojtasik nar. 30.04.1954, bytem 014 39 Warszawa, Dalibora No. 8
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-20960/2018/OD/JLE, ze dne 16.05.2018
příkaz č.j. MUPO-14712/2018/OD/LJE, ze dne 9.4.2018
informační formulář, č.j. MUPO-14721/2018/OD/JLE, ze dne 9.4.2018

Veřejná vyhláška
oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost
Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, jako věcně a místě příslušný orgán podle § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 66 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, oznamuje
Damian Cukierski nar. 26.05.1990, bytem 282 00 Staszów, Jana Pawła II 409
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-15234/2018/OD/JLE, ze dne 11.04.2018
rozhodnutí č.j. MUPO-6208/2018/OD/LJE, ze dne 14.2.2018
informační formulář, č.j. MUPO-6252/2018/OD/JLE, ze dne 14.2.2018

Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť se adresátu prokazatelně nedaří doručovat.
Uvedené písemnosti lze převzít u oprávněné úřední osoby, Ing. Jiřího Ledviny, v budově Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská 699, 1. patro, místnost č. C205, v úředních hodinách nebo individuálně dle telefonické domluvy, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Ing. Miroslav Šár
Vedoucí odboru

Záměr odprodeje nemovitého majetku města

4. července 2018

Město Pohořelice zveřejňuje záměr odprodeje pozemku p. č. 20 v k. ú. Smolín

Návrh Územního plánu Odrovice

4. července 2018

Oznámení o zahájení projednávání návrhu Územního plánu Odrovice.

Návrh změny č.1 ÚP Přibice

4. července 2018

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č.1 Územního plánu Přibice.

Závěrečná zpráva - Analýza pro potřeby KPSS

3. července 2018

22052

Odbor sociální a zdravotní zveřejňuje Závěrečnou zprávu - Analýza pro potřeby KPSS.

Pozvánka na Jakubské hody

2. července 2018

Stárky a stárci z Pohořelic Vás srdečně  zvou na Jakubské hody, které se budou konat 28. - 29. července 2018.

Vyhlídkové lety v Miroslavi

29. června 2018

Zveme Vás a Vaše sousedy na slet letadel - ukázky létání a letní  VYHLÍDKOVÉ  LETY Cessnou 172 ( 3 osoby + pilot ) z  letiště Miroslav - viz pozvánka

Knihovna o prázdninách

28. června 2018

V období od 1.7. do 31.8.2018 bude knihovna otevřena :

pondělí a středa   9-11  12-18 hod.

Prázdninová fotografická soutěž s knihovnou

28. června 2018

Pošlete nám do knihovny fotku z dovolené.....

Nabídka práce v Pohořelicích

28. června 2018

Zubní lékařka hledá zubní instrumentářku do zubní ordinace na Zdravotním středisku v Pohořelicích.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Slavnosti města Pohořelice

20308

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu