• pohorelice1
 • pohorelice2
 • pohorelice3
 • pohorelice4
 • pohorelice5
 • pohorelice6
 • pohorelice7

Aktuálně z Pohořelic

Výběrové řízení na volné pracovní místo

5. srpna 2020

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru dopravy - zajišťování agendy přestupků na úseku dopravy

- přihláška

Výběrové řízení na volné pracovní místo

5. srpna 2020

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- právník

- přihláška

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

5. srpna 2020

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR nabízí svým klientům možnost využití konzultačních dní na Městském úřadě Pohořelice - leták 

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027)

4. srpna 2020

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027) - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále také jen „návrh koncepce“) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

30. července 2020

Stanovení minimálního počtu členů OVK k volbám do zastupitelstev krajů 2. a 3. října 2020, (§ 15, písm. c) zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů - stanovení

Opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212

29. července 2020

Ministerstvo zemědělství vydává veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212, Příloha č. 1

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

27. července 2020

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody vyhlašuje na základě podnětu Rybníkářství Pohořelice, a. s., Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice, IČ: 46961062 ze dne 21.07.2020, že nastaly podmínky pro uplatnění odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) na všech obhospodařovaných rybnících (resp. ve všech příslušných Mysliveckých honitbách) Rybníkářství Pohořelice, a. s. při prevenci závažných škod na rybářství za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihomoravského kraje. 

Na základě tohoto vyhlášení je možno ve správním obvodu ORP Pohořelice uplatňovat odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) na rybnících plůdkových a násadových v souladu s Opatřením obecné povahy Ministerstva životního prostředí č. j. ENV/2019/65848-MZP/2019/630/1349, a to v termínu od 1.8. do 15.4. roku následujícího.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

24. července 2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění:
MZ zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 25. do 26. 7. 2020 - opatření
MZ zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 27. 7. 2020 do odvolání - opatření

Pozvánka na slavnostní otevření přístavby ZŠ Pohořelice

22. července 2020

Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření přístavby ZŠ Pohořelice, Dlouhá 35, které se bude konat dne 28.8.2020. Pozvánka (*.pdf)

Pozvánka na slavnostní otevření Komunitního centra Pfann

22. července 2020

Pozvánka na slavnostní otevření zrekonstruovaného objektu bývalého hotelu Pfann v Pohořelicích - nově Komunitní centrum Pfann (*.pdf)

24353

Záměr pronájmu nemovitého majetku

21. července 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

20. července 2020

Dne 14.08.2020 od 07:30 do 14.08.2020 14:30

Vypnutá oblast: ul. Vídeňská č.p. 699, 716, 717, 718, 721, 859

Záměr pronájmu nemovitého majetku

15. července 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz náčrt

Informace o výstavbě okružní křižovatky u Tesca

15. července 2020

ÚDAJE O STAVBĚ, ZADAVATELI STAVBY, ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A KOORDINÁTOROVI

Výběrové řízení na volné pracovní místo

13. července 2020

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- právník

- přihláška

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
 
Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
#NEPETUJ

22363

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu