• pohorelice1
 • pohorelice2
 • pohorelice3
 • pohorelice4
 • pohorelice5
 • pohorelice6
 • pohorelice7

Aktuálně z Pohořelic

Nabídka práce Apex-Supply s.r.o.

24. ledna 2022

Nabídka práce Apex - Supply s.r.o. Pohořelice 

Oznámení

24. ledna 2022

Rozloučení s panem děkanem Svobodou proběhne v pátek 28.01.2022 v 10:00 hodin v kostele sv. Jakuba v Pohořelicích - parte

Informace z IDS JMK

21. ledna 2022

Infomail IDS JMK 3/2022.

EFEKT 2021

18. ledna 2022

Město Pohořelice získalo dotaci ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 – 2021 Program EFEKT 2021 ve výši 1.759.294,- Kč pro účel snížení energetické náročnosti národního hospodářství a snížení vlivu na životní prostředí.

VO Pohořelice – EFEKT 2021, EIS EF21-1A00023

Z této dotace se tak uskuteční pokračování obnovy veřejného osvětlení ve městě Pohořelice.

Snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu Pohořelice

18. ledna 2022

Předmětem projektu je instalace fotovoltarické elektrárny a instalace vzduchotechnických jednotek za účelem snížení energetické náročnosti objektu. Realizace těchto opatření přinese úsporu ve výši 94,42 MWh/rok, což odpovídá úspoře 21% z celkové spotřeby energie v objektu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ

18. ledna 2022

Předmětem projektu je instalace fotovoltarické elektrárny. Realizace těchto opatření přinese úsporu ve výši 27,10 MWh/rok, což odpovídá úspoře 25% z celkové spotřeby energie v objektu. 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Smolín - chodníky

18. ledna 2022

V souladu s Pravidly pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2021, město Pohořelice získalo dotaci na výstavbu chodníků v místní části Smolín.

Tato akce je spolufinancovaná z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021.
ISPROFOND 5627510268

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ

18. ledna 2022

Předmětem projektu je instalace fotovoltarické elektrárny. Realizace těchto opatření přinese úsporu ve výši 9,20 MWh/rok, což odpovídá úspoře 24% z celkové spotřeby energie v objektu.

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 3 ÚP Troskotovice zkráceným postupem

17. ledna 2022

Projednávání návrh dokumentace změny č. 3 ÚP Troskotovice zkráceným postupem.

Oznámení o zahájení opakovaného projednávání návrhu změny č. 2 ÚP Troskotovice zkráceným postupem

17. ledna 2022

Projednávání návrh upravené dokumentace změny č. 2 ÚP Troskotovice zkráceným postupem.

Změna mimořádného opatření ze dne 5.1. 2022 k testování zaměstnanců a dalších osob, s účinností od 17.1.2022

17. ledna 2022

Změna mimořádného opatření ze dne 5.1. 2022 k testování zaměstnanců a dalších osob, s účinností od 17.1.2022 – opatření 

Změna mimořádného opatření ze dne 29.12 . 2021 k omezení maloobchodního prodeje zboží, služeb a poskytování služeb, s účinností od 17.1. 2022

17. ledna 2022

Změna mimořádného opatření ze dne 29.12 . 2021 k omezení maloobchodního prodeje zboží, služeb a poskytování služeb, s účinností od 17.1. 2022 – opatření 

Zveřejnění záměru budoucího bezúplatného převodu (darování) nemovitého majetku města

17. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje záměr budoucího bezúplatného převodu (darování) částí pozemků a stavby okružní křižovatky, vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou 

Sběrný dvůr Pohořelice

14. ledna 2022

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí může naše město vybudovat nový sběrný dvůr a nakoupit jeho vybavení. Cílem tohoto projektu je zajistit občanům města místo pro odkládání různých druhů odpadů a tím i kvalitně dotřídit objemný odpad, který je předáván k odstranění na skládku a snížit tak jeho množství. 

Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady na území města Pohořelice.

                                    

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

DAROVAT KREV NENÍ ŽÁDNÁ VĚDA!

14. ledna 2022

DARUJ KREV U SV.ANNY, ZACHRAŃ ŽIVOT…A POJĎ DO VIDA! SCIENCE CENTRA

17. –28.1.2022

Benefity pro dárce: 1+1 vstupenka do VIDA! science centra zdarma, bezplatné vyšetření hladiny protilátek proti COVID-19 (IgG), den volna, sleva na dani, občerstvení, benefity od partnerů nemocnice a zdravotních pojišťoven… leták

Objednání on-line na www.fnusa.cz nebo telefonicky na 543 182 190

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

#NEPETUJ

22363

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu