• pohorelice1
 • pohorelice2
 • pohorelice3
 • pohorelice4
 • pohorelice5
 • pohorelice6
 • pohorelice7

Aktuálně z Pohořelic

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

14. srpna 2018

Branišovice          Cvrčovice          Ivaň          Loděnice          Malešovice          Odrovice

Letní festival ve Velkém Dvoře

14. srpna 2018

Město Pohořelice a MášČasBand vás zvou na letní festival LAS VELKAS aneb " Fšichni country", který se bude konat 25.8.2018 od 14:00 do 23:00 ve Velké Dvoře, Pohostinství u Ferbyů. Zahrají: Petr Rouzek - písničkář, Pavel Petran & kapela, Monty & Nekapela, 4.zdi, MášČasBand, Kofe @Vlna

Záměru prodeje nemovitého majetku města

13. srpna 2018

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění - záměr prodeje majetku města

Záměr prodeje nemovitého majetku města

13. srpna 2018

 

Dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě - 166 DD 296/18-3

13. srpna 2018

Exekutorský úřad Hodonín, soudní exekutor Mgr. Kateřina Skoupá - Dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy MUPO-36990/2018/ZP/TRR

10. srpna 2018

Zákaz odběru povrchových vod z vodního toku Mlýnský náhon. 

Veřejná vyhláška MUPO-36956/2018/ZP/TRR

10. srpna 2018

Prodloužení vedení závlahového systému v katastru obce Drnholec a Troskotovice

Usnesení č.j. 207 EX 6738/10-97

6. srpna 2018

Exekutorský úřad Zlín, soudní exekutor JUDr. Jana Jarková - Usnesení o elektronické držbě movitých věcí

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

6. srpna 2018

 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí (*.pdf, 16,9 kB)

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

3. srpna 2018


Termíny vývozu odpadu v srpnu 2018

3. srpna 2018

PAPÍR                   22. 8. 2018 (středa)

PLAST                   8. 8. 2018 (středa)

BIOODPAD             2., 9., 16., 23. a 30. 8. 2018 (čtvrtek)

SMĚSNÝ ODPAD  1. /2. 8., 15./16. 8. a 29./30. 8. 2018 (středa/čtvrtek)

Další informace o svozu odpadu jsou uvedeny uvnitř článku. 

Veřejná vyhláška č.j. MUPO 34294/2018/SU/PRJ

2. srpna 2018

Městský úřad Pohořelice, OÚPSÚ - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Obec Přibice - "Přestavba a změna účelu veřejnoprávní smlouvy"

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

1. srpna 2018

Městský úřad Pohořelice – odbor dopravy a silničního hospodářství, ... posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 15.05.2018 podala:
obec Loděnice, Loděnice 114, 671 75  Loděnice,  IČO: 00293083 zastoupená na základě plné moci: ODEHNAL PROJEKT s.r.o. Projektová a inženýrská činnost, 9. května 1179/11, 678 01 Blansko, IČ: 02764750
(dále jen "žadatel") a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s c h v a l u j e   s t a v e b n í      z á m ě r
na stavbu:
„Chodníky v průtahu obcí – 2. a 3. etapa“
na pozemcích KN parc.č. 7, 10, 16/1, 22, 37, 71, 75, 155/1, 159, 171, 172/1, 244/1, 310/1, 446/1, 459/2, 635/1, 636, 637/1, 637/3, 3060/8 a 3061/2 v k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova.

rozhodnutí dokument PDF

Státní pozemkový úřad

1. srpna 2018

Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.

Pasohlávky – rekonstrukce kanalizačního řadu

30. července 2018


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu