• pohorelice1
 • pohorelice2
 • pohorelice3
 • pohorelice4
 • pohorelice5
 • pohorelice6
 • pohorelice7

Aktuálně z Pohořelic

Vánoční nadělování 2018

19. listopadu 2018

Vážení občané,

i v tomto letošním roce se bude konat již tradiční Vánoční nadělování vybraným dětem v ORP Pohořelice. Zakoupené dárky, popř. finance, mohou dárci donést do 3. prosince 2018 na odbor sociální a zdravotní MěÚ Pohořelice, 1. patro.

Všem, kteří se zapojí, děkujeme.

 

pracovnice odboru sociálního a zdravotního
MěÚ Pohořelice

OOP - Uzavírka mostu na silnici I/52

19. listopadu 2018

Vedení objízdných tras z důvodu uzavření silnice I/52 (most ev.č. 52-059)

Opatření obecné povahy
Celková situace

Detail 1  Detail 2  Detail 3  Detail 4  Detail 5

Veřejná vyhláška SZ MUPO 5404/2018

19. listopadu 2018

Veřejná vyhláška
oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost


Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, jako věcně a místě příslušný orgán podle § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 66 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
oznamuje


Maciej Marek Kubik nar. 05.09.1990, bytem 316 24 Kraków, Osiedle Piastów No. 27/41
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-57601/OD/MRO, ze dne 09.11.2018
příkaz č.j. MUPO-33015/OD/MRO, ze dne 25.07.2018
informační formulář, č.j. MUPO-33015/OD/MRO, ze dne 25.07.2018

Veřejná vyhláška SZ MUPO 5409/2018

19. listopadu 2018

Veřejná vyhláška
oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, .... oznamuje

Yoandris Fuentes Cuevas nar. 14.04.1984, bytem 000 14 Guidonia Montecelio, Giovanni Battista Tiepolo No. 10
možnost převzít následující písemnosti:

usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-57581/OD/MRO, ze dne  09.11.2018
příkaz č.j. MUPO-30067/OD/MRO, ze dne 12.7.2018
informační formulář, č.j. MUPO-30067/OD/MRO, ze dne 12.7.20178

Veřejná vyhláška - dokument

Usnesení č.j. JMK 157727/2018

19. listopadu 2018

Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí - Usnesení o přerušení řízení "navýšení max. zásobní hladiny na kótu 170,35 m n. m. a změny manipulačního řádu pro vodní dílo Nové Mlýny střední a dolní nádrž".

Pochod rakouských čertů Židlochovice

16. listopadu 2018

Pochod rakouských čertů v Židlochovicích 1.12.2018 od 17.30 - 18.30 hod. 

Návrh Komunitního plánu sociálních služeb ORP Pohořelice 2019 - 2021

15. listopadu 2018

23472

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006541

Město Pohořelice, Odbor sociální a zdravotní zveřejňuje informaci o Připomínkovacím řízení k dokumentu „Návrh Komunitního plánu sociálních služeb ORP Pohořelice na období 2019 – 2021“.

Pozvánka na zahájení adventu 2018

15. listopadu 2018

Město Pohořelice Vás zve v sobotu  1. prosince na zahájení adventu v Pohořelicích. Od 15. hodin zahájí besídkou u kostela děti ze Základní umělecké školy, Střediska Volného času a hosté.  Od 16. hodin vás zve ZUŠ Pohořelice na tradiční adventní dílny do budovy školy. Zde si můžete  společně s dětmi vyrobit vánoční adventní věnec. Od 19 hodin se koná v sále Radnice již tradiční vánoční posezení u cimbálu, vystoupí Rozmarýnek, Mužáci z Pohořelic a cimbálová muzika Kasanica. Vstupné na tuto akci je 100,-Kč. Občerstvení  zajištěno.

Česko zpívá koledy 2018

14. listopadu 2018

Zveme Vás na tradiční  zpívání koled, které se bude konat 12.12.2018 v 18.00, od 17.00 vánoční zvyky a tradice, Akce se bude konat u kostela Sv. Jakuba.

Těší se na vás ZUŠ Pohořelice

Cestovatelská beseda Japonsko a Korea

14. listopadu 2018

Ve středu 7. 11. 2018 se na Radnici konala pěkná beseda ….

Záměr pronájmu nemovitého majetku

14. listopadu 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz mapka

Výběrové řízení na volné pracovní místo

13. listopadu 2018

Městský úřad Pohořelice hledá vhodného uchazeče k obsazení funkčního místa:

- investiční referent

- přihláška

vyvěšeno 13.11.2018         sňato:  30.11.2018

Záměr prodeje nemovitého majetku města

12. listopadu 2018

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku státu

12. listopadu 2018

ČR - Státní pozemkový fond oznamuje zamýšlený převod pozemku

Odborné učiliště ve Cvrčovicích

8. listopadu 2018

Odborné učiliště ve Cvrčovicích vás zve  25. 11. 2018 na Vánoční Jarmark.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
#NEPETUJ

22363

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu