• pohorelice1
 • pohorelice2
 • pohorelice3
 • pohorelice4
 • pohorelice5
 • pohorelice6
 • pohorelice7

Aktuálně z Pohořelic

Záměr prodeje nemovitého majetku města

25. ledna 2021

 Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemků v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

Revitalizace mokřadu a založení krajinné zeleně, k.ú. Smolín

25. ledna 2021

30073

Město Pohořelice zahájilo realizaci projektu Revitalizace mokřadu a založení krajinné zeleně, k.ú. Smolín. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií, Operační program Životní prostředí. Více informací naleznete v tomto článku.

Šumický potok Pohořelice – úprava okolí

25. ledna 2021

  30073

Město Pohořelice zahájilo realizaci projektu Šumický potok Pohořelice - úprava okolí, který je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Operační program Životní prostředí. Více informací o realizaci projektu naleznete v tomto článku.

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 1 ÚP Cvrčovice zkráceným postupem

25. ledna 2021

 Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel změny č. 1 Územního plánu Cvrčovice dle §6 odst. 1 písm. c), oznamuje v souladu s ust. §20, §52 a §55b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení zkráceného projednávání Návrhu změny č. 1 územního plánu Cvrčovice.

Omezení úředních hodin

22. ledna 2021

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 22. ledna 2021 č. 56 o změně krizových opatření, kterým se prodloužila účinnost Usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1379, ve znění usnesení vlády ze dne 7. ledna 2021 č. 12 se s účinností ode dne 23. ledna 2021 do dne 14. února 2021 včetně stanovují úřední hodiny Městského úřadu Pohořelice takto:

v pondělí v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.
ve středu v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.
a to pouze v nezbytně nutných záležitostech.

Prosíme veřejnost, aby zvážila nutnost návštěvy městského úřadu Pohořelice, preferujeme telefonický nebo e-mailový kontakt. Na odboru dopravy, registru vozidel je nutné se předem objednat telefonicky na číslech 519 301 372, 519 301 367 nebo 519 301 373, případně elektronicky na e-mailovou adresu: 
registr.vozidel@pohorelice.cz
V ostatních dnech bude městský úřad Pohořelice pro veřejnost uzavřen.

Informace z IDS JMK

22. ledna 2021

Infomail IDS JMK 02/2021

Záměr výpůjčky nemovitého majetku města

21. ledna 2021

 Město Pohořelice zveřejňuje záměr výpůjčky části pozemku v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

Výběrové řízení na volné pracovní místo

21. ledna 2021

 Město Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na pozici - strážník městské policie 

přihláška 

Informace pro seniory o očkování proti COVID-19

20. ledna 2021

Na jižní Moravě začíná plošné očkování obyvatel proti onemocnění COVID-19 v prioritní skupině seniorů nad 80 let. Od pátku 15. ledna se pro seniory nad 80 let spustí centrální rezervační systém na webu registrace.uzis.cz a na bezplatných telefonních linkách. Kromě celostátní linky 1221 aktivoval Jihomoravský kraj za tímto účelem krizovou linku 800 129 921. Obě linky jsou bezplatné Kampaň - očkování seniorů 

Pomoc s registrací
Středisko volného času nabízí pomoc seniorům s registrací očkování, a to buď telefonicky nebo osobně na středisku volného času, ul. Dlouhá, v době pondělí-pátek 8:00-15:00. Telefon 519 424 558 - viz leták

Zajištění dopravy
Město Pohořelice nabízí seniorům 80+ zaregistrovaným do systému očkování proti COVID-19 dopravu do místa očkování a zpět. Dopravu si lze objednat telefonicky na čísle 721 340 206 u paní Dominiky Zapalačové nebo u pracovníků Střediska volného času na čísle 519 424 558 při využití jejich pomoci s registrací. Doprava je pro seniory 80+ zdarma, využijte Senior Taxi města.

 

Nová krizová opatření Vlády ČR (oblast maloobchodního prodeje a pracovnělékařské prohlídky)

19. ledna 2021

 Usnesení Vlády ČR upravující oblast maloobchodního prodeje a pracovnělékařských prohlídek - usnesení

Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku města

18. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku města v. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Elektronická evidence výsypů odpadů nově

12. ledna 2021

Svozová společnost FCC ČR, s. r. o. spustila od 1.1.2021 tuto službu nově na webovém portálu pod značkou „NAŠE POPELNICE“ –www.nasepopelnice.cz. Bližší informace v tomto článku.

Nové usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření (oblast pohřebnictví)

12. ledna 2021

Nové usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření (oblast pohřebnictví)

Informace MŽP o oznámení koncepce

11. ledna 2021

MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence informuje o oznámení koncepce "Plán dílčího povodí Dyje 2021 2027" - viz příloha

Gymnázium Židlochovice

11. ledna 2021

Pozvánka na Den otevřených dveří online

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 08:00 do 11:00 a 14:30 do 16:30
středa: 08:00 do 11:00 a 14:30 do 16:30

Město Pohorelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
#NEPETUJ

22363

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu