• pohorelice1
 • pohorelice2
 • pohorelice3
 • pohorelice4
 • pohorelice5
 • pohorelice6
 • pohorelice7

Aktuálně z Pohořelic

Informace z IDS JMK

26. února 2021

Infomail IDS JMK 06/2021

Záměr směny nemovitého majetku města

25. února 2021

 Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny pozemků

Veřejná vyhláška

24. února 2021

Cvrčovice, změna ochranného pásma I.stupně vodního zdroje - vrtaná studna na p. č. 5254 v k. ú. Cvrčovice

Poskytnutí dávky hmotné nouze

24. února 2021

V souvislosti s vyhlášeným vládním mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, ze dne 22. 2. 2021, č. j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN – povinnost nosit respirátory FFP2 oznamujeme, že ÚP ČR může na tyto ochranné pomůcky poskytnout dávku hmotné nouze – mimořádnou okamžitou pomoc, o kterou si lze na příslušném KoP ÚP požádat.

Žádat mohou hlavně občané potřební, nízkopříjmové rodiny, rodiny s více dětmi, matky samoživitelky a důchodci.

Opatření obecné povahy č.j. MUPO-7272/2021/OD/SAM

24. února 2021

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a SH, vydává OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu v místě: Místní komunikace Staropoštovní, Ležáky, Jánská, Poříčí v Pohořelicích pro akci: „Pohořelice – plynofikace“ v termínu 01. března 2021 – 31. července 2021.

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání

23. února 2021

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání - opatření

Mimořádné opatření – nařízení izolace a karantény, s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání

23. února 2021

Mimořádné opatření – nařízení izolace a karantény, s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání – opatření

Veřejná vyhláška č.j. JMK 20929/2021

22. února 2021

Krajský úřad Jihomoravského kraje oznamuje veřejnou vyhláškou zahájení stavebního řízení "Silnice I/53, Branišovice - Pohořelice" viz veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška č.j. SBS 01262/2021/ČBÚ-21/1

22. února 2021

Český báňský úřad vydává veřejnou vyhlášku, kterou se doručuje účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a osobám, které nejsou správnímu orgánu známy, Rozhodnutí Českého báňského úřadu čj. SBS 01262/2021/ČBÚ-21, ze dne 17. 2. 2021,  o stanovení dobývacího prostoru Smolín 

Plán dílčího povodí Dyje 2021 – 2027 - posuzování koncepce na životní prostředí

22. února 2021

MŽP ČR - Posuzování vlivů koncepce „Plán dílčího povodí Dyje 2021 – 2027“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů –  závěr zjišťovacího řízení podle § 10d 

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

22. února 2021

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26.03. na 27.03.2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v  mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.04. do 11.05.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Více informací viz Oznámení ČSÚ

Plynofikace Chaloupky

19. února 2021

Od března t.r. začne pro město Pohořelice realizovat stavbu plynofikace v místní části Chaloupky firma HUTIRA-PSV Ivančice. Pro danou lokalitu bude po dobu výstavby stanoveno přechodné dopravní značení. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti. Děkujeme všem za pochopení.

Příloha - projekt

Obecné závazná vyhláška města č. 1/2021

18. února 2021

obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

Možnost pronájmu bytové jednotky

16. února 2021

   MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje možnost pronájmu bytové jednotky - viz příloha

Možnost pronájmu bytové jednotky

16. února 2021

 MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje možnost pronájmu bytové jednotky - viz příloha

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00

Město Pohorelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
#NEPETUJ

22363

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu