Aktuálně z Pohořelic

Zasedání zastupitelstva města

23. února 2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města konaného dne 1.3.2017 v 16:00 v kongresovém sále MÚ.

Výstavba chodníku u hlavní silnice II/395 v Malešovicích

23. února 2017

Výstavba chodníku u hlavní silnice II/395 v Malešovicích včetně místa pro přecházení a v centru obce přechod pro chodce na pozemcích KN parc.č. 1205/25, 1152/1, 102/2, 1205/47, 1205/46 a 1145/1 v k.ú. Malešovice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Na výše uvedenou stavbu bylo zdejším stavebním úřadem vydáno  dne 21.11.2016 územní rozhodnutí č.89/2016  pod č.j MUPO-22812/2016/SU/TRM.

Oznámení *.pdf

Usnesení č.j. 203 Ex 09996/07-147

22. února 2017

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Jícha - dražební vyhláška

Patnáctý ročník ZeloFestu

22. února 2017

V sobotu 28.1. se uskutečnil v sále Radnice patnáctý ročník ZeloFestu. Bylo vystaveno celkem 130 vzorků kysaného zelí, z toho tři vzorky zelí červeného. Jako každým rokem vyplnily kulturní program Mažoretky při základní škole Pohořelice a Novoveská Štístka. Nedílnou součástí každého ročníku je i hudební doprovod, o který se letos postarala cimbálová muzika Ponava pod vedením primáše Ivo Farkaše. Záštitu nad celou akcí převzal senátor ing. Jan Hajda. V silné konkurenci vzorků z celé republiky se na prvním místě umístila paní Jarmila Mikulcová z Pohořelic. Druhé místo obsadil pan Miroslav Kolář z Hronova. Třetím místem byl odměněn vzorek pana Karla Uldrycha z Dobřan u Plzně.

Děkujeme všem vystavovatelům za poskytnuté vzorky, sponzorům za podporu a všem návštěvníkům za účast. Dovolujeme si vás současně pozvat na šestnáctý ročník, který se uskuteční 3.2.2018. Za pořadatele Aleš Saitl

                                                                                                                                                          

Pozvánka na Retro ples

22. února 2017

Sdružení přátel " AKCE Z" vás srdečně zvou 25.3.2017 na "Retro ples aneb možná příjde i kouzelník" ve stylu 60. - 80.léta. Začátek od 20.00 v sále Radnice. Hrají DJ Boula a kapela NIJAK. Vstupné 199,-Kč. Občerstvení a tombola zajištěna. Předprodej na KIC Pohořelice, 602 284 324.

Přihláška k odběru nádob na tříděný odpad - aktuality

21. února 2017

15125

Přihlášky k odběru nádob na tříděný odpad je možné stále zasílat. Také je možné měnit velikost nádob nebo jejich počet. V případě objednání nádob nebo změn provedených do 23. 2. 2017 vám tyto nádoby budou dovezeny. Při pozdějším objednání si nádoby můžete vyzvednout v předem vyhlášených termínech na Městském úřadě.

Pro rodinné domy jsou určeny nádoby na papír pouze o objemu 120 l. Nádoby na plast o objemu 120 l budou již brzy rozebrány. V případě, že máte zájem o tuto menší nádobu, kontaktujte nás co nejdříve. Nádob na plast o objemu 240 l je prozatím dostatek. V případě bioodpadu můžete objednávat obě velikosti nádob, tj. 120 l nebo 240 l.

Pozvánka na veřejnou prezentaci systému třídění odpadu a další organizační informace

21. února 2017

Veřejná prezentace nového systému třídění odpadu se uskuteční dne 23. 2. 2017 od 17:00 hod. v budově Kina v Pohořelicích, Komenského 1624. 

V článku jsou dále uvedeny termíny rozvozu nádob na tříděný odpad, označování nádob na směsný komunální odpad čipy, termíny svozu odpadu a pokyn odboru finančního Městského úřadu k poskytovaným bonusům. 

Návrh rozpočtu DSO Čistá Jihlava

21. února 2017

Rozpočet 2017 - návrh

9. ročník setkání harmonikářů 2017

20. února 2017

V sobotu 18. února se již podeváté sjeli harmonikáři do sálu Radnice v Pohořelicích, aby předvedli svůj um před zaplněným sálem. Vystoupilo 28 harmonikářů, 7 zpěvaček, 1 hráč na vozembouch a 1 bubeník. Z toho 11 žen, nejmladší hráčce je 6 let a nejstaršímu hráči 86 let. Celkem jsme zhlédli  37 vystupujících. Akci zahájil místostarosta Bc. Miroslav Novák. Akci moderoval pan Ivan Janičata. 

Příští ročník bude již desátý a bude se konat 24.2.2018

Přednáška o globálních změnách klimatu

16. února 2017

Dne 15.2.2017 se v knihovně uskutečnila zajímavá přednáška....

Výběrové řízení na funkci

16. února 2017

Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent sociálního odboru

- přihláška

vyvěšeno: 16.2.2017      sňato:  10.3.2017

Nabídka volného pracovního místa

16. února 2017

Městský úřad Pohořelice hledá vhodného uchazeče k obsazení funkčního místa

- správce sportovní haly

- přihláška

vyvěšeno:  16. 2. 2017       sňato:  6.3.2017

Pozvánka na vystoupenÍ

15. února 2017

Zveme vás 9. května 2017 na vystoupení DUO JAMAHA, které se bude konat v kině v Pohořelicích. Začátek v 19.00 hod. Vstupné 250,-Kč. Předprodej vstupenek od 1.3. na KIC Pohořelice, tel.602 284 324

Zadání změny č. 1 ÚP Přibice

15. února 2017

Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Přibice.

Oznámení č.j. MUPO-4020/2017/SU/HRI

13. února 2017

Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Pohořelice, Znojemská, U Cihelny, veřejné osvětlení na pozemcích v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situační výkres

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

13511

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu