• pohorelice1
 • pohorelice2
 • pohorelice3
 • pohorelice4
 • pohorelice5
 • pohorelice6
 • pohorelice7

Aktuálně z Pohořelic

Oznámení o zahájení řízení

20. listopadu 2017

Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby: 3 stanoviště pro kontejnery v k.ú. Vranovice nad Svratkou

Program rozvoje JMK 2018 - 2021

20. listopadu 2017

 

Veřejná vyhláška č.j. OÚPSÚ /21358/2015-21

20. listopadu 2017

Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad vydává územní rozhodnutí o umístění stavby "Oplocení rychlostní silnice R52", oplocení dálnice D52 a silnice I. třídy I/52 Brno-Rajhrad

Obecně závazná vyhláška města č. 3/2017

20. listopadu 2017

o regulaci hlučných činností

Záměr pronájmu nemovitého majetku

15. listopadu 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

13. listopadu 2017

10. zasedání se koná v budově sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno, ve velké zasedací síni. Začátek jednání je v pátek 24. listopadu 2017 v 09:00 - viz program

Opatření obecné povahy Č.j.: 66595/2017-MZE-16212

13. listopadu 2017

Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018.

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

13. listopadu 2017

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí k volbě prezidenta republiky 12. a 13. ledna 2018, případně ve druhém kole ve dnech 26. a 27. ledna 2018.  

Beseda s paní Evou Matulovou

9. listopadu 2017

Zveme Vás ve středu 22.11.2017 v 17hod. na Radnici...

Beseda Kapřík Metlík v knihovně

9. listopadu 2017

Kdo je kapřík Metlík?

Pozvánka s programem zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

8. listopadu 2017

Zveme Vás dne 15.11.2017 v 16:00 hod. na zasedání Zastupitelstva města Pohořelice v kongresovém sále MÚ. 

Informace z oblasti Integrovaného dopravního systému JMK

8. listopadu 2017

Informace o změně dopravců na vybraných linkách na Znojemsku, posílení linky 108 i v nepracovních dnech, přidání vlaků na trase mezi Znojmem a Vídní. Více informací zde

Návrh opatření obecné povahy č.j. JMK 158698/2017

8. listopadu 2017

Krajský úřad JMK vydává návrh opatření obecné povahy -  výjimku ze zákazů u zvláště chráněného živočicha bobra evropského

Záměr darování majetku města

6. listopadu 2017

Město Pohořelice zveřejňuje záměr darování nemovitého majetku města

Pozvánka na zahájení Adventu v Pohořelicích

6. listopadu 2017

Město Pohořelice Vás zve na ZAHÁJENÍ ADVENTU a na tradiční vánoční posezení u cimbálu v sobotu 2.12.2017. Program na náměstí  Svobody:  začátek v  17.00 hod – vystoupení žáku ZUŠ Pohořelice a Rozmarýnek SVČ Pohořelice, 17.30 – 18.30hod., setkání  s anděli  a ohňová show.

 Posezení u cimbálu v sále Radnice od 19.00 hod, vstupné  100 ,-Kč.  Během večera vystoupí:  Rozmarýnek SVČ Pohořelice, CM Kasanica z Mikulova a Mužáci z Pohořelic.

Na obě akce občerstvení zajištěno.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu