• FINAL FOTO FB

Aktuálně z Pohořelic

Dětská skupina Nová Ves I.

6. října 2022

Dětská skupina v Nové Vsi je provozována při MŠ Pohořelice, příspěvková organizace.

Milostivé léto II

5. října 2022

Pravděpodobně jste zaznamenali, že od 1. září byla spuštěna druhá fáze tzv. „milostivého léta“. Jedná se o jedinečnou možnost splatit exekuce bez úroků. Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem, se otevírá možnost splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně méně nákladným způsobem. Pokud dlužník využije „milostivého léta“, věřitel sice ztrácí dosud nezaplacené příslušenství, bude mu však uhrazen původní dluh, který je často dlouhodobě nevymahatelný. Více informací viz příloha 

Pozvánka na koncert

5. října 2022

V sobotu 8.10.2022 v 18:00 Vás zveme na koncert slovenské zpěvačky a songwriterky Agy Hlavenkové, účastnice soutěže Česko Slovensko má talent do Kaple v Nové Vsi - viz pozvánka

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

5. října 2022

Dne 31.10.2022 od 07:30 do 31.10.2022 15:30

Vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice Pohořelice LOGIS (č. 500794) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ

Rekonstrukce chodníku podél ul. Znojemská, Pohořelice

4. října 2022

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí může naše město zrekonstruovat chodník podél ul. Znojemská. Hlavním cílem projektu je udržení vody v krajině pomocí výměny ploch, které jsou nepropustné za propustné. Dešťová voda bude zadržena v předmětné lokalitě a za normálních podmínek budou dešťové vody vsakovány do podloží.

Projekt výrazně přispěje k omezení odvodu dešťové vody jednotnou kanalizací do ČOV. Přímý vsak tak posílí protipovodňovou ochranu a boj se suchem.

CZ 05.1.24/0.0/0.0/20_144/001416  

Rozhodnutí č.j. MUPO-53773/2022/OD/SAM

4. října 2022

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy vydává Rozhodnutí - společné povolení na stavbu  „Cyklostezka podél ul. Znojemská, město Pohořelice“

Zrušení svozů nebezpečného a velkoobjemového odpadu

3. října 2022

Vážení občané, z důvodu zprovoznění nového sběrného dvora nebudou probíhat jarní a podzimní mobilní svozy nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Sběrný dvůr je umístěn na adrese Loděnická 1079, Pohořelice a jeho provozní doba je úterý a čtvrtek 10-18 hod, sobota 8-16 hod. Děkujeme za pochopení.

Výběrové řízení na pracovní místo

3. října 2022

 Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

  prodloužení  do 20.10.2022

referent odboru územního plánování a stavebního úřadu - právník

přihláška 

vyvěšeno:  15.9.2022      sňato:  21.10 .2022

Veřejná vyhláška č.j.MUPO-53247/2022/RA/JHU

30. září 2022

Veřejná vyhláška o možnosti převzít doručovanou písemnost příkaz pro subjekt ing. Peter Molnár, IČ:50778005, Slovenská republika.

Týden knihoven 2022

29. září 2022

Městská knihovna připravila pro čtenáře i uživatele knihovny program v rámci Týdne knihoven...

Záměr pronájmu nemovitého majetku

27. září 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

27. září 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor - viz příloha; - viz příloha; - viz příloha-viz příloha

Záměr výpůjčky nemovitého majetku

27. září 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr výpůjčky nebytových prostor - viz příloha

Rozhodnutí čj. MUPO-34417/2022/SU/HRI

27. září 2022

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - společné povolení pro stavbu: Odborný léčebný ústav Pasohlávky, Sanatorium Pálava na pozemcích pč. 3163/770, 3310 v k. ú. Mušov.

Příloha: koordinační situační výkres 

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022

24. září 2022

Městský úřad Pohořelice, jako příslušný registrační úřad pro volby do zastupitelstev obcí ve správním obvodu ORP Pohořelice, v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, zveřejňuje výsledky voleb do zastupitelstev obcí.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu