• FINAL FOTO FB

Aktuálně z Pohořelic

Změna adresy pobočky innogy

8. prosince 2022

 Nová adresa pobočky společnosti innogy v Brně - viz příloha

OOP pro akci: OČS Svratka – stavidlový objekt pro zajištění vody Pouzdřanského rybníka, č.j. MUPO-64152/2022/OD/KOP

6. prosince 2022

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:
Silnice: veřejně přístupná účelová komunikace v katastru obce Ivaň
pro akci: „OČS Svratka – stavidlový objekt pro zajištění vody Pouzdřanského rybníka“
termín: od nabytí právní moci do 30.06.2022
OOP
Situační plánek

Návrh rozpočtu pro rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2024-2025

5. prosince 2022

Město Pohořelice zveřejňuje návrh rozpočtu 2023, pravidla provádění rozpočtových opatření v roce 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025. 

Oznámení zahájení územního řízení čj. MUPO-63819/2022/SU/KUK

5. prosince 2022

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Pohořelice, obn. k. NN na pozemcích pč. 5/1, 9, 11, 12, 15, 19, 20/1, 21, 22, 24, 45, 26, 27, 28, 29, 31, 35/1, 40, 41, 42, 47/1, 48/1, 48/2, 68/1, 952/1, 953, 2136, 2144, 2149/1, 2150/1, 2154, 2155, 2158/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situační výkres

Záměr pronájmu nemovitého majetku

5. prosince 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

5. prosince 2022

Zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje se koná 15.12.2022 od 8:30 hod. - viz program

Nabídka práce ve Cvrčovicích

5. prosince 2022

Darfon Electronics Czech s.r.o. nabízí volné pracovní místo ve Cvrčovicích - viz nabídka 

Oznámení KÚ JMK č.j. 160894/2022

2. prosince 2022

Oznámení o zahájení veřejného nahlížení do návrhu bezpečnostní zprávy pro objekt skladových kapacit chemických látek a chemických přípravků umístěných v areálu Průmyslová 1506, Pohořelice, provozovatele DHL Supply Chain s.r.o.

OOP pro akci: Oprava asfaltových hutněných vrstev vozovek na území JmK (I/52 Nová Ves), č.j. MUPO-63442/2022/OD/KOP

30. listopadu 2022

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle  ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění,

stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních  komunikacích:

Silnice:               II/396 Rouchovany – Branišovice – N. Ves
                            III/39613 Nová Ves - Drnholec
                            III/39616 Nová Ves - průjezdná
pro akci: „Oprava asfaltových hutněných vrstev vozovek na území  JmK (I/52 Nová Ves)

termín:                   08.12.2022 – 21.12.2022

OOP
Situace DIO:

Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města

30. listopadu 2022

Ve středu 07.12.2022 se koná veřejné zasedání Zastupitelstva města Pohořelice - viz oznámení s programem

Záměr pronájmu nemovitého majetku

30. listopadu 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Žádost o voličský průkaz

29. listopadu 2022

Žádost o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta České republiky - dny konání volby 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo), případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023 - formulář 

Územní studie plochy Z43 v k. ú. Mušov

29. listopadu 2022

Dne 12.09.2022 vzalo zastupitelstvo obce Pasohlávky na vědomí územní studii plochy Z43 v k. ú. Mušov, kterou zpracovala společnost LIVINGSTAV s.r.o., Brno.

Cena vodného a stočeného na rok 2023

28. listopadu 2022

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. - Ceník vodného a stočného na kalendářní rok 2023 

Sociální služby v terénu

28. listopadu 2022

Informace pro občany

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu