• pohorelice1
 • pohorelice2
 • pohorelice3
 • pohorelice4
 • pohorelice5
 • pohorelice6
 • pohorelice7

Aktuálně z Pohořelic

Komunitní plán sociálních služeb v rámci ORP Pohořelice na období 2019-2021

14. února 2019

Město Pohořelice čerpalo dotaci na podporu procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu města Pohořelice a na zpracování Komunitního plánu sociálních služeb v rámci ORP Pohořelice na období 2019-2021.

Název projektu: Komunitní plán sociálních služeb v rámci ORP Pohořelice na období 2019-2021 (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006541)

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského sociálního fondu, a to z Operačního programu Zaměstnanost.

20161

Kurz šití pro dospělé

14. února 2019

ZUŠ Pohořelice nabízí kurz šití pro dospělé - viz leták

Veřejná vyhláška - Oznámení o uzavření VPS

13. února 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby: PJ 460 Vranovice - stavební úpravy na pozemku p. č. st. 169/2 v k.ú. Vranovice nad Svratkou.

Konkurz na místo ředitele MŠ Židlochovice

13. února 2019

Rada města Židlochovice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Židlochovice, příspěvkové organizace

Záměr prodeje části pozemků města

11. února 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemků p.č. 389/1 a 389/116 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Záměr prodeje částí pozemku města

11. února 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje částí pozemku p.č. 7076 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Záměr prodeje části pozemku města

11. února 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku města p. č. 2043 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Záměr prodeje pozemků města

11. února 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemků p.č. 1643/1, 1643/3 a 1648 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

8. února 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

7. února 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

6. února 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Zveřejnění oznámení koncepce

5. února 2019

Aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje - oznámení koncepce

Podpora obnovy kulturních památek v roce 2019

4. února 2019

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2019 pravidla dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Vlastník kulturní památky může podat žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 28.2.2019 na MěÚ Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad.

Programové prohlášení rady města pro rok 2019

31. ledna 2019

Koaliční partneři zastupitelstva města Pohořelice předkládají na volební období 2018  - 2022 Programové prohlášení

Výběrové řízení na volné pracovní místo

28. ledna 2019

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru územního plánování a stavebního úřadu

- přihláška

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
#NEPETUJ

22363

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu