Aktuálně z Pohořelic

Registrace volebních stran pro volby do zastupitelstev obcí 2014

20. srpna 2014

Městský úřad Pohořelice projednal podle ustanovení § 23 odst. 1, 3 a 4)  zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách”), předložené kandidátní listiny volebních stran pro volby do zastupitelstev obcí konané ve nech 10. a 11. října 2014 ve správním obvodu registračního úřadu Pohořelice. Předložené kandidátní listiny zaregistroval a vydal příslušná rozhodnutí o registraci.

Záměr pronájmu nemovitého majetku 2014-10

20. srpna 2014

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Přestupní uzel IDS Pohořelice - informace občanům a podnikatelům

19. srpna 2014

Při přestavbě prostoru autobusového nádraží v Pohořelicích bylo nutné řešit několik neplánovaných přeložek inženýrských sítí.

V důsledku toho byl prodloužen termín pro dokončení I. etapy úprav autobusového nádraží.

Náhradní autobusové nádraží bude na ul. Cukrovarská v provozu až do 12. 10. 2014, do 24:00 hodin. Od 13. 10. 2014, od 00:00 hodin, budou autobusy odjíždět již z nově zrekonstruovaného nádraží na ul. Lidická.

Děkujeme všem občanům za trpělivost  a pochopení.

Ing. Josef Svoboda, starosta

5758

Splatnost poplatku za svoz odpadu

19. srpna 2014

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný do 30.9.2014.

V případě, že není uhrazen včas a ve správné  výši, navyšuje se od 1.10.2014 dlužná částka o 50%.

Rozloučení s prázdninami

18. srpna 2014

 V sobotu 30.8.2014 od 9.hod. Vás zveTJ Sokol Pohořelice na "Rozloučení s prázdninami" které se bude konat ve fotbalovém areálu.

Vypnutí el. energie

18. srpna 2014

Dne 9.9.2014 od 10:00 do 13:00 hod. Vypnutá oblast - Pohořelice, část Nová Ves

Seznam neznámých vlastníků pozemků

18. srpna 2014

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

Veřejné projednávání - Městský park a Hřbitov

15. srpna 2014

Město Pohořelice si Vás dovoluje pozvat na veřejné projednávání k realizaci projektu Regenerace městského parku v Pohořelicích a k projektu Revitalizace hřbitova. V rámci akce proběhne seznámení s výsledky měření stromů a realizací ozdravných řezů v uvedených lokalitách.

Přítomni budou krajinný architekt Ing. Tereza Friedlová - autorský a technický dozor investora a Ing. Tomáš Šarapatka (zástupce firmy realizující měření stromů v městském parku)

Veřejné projednávání se koná dne 25.8.2014 v 17:00 hodin v prostorách městského parku. Sraz účastníků u lávky v městském parku, tj. u pomníku pana Haňky.

986

Společnost Manpower

15. srpna 2014

 Nabídka práce v Pohořelicích

Veřejná zakázka Přestupní uzel IDS Pohořelice II. etapa

15. srpna 2014

Město Pohořelice vyhlásilo podlimitní veřejnou zakázku na stavbu Přestupní uzel IDS Pohořelice II. etapa. Jedná se o rekonstrukci plochy stávajícího parkoviště, sevřeného průtahem silnice II/416 a ulicí Hybešovou. Součástí předmětu zakázky je také vybudování zázemí pro cestující zahrnující veřejné sociální zázemí k navazujícímu autobusovému nádraží.

Více informací včetně zadávací dokumentace naleznete na profilu zadavatele Města Pohořelice tj. https://www.softender.cz/home/zakazka/4736353

5758

TESCO Pohořelice

15. srpna 2014

Hledá pracovníky na pozice vedoucí směny a prodavač.

Jazykové kurzy ve školním roce 2014/15 s 10% slevou

15. srpna 2014

Jazyková škola Orange Academy zahájila zápis do jazykových kurzů pro školní rok 2014/2015 se zahájením v září. V nabídce jsou kurzy anglického, německého a francouzského jazyka pro děti i dospělé různých pokročilostí.

Všichni zájemci, kteří se zaregistrují do 31.8.2014, získají 10% slevu.

Více informací na http://www.orangeacademy.cz/, 776 026 593


Záměr pronájmu nemovitého majetku 2014-9

14. srpna 2014

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Koncepce "Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2014"

14. srpna 2014

Ministerstvo životního prostředí - Stanovisko k návrhu koncepce "Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2017"

Záměr pronájmu nemovitého majetku 2014-8

13. srpna 2014

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor - viz příloha

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice fax: 519 424 552
e-mail: podatelna@pohorelice.cz
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 08.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  08.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu