• pohorelice1
 • pohorelice2
 • pohorelice3
 • pohorelice4
 • pohorelice5
 • pohorelice6
 • pohorelice7

Aktuálně z Pohořelic

Oznámení o přerušení el. energie

22. srpna 2017

Dne 11.9.2017 od 7:30 do 15:30 hod.
Vypnutá oblast: Smolín

Výběrové řízení na volné pracovní místo

22. srpna 2017

Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo úředníka/úřednice:

- referent odboru dopravy - zajišťování agendy přestupků na úseku dopravy

- přihláška

Informace občanům

22. srpna 2017

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný do 30.9.2017.

Poplatek na osobu a rok je ve výši 500,- Kč. V případě, že není uhrazen včas a ve správné  výši, navyšuje se dlužná částka o 50 % od 1.10.2017.

Svoz papíru 23. 8. a svoz bioodpadu 24. 8.

22. srpna 2017

Ve středu 23. 8. 2017 se uskuteční svoz papíru.

Ve čtvrtek 24. 6. 2017 se uskuteční svoz bioodpadu. 

Nádoby přistavte před dům již ve večerních hodinách před svozem.

Výběrové řízení na volné pracovní místo - prodloužení

18. srpna 2017

Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

Výběrové řízení se prodlužuje do 4.9.2017

- referent odboru územního plánování a stavebního úřadu

- přihláška

Výběrové řízení na volné pracovní místo - prodloužení

18. srpna 2017

Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

Výběrové řízení se prodlužuje do 4.9.2017

- referent sociálního odboru

- přihláška

Usnesení č.j. Č.j.: 137 Ex 6183/15-51

16. srpna 2017

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián - dražební vyhláška

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

16. srpna 2017

Dne 08.09.2017 od 07:30 do 14:30 hod.

Vypnutá oblast: Vlasatice, Nová Ves - čp. 116 - 118

Usnesení č.j. 123 EX 1189/11-40

16. srpna 2017

Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Libor Cink - dražební vyhláška

Záměr prodeje nemovitého majetku města

15. srpna 2017

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města - pozemek p.č. 2023/1 o výměře 56 m2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

14. srpna 2017


Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

11. srpna 2017

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017, (§ 14 c, písm. c) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 

Stanovení minimálního počtu členů OVK


Veřejná vyhláška č.j.MUPO-35680/2017/OD/BRI

10. srpna 2017

Město Pohořelice zveřejňuje veřejnou vyhlášku - oznámení o pozbytí právní moci rozhodnutí č.j.: MUPO-26825/2016/OD/BRI

Záměr pronájmu nemovitého majetku města

10. srpna 2017

Město Pohořelice zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor

Sportovní klub JUDO Dolní Kounice

9. srpna 2017

Nábor dětí a mládeže do sportovního klubu Judo Dolní Kounice

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu