• pohorelice1
 • pohorelice2
 • pohorelice3
 • pohorelice4
 • pohorelice5
 • pohorelice6
 • pohorelice7

Aktuálně z Pohořelic

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

10. prosince 2018

Dne  08.01.2019 od 08:00 hod do 14:00 hod.
Vypnutá oblast: Smolín Vodojem, Žabčice - dvůr Oulehla - Písek Žabčice

Vypnutí se netýká domácností.

Prodej knihy

6. prosince 2018

Knihu " Město Pohořelice" můžete zakoupit v knihovně na Radnici na ul. Brněnská 2 a na pokladně městského úřadu na ul. Vídeňská 699. Cena je 450,- Kč.

Česko zpívá koledy 2018

6. prosince 2018

Zveme Vás na tradiční  zpívání koled, které se bude konat 12.12.2018 v 18.00, od 17.00 vánoční zvyky a tradice, Akce se bude konat u kostela Sv. Jakuba. Těší se na vás ZUŠ Pohořelice

Pozvánka na XIII.ročník ples Města Pohořelice

6. prosince 2018

Město Pohořelice vás zve 19.ledna 2019 na  XIII.reprezentační ples Města Pohořelice.

Pozvánka na divadelní představení

6. prosince 2018

Divadlo Artur a Město Pohořelice vás zve na komedii " HLEDÁM MILENCE ZN: spěchá ", která se bude konat 6. 1. 2019 v 19.00 v KINĚ v Pohořelicích. Hrají: Bořek Slezáček, Mirek Šimůnek, Eva Decastelo, Vlasta Korec, Jindra Kriegel, Lucie Linhartová, Josef Hervert. Vstupné 380,-/350,- Kč. Předprodej od 29.11.2018 v Městské knihovně a na KIC Pohořelice a www.ticketevent.cz

 

Pozvánka na Novoroční koncert

6. prosince 2018

Město Pohořelice a místní farnost vás zvou v sobotu 5.ledna 2019 v 15 hodin do kostela Sv. Jakuba Staršího v Pohořelicích na Novoroční koncert.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města

5. prosince 2018

Dne 12. 12. 2018 se koná v 16:00 hod. zasedání zastupitelstva města Pohořelice - Oznámení s programem

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou č.j. MUPO-61585/2018/OD/SAM

5. prosince 2018

Dne 05.11.2018 podala u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství žádost obec
Šumice, Šumice 11, 671 75 Loděnice, IČO: 00637602 v zast. KAPEGO projekt s.r.o., Ostrava-Mariánské Hory, 28. řijna 1142/168, 709 00 Ostrava Poruba, IČ: 29395933 o vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu:


„Šumice – rekonstrukce chodníků“
na
pozemcích KN parc.č. 18/1, 18/2, 18/3, 100 (st.), 405, 1967/1, 1978, 2011/7, 2011/10, 2355/1,
2381/2, 2404/3, 2404/4, 2404/5, 2417, 3630, 3950, 18/6, v k.ú. Šumice.

oznameni-o-zahajeni-spolecneho-uzemniho-a-stavebniho-rizeni-verejnou-vyhlaskou-cj-mupo-615852018odsam

Mimořádný svoz bioodpadu - čtvrtek 13. 12. 2018

5. prosince 2018

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 bude proveden mimořádný svoz bioodpadu. Při minulém svozu nebylo možné z důvodu námrazy vyvézt všechny nádoby. 

Zápisy komisí rady města

4. prosince 2018

 

Výběrové řízení na pracovní místo

3. prosince 2018

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru dopravy - částečný úvazek

- přihláška

vyvěšeno:  3.12.2018     sňato:  19.12.2018

Svolání Zastupitelstva JMK

3. prosince 2018

Svolání k 18. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 13. 12. 2018 od 8:30 hod. - program

Oznámení zahájení stavebního řízení č.j. MUPO-61269/2018/OD/SAM

3. prosince 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává:

Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j. MUPO-61269/2018/OD/SAM - „Technická a dopravní infrastruktura pro chatovou osadu 

/Pasohlávky – východ, chatová osada/
na pozemcích parc.č. 4566/2, 4566/26, 4566/125, 4573/2, 5014/10, 5014/15, 5014/16, 5015/4,
5016/1, 5016/25, 5016/29, 5024/20, 5025/1, 5108, 5777/1, 5777/2
v k.ú. Pasohlávky.

Oznámení zahájení stavebního řízení č.j. MUPO-61240/2018/OD/SAM

3. prosince 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává:

Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j. MUPO-61240/2018/OD/SAM- - "Pasohlávky - východ, lokalita 32 RD, Technická a dopravní infrastruktura",

SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy
na pozemcích parc. 4566/2, 4566/26, 4566/125, 4566/126, 4573/2, 5008, 5014/16, 5015/10,
5015/13, 5016/1, 5016/29, 5198/19, 5759/1, 5760/1, 5760/2, 5760/3, 5777/1, 5777/2, 6272 v k. ú.
Pasohlávky.

TERMÍNY VÝVOZU ODPADU V PROSINCI 2018

3. prosince 2018

papír 12. 12. 2018 (středa)
plast 26. 12. 2018 (středa)
bioodpad 27. 12. 2018 (čtvrtek)
směsný odpad 5./6. 12. a 19./20. 12. 2018 (středa/čtvrtek)

Bližší informace o svozu odpadu uvnitř článku.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
#NEPETUJ

22363

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu