• pohorelice1
 • pohorelice2
 • pohorelice3
 • pohorelice4
 • pohorelice5
 • pohorelice6
 • pohorelice7

Aktuálně z Pohořelic

Tisková zpráva KHS JMK

31. března 2020

"S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti." - tisková zpráva 

Omezení úředních hodin Městského úřadu Pohořelice

31. března 2020

 

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 348 o vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na další období, se s účinností ode dne 1. dubna 2020 do dne 11. dubna 2020 stanovují úřední hodiny Městského úřadu Pohořelice takto:  

ve středu 01.04.2020 v době od 9:00 do 11:00 a v době od 15:30 do 16:30 hod.
v pondělí 06.04.2020 v době od 9:00 do 11:00 a v době od 15:30 do 16:30 hod.
ve středu 08.04.2020 v době od 9:00 do 11:00 a v době od 15:30 do 16:30 hod.
a to pouze v nezbytně nutných záležitostech.

V ostatních dnech bude městský úřad pro veřejnost uzavřen.

Uvedené úřední hodiny jsou platné jen pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu ORP Pohořelice tzn. obce Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Pohořelice včetně městských částí, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Sbírka zákonů částka 51/2020 o přijetí krizových opatření

31. března 2020

Sbírka zákonů 51/2020

Přijatá mimořádná opatření - první část

31. března 2020

Přijatá mimořádná opatření po jednání vlády České republiky dne 30.03.2020:
Mimořádné opatření – prodloužení nařízení omezeného provozu OVM a SO
Mimořádné opatření – prodloužení omezení pohybu osob

Přijatá mimořádná opatření - druhá část

30. března 2020

Přijatá mimořádná opatření po jednání vlády České republiky dne 30.03.2020:
Mimořádné opatření – prodloužení zákazu maloobchodního prodeje
Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - zrušeno

30. března 2020

Dne 02.04.2020 od 8:00 do 14:00 hod. - nebude přerušena dodávka el. energie
Vypnutá oblast: Pohořelice - Smolín, celá obec

Dne 07.04.2020 od 8:00 do 16:00 hod. - nebude přerušena dodávka el. energie
Vypnutá oblast: Pohořelice - Velký Dvůr (mapa)

Záměr směny části pozemků

30. března 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny části pozemků

Ochranu osobních údajů fyzických osob

27. března 2020

Zejména v době koronovirové krize je nutné nezapomínat na ochranu osobních údajů fyzických osob - info

Sbírka zákonů částka 48/2020 o přijetí krizových opatření

27. března 2020

Sbírka zákonů částka 48/2020

Sbírka zákonů částka 47/2020 o přijetí krizových opatření

26. března 2020

Sbírka zákonů částka 47/2020

V souladu s vydanými „Usneseními vlády České republiky“ ze dne 26. 03. 2020 bylo vydáno Ministerstvem zdravotnictví České republiky  mimořádné opatření:

Leták k dotazníku pro poskytovatele zdravotnických služeb v JMK

26. března 2020

Leták k dotazníku pro poskytovatele zdravotnických služeb v JMK

Doporučení Ministerstva zdravotnictví k používání OOP

26. března 2020

Doporučení Ministerstva zdravotnictví k používání osobních ochranných prostředků ve zdravotnictví při zdravotní péči v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2, resp. 2019-nCoV a onemocněním Covid-19, se zaměřením na ochranu dýchacích cest.
Doporučení je určeno pro subjekty poskytující ambulantní , lůžkovou péči a zdravotní péči ve vlastním prostředí pacienta, pro všechny druhy zdravotní péče - leták.

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027)

25. března 2020

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí - závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Úřad práce nabízí pomoc občanům

25. března 2020

Úřad práce České republiky, Kontaktní pracoviště Pohořelice nabízí pomoc občanům, kteří se s přijetím krizových opatření v souvislosti s COVID-19, dostali do nepříznivé sociální situace.
Tito občané mají možnost se obrátit na Kontaktní pracoviště ÚP v Pohořelicích a žádat o „mimořádnou okamžitou pomoc“, dávky hmotné nouze a dávky státní sociální podpory.
Jedná se zejména
a) o osoby samostatně výdělečně činné, které mají od 16.3.2020 uzavřenou provozovnu nebo
b) osoby, u nichž došlo k podstatnému poklesu příjmu v souvislosti s COVID-19
Osoby, které ukončí zaměstnání dohodou se zaměstnavatelem v souvislosti s COVID -19, nemají v případě nároku na podporu v nezaměstnanosti krácenou výši podpory v nezaměstnanosti,
tzn. dostanou 65% první dva měsíce, 50% další dva měsíce a po zbývající podpůrčí dobu 45% podpory v nezaměstnanosti, která se vypočítává z průměrného měsíčního čistého výdělku za poslední odpracované čtvrtletí.
V případě potřeby se mohou obracet na p. Vernarskou Danu, tel. 950 105 562 , e-mail: dana.vernarska@uradprace.cz
nebo na Mgr. Ivetu Kožnárkovou, tel 950 105 430, e-mail: iveta.koznarkova@uradprace.cz

Za pracovníky Kontaktního pracoviště ÚP ČR Pohořelice:  Mgr. Iveta Kožnárková, vedoucí pracoviště    

Právo v roušce

25. března 2020

Skupina advokátů a advokátních kanceláří z ČR i Slovenska se spojila a vytvořila unikátní projekt Právo v roušce, ve kterém zpřístupnila aktuální právní tipy, postupy a vzory právních dokumentů pro stávající krizové situace. Informace a dokumenty by měly pomoci lépe zvládnout nenadálou tíživou situaci https://pravovrousce.cz

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
 
Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
#NEPETUJ

22363

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu