4. ročník projektu Už jsem čtenář – Knižka pro prvňáčka

Ve středu 22. června 2012 se v knihovně vystřídaly tři třídy prvňáčků. Co se zde dělo? Tentokrát si děti nepřišly knihy půjčovat, přišly proto, aby knihu dostaly. V rámci projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, dostali všichni prvňáčci knihu od Miloše Kratochvíla – Školníci. Děti v knihovně předvedly, že techniku čtení většinou zvládly. Odměnou za celoroční snahu je jim tato kniha.Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od 1. ročníku školní docházky. Naše knihovna podporuje projekt tím, že všichni prvňáčci mají po celý rok registraci do knihovny zdarma. Záleží jen na rodičích, zda své dítě do knihovny doprovodí.