Beseda o tvorbě rodokmenů v knihovně

V úterý 9. listopadu pořádala městská knihovna besedu na téma Geneaologie. Pan Zdeněk Kudláček nám povídal o jejích základech a také o tvorbě rodokmenů. Zabývá se tímto již dvacet let a jeho zkušenosti byly znát. Začal opravdu od začátku, a to tím, jak za doby Marie Terezie příjmení vznikala. Pro mne překvapivou informací bylo to, že velmi důležité byly taktéž zápisy v katastrech. Nenapadlo by mne, že již dříve byl i k popisným číslům domů jmenný seznam vlastníků. Dle jeho slov je nejdůležitější umět přečíst a rozumět zápisům ve starých dokumentech. Věřte tomu, nebo ne, ale existují i knihy, které slouží jako slovníky pro genealogy. Radil nám, jak si vlastní rodokmen sestavit a kde informace hledat. Jeho vyprávění bylo velmi poutavé a poučné. Otázek po skončení besedy nebylo málo. Účast byla hojná a spousta návštěvníků besedy chtěla poradit s problémy, na které narazily při svém hledání předků. Na ukázku nám přinesl vypracovaný rodokmen svůj a taktéž anglické královské rodiny, které jak říkal, je obdivovatelem. Také jsme si mohli prohlédnout již zmiňované slovníky. Panu Kudláčkovi tímto za besedu velmi děkujeme.