Březen - měsíc čtenářů v knihovně

Jsme rádi, že jsme mohli v březnu v knihovně přivítat spoustu nových dětí. Navštívila nás téměř všechna oddělení školky. A ty dvě, na které už opravdu čas nestačil, si budeme muset pozvat v dubnu. Z besedy o balónu pro Míšu byly totiž děti úplně nadšené a ty, které nebyly, to mrzí. Díky návštěvě v knihovně se také staly některé našimi novými čtenáři. Pro družinu nachystané téma, Recyklované pohádky, nejvíce oslovilo poslední oddělení dětí nejstarších. Měla jsem obavy, že téma pro ně bude nudné, ale jejich reakce mě překvapila. Smály se od začátku až do konce. A to by jeden neřekl, že páťáky zaujme hlavní hrdina-mluvící igelitový pytlík. Abychom neopomněli dospělé, proběhly také dvě besedy. První o práci chirurga v Kazachstánu v podání MUDr. Martina Ondráška. Ač šlo o vážné téma, vzhledem k interpretaci, si po ukončení všichni utírali slzy smíchu. Druhá beseda byla o zdravém bydlení. Na této jsme zjistili, že naši pohodu doma či v práci ovlivňují nejen barvy, ale také materiály a jejich tvary. To vše jsme se dozvěděli od Ivy Matyášové. Zvláštností tohoto měsíce byla výstava pana Jána Haragála, který vyřezává krásné výrobky ze dřeva. Například ten jeho kapr, jen skočit do vody a odplout. No a samozřejmě jako každý rok, i tentokrát nám březen ukončila Noc s Andersenem. Letošní téma bylo, vzhledem k 70. výročí Albatrosu, Ferda Mravenec, kterého nakladatelství vydalo. Dětí se nám sešlo 28 a byli jsme na ně čtyři dospělí. Začali jsme v šest večer v knihovně, kde byly připraveny dílničky. Ze špejlí se tvořila mraveniště, korálky si mohly navlékat na gumičky jako náhrdelník či náramek. Další možností bylo zažehlování korálků do různých tvarů. Nejzajímavější pro děti asi bylo 3D pero, které spousta z nich neznala. Vytvářely podle šablony Ferdovu hlavu. A já prostě nechápu, jak to ty děti dělají, ale většina z nich pero měla poprvé v ruce a výsledek byl, jako by to dělaly denně. A nejen že máme šikovné děti, ale musím říci, že my máme v Pohořelicích šikovné i maminky. Těch buchet, co se nám sešlo na večeři. No lhala bych, kdybych řekla, že jsem si nevzala. Po večeři následovalo vyhlášení nejlepšího družstva a předání dárků všem dětem. Potom přes park s úkoly přesun na Tyršovku. Když bylo nachystáno spaní, přišla na řadu pohádka a spánek. Ráno nemohly děti dospat a tak probuzení bylo brzké. Úkoly z parku se proměnily na otázky, které bylo potřeba zodpovědět a graficky znázornit. Tématem byl Albatros a výsledkem krásné čtyři plakáty družstev. Březen nám tedy utekl jako voda a přehoupl se do aprílu.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu