Přednáška Historie zaniklých cihelen v knihovně

V úterý 10. prosince proběhla na Radnici přednáška o zaniklých cihelnách ve Valticích, Úvalech, Mikulově, Pohořelicích, Loděnicích a Blučině. Přednášející je předseda Spolku pro obnovu Katzelsdorfského zámečku, z. s. Mgr. et Mgr. Daniel Lyčka. Přednáška byla velmi poutavá. Bylo vidět, že pan magistr musel nesčetněkrát navštívit pár archivů. Chronologicky seřadil historii každé z výše jmenovaných cihelen. Nikdy jsem o cihlách nepřemýšlela, a tak jsem tedy ani nevěděla, že každý majitel si na cihly razil své iniciály. Tímto jsou tedy staré kousky zajímavé a pro sběratele cenné. Účast nebyla hojná, ale bylo vidět, že pánové vědí, o čem přednášející mluví. Nakonec jsme se dozvěděli, že bude vydána kniha, kterou bylo nutné uhradit dopředu ještě před tiskem. Děkujeme tedy tímto panu místostarostovi Ing. Josefu Svobodovi, že nám knihu předběžně zakoupil a následně nám ji daruje.  S panem Lyčkou jsme se již domluvili na další přednášku v příštím roce, a to o Lednicko – valtickém areálu.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu