Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Termíny: Pohořelice 28. 3. 2017 (úterý) 9:00 hod.

Smolín, Nová Ves a Velký Dvůr   4. 4. 2017 (úterý) 9:00 hod.

Jedná se zejména o tyto odpady: zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterie), barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné a dále vyřazená elektrická zařízení (televizory, ledničky, malé spotřebiče, apod.)

Odpady prosím odložte do 9:00 hod. k silnici před dům. Svozová spol. FCC ČR je bude během dne odvážet.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Termíny: Pohořelice 30. 3. - 1. 4. 2017 (čtvrtek až sobota)

Smolín, Nová Ves a Velký Dvůr   6. 4. - 8. 4. 2017 (čtvrtek až sobota) 

Kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech.

Pohořelice: ulice Brněnská, „Chaloupky“, lokalita Polní, ulice Mlýnská, Stará Obec, ulice U Cihelny, ulice Šumická, nám. Svobody.

Kontejnery budou vyváženy průběžně po naplnění. Do kontejnerů lze odkládat pouze velkoobjemový odpad, jako jsou např. části nábytku, koberce a jiný odpad větších rozměrů, který nelze uložit do nádob na směsný komunální odpad a do kontejnerů na tříděný odpad. Větší větve je možné odložit vedle kontejneru, budou se dále zpracovávat. Do kontejneru NEPATŘÍ nebezpečný odpad, stavební suť, biologický odpad a další vytříditelné složky komunálního odpadu, jako je papír, sklo, plast, nápojové kartony a kovy.

UPOZORŇUJEME, že k odkládání nebezpečných odpadů, velkoobjemových odpadů, bioodpadů (listí, tráva, větve), kovů, skla, papíru, plastů a vysloužilých elektrozařízení je možné celoročně zdarma využít SBĚRNÝ DVŮR, Loděnická 25, Pohořelice, provozní doba: úterý, čtvrtek a sobota 8:00 - 16:00 hod.


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu