Tři nová stanoviště kontejnerů

Během měsíce května 2017 byla vybudována a zprovozněna tři nová stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Dvě z nich jsou v lokalitě Polní - v ulici U větrolamu a u zdi areálu DHL a další stanoviště se nachází u Stavosuru na Loděnické ulici. Na tato nová stanoviště je možné odevzdat papír, plasty a sklo.

Dále byla posílena některá stávající stanoviště o další kontejnery, např. na Brněnské ulici u Jednoty, Polní I. a II., na Moravském náměstí nebo v Nové Vsi. V nejbližší době bude dodlážděna plocha stanoviště na ul. Hybešova, kde budou také přidány kontejnery na tříděný odpad. Jednáme i o přidání dalších kontejnerů na textil a elektro.

Využívejte, prosím, všechna stanoviště na tříděný odpad. Odpady, zejména plastové lahve a papírové krabice, je nutné zmáčknout, aby zabíraly co nejméně místa.

Děkujeme, že třídíte odpad.

Sběrné nádoby na separovaný odpad byly pořízeny v rámci Operačního programu životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Nakládání s odpadem ve městě Pohořelice, Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000692.

16329

Ing. Ivana Galiová, ivana.galiova@pohorelice.cz, tel. 720 071 497

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu