Úřední deska

Záměr prodeje nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 19. června 2017    Bude sňato: 5. července 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr prodeje - viz příloha

Informace - noční klid

Vyvěšeno dne: 19. června 2017    Bude sňato: 25. června 2017

V souladu s ustanovením čl. 3 obecně závazné vyhlášky města Pohořelice č. 2/2016, informujeme občany města Pohořelice o stanovení kratší doby nočního klidu.

Podle čl. 2 odst. 1 písm. g, výše uvedené OZV č. 2/2016 je:  v noci z 24. června 2017 na 25. června 2017 oba nočního klidu vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin – „Rockfest“.


Výběrové řízení č.j. BBV/40/2017

Vyvěšeno dne: 13. června 2017    Bude sňato: 12. července 2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na koupi pozemku

Úprava provozu na PK u Vranovic

Vyvěšeno dne: 13. června 2017    Bude sňato: 13. července 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu  na pozemní komunikaci

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice, jako příslušný orgán státní správy... na základě podnětu žadatele: SARES, spol. s r.o., Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno, IČO: 469 68 342 v zastoupení na základě plné moci ZNAKOM s.r.o., Zengrova 4,  615 00 Brno, IČO: 26264641 ze dne 30.05.2017 a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
stanovuje přechodnou úpravu provozu:

silnice:   III/4205  Popice-Pouzdřany-Vranovice
důvod:    výměna zábradlí a opravy říms na mostě ev.č.: 4205-5 před Vranovicemi
termín akce: od 15.06.2017  do 31.07.2017

Rozpočtové opatření 2017 - č. 5

Vyvěšeno dne: 9. června 2017    Bude sňato: 9. července 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 5.

Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/16742/ro-5-2017-rm-03052017.xlsx

jeho příloha na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/16741/ro-5-2017-dodatek-priloha.xlsx

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM 17.5.2017, usnesení 3/XVII/17).

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 9. června 2017    Bude sňato: 9. července 2017

Dne 13.06.2017 od 08:00 do 12:00 hod.

Vypnutá oblast: Pohořelice - Znojemská č.p. 1105, 1106, Pila Ludvík, fa Metpex K/389/117

Závěrečný účet DSO ČISTÁ JIHLAVA za rok 2016 včetně zprávy o přezkumu

Vyvěšeno dne: 9. června 2017    Bude sňato: 1. července 2017

Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání DSO Čistá Jihlava

Usnesení sp. zn. 161 Ex 16/13-196

Vyvěšeno dne: 5. června 2017    Bude sňato: 13. července 2017

Exekutorský úřad Kolín - usnesení o nařízení elektronické dražby

Usnesení Sp. zn. 161 Ex 16/13-195

Vyvěšeno dne: 5. června 2017    Bude sňato: 13. července 2017

Exekutorský úřad Kolín - usnesení o nařízení elektronické dražby

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 5. června 2017    Bude sňato: 1. července 2017

Dne 30.06.2017 od 07:30 do 16:30 hod.
Vypnutá oblast:
Žabčice -Písek Žabčice K/1312/21
Smolín - Bažantnice, Hájenka č.p. 83, včelíny poblíž dvora Úlehla

Stanovení DZ 20355/2017 - uzavírka mostu - Mušov (hráz)

Vyvěšeno dne: 1. června 2017    Bude sňato: 16. července 2017

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při vedení objízdné trasy v rámci akce "Kontrolní zatěžovací zkouška mostu ev.č. 52-059".

Plné znění stanovení č.j. 20355/2017

Usnesení č.j. 203 Ex 34798/16-54

Vyvěšeno dne: 29. května 2017    Bude sňato: 20. července 2017

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Jícha - dražební vyhláška

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření

Vyvěšeno dne: 25. května 2017    Bude sňato: 25. června 2017

DSO Čistá Jihlava - oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na rok 2017

Veřejná nabídka pozemků

Vyvěšeno dne: 24. května 2017    Bude sňato: 27. června 2017

Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k náhradním restitucím , Text k nabídce

Usnesení č.j. 203 Ex 27337/13-89

Vyvěšeno dne: 22. května 2017    Bude sňato: 13. července 2017

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Jícha - usnesení o opakované dražbě

Záměr odprodeje pozemku města

Vyvěšeno dne: 18. května 2017    Bude sňato: 14. září 2017

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města - pozemky Polní IV. etapa.

Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku státu

Vyvěšeno dne: 10. května 2017    Bude sňato: 3. srpna 2017

ÚZSVM zveřejňuje nepronajaté pozemky

Rozpočtové opatření 2017 - č. 4

Vyvěšeno dne: 26. dubna 2017    Bude sňato: 28. února 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 4.

Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/16394/RO_4_2017_RM.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM 12.4.2017, usnesení 28/79/17).

Opravný doklad rozpočtu 2017 - č. 3

Vyvěšeno dne: 30. března 2017    Bude sňato: 28. února 2018

Město Pohořelice zveřejňuje opravný doklad rozpočtu 2017 - č. 3.

Opravný doklad rozpočtu je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/16302/Oprava%20rozpo%C4%8Dtu%20%C4%8D.%203.pdf. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C323 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny.

Rozpočtové opatření 2017 - č. 3

Vyvěšeno dne: 30. března 2017    Bude sňato: 28. února 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/16301/RO_3_2017_RM_22.03.2017.xlsx

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM 22.3.2017).

Státní pozemkový úřad

Vyvěšeno dne: 27. března 2017    Bude sňato: 29. června 2017

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku 

Rozpočtové opatření 2017 - č. 1 a č. 2

Vyvěšeno dne: 21. března 2017    Bude sňato: 31. března 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválená rozpočtová opatření č. 1 a č. 2. Rozpočtová opatření jsou zveřejněna v elektronické podobě na adresách http://www.pohorelice.cz/file/16259/RO_1_2017_RM_18.1.2017.xlsx a http://www.pohorelice.cz/file/16258/RO2_2017_final.xlsx.

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM 18.1.2017, zápis ZM 1.3.2017).

Schválený rozpočet na rok 2017

Vyvěšeno dne: 21. března 2017    Bude sňato: 31. března 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2017. Rozpočet je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http//www.pohorelice.cz/file/16020/opis%20rozpočet%202017.pdf.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 14.12.2016).

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

Rozhodnutí č.j.MUPO-32309/2016/ZP/TRR

Vyvěšeno dne: 9. prosince 2016    Bude sňato: 24. prosince 2017

Rozhodnutí o vydání stavební povolení k vodnímu dílu "Vlasatice - kanalizace a ČOV" a povolení k vypouštění odpadních vod.

Vodné a stočné v roce 2017

Vyvěšeno dne: 29. listopadu 2016    Bude sňato: 29. prosince 2017

Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. - cena vodného a stočného v roce 2017

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 9. září 2016    Bude sňato: 31. prosince 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha;  -viz příloha

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016.

Plné znění smlouvy

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 18/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje TJ Dynamo - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 18-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 16/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 16-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 9/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje ZUŠ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 9-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 21/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje DCHB PS - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 21-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016

Vyvěšeno dne: 19. února 2016    Bude sňato: 19. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva Město Pohořelice - SVČ Pohořelice

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015

Vyvěšeno dne: 10. prosince 2015    Bude sňato: 10. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015

Vyvěšeno dne: 21. října 2015    Bude sňato: 21. listopadu 2018

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015.

Seznam neznámých vlastníků pozemků

Vyvěšeno dne: 18. srpna 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 20. května 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu