Úřední deska

Omezení úředních hodin Městského úřadu Pohořelice

Vyvěšeno dne: 31. března 2020    Bude sňato: 9. dubna 2020

 

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 348 o vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na další období, se s účinností ode dne 1. dubna 2020 do dne 11. dubna 2020 stanovují úřední hodiny Městského úřadu Pohořelice takto:  

ve středu 01.04.2020 v době od 9:00 do 11:00 a v době od 15:30 do 16:30 hod.
v pondělí 06.04.2020 v době od 9:00 do 11:00 a v době od 15:30 do 16:30 hod.
ve středu 08.04.2020 v době od 9:00 do 11:00 a v době od 15:30 do 16:30 hod.
a to pouze v nezbytně nutných záležitostech.

V ostatních dnech bude městský úřad pro veřejnost uzavřen.

Uvedené úřední hodiny jsou platné jen pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu ORP Pohořelice tzn. obce Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Pohořelice včetně městských částí, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - zrušeno

Vyvěšeno dne: 30. března 2020    Bude sňato: 8. dubna 2020

Dne 02.04.2020 od 8:00 do 14:00 hod. - nebude přerušena dodávka el. energie
Vypnutá oblast: Pohořelice - Smolín, celá obec

Dne 07.04.2020 od 8:00 do 16:00 hod. - nebude přerušena dodávka el. energie
Vypnutá oblast: Pohořelice - Velký Dvůr (mapa)

Záměr směny části pozemků

Vyvěšeno dne: 30. března 2020    Bude sňato: 15. dubna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny části pozemků

Vydání ÚP Odrovice

Vyvěšeno dne: 30. března 2020    Bude sňato: 14. dubna 2020

Dne 02.03.2020 vydalo zastupitelstvo obce Odrovice nový Územní plán Odrovice, který nahradil Územní plán obce Odrovice.

Veřejná vyhláška čj. MUPO-74916/2019/SU/LEB

Vyvěšeno dne: 26. března 2020    Bude sňato: 11. dubna 2020

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 13/2020 o umístění stavby: Pohořelice, Znojemská, U Cihelny - veřejné osvětlení na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: Situační výkres

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027)

Vyvěšeno dne: 25. března 2020    Bude sňato: 25. dubna 2020

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí - závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

OOP Branišovice, sil. II/396 č.j. MUPO-31718/2020/OD/KOP

Vyvěšeno dne: 25. března 2020    Bude sňato: 10. dubna 2020

OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice II/396 v obci Branišovice. Termín: od 14.04.2020  do 31.05.2020

Kompletní dokumentace zde:

Troskotovice, Jižní svahy, prodloužení vodovodu - oznámení zahájení řízení.

Vyvěšeno dne: 24. března 2020    Bude sňato: 12. dubna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje oznámení o zahájení řízení - Troskotovice, Jižní svahy, prodloužení vodovodu

Záměr směny části pozemků

Vyvěšeno dne: 23. března 2020    Bude sňato: 10. dubna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny části pozemků.

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Vyvěšeno dne: 19. března 2020    Bude sňato: 6. dubna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemků

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 19. března 2020    Bude sňato: 4. dubna 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha ;- viz příloha

Nařízení hejtmana Jihomoravského kraje - roušky

Vyvěšeno dne: 18. března 2020    Bude sňato: 30. června 2020

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje - zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest - rozhodnutí 

Krajský úřad JMK - zveřejnění oznámení záměru

Vyvěšeno dne: 17. března 2020    Bude sňato: 17. dubna 2020

CTPark Pohořelice, P07 – výrobně skladovací hala“, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, okr. Brno-venkov – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení

Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy

Vyvěšeno dne: 16. března 2020    Bude sňato: 30. června 2020

Rozhodnutí  hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy - rozhodnutí.

Shromažďovací místo komunálního odpadu

Vyvěšeno dne: 16. března 2020    Bude sňato: 16. dubna 2020

Shromažďovací místo komunálního odpadu na ul. Loděnická v Pohořelicích zůstává v provozu beze změn.

Otevírací doba: úterý, čtvrtek a sobota 8 - 16 hod. Pokud tyto dny připadnou na svátek, je zavřeno. 

Aktuální usnesení vlády č. 82

Vyvěšeno dne: 14. března 2020    Bude sňato: 30. června 2020

Aktuální usnesení vlády České republiky č. 82 o přijetí nových krizových opatřeních - sbírka zákonů.

Rozpočtové opatření 02/2020

Vyvěšeno dne: 13. března 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje rozpočtové opatření číslo 02/2020
Rozpočtové opatření 02/2020
Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ze zasedání ZM ze dne 4.3.2020, usnesení č.8/XVI/20)

Dražební vyhláška č.j. 985501/20/3005-80541-712435

Vyvěšeno dne: 12. března 2020    Bude sňato: 28. dubna 2020

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj vydává Dražební vyhlášku - nařízení elektronické dražby nemovitých věcí

Rozpočtové opatření Pohořelice - 01/2020

Vyvěšeno dne: 9. března 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje rozpočtové opatření číslo 01/2020
Rozpočtové opatření 01/2020
Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ze zasedání ZM ze dne 12.2.2020, usnesení č.6/XV/20)

Dražební vyhláška č.j. 050 EX 4431/14-110

Vyvěšeno dne: 4. března 2020    Bude sňato: 16. dubna 2020

Exekutorský úřad Havlíčkův Brod, soudní exekutor Mgr. Stanislav Molák vydává dražební vyhlášku

Usnesení č.j. 159 EX 00264/19-210

Vyvěšeno dne: 10. února 2020    Bude sňato: 8. dubna 2020

Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr.Jan Krejsta - dražební vyhláška o nařízení další elektronické dražby

Informace Finančního úřadu k EET

Vyvěšeno dne: 3. února 2020    Bude sňato: 31. května 2020

Závěrečná fáze elektronické evidence tržeb 

Schválený rozpočet města na rok 2020

Vyvěšeno dne: 6. ledna 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2020. Rozpočet na rok 2020 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/28105/sr-2020-.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 11.12.2019, usnesení č. 3/XIII/19).

Schválený závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2018

Vyvěšeno dne: 26. června 2019    Bude sňato: 30. června 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2018. Schválený závěrečný účet a účetní závěrka města Pohořelice za rok 2018 jsou zveřejněny níže:

Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C323 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 7.30 hodin do 15.30 hodin.

Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2018

Vyvěšeno dne: 31. května 2019    Bude sňato: 30. června 2020

Město Pohořelice zveřejňuje návrh závěrečného účtu a účetní závěrky města Pohořelice za rok 2018.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu a účetní závěrce města Pohořelice za rok 2018 lze uplatnit písemně podanou žádostí na podatelně Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice do 19.6.2019 16.00 hodin nebo je lze uplatnit osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 19.6.2019 od 16.00 hod. při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Informace spolkům a bývalým občanským sdružením

Vyvěšeno dne: 24. dubna 2019    Bude sňato: 24. května 2020

Spolkům stanoví občanský zákoník  od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 6. února 2019    Bude sňato: 31. prosince 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024

Vyvěšeno dne: 3. ledna 2019    Bude sňato: 31. prosince 2024

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024 je zveřejněn v elektronické podobě http://www.pohorelice.cz/file/23724/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2020-2024.pdf.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 12.12.2018, usnesení č. 4/III/18).

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2023

Město Pohořelice zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/18431/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2019-2023.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (SVR 2018-2023 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 9/XXI/17).

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

Projekt Digitální úřad pro nové tisíciletí

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2015    Bude sňato: 30. prosince 2021

Město Pohořelice na svém úřadě ukončilo další krok v rozvoji informačních technologií.

12600

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 26. března 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
 
Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu