Úřední deska

Svolání Zastupitelstva města Pohořelice

Vyvěšeno dne: 17. dubna 2019    Bude sňato: 25. dubna 2019

Dne 24.04.2019 svolává starosta města Bc. Miroslav Novák VII. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice - viz oznámení s programem.

Oznámení veřejnou vyhláškou MUPO-15930/2019/OD/SAM

Vyvěšeno dne: 17. dubna 2019    Bude sňato: 4. května 2019

Stanovení místní úpravy provozu na ulici Školní, Kostelní a Stará obec v Pohořelicích

Oznámení veřejnou vyhláškou

Mapa trvalého dopravního značení  

Informace o podaném návrhu VPS čj. MUPO-15643/2019/SU/TRM

Vyvěšeno dne: 17. dubna 2019    Bude sňato: 26. dubna 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba mateřské školy na pozemcích p. č. st. 786, p. č. 5056/2 a 5056/3 v k. ú. Pasohlávky.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 16. dubna 2019    Bude sňato: 16. května 2019

Dne 10.05.2019 od 14:30 do 18:30 h
Vypnutá oblast: ul. Komenského mimo čp. 182 a 252, ul. Sportovní mimo Tesco a sklenářství, odběratelská trafostanice Pohořelice Neria - viz mapa

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení č.j. MUPO-14426/2019/ZP/VOL

Vyvěšeno dne: 16. dubna 2019    Bude sňato: 1. května 2019

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - veřejná vyhláška - povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení ke stavbě vodního díla ČOV a kanalizace Troskotovice, č. j. MUPO-14426/2019/ZP/VOL ze dne 15.04.2019.

Usnesení č.j. 094 EX 03246/09

Vyvěšeno dne: 12. dubna 2019    Bude sňato: 10. května 2019

Exekutorský úřad Plzeň-město, soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl - dražební vyhláška pro elektronickou dražbu

Zasedání Zastupitelstva JMK

Vyvěšeno dne: 12. dubna 2019    Bude sňato: 26. dubna 2019

21. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje se koná dne 25.04.2019 v 8:30 h - program

Oznámení veřejnou vyhláškou Čj.:MUPO-15101/2019/OD/SAM19/OD/SAM

Vyvěšeno dne: 12. dubna 2019    Bude sňato: 29. dubna 2019

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice vydává:

Oznámení veřejnou vyhláškou

opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Mezinárodní vojenské cvičení

Vyvěšeno dne: 11. dubna 2019    Bude sňato: 4. června 2019

Ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARK BLADE 2019.

Oznámení č.j. MUPO-14760/2019/SU/PRJ

Vyvěšeno dne: 11. dubna 2019    Bude sňato: 27. dubna 2019

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: Stavební úpravy a změna užívání objektu č. pop. 194 na pozemku p. č. 91/1, 90/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Nález psa

Vyvěšeno dne: 10. dubna 2019    Bude sňato: 26. dubna 2019

Mezi Pravlovem a Němčičkami se našel pes viz příloha

Záměr prodeje nemovitého majetku státu

Vyvěšeno dne: 9. dubna 2019    Bude sňato: 8. května 2019

ÚZSVM zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku státu

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 9. dubna 2019    Bude sňato: 25. dubna 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Záměr zveřejnění prodeje nemovitého majetku města

Vyvěšeno dne: 8. dubna 2019    Bude sňato: 25. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku města.

Veřejná vyhláška č.j. MUPO-14156/2019/OD/BRI

Vyvěšeno dne: 8. dubna 2019    Bude sňato: 25. dubna 2019

Městský úřad Pohořelice, odbor kancelář tajemníka oznamuje veřejnou vyhláškou možnost převzít písemnost pro adresáta: Mikhail Popov nar. 1983

Veřejná vyhláška Usnesení o ust. opatrovníka 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Vyvěšeno dne: 8. dubna 2019    Bude sňato: 26. května 2019

Informace o počtu a sídle volebních okrsků (*.pdf, 269 kB)

Dražební vyhláška č.j.169 EX 2539/13-114

Vyvěšeno dne: 2. dubna 2019    Bude sňato: 17. května 2019

Exekuční úřad Brno-venkov, soudní exekutor Mgr. Lucie Valentová - dražební vyhláška

Zveřejnění návrhu koncepce

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2019    Bude sňato: 1. května 2019

Územně energetická koncepce Jihomoravského kraje (na období 2018 - 2043) zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení této vlivů koncepce na životní prostředí viz příloha

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Vyvěšeno dne: 27. března 2019    Bude sňato: 21. června 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Pohořelice n. Jihlavou.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Vyvěšeno dne: 20. března 2019    Bude sňato: 25. května 2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (*.pdf, 269 kB)

Rozpočtové opatření 2019 - č. 01

Vyvěšeno dne: 14. března 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 1/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/24412/ro-2019-01.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 27.2.2019, usnesení č. 4/V/19).

Dotace poskytované v oblasti sociálních služeb 2019

Vyvěšeno dne: 28. února 2019    Bude sňato: 30. června 2019

Město Pohořelice zveřejňuje dotační program:

 • Dotační program
 • Žádost o dotaci z rozpočtu města Pohořelice
 • Příloha č. 5 - Rozpočet akce
 • Příloha č. 6 - Prohlášení žadatele, který je plátcem daně z přidané hodnoty
 • Příloha č. 7 - Doplňující informace
 • Návrh veřejnoprávní smlouvy
 • Záměr pronájmu nemovitého majetku

  Vyvěšeno dne: 6. února 2019    Bude sňato: 31. prosince 2021

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

  Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024

  Vyvěšeno dne: 3. ledna 2019    Bude sňato: 31. prosince 2024

  Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024 je zveřejněn v elektronické podobě http://www.pohorelice.cz/file/23724/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2020-2024.pdf.

  Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 12.12.2018, usnesení č. 4/III/18).

  Rozpočet města na rok 2019

  Vyvěšeno dne: 3. ledna 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

  Město Pohořelice zveřejňuje rozpočet na rok 2019. Rozpočet na rok 2019 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/23725/sr-2019.pdf

  Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (rozpočet 2018 zápis ZM 12.12.2018, usnesení č. 6/III/18).

  Oznámení o zveřejnění

  Vyvěšeno dne: 21. prosince 2018    Bude sňato: 21. prosince 2019

  Sdružení obcí Čistá Jihlava oznamuje zveřejnění dokumentů - viz příloha.

  Návrh rozpočtu DSO na rok 2019

  Vyvěšeno dne: 22. listopadu 2018    Bude sňato: 22. prosince 2019

  Návrh rozpočtu DSO Čistá Jihlava na rok 2019

  Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

  Vyvěšeno dne: 10. září 2018    Bude sňato: 31. prosince 2023

  Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

  Vyvěšeno dne: 3. srpna 2018    Bude sňato: 30. dubna 2019


  Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017

  Vyvěšeno dne: 27. června 2018    Bude sňato: 31. července 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2017. Schválený závěrečný účet a účetní závěrka města Pohořelice za rok 2017 je zveřejněn níže:

  Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C323 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 7.00 hodin do 15.30 hodin.

  Nařízení města Pohořelice č. 1/2018

  Vyvěšeno dne: 27. června 2018    Bude sňato: 27. července 2100

  o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

  Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023

  Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2023

  Město Pohořelice zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/18431/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2019-2023.pdf

  Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (SVR 2018-2023 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 9/XXI/17).

  Schválený rozpočet na rok 2018

  Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 27. prosince 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje rozpočet na rok 2018. Rozpočet na rok 2018  je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/18432/schvaleny-rozpocet-2018.pdf

  Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (rozpočet 2018 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 8/XXI/17).

  Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

  Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

  Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016

  Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016.

  Plné znění smlouvy

  Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

  Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

  Plné znění smlouvy

  Seznam neznámých vlastníků pozemků

  Vyvěšeno dne: 18. srpna 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

  Nabídka pronájmu nebytových prostor města

  Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

  Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

  Vídeňská 699, pavilon B
  Brněnská 120
  Brněnská 121
  Pšeničná bez č.p.
  Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
  Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

  MĚSTO POHOŘELICE
  Městský úřad Pohořelice

  Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
  691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
  E-mail: info@pohorelice.cz
  El. podatelna: bližší informace
  ID datové schránky: 5vjbzr8
  Úřední hodiny

  Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
  St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

  Krátké zprávy
  Facebook profil Města Pohořelice

  Facebook profil Města Pohořelice

  On-line katalog knih
  naší knihovny

  Profil knihovny Města Pohořelice

  16318

  Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

  http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  Hlašení do emailu

  S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

  Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

  hlaseni_do_posty

  bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu