Úřední deska

Přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 24. října 2016    Bude sňato: 22. listopadu 2016

Dne 21.11.2016 od 08:00 do 16:00 hod.

Vypnutá oblast:  ul. Lesní, Květinová severní strana, U Větrolamu, dále lokalita dodavatele L.D. Energy .s.r.o části ul. Polní. Luční, Zahradní, Paarova, Fáborského, Brunerova

 

Areál Semmelrock - oznámení záměru

Vyvěšeno dne: 19. října 2016    Bude sňato: 19. listopadu 2016

Krajský úřad JMK zveřejňuje oznámení záměru "Areál Semmelrock", k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Upozornění pro řidiče

Vyvěšeno dne: 14. října 2016    Bude sňato: 14. listopadu 2016

Úprava průjezdu ul. Vídeňská - výjezd z průmyslové zóny

Nabídka volného pracovního místa

Vyvěšeno dne: 13. října 2016    Bude sňato: 31. prosince 2016

Městský úřad Pohořelice hledá vhodného uchazeče na obsazení pracovního místa

- zahradník

- přihláška 

vyhlášeno:  13.10.2016    sňato:  31.12.2016

Územní rozhodnutí č. 83/2016 č.j. MUPO-22527/2016/SU/HRI

Vyvěšeno dne: 13. října 2016    Bude sňato: 29. října 2016

Územní rozhodnutí č. 83/2016 o umístění stavby: Přístupová optická síť Cvrčovice na pozemcích v k.ú. Cvrčovice u Pohořelic.

Příloha: situační výkres

Usnesení Č.j.: 137 Ex 3539/14-102

Vyvěšeno dne: 12. října 2016    Bude sňato: 11. listopadu 2016

Exekutorský úřad Brno-venkov, soudní exekutor JUDr. Kocián - dražební vyhláška

Usnesení č.j. 159 EX 02414/14-104

Vyvěšeno dne: 12. října 2016    Bude sňato: 12. listopadu 2016

Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr. Krejsta - usnesení o odročení dražby

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 12. října 2016    Bude sňato: 4. listopadu 2016

Dne 18.10.2016 od 7:30 do 15:30 hod.
Vypnutá oblast: Velký Dvůr č.p. 842 - vypnutí se netýká domácností

Dne 31.10.2016 od 7:30 do 16:30 hod.
Vypnutá oblast: Velký Dvůr mimo Vilémov

Dne 3.11.2016 od 9:00 do 16:00 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice, Hybešova 436 (hotel Balaton)

 

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 12. října 2016    Bude sňato: 28. října 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr směny a prodeje nemovitého majetku města

Vyvěšeno dne: 12. října 2016    Bude sňato: 1. listopadu 2016

Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny a prodeje pozemků města v k. ú. Smolín.

Oznámení č.j. MUPO-26905/2016/SU/TRM

Vyvěšeno dne: 12. října 2016    Bude sňato: 28. října 2016

Oznámení zahájení územního řízení pro umístění stavby: Výstavba chodníku, rozšíření veřejného osvětlení, přechod pro chodce, místo pro přecházení, výměna přístřešku autobusové zastávky na pozemcích v k.ú. Malešovice.

Usnesení Č.j. 043 EX 111/13-48

Vyvěšeno dne: 11. října 2016    Bude sňato: 4. listopadu 2016

Exekutorský úřad Ostrava - dražební vyhláška

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 11. října 2016    Bude sňato: 9. listopadu 2016

Dne 8.11.2016 od 7:30 do 11:30 hod.
Vypnutá oblast: Velký Dvůr č.p. 842

 

Záměr darování pozemků města

Vyvěšeno dne: 10. října 2016    Bude sňato: 29. října 2016

Město Pohořelice zveřejňuje záměr darování pozemků - viz příloha

Usnesení o elektronické dražbě Č.j. 077 EX 4984/15-38

Vyvěšeno dne: 7. října 2016    Bude sňato: 24. listopadu 2016

Exekutorský úřad ve Zlíně, soudní exekutor JUDr. Martin Růžička - dražební vyhláška

Usnesení č.j. 35 EX 296/08-133

Vyvěšeno dne: 7. října 2016    Bude sňato: 17. listopadu 2016

Exekutorský úřad Jihlava - dražební vyhláška

Usnesení č.j. 203 Ex 09996/07-71

Vyvěšeno dne: 7. října 2016    Bude sňato: 10. listopadu 2016

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha - dražební vyhláška

Veřejná vyhláška č.j. JMK 135678/2016

Vyvěšeno dne: 12. září 2016    Bude sňato: 28. října 2016

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Odstranění a ořez dřevin

Vyvěšeno dne: 8. září 2016    Bude sňato: 30. listopadu 2016

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy.
- Upozornění
- Zásady a podmínky

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Vyvěšeno dne: 2. srpna 2016    Bude sňato: 11. listopadu 2016

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města - pozemek p.č. 157 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Infolinka pro dotazy k EET

Vyvěšeno dne: 2. srpna 2016    Bude sňato: 31. prosince 2016

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - spuštění infolinky pro dotazy k EET

Zveřejnění záměru prodeje obecního bytu

Vyvěšeno dne: 23. června 2016    Bude sňato: 10. listopadu 2016

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje obecního bytu Znojemská 1099/15.

Elektronická evidence tržeb od 1.12.2016

Vyvěšeno dne: 16. června 2016    Bude sňato: 31. prosince 2016

Zpráva finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016.

Plné znění smlouvy

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Oznámení Policie ČR

Vyvěšeno dne: 10. května 2016    Bude sňato: 1. prosince 2016

Veřejný popis zabavené věci.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 18/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje TJ Dynamo - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 18-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 16/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 16-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 9/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje ZUŠ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 9-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 21/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje DCHB PS - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 21-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016

Vyvěšeno dne: 19. února 2016    Bude sňato: 19. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva Město Pohořelice - SVČ Pohořelice

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015

Vyvěšeno dne: 10. prosince 2015    Bude sňato: 10. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015.

Projekt Digitální úřad pro nové tisíciletí

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2015    Bude sňato: 30. prosince 2016

Město Pohořelice na svém úřadě ukončilo další krok v rozvoji informačních technologií.

12600

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015

Vyvěšeno dne: 21. října 2015    Bude sňato: 21. listopadu 2018

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015.

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

Vyvěšeno dne: 12. srpna 2015    Bude sňato: 31. března 2017

Seznam neznámých vlastníků pozemků

Vyvěšeno dne: 18. srpna 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 20. května 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Dotazníkové šetření 15185
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

13511

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu