Úřední deska

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Vyvěšeno dne: 9. dubna 2021    Bude sňato: 12. května 2021

informační leták

Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2021

Vyvěšeno dne: 8. dubna 2021    Bude sňato: 31. července 2021

Město Pohořelice zveřejňuje dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu "Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2021"

Oznámení o uzavření VPS čj. MUPO-13881/2021/SU/TRM

Vyvěšeno dne: 8. dubna 2021    Bude sňato: 24. dubna 2021

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Letní bistro ATC Merkur Pasohlávky na pozemku pč. 3163/284 v k. ú. Mušov.

Informace o podaném návrhu VPS čj. MUPO-13869/2021/SU/SVB

Vyvěšeno dne: 8. dubna 2021    Bude sňato: 17. dubna 2021

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Přístavba předsazených betonových lodžií, Pohořelice 1002 na pozemcích pč. 389/9, 389/112 a 389/159 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 8. dubna 2021    Bude sňato: 21. dubna 2021

 Dne 20.04.2021 od 7:30 do 15:30

Vypnutá oblast: Pohořelice, Komenského čp. 948, 949, 950 - viz mapa

OOP z důvodu akce: II/414 Drnholec-Mikulov, most ev.č. 414-007, Demontáž mostního provizoria č.j. MUPO-13829/2021/OD/KOP

Vyvěšeno dne: 7. dubna 2021    Bude sňato: 22. května 2021

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/39613, III/39614 a III/39615 z důvodu akce: II/414 Drnholec-Mikulov, most ev.č. 414-007, Demontáž mostního provizoria.
OOP
Situace DIO

OOP Branišovice, oprava kanalizačních poklopů, č.j. MUPO-13108/2021/OD/KOP

Vyvěšeno dne: 30. března 2021    Bude sňato: 15. dubna 2021

 Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu z důvodu opravy kanalizačních poklopů v obci Branišovice, v místě: průtah od Zámku Branišovice, č.p. 62 k domu č.p. 80. Od 12.04.2021 do 16.04.2021.
OOP
Situace DIO

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-12963/2021/ZP/TRR

Vyvěšeno dne: 29. března 2021    Bude sňato: 14. dubna 2021

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o změně ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Cvrčovice vrtaná studna na pozemku parc. č. 5254 v k. ú . Cvrčovice u Pohořelic.

Příloha - situace ochranného pásma  I. stupně

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vyvěšeno dne: 26. března 2021    Bude sňato: 16. dubna 2021

Dne 15.04.2021 od 11:00 do 15:00
Vypnutá oblast: Nová Ves u Pohořelic - pravá strana obce od hl. silnice od č.p. 33 po č.p. 16 mimo knihovnu a statek - levá strana č.p. 150 a 37 po č.p. 110 a 85 - viz mapa

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 2 ÚP Vranovice zkráceným postupem

Vyvěšeno dne: 25. března 2021    Bude sňato: 7. května 2021

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 2 územního plánu Vranovice zkráceným postupem.

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 2 ÚP Troskotovice zkráceným postupem

Vyvěšeno dne: 25. března 2021    Bude sňato: 6. května 2021

 Oznámení o zahájení projednávání změny č. 2 územního plánu Troskotovice zkráceným postupem

Usnesení č.j. 203 Ex 38412/19-22

Vyvěšeno dne: 22. března 2021    Bude sňato: 30. dubna 2021

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha - usnesení o odročení dražby

Rozpočtové opatření č.1 2021

Vyvěšeno dne: 15. března 2021    Bude sňato: 15. dubna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 1. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout dole v příloze.

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM dne 17.2.2021 usnesení č. 3/XXIII/21).

RO č1/2021


Usnesení č.j. 163 EX 333/20 - 90

Vyvěšeno dne: 11. března 2021    Bude sňato: 15. dubna 2021

Exekutorský úřad Nový Jičín, soudní exekutor Mgr. Ing. Monika Michlová - usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

Usnesení č.j. č. j. 179 EX 1269/19-82

Vyvěšeno dne: 10. března 2021    Bude sňato: 15. dubna 2021

Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, soudní exekutor Mgr. Zdeněk Ráček - dražební vyhláška

Usnesení Č.j. 193 EX 7997/17-67

Vyvěšeno dne: 8. března 2021    Bude sňato: 16. května 2021

Exekutorský úřad Znojmo, soudní exekutor JUDr. Eva Koutníková - usnesení o nařízení elektronické dražby

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků

Vyvěšeno dne: 12. února 2021    Bude sňato: 12. května 2021

Státní pozemkový fond zveřejňuje oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou a k.ú. Nová Ves u Pohořelice 

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2022

Vyvěšeno dne: 28. prosince 2020    Bude sňato: 28. prosince 2023

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2022 je zveřejněn v elektronické podobě zde: http://www.pohorelice.cz/file/30006/strednedoby-vyhled-2022-2023-zverejneni.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis 16.12.2020, usnesení č. 7/XXII/20).

Schválený rozpočet na rok 2021

Vyvěšeno dne: 28. prosince 2020    Bude sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2021. Rozpočet na rok 2021 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/30004/vera-sr-2021.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis 16.12.2020, usnesení č. 4/XXII/20).

Návrh střednědobého výhledu 2022 - 2023

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2020    Bude sňato: 31. prosince 2023

Město Pohořelice zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021. Návrh je uveřejněn zde. Do jeho listinné podoby lze nahlédnou v budově Městského úřadu Pohořelice, kancelář č. 336, v úředních hodinách. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně nebo osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 16.12.2020 od 16.00 hodin při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Ceník vodného a stočného na rok 2021

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2020    Bude sňato: 30. prosince 2021

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. - ceník vodného a stočného na kalendářní rok 2021

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022

Vyvěšeno dne: 9. září 2020    Bude sňato: 31. prosince 2022

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 je zveřejněn v elektronické podobě zde: http://www.pohorelice.cz/file/29578/strednedoby-vyhled-2021-2022.pdf 

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 2.9.2020, usnesení č. 4/XIX/20). 

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

Vyvěšeno dne: 27. července 2020    Bude sňato: 16. dubna 2021

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody vyhlašuje na základě podnětu Rybníkářství Pohořelice, a. s., Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice, IČ: 46961062 ze dne 21.07.2020, že nastaly podmínky pro uplatnění odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) na všech obhospodařovaných rybnících (resp. ve všech příslušných Mysliveckých honitbách) Rybníkářství Pohořelice, a. s. při prevenci závažných škod na rybářství za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihomoravského kraje. 

Na základě tohoto vyhlášení je možno ve správním obvodu ORP Pohořelice uplatňovat odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) na rybnících plůdkových a násadových v souladu s Opatřením obecné povahy Ministerstva životního prostředí č. j. ENV/2019/65848-MZP/2019/630/1349, a to v termínu od 1.8. do 15.4. roku následujícího.

Zveřejnění schváleného závěrečného účetu a účetní závěrky města Pohořelice za rok 2019

Vyvěšeno dne: 25. června 2020    Bude sňato: 30. června 2021

 

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Vyvěšeno dne: 11. června 2020    Bude sňato: 30. listopadu 2022

Město Pohořelice oznamuje na základě sdělení Katastrální úřadu pro JMK že v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou obce Pohořelice bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 12.08.2020 do 30.11.2022 - viz oznámení.

Informace o revizi

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 6. února 2019    Bude sňato: 31. prosince 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2023

Město Pohořelice zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/18431/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2019-2023.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (SVR 2018-2023 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 9/XXI/17).

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

Projekt Digitální úřad pro nové tisíciletí

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2015    Bude sňato: 30. prosince 2021

Město Pohořelice na svém úřadě ukončilo další krok v rozvoji informačních technologií.

12600

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 26. března 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00

Město Pohorelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu