Úřední deska

Oznámení zahájení stavebního řízení čj. MUPO-25216/2021/SU/LEB

Vyvěšeno dne: 18. června 2021    Bude sňato: 4. července 2021

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu: Pohořelice - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV, SO 212 Komunikace, SO 226 Garáž.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 16. června 2021    Bude sňato: 2. července 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Oznámení zahájení územního řízení čj. MUPO-11470/2021/SU/SOP

Vyvěšeno dne: 15. června 2021    Bude sňato: 1. července 2021

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Rozvod optické sítě v obci Ivaň na pozemcích v k. ú. Ivaň.

Příloha: celková situace stavby č. 01

Dražební vyhláška č.j. Č.j.: 137 Ex 6540/19-77

Vyvěšeno dne: 15. června 2021    Bude sňato: 28. července 2021

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Možnost pronájmu bytové jednotky

Vyvěšeno dne: 14. června 2021    Bude sňato: 30. června 2021

MĚSTO POHOŘELICE informuje o možnosti pronájmu bytové jednotky - viz příloha

Možnost pronájmu bytové jednotky

Vyvěšeno dne: 14. června 2021    Bude sňato: 30. června 2021

MĚSTO POHOŘELICE informuje o možnosti pronájmu bytové jednotky - viz příloha

Možnost pronájmu bytové jednotky

Vyvěšeno dne: 14. června 2021    Bude sňato: 30. června 2021

MĚSTO POHOŘELICE informuje o možnosti pronájmu bytové jednotky - viz příloha

Dražební vyhláška

Vyvěšeno dne: 14. června 2021    Bude sňato: 14. července 2021

Mgr. Viktor Auda, soudní exekutor - dražební vyhláška  elektronické dražby

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení Sportoviště ul. Sokolská

Vyvěšeno dne: 14. června 2021    Bude sňato: 30. června 2021

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: Sportoviště ul. Sokolská na pozemcích p. č. st.849, st.536, st.848, st.535/2, 1108/15 a 1110 v k. ú. Vranovice nad Svratkou.

Příloha: situace (C3) - koordinační výkres

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

Vyvěšeno dne: 14. června 2021    Bude sňato: 25. června 2021

5. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje se koná 24.06.2021 v 8:30 - viz program

Informace o prováděné opravě kanalizace ul. Lidická

Vyvěšeno dne: 14. června 2021    Bude sňato: 16. července 2021

V pondělí a úterý 14.-15.6.2021 je prováděna oprava kanalizace na ulici Lidické v Pohořelicích. V uvedených dnech bude v opravovaném místě dopravní omezení. Prosíme o trpělivost. 

Oznámení VaK, a. s. Břeclav

Vyvěšeno dne: 11. června 2021    Bude sňato: 11. července 2021

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. informují o stavu kvality pitné vody ze zdroje Nová Ves - oznámení

Platí pro Pohořelice-Nová Ves, Pohořelice-Velký Dvůr, Vlasatice, Pasohlávky, Ivaň, Vranovice, Přibice, Pouzdřany a Strachotín

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 10. června 2021    Bude sňato: 3. července 2021

Dne 02.07.2021 od 07:00 do 17:00
Vypnutá oblast: Pohořelice - Dlouhá od č.p. 51 a 781 po č.p. 67 a 35 Základní škola a č.p.422 naproti ZŠ po č.p 413, mimo č.p. 414, Hybešova 145, 991, 955 Mateřská škola, Mlýnská včetně zahrádek mezi ul. Mlýnská a Na Hrázkách, mimo nové zástavby u dálnice, Na Hrázkách - viz mapa

Rozhodnutí č.j. JMK 84066/2021

Vyvěšeno dne: 9. června 2021    Bude sňato: 25. června 2021

Krajský úřade JMK, odbor životního prostředí - Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - Závěr zjišťovacího řízení  pro záměr "Pískovna Smolín III - skladování stavebních a demoličních odpadů před jejich využitím a jejich využití", k.ú. Smolín

Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu opravy kanalizace, která je v havarijním stavu č.j. MUPO-24172/2021/OD/KOP

Vyvěšeno dne: 8. června 2021    Bude sňato: 23. června 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu opravy kanalizace, která je v havarijním stavu na silnici II/416, ulice Lidická, Pohořelice.
Termín od 6.00 hod. 14.06.2021 do 15.06.2021 (15.06.2021 opravy již bez SSZ)
Stanovení přechodné úpravy provozu
Situační plánek přechodného DZ

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

Vyvěšeno dne: 7. června 2021    Bude sňato: 22. června 2021

Novostavba RD, vč. přípojek na IS, zpevněných ploch a oplocení na pozemcích parc. č. 1625, 2872, 1665/3, 2205/3, 1665/1 v k. ú. Přibice

Vyhláška Okresního soudu v Břeclavi

Vyvěšeno dne: 7. června 2021    Bude sňato: 6. září 2021

Vyhláška Okresního soudu v Břeclavi, usnesení č.j.  20 Nc 4001/2021-31 – o prohlášení za nezvěstného - usnesení 

Veřejná vyhláška, Návrh opatření obecné povahy pro akci: Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny č.j. MUPO-24024/2021/OD/KOP

Vyvěšeno dne: 7. června 2021    Bude sňato: 7. července 2021

Veřejná vyhláška, Návrh opatření obecné povahy pro akci: Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny.
Veřejná vyhláška, návrh OOP
Situace stálého DZ

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 7. června 2021    Bude sňato: 30. června 2021

Dne 29.06.2021 od 11:00 do 15:00
Vypnutá oblast: Cvrčovice od Pohořelic po č.p. 99 a 116 Pohořelice Tyršova objekt rybníkářství u trafostanice - viz  mapa

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 4. června 2021    Bude sňato: 27. června 2021

Dne 26.06.2021 od 07:00 do 13:00

Vypnutá oblast: Pohořelice - Brněnská č.p. 1 Poliklinika, k/996, k/996/3 - viz mapa

DSO – Sdružení obcí Čistá Jihlava

Vyvěšeno dne: 3. června 2021    Bude sňato: 25. června 2021

 Střednědobý výhled rozpočtu DSO Sdružení obcí Čistá Jihlava 2022-2023

Rozpočtové opatření 03/2021

Vyvěšeno dne: 3. června 2021    Bude sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/30602/ro-03-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání RM ze dne 12.5.2021 usnesení č. 10/65/21).

OOP z důvodu akce: Rekonstrukce mostu ev.č. 52-059 most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky“ rekonstrukce objízdných tras sil. III/39614, č.j. MUPO-23410/2021/OD/KOP

Vyvěšeno dne: 3. června 2021    Bude sňato: 20. července 2021

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu akce: „Rekonstrukce mostu ev.č. 52-059 most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky“ rekonstrukce objízdných tras sil. III/39614
OOP
Situace DIO
Situace DIO II

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-22913/2021/ZP/TRR

Vyvěšeno dne: 1. června 2021    Bude sňato: 16. července 2021

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí schvaluje kanalizační řád skupinové kanalizace Malešovice, Odrovice rozhodnutím č. j. MUPO-22913/2021/ZP/TRR z 01.06.2021.

Usnesení č.j. 159 ED 00003/21-003

Vyvěšeno dne: 1. června 2021    Bude sňato: 30. června 2021

 Exekutorský úřad Brno-venkov - dražební vyhláška

Závěrečný účet Sdružení Čistá Jihlava

Vyvěšeno dne: 31. května 2021    Bude sňato: 25. června 2021

Zveřejnění Závěrečného účtu DSO Čistá Jihlava za rok 2020 a zprávy o přezkumu hospodaření včetně příloh

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 27. května 2021    Bude sňato: 23. června 2021

Dne 21.06.2021 od 07:00 do 21.06.2021 17:00 - zrušeno
Vypnutá oblast: Pohořelice - Brněnská č.p. 1 Poliklinika, k/996, k/996/3 viz mapa

Dne 22.06.2021 od 07:30 do 22.06.2021 15:30
Vypnutá oblast: Pohořelice - Velký Dvůr od č.p. 131 a 1006 po č.p. 584, 1003 a č.p. 215 za silnicí - viz mapa

Vyhlášení výběrového řízení na prodej nemovitých věcí

Vyvěšeno dne: 26. května 2021    Bude sňato: 29. června 2021

Lesy České republiky, s.p. vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí - pozemků v k. ú. Cvrčovice u Pohořelic - viz příloha

Závěrečný účet a účetní závěrka 2020

Vyvěšeno dne: 24. května 2021    Bude sňato: 31. července 2021

Město Pohořelice zveřejňuje návrh závěrečného účtu a účetní závěrky města Pohořelice za rok 2020.

Výzva Katastrálního úřadu pro JMK č.j. PD-19584/2021-703

Vyvěšeno dne: 21. května 2021    Bude sňato: 21. června 2022

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov vyzývá oprávněné osoby z věcného břemene k nemovitostem, které se nachází na území obce Pohořelice, k..ú. Pohořelice nad Jihlavou - viz výzva oprávněné osobě z věcného břemene užívání

Dražební vyhláška č.j. Č. j. 2612065/21/3005-80541-712618

Vyvěšeno dne: 17. května 2021    Bude sňato: 21. července 2021

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj vydává dražební vyhlášku - elektronická dražba nemovité věci

Usnesení č.j. 203 Ex 38412/19-23

Vyvěšeno dne: 28. dubna 2021    Bude sňato: 3. července 2021

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha - Usnesení o odročení dražebního roku

Usnesení č.j. 203 Ex 31516/20-36

Vyvěšeno dne: 26. dubna 2021    Bude sňato: 24. června 2021

Exekutorský úřad Přerov -  Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Rozpočtové opatření 02/2021

Vyvěšeno dne: 12. dubna 2021    Bude sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 2. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/30405/ro-2-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze ZM ze dne 7.4.202120 usnesení č. 4/XXIV/21).

Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2021

Vyvěšeno dne: 8. dubna 2021    Bude sňato: 31. července 2021

Město Pohořelice zveřejňuje dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu "Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2021"

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023

Vyvěšeno dne: 28. prosince 2020    Bude sňato: 28. prosince 2023

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2022 je zveřejněn v elektronické podobě zde: http://www.pohorelice.cz/file/30006/strednedoby-vyhled-2022-2023-zverejneni.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis 16.12.2020, usnesení č. 7/XXII/20).

Schválený rozpočet na rok 2021

Vyvěšeno dne: 28. prosince 2020    Bude sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2021. Rozpočet na rok 2021 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/30004/vera-sr-2021.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis 16.12.2020, usnesení č. 4/XXII/20).

Návrh střednědobého výhledu 2022 - 2023

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2020    Bude sňato: 31. prosince 2023

Město Pohořelice zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021. Návrh je uveřejněn zde. Do jeho listinné podoby lze nahlédnou v budově Městského úřadu Pohořelice, kancelář č. 336, v úředních hodinách. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně nebo osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 16.12.2020 od 16.00 hodin při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Ceník vodného a stočného na rok 2021

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2020    Bude sňato: 30. prosince 2021

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. - ceník vodného a stočného na kalendářní rok 2021

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022

Vyvěšeno dne: 9. září 2020    Bude sňato: 31. prosince 2022

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 je zveřejněn v elektronické podobě zde: http://www.pohorelice.cz/file/29578/strednedoby-vyhled-2021-2022.pdf 

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 2.9.2020, usnesení č. 4/XIX/20). 

Zveřejnění schváleného závěrečného účetu a účetní závěrky města Pohořelice za rok 2019

Vyvěšeno dne: 25. června 2020    Bude sňato: 30. června 2021

 

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Vyvěšeno dne: 11. června 2020    Bude sňato: 30. listopadu 2022

Město Pohořelice oznamuje na základě sdělení Katastrální úřadu pro JMK že v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou obce Pohořelice bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 12.08.2020 do 30.11.2022 - viz oznámení.

Informace o revizi

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 6. února 2019    Bude sňato: 31. prosince 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2023

Město Pohořelice zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/18431/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2019-2023.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (SVR 2018-2023 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 9/XXI/17).

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

Projekt Digitální úřad pro nové tisíciletí

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2015    Bude sňato: 30. prosince 2021

Město Pohořelice na svém úřadě ukončilo další krok v rozvoji informačních technologií.

12600

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 26. března 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

REGISTR VOZIDEL:
povinná rezervace přes email či telefon

registr.vozidel@pohorelice.cz
tel: 519 301 367
nebo 519 301 372

 


Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu