Úřední deska

Usnesení č.j. MUPO-1929/2017/SU/SVB

Vyvěšeno dne: 24. ledna 2017    Bude sňato: 9. února 2017

Usnesení o přerušení územního řízení o umístění stavby: R 52, stavba 5204 Pohořelice - Ivaň v km 16,100 - 19,200 na pozemcích v kat. území Pohořelice nad Jihlavou a Nová Ves u Pohořelic.

Usnesení č.j. 129 EX 3691/08-95

Vyvěšeno dne: 23. ledna 2017    Bude sňato: 15. března 2017

Exekutorský úřad Chrudim, soudní exekutor Mgr. Jaroš - dražební vyhláška 

Územní rozhodnutí č. 3/2017 č.j. MUPO-29222/2016/SU/TRM

Vyvěšeno dne: 16. ledna 2017    Bude sňato: 1. února 2017

Územní rozhodnutí č. 3/2017 o umístění stavby: Přístupová optická síť Pohořelice, I. etapa na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: Situační výkres

Svolání zastupitelstva JMK

Vyvěšeno dne: 13. ledna 2017    Bude sňato: 28. ledna 2017

k 3. zasedání zastupitelstva JMK, které se koná dne 27.1. 2017 viz. program

Nařízení Státní veterinární správy

Vyvěšeno dne: 13. ledna 2017    Bude sňato: 13. února 2017

Nařízení Státní veterinární správy - k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy ze dne 10.1. 2017

Nařízení Státní veterinární správy

Vyvěšeno dne: 10. ledna 2017    Bude sňato: 10. února 2017

Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy

mapa 

 

Stanovení dopravního značení veřejnou vyhláškou - Velký Dvůr

Vyvěšeno dne: 9. ledna 2017    Bude sňato: 9. února 2017

Stanovení dopravního značení spočívá v doplnění silnice II/381 v městské části Pohořelice-Velký Dvůr, před křižovatkou s  MK o dopravního značení: P2 „Hlavní pozemní komunikace“  s dodatkovou tabulkou E2b.

Plné znění návrhu

Oznámení o zahájení územního řízení

Vyvěšeno dne: 9. ledna 2017    Bude sňato: 25. ledna 2017

Optická síť Twistnet, Pohořelice

Výběrové řízení na prodej hmotné nemovité věci

Vyvěšeno dne: 5. ledna 2017    Bude sňato: 5. února 2017

ČR - správa hmotných rezerv vyhlašuje výběrové řízení na prodej hmotné nemovité věci - skladový objekt bez pozemku v k. ú. Vranovice na Svratkou

Usnesení č.j. 132 EX 3837/09-56

Vyvěšeno dne: 5. ledna 2017    Bude sňato: 5. února 2017

Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych - dražební vyhláška

Oznámení finančního úřadu pro JMK

Vyvěšeno dne: 5. ledna 2017    Bude sňato: 5. února 2017

Tisková zpráva

Rozšířené úřední hodiny pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí

Usnesní č.j.: 132 EX 3837/09-56

Vyvěšeno dne: 2. ledna 2017    Bude sňato: 3. února 2017

Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych - Dražební vyhláška

Usnesení č.j. 203 Ex 27337/13-57

Vyvěšeno dne: 21. prosince 2016    Bude sňato: 16. února 2017

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha - Dražební vyhláška

Dotace poskytované v oblasti sociálních služeb

Vyvěšeno dne: 15. prosince 2016    Bude sňato: 15. června 2017

Město Pohořelice vyhlašuje dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu „Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2017“.

Usnesení č.j. 120 EX 37346/11-184

Vyvěšeno dne: 12. prosince 2016    Bude sňato: 26. ledna 2017

Exekutorský úřad Klatovy, soudní exekutor JUDr. Mika - dražební vyhláška (elektronická dražba)

Rozhodnutí č.j.MUPO-32309/2016/ZP/TRR

Vyvěšeno dne: 9. prosince 2016    Bude sňato: 24. prosince 2017

Rozhodnutí o vydání stavební povolení k vodnímu dílu "Vlasatice - kanalizace a ČOV" a povolení k vypouštění odpadních vod.

Vodné a stočné v roce 2017

Vyvěšeno dne: 29. listopadu 2016    Bude sňato: 29. prosince 2017

Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. - cena vodného a stočného v roce 2017

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 9. září 2016    Bude sňato: 31. prosince 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha;  -viz příloha

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016.

Plné znění smlouvy

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 18/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje TJ Dynamo - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 18-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 16/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 16-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 9/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje ZUŠ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 9-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 21/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje DCHB PS - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 21-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016

Vyvěšeno dne: 19. února 2016    Bude sňato: 19. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva Město Pohořelice - SVČ Pohořelice

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015

Vyvěšeno dne: 10. prosince 2015    Bude sňato: 10. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015

Vyvěšeno dne: 21. října 2015    Bude sňato: 21. listopadu 2018

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015.

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

Vyvěšeno dne: 12. srpna 2015    Bude sňato: 31. března 2017

Seznam neznámých vlastníků pozemků

Vyvěšeno dne: 18. srpna 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 20. května 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

13511

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu