Úřední deska

Informace o registračním úřadě pro volby do zastupitelstev obcí

Vyvěšeno dne: 24. června 2022    Bude sňato: 24. července 2022

V souladu s ustanovením § 21 odst. 2 a 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění zveřejňujeme: Informace o registračním úřadě a potřebném počtu podpisů na peticích  

OOP - SIl. II/416 - výstavba OK - Nákupní centrum Pohořelice, č.j. MUPO-34055/2022/OD/KOP

Vyvěšeno dne: 24. června 2022    Bude sňato: 10. července 2022

OOP - SIl. II/416 - výstavba OK - Nákupní centrum Pohořelice
Termín: 11.07.2022 - 30.09.2022.
V místě: Na konci zastavěného území Pohořelic ve směru na Znojmo
Silnice II/416 Slavkov - Židlochovice - Pohořelice
OOP
Situace DIO

Záměr výpůjčky nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 22. června 2022    Bude sňato: 8. července 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr výpůjčky - viz příloha

Záměr výpůjčky nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 21. června 2022    Bude sňato: 7. července 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr výpůjčky - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 21. června 2022    Bude sňato: 7. července 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT DORUČOVANOU PÍSEMNOST - p. Jozef Čikoš

Vyvěšeno dne: 20. června 2022    Bude sňato: 5. července 2022

Text veřejné vyhlášky

OOP pro akci: Pohořelice, ul. Znojemská - vjezd a výjezd vozidel ze stavby, č.j. MUPO-32753/2022/OD/KOP

Vyvěšeno dne: 16. června 2022    Bude sňato: 31. července 2022

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, stanovení přechodné úpravy provozu
Silnice: II/416 Slavkov – Židlochovice - Pohořelice
V místě: Pohořelice, ul. Znojemská na konci zastavěného území Pohořelic ve směru na Znojmo
pro akci: „Pohořelice, ul. Znojemská – vjezd a výjezd vozidel ze stavby“
termín: od nabytí právní moci do červen 2023

OOP
Situace DIO

Rozpočtové opatření 05/2022

Vyvěšeno dne: 15. června 2022    Bude sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 5. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31948/ro-5-2022.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 2.6.2022, usnesení č. 2/94/22).

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Vyvěšeno dne: 15. června 2022    Bude sňato: 1. července 2022

Oznámení odboru životního prostředí KÚ JMK, č.j. JMK 88446/2022 o zahájení vodoprávního řízení ve věci změny povolení výjimky pro použití závadných látek.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 15. června 2022    Bude sňato: 1. července 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Svolání Zastupitelstva JMK

Vyvěšeno dne: 13. června 2022    Bude sňato: 13. července 2022

13. zasedání Zastupitelstva  Jihomoravského kraje  se koná 23.06.2022 v 8:30 hod. - viz program

Plán dílčího povodí Dyje 2021 – 2027

Vyvěšeno dne: 13. června 2022    Bude sňato: 13. července 2022

Plán dílčího povodí Dyje 2021 – 2027 – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

Výběrové řízení na volné pracovní místo - prodloužení

Bylo vyvěšeno dne: 10. června 2022    Bylo sňato: 3. června 2022

 Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci - 

referent odboru územního plánování a stavebního úřadu

přihláška 

vyvěšeno:  17.5.2022    sňato:  25.6.2022 

Usnesení čj. MUPO-16430/2022/SU/HRI

Vyvěšeno dne: 8. června 2022    Bude sňato: 9. července 2022

Usnesení o zastavení řízení o umístění stavbyOdborný léčebný ústav Pasohlávky, Sanatorium Pálava na pozemcích pč. 3163/770, 3310 v k. ú. Mušov.

Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost, č.j. MUPO-28438/2022/OD/DUL

Vyvěšeno dne: 7. června 2022    Bude sňato: 27. června 2022

Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost
Veřejná vyhláška

Závěrečný účet a účetní závěrka - návrh

Vyvěšeno dne: 6. června 2022    Bude sňato: 1. července 2022

  Město Pohořelice zveřejňuje návrh závěrečného účtu a účetní závěrky města Pohořelice za rok 2021. 

Připomínky k návrhu závěrečného účtu a účetní závěrky mohou občané uplatnit písemně na podatelně Městského úřadu Pohořelice do 22.6.2022 do 16.00 hodin nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva města Pohořelice (předpokládaný termín dne 22.6.2022), a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

UD - Závěrečný účet a účetní závěrka - návrh I. část.pdf

UD - Závěrečný účet a účetní závěrka - návrh II. část.pdf

Rozpočtové opatření 04/2022

Vyvěšeno dne: 2. června 2022    Bude sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 4. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31913/ro-4-2022.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 18.5.2022, usnesení č. 30/93/22).

Územní rozhodnutí čj. MUPO-7704/2022/SU/HRI

Vyvěšeno dne: 1. června 2022    Bude sňato: 2. července 2022

Územní rozhodnutí o umístění stavby: RiseSun Pasohlávky Spa Resort na pozemcích pč. 3163/4, 3163/590, 3163/591, 3163/593, 3163/594, 3163/595, 3163/596, 3163/598, 3163/754, 3163/778, 3310 v k. ú. Mušov, 5008/1, 5765, 5767, 5768, 5769, 5772, 6271 v k. ú. Pasohlávky.

Příloha - celkový koordinační situační výkres, koordinační situační výkres


Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 30. května 2022    Bude sňato: 29. června 2022

Dne 28.06.2022 od 08:00 do 28.06.2022 12:30

Vypnutá oblast: Pohořelice - Znojemská - lokální distribuce Malý Vinohrad 

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-25441/2022/ZP/VOL

Vyvěšeno dne: 24. května 2022    Bude sňato: 9. července 2022

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad zveřejňuje opatření obecné povahy ke změně podmínky č. 5. z rozhodnutí bývalého OÚ Břeclav, RŽP pod č. j. vod. 1743/02-231.2/Bi ze dne 01.07.2022, kterým byla povolena změna Ochranného pásma vodního zdroje Nová Ves v kraji Jihomoravském, obci Pohořelice, k. ú. Nová Ves u Pohořelic. Opatření obecné povahy je vydáno pod č. j. MUPO-25441/2022/ZP/VOL dne 23.05.2022.

Rozpočtové opatření 03/2022

Vyvěšeno dne: 18. května 2022    Bude sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31865/ro-3-2022.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 27.4.2022, usnesení č. 6/92/22).

Rozpočtové opatření 02/2022

Vyvěšeno dne: 28. dubna 2022    Bude sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 2. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31798/ro-2022-02.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 30.3.2022 usnesení č. 5/XXXIII/22).

Rozpočtové opatření 01/2022

Vyvěšeno dne: 4. března 2022    Bude sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 1. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31588/ro-1-2022.pdf.

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 23.2.2022 usnesení č. 4/XXXII/22).

Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024

Vyvěšeno dne: 5. ledna 2022    Bude sňato: 1. ledna 2024

Město Pohořelice zveřejňuje schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024. V elektronické podobě je zveřejněn zde: http://www.pohorelice.cz/file/31265/sdv-2023-2024-zverejneni.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis 15.12.2021, usnesení č. 6/XXX/21).

Rozpočet města a opravný doklad pro rok 2022

Vyvěšeno dne: 5. ledna 2022    Bude sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválený Rozpočet 2022 včetně opravného dokladu. V elektronické podobě je zveřejněno zde: http://www.pohorelice.cz/file/31263/sr-2022-zverejneni.pdf http://www.pohorelice.cz/file/31264/od-801-vyhlaska-412-2021.docx

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis 15.12.2021, usnesení č. 4/XXX/21).

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Vranovice o výkonu působnosti na úseku městské policie

Vyvěšeno dne: 3. ledna 2022    Bude sňato: 3. února 2122

Město Pohořelice uzavřelo veřejnoprávní smlouvu s obcí Vranovice o výkonu působnosti na úseku městské policie.

Ceny vodného a stočného na rok 2022

Vyvěšeno dne: 2. prosince 2021    Bude sňato: 1. ledna 2023

 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. - ceník vodného a stočného na rok 2022

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Ivaň o zajištění akce Slavnostní výlov rybníka Vrkoč městskou policií Pohořelice

Vyvěšeno dne: 26. listopadu 2021    Bude sňato: 31. prosince 2025

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Ivaň o zajištění akce Slavnostní výlov rybníka Vrkoč městskou policií Pohořelice – smlouva  

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2020

Vyvěšeno dne: 20. července 2021    Bude sňato: 31. července 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2020.

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023

Vyvěšeno dne: 28. prosince 2020    Bude sňato: 28. prosince 2023

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2022 je zveřejněn v elektronické podobě zde: http://www.pohorelice.cz/file/30006/strednedoby-vyhled-2022-2023-zverejneni.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis 16.12.2020, usnesení č. 7/XXII/20).

Návrh střednědobého výhledu 2022 - 2023

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2020    Bude sňato: 31. prosince 2023

Město Pohořelice zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021. Návrh je uveřejněn zde. Do jeho listinné podoby lze nahlédnou v budově Městského úřadu Pohořelice, kancelář č. 336, v úředních hodinách. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně nebo osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 16.12.2020 od 16.00 hodin při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022

Vyvěšeno dne: 9. září 2020    Bude sňato: 31. prosince 2022

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 je zveřejněn v elektronické podobě zde: http://www.pohorelice.cz/file/29578/strednedoby-vyhled-2021-2022.pdf 

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 2.9.2020, usnesení č. 4/XIX/20). 

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Vyvěšeno dne: 11. června 2020    Bude sňato: 30. listopadu 2022

Město Pohořelice oznamuje na základě sdělení Katastrální úřadu pro JMK že v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou obce Pohořelice bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 12.08.2020 do 30.11.2022 - viz oznámení.

Informace o revizi

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2023

Město Pohořelice zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/18431/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2019-2023.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (SVR 2018-2023 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 9/XXI/17).

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 26. března 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu