Úřední deska

Zasedání zastupitelstva města

Vyvěšeno dne: 23. února 2017    Bude sňato: 2. března 2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města konaného dne 1.3.2017 v 16:00 v kongresovém sále MÚ.

Výstavba chodníku u hlavní silnice II/395 v Malešovicích

Vyvěšeno dne: 23. února 2017    Bude sňato: 23. března 2017

Výstavba chodníku u hlavní silnice II/395 v Malešovicích včetně místa pro přecházení a v centru obce přechod pro chodce na pozemcích KN parc.č. 1205/25, 1152/1, 102/2, 1205/47, 1205/46 a 1145/1 v k.ú. Malešovice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Na výše uvedenou stavbu bylo zdejším stavebním úřadem vydáno  dne 21.11.2016 územní rozhodnutí č.89/2016  pod č.j MUPO-22812/2016/SU/TRM.

Oznámení *.pdf

Usnesení č.j. 203 Ex 09996/07-147

Vyvěšeno dne: 22. února 2017    Bude sňato: 13. dubna 2017

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Jícha - dražební vyhláška

Návrh rozpočtu DSO Čistá Jihlava

Vyvěšeno dne: 21. února 2017    Bude sňato: 9. března 2017

Rozpočet 2017 - návrh

Územní rozhodnutí č. 9/2017 č.j. MUPO-31524/2016/SU/TRM

Vyvěšeno dne: 20. února 2017    Bude sňato: 8. března 2017

Územní rozhodnutí č. 9/2017 o umístění stavby - změna: Vedení komunikační sítě na pozemcích v k. ú. Odrovice, k. ú. Cvrčovice u Pohořelic a k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: výkres situace

Výzva a Usnesení č.j. MUPO-4459/2017/SU/TRM

Vyvěšeno dne: 17. února 2017    Bude sňato: 5. března 2017

Výzva a usnesení o přerušení územního řízení pro stavbu: Bytový dům na pozemcích parc. č.  389/142, 389/1, 403 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Výběrové řízení na funkci

Vyvěšeno dne: 16. února 2017    Bude sňato: 10. března 2017

Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent sociálního odboru

- přihláška

vyvěšeno: 16.2.2017      sňato:  10.3.2017

Nabídka volného pracovního místa

Vyvěšeno dne: 16. února 2017    Bude sňato: 6. března 2017

Městský úřad Pohořelice hledá vhodného uchazeče k obsazení funkčního místa

- správce sportovní haly

- přihláška

vyvěšeno:  16. 2. 2017       sňato:  6.3.2017

Zadání změny č. 1 ÚP Přibice

Vyvěšeno dne: 15. února 2017    Bude sňato: 3. dubna 2017

Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Přibice.

Oznámení č.j. MUPO-4020/2017/SU/HRI

Vyvěšeno dne: 13. února 2017    Bude sňato: 1. března 2017

Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Pohořelice, Znojemská, U Cihelny, veřejné osvětlení na pozemcích v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situační výkres

Záměr směny pozemků města

Vyvěšeno dne: 9. února 2017    Bude sňato: 27. února 2017

Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny pozemků města

Oznámení č.j. MUPO-3728/2017/SU/AUV

Vyvěšeno dne: 9. února 2017    Bude sňato: 25. února 2017

Oznámení PaedDr. Taťáně Skříšovské
o možnosti převzít písemnost č.j. MUPO-1707/2017/SU/AUV ze dne 18.1.2017.

Finanční úřad pro JMK

Vyvěšeno dne: 8. února 2017    Bude sňato: 1. března 2017

Rozšířené úřední hodiny pro vyzvednutí autentizačních údajů k evidenci tržeb (tisková zpráva)

 - úřední hodiny

Usnesení č.j. 030 EX 24316/16-30

Vyvěšeno dne: 8. února 2017    Bude sňato: 17. března 2017

Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr. Homola - dražební vyhláška

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)

Vyvěšeno dne: 8. února 2017    Bude sňato: 1. dubna 2017

Upozornění na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

Zveřejnění nabídky nepronajatého majetku státu

Vyvěšeno dne: 7. února 2017    Bude sňato: 4. května 2017

Státní pozemkový úřad - zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ

Usnesení č.j.: 203 Ex04113/12-63

Vyvěšeno dne: 30. ledna 2017    Bude sňato: 22. března 2017

Exekutorský úřad Přerov soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha – dražební vyhláška.

CTPoint Pohořelice – hala PO1, část C - ČSAD

Vyvěšeno dne: 30. ledna 2017    Bude sňato: 28. února 2017

CTPoint Pohořelice – hala PO1, část C - ČSAD“, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, okr. Brno-venkov – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zahájení zjišťovacího řízení – oznámení.

Do výše uvedeného dokumentu, který se zabývá otázkou posuzování vlivů na životní prostředí, můžete nahlédnout na Městském úřadě Pohořelice, odbor Kancelář tajemníka, sekretariát.

Usnesení o opakované dražbě č.j.: 203 Ex 29044/14-78

Vyvěšeno dne: 27. ledna 2017    Bude sňato: 22. března 2017

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha - dražební vyhláška

Usnesení č.j. 177 EX 3076/13-320

Vyvěšeno dne: 26. ledna 2017    Bude sňato: 30. března 2017

Exekutorský úřad Zlín, Mgr. Jenerál - dražební vyhláška

Usnesení č.j. 129 EX 3691/08-95

Vyvěšeno dne: 23. ledna 2017    Bude sňato: 15. března 2017

Exekutorský úřad Chrudim, soudní exekutor Mgr. Jaroš - dražební vyhláška 

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

Nařízení Státní veterinární správy

Vyvěšeno dne: 13. ledna 2017    Bude sňato: 17. března 2017

Nařízení Státní veterinární správy - k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy ze dne 10.1. 2017

Nařízení Státní veterinární správy

Vyvěšeno dne: 10. ledna 2017    Bude sňato: 17. března 2017

Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy

mapa 

 

 

Dotace poskytované v oblasti sociálních služeb

Vyvěšeno dne: 15. prosince 2016    Bude sňato: 15. června 2017

Město Pohořelice vyhlašuje dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu „Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2017“.

Rozhodnutí č.j.MUPO-32309/2016/ZP/TRR

Vyvěšeno dne: 9. prosince 2016    Bude sňato: 24. prosince 2017

Rozhodnutí o vydání stavební povolení k vodnímu dílu "Vlasatice - kanalizace a ČOV" a povolení k vypouštění odpadních vod.

Vodné a stočné v roce 2017

Vyvěšeno dne: 29. listopadu 2016    Bude sňato: 29. prosince 2017

Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. - cena vodného a stočného v roce 2017

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 9. září 2016    Bude sňato: 31. prosince 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha;  -viz příloha

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016.

Plné znění smlouvy

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 18/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje TJ Dynamo - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 18-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 16/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 16-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 9/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje ZUŠ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 9-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 21/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje DCHB PS - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 21-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016

Vyvěšeno dne: 19. února 2016    Bude sňato: 19. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva Město Pohořelice - SVČ Pohořelice

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015

Vyvěšeno dne: 10. prosince 2015    Bude sňato: 10. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015

Vyvěšeno dne: 21. října 2015    Bude sňato: 21. listopadu 2018

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015.

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

Vyvěšeno dne: 12. srpna 2015    Bude sňato: 31. března 2017

Seznam neznámých vlastníků pozemků

Vyvěšeno dne: 18. srpna 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 20. května 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

13511

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu