Úřední deska

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Vyvěšeno dne: 14. srpna 2018    Bude sňato: 5. října 2018

Branišovice          Cvrčovice          Ivaň          Loděnice          Malešovice          Odrovice

Záměru prodeje nemovitého majetku města

Vyvěšeno dne: 13. srpna 2018    Bude sňato: 31. srpna 2018

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění - záměr prodeje majetku města

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Vyvěšeno dne: 13. srpna 2018    Bude sňato: 31. srpna 2018

 

Dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě - 166 DD 296/18-3

Vyvěšeno dne: 13. srpna 2018    Bude sňato: 25. září 2018

Exekutorský úřad Hodonín, soudní exekutor Mgr. Kateřina Skoupá - Dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy MUPO-36990/2018/ZP/TRR

Vyvěšeno dne: 10. srpna 2018    Bude sňato: 31. prosince 2018

Zákaz odběru povrchových vod z vodního toku Mlýnský náhon. 

Veřejná vyhláška MUPO-36956/2018/ZP/TRR

Vyvěšeno dne: 10. srpna 2018    Bude sňato: 29. srpna 2018

Prodloužení vedení závlahového systému v katastru obce Drnholec a Troskotovice

Oznámení o uzavření VPS č.j. MUPO-36034/2018/SU/SOP

Vyvěšeno dne: 8. srpna 2018    Bude sňato: 24. srpna 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Přístavba předsazených betonových lodžií na pozemcích parc. č.  389/1 a 389/10 v k. ú. Pohořelice nad  Jihlavou.

Usnesení č.j. 207 EX 6738/10-97

Vyvěšeno dne: 6. srpna 2018    Bude sňato: 17. října 2018

Exekutorský úřad Zlín, soudní exekutor JUDr. Jana Jarková - Usnesení o elektronické držbě movitých věcí

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Vyvěšeno dne: 6. srpna 2018    Bude sňato: 6. září 2018

 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí (*.pdf, 16,9 kB)

Rozpočtové opatření 2018 - č. 5

Vyvěšeno dne: 3. srpna 2018    Bude sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 5/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/22217/ro-5-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 18.7.2018, usnesení č. 36/117/18).

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

Vyvěšeno dne: 3. srpna 2018    Bude sňato: 30. dubna 2019


Veřejná vyhláška č.j. MUPO 34294/2018/SU/PRJ

Vyvěšeno dne: 2. srpna 2018    Bude sňato: 19. srpna 2018

Městský úřad Pohořelice, OÚPSÚ - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Obec Přibice - "Přestavba a změna účelu veřejnoprávní smlouvy"

Státní pozemkový úřad

Vyvěšeno dne: 1. srpna 2018    Bude sňato: 2. října 2018

Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.

Pasohlávky – rekonstrukce kanalizačního řadu

Vyvěšeno dne: 30. července 2018    Bude sňato: 15. srpna 2018


Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje (na období 2018-2043)

Vyvěšeno dne: 24. července 2018    Bude sňato: 24. srpna 2018

Závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění E.ON

Vyvěšeno dne: 19. července 2018    Bude sňato: 19. srpna 2018

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin.

Oznámení o zveřejnění

Vyvěšeno dne: 19. července 2018    Bude sňato: 31. prosince 2018

Sdružení obcí Čistá Jihlava - Oznámení o zveřejnění pro rok 2018

Návrh Územního plánu Odrovice

Vyvěšeno dne: 4. července 2018    Bude sňato: 23. srpna 2018

Oznámení o zahájení projednávání návrhu Územního plánu Odrovice.

Návrh změny č.1 ÚP Přibice

Vyvěšeno dne: 4. července 2018    Bude sňato: 23. srpna 2018

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č.1 Územního plánu Přibice.

Rozpočtové opatření 2018 - č. 4

Vyvěšeno dne: 27. června 2018    Bude sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 4/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/22060/ro-4-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 20.6.2018, usnesení 4/XXV/18).

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017

Vyvěšeno dne: 27. června 2018    Bude sňato: 31. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2017. Schválený závěrečný účet a účetní závěrka města Pohořelice za rok 2017 je zveřejněn níže:

Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C323 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 7.00 hodin do 15.30 hodin.

Nařízení města Pohořelice č. 1/2018

Vyvěšeno dne: 27. června 2018    Bude sňato: 27. července 2100

o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

Závěrečný účet Sdružení obcí Čistá Jihlava za rok 2017

Vyvěšeno dne: 11. června 2018    Bude sňato: 11. října 2018

 

Rozpočtové opatření 2018 - č. 3

Vyvěšeno dne: 31. května 2018    Bude sňato: 4. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/20314/ro-3-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 9.5.2018, usnesení 7/XXIV/18).

Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2018 III

Vyvěšeno dne: 11. května 2018    Bude sňato: 1. září 2018

Město Pohořelice zveřejňuje "Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2018 III".

 • Dotační program III.
 • Žádost o dotaci z rozpočtu Města Pohořelice III.
 • Příloha č. 5 Rozpočet akce III.
 • Příloha č. 6 Prohlášení žadatele, který je plátcem daně z přidané hodnoty III.
 • Příloha č. 7 Doplňující informace k žádosti III.
 • Návrh veřejnoprávní smlouvy III.
 • Sdružení obcí Čistá Jihlava

  Vyvěšeno dne: 20. března 2018    Bude sňato: 31. prosince 2018

  Oznámení o zveřejnění pro rok 2018

  Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

  Vyvěšeno dne: 19. března 2018    Bude sňato: 31. prosince 2023

  Rozpočtové opatření 2018 - č. 2

  Vyvěšeno dne: 4. března 2018    Bude sňato: 31. března 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 2/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/20132/ro-2-2018.pdf

  Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 28.2.2018, usnesení 3/XXIII/18).

  Rozpočtové opatření 2018 - č. 1

  Vyvěšeno dne: 8. února 2018    Bude sňato: 4. ledna 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 1. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/19852/ro-1-2018.pdf

  Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 15.1.2018, usnesení 3/99/18).

  Oznámení o zveřejnění DSO Čistá Jihlava na rok 2018

  Vyvěšeno dne: 5. ledna 2018    Bude sňato: 31. října 2018

   Oznámení o zveřejnění DSO Čistá Jihlava na rok 2018

  Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023

  Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2023

  Město Pohořelice zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/18431/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2019-2023.pdf

  Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (SVR 2018-2023 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 9/XXI/17).

  Záměr pronájmu nemovitého majetku

  Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2018

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - příloha

  Schválený rozpočet na rok 2018

  Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 27. prosince 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje rozpočet na rok 2018. Rozpočet na rok 2018  je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/18432/schvaleny-rozpocet-2018.pdf

  Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (rozpočet 2018 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 8/XXI/17).

  Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

  Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

  Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016

  Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016.

  Plné znění smlouvy

  Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

  Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

  Plné znění smlouvy

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016

  Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016.

  Plné znění smlouvy

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

  Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

  Plné znění smlouvy

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 18/2016

  Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje TJ Dynamo - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 18-2016.pdf

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 16/2016

  Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 16-2016.pdf

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 9/2016

  Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje ZUŠ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 9-2016.pdf

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 21/2016

  Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje DCHB PS - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 21-2016.pdf

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016

  Vyvěšeno dne: 19. února 2016    Bude sňato: 19. března 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016.

  Plné znění smlouvy

  Veřejnoprávní smlouva Město Pohořelice - SVČ Pohořelice

  Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

  Znění smlouvy

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016

  Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016.

  Plné znění smlouvy

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015

  Vyvěšeno dne: 10. prosince 2015    Bude sňato: 10. ledna 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015.

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015

  Vyvěšeno dne: 21. října 2015    Bude sňato: 21. listopadu 2018

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015.

  Seznam neznámých vlastníků pozemků

  Vyvěšeno dne: 18. srpna 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

  Nabídka pronájmu nebytových prostor města

  Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

  Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

  Vídeňská 699, pavilon B
  Brněnská 120
  Brněnská 121
  Pšeničná bez č.p.
  Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
  Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

  MĚSTO POHOŘELICE
  Městský úřad Pohořelice

  Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
  691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
  E-mail: info@pohorelice.cz
  El. podatelna: bližší informace
  ID datové schránky: 5vjbzr8
  Úřední hodiny

  Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
  St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

  Krátké zprávy
  Facebook profil Města Pohořelice

  Facebook profil Města Pohořelice

  On-line katalog knih
  naší knihovny

  Profil knihovny Města Pohořelice

  16318

  Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

  http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  Hlašení do emailu

  S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

  Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

  hlaseni_do_posty

  bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu