Úřední deska

Usnesení č.j. č. j.: 007 Ex 5032/13-98

Vyvěšeno dne: 29. září 2020    Bude sňato: 13. listopadu 2020

Exekutorský úřad Hodonín - usnesení o termínu elektronické dražby nemovitých věcí

Rozpočtové opatření 07/2020

Vyvěšeno dne: 29. září 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 7. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/29647/ro-7-2020.pdf.

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 16.9.2020, usnesení č. 17/49/20).

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Vyvěšeno dne: 29. září 2020    Bude sňato: 29. října 2020

Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na funkci

- investiční referent

- přihláška

vyvěšeno: 29.9.2020     sňato:  15.10.2020

Výběrové řízení na nové pracovní místo

Vyvěšeno dne: 29. září 2020    Bude sňato: 15. října 2020

Město Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na pozici

- strážník městské policie

- přihláška

vyvěšeno:  24.9.2020    sňato:  15.10.2020

OOP, výměna dopravního značení, č.j. MUPO-72526/2020/OD/KOP

Vyvěšeno dne: 25. září 2020    Bude sňato: 11. října 2020

Doplnění a výměna stálého DZ z důvodu přenesení dopravní zátěže z komunikací nižších tříd na dálnici.
Dokument:
Situace DIO:

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení

Vyvěšeno dne: 22. září 2020    Bude sňato: 7. listopadu 2020

Oznámení č. j. MUPO-71404/2020/ZP/TRR o zahájení společného řízení a svolání ústního jednání k záměru "Branišovice, rekonstrukce a prodloužení vodovodu, řad A - lokalita Ke Hřbitovu" v kraji Jihomoravském, obci Branišovice, k. ú. Branišovice na pozemcích parc. č. 2829/3, 2829/4, 2887/5 a 2887/8.

Stanovení přechodné úpravy provozu č.j. MUPO-71030/2020/OD/KOP

Vyvěšeno dne: 17. září 2020    Bude sňato: 3. října 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, dodatek č.1 k OOP č.j. MUPO-63628/2020/OD/KOP. Mezi Novou Vsí a Velkým Dvorem.
Dokument:
Situace DIO:

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Vyvěšeno dne: 17. září 2020    Bude sňato: 4. října 2020

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje - oznámení

OOP Ivaň - Výstavba vodovodního řadu, č.j. MUPO-69366/2020/OD/KOP

Vyvěšeno dne: 16. září 2020    Bude sňato: 2. října 2020

Z důvodu výstavby vodovodního řadu je potřeba stanovit přechodnou úprava provozu na silnici III/41621
Dokument:
Situační plánek:

Veřejná vyhláška/Opatření obecné povahy č.j. JMK 127285/2020

Vyvěšeno dne: 15. září 2020    Bude sňato: 1. října 2020

Krajský úřad JMK, odbor dopravy - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci -účel akce: I/52 Nová Ves km 27,150 - 30,930 souvislá obnova krytu

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Vyvěšeno dne: 9. září 2020    Bude sňato: 28. února 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - od 10.9. 2020 budou povinné roušky ve vnitřních prostorách budov v celé ČR - opatření

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022

Vyvěšeno dne: 9. září 2020    Bude sňato: 31. prosince 2022

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 je zveřejněn v elektronické podobě zde: http://www.pohorelice.cz/file/29578/strednedoby-vyhled-2021-2022.pdf 

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 2.9.2020, usnesení č. 4/XIX/20). 

Rozpočtové opatření 06/2020

Vyvěšeno dne: 9. září 2020    Bude sňato: 28. února 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 6. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 2.9.2020, usnesení č. 3/XIX/20).

Dražební vyhláška č.j. 069 EX 584/15- 65

Vyvěšeno dne: 1. září 2020    Bude sňato: 9. října 2020

Exekutorský úřad v Ostravě, soudní exekutor JUDr. Vlastimil Porostlý - Dražební vyhláška (elektronická dražba)

Splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu

Vyvěšeno dne: 20. srpna 2020    Bude sňato: 1. října 2020

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný do 30.9.2020.  

Roční poplatek bez slevy je 500,- Kč na osobu a rok.

Poplatníkům zapojeným do systému třídění odpadu  je poplatek snížen dle adresy trvalého pobyt a množství vytříděného odpadu na daném čísle popisném: 10-30 % - sleva ve výši 100 Kč na osobu, 30-50 % - sleva ve výši 150 Kč na osobu, nad 50 % - sleva ve výši 200 Kč na osobu a rok.

V případě, že poplatek není uhrazen včas a ve správné  výši, navyšuje se dlužná částka o 50 % od 1.10.2020.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Vyvěšeno dne: 13. srpna 2020    Bude sňato: 3. října 2020

Informace o počtu a sídle volebních okrsků k volbám do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020, dle § 15, písm. f) zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů - informace

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Vyvěšeno dne: 30. července 2020    Bude sňato: 3. října 2020

Stanovení minimálního počtu členů OVK k volbám do zastupitelstev krajů 2. a 3. října 2020, (§ 15, písm. c) zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů - stanovení

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

Vyvěšeno dne: 27. července 2020    Bude sňato: 16. dubna 2021

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody vyhlašuje na základě podnětu Rybníkářství Pohořelice, a. s., Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice, IČ: 46961062 ze dne 21.07.2020, že nastaly podmínky pro uplatnění odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) na všech obhospodařovaných rybnících (resp. ve všech příslušných Mysliveckých honitbách) Rybníkářství Pohořelice, a. s. při prevenci závažných škod na rybářství za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihomoravského kraje. 

Na základě tohoto vyhlášení je možno ve správním obvodu ORP Pohořelice uplatňovat odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) na rybnících plůdkových a násadových v souladu s Opatřením obecné povahy Ministerstva životního prostředí č. j. ENV/2019/65848-MZP/2019/630/1349, a to v termínu od 1.8. do 15.4. roku následujícího.

Rozpočtové opatření 05/2020

Vyvěšeno dne: 9. července 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 5. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/29352/ro-5-2020.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 24.6.2020, usnesení č.  7/XVIII/20).

Rozpočtové opatření 04/2020

Vyvěšeno dne: 9. července 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 4. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/29351/ro-4-2020.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 24.6.2020, usnesení č. 5/XVIII/20).

Zveřejnění schváleného závěrečného účetu a účetní závěrky města Pohořelice za rok 2019

Vyvěšeno dne: 25. června 2020    Bude sňato: 30. června 2021

 

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Vyvěšeno dne: 11. června 2020    Bude sňato: 30. listopadu 2022

Město Pohořelice oznamuje na základě sdělení Katastrální úřadu pro JMK že v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou obce Pohořelice bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 12.08.2020 do 30.11.2022 - viz oznámení..

Rozpočtové opatření 03/2020

Vyvěšeno dne: 1. června 2020    Bude sňato: 28. února 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/29174/ro-3-2020.pdf

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 13.5.2020, usnesení č.  4/XVII/20).

Rozpočtové opatření 02/2020

Vyvěšeno dne: 13. března 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje rozpočtové opatření číslo 02/2020
Rozpočtové opatření 02/2020
Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ze zasedání ZM ze dne 4.3.2020, usnesení č.8/XVI/20)

Rozpočtové opatření Pohořelice - 01/2020

Vyvěšeno dne: 9. března 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje rozpočtové opatření číslo 01/2020
Rozpočtové opatření 01/2020
Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ze zasedání ZM ze dne 12.2.2020, usnesení č.6/XV/20)

Schválený rozpočet města na rok 2020

Vyvěšeno dne: 6. ledna 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2020. Rozpočet na rok 2020 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/28105/sr-2020-.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 11.12.2019, usnesení č. 3/XIII/19).

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 6. února 2019    Bude sňato: 31. prosince 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2023

Město Pohořelice zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/18431/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2019-2023.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (SVR 2018-2023 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 9/XXI/17).

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

Projekt Digitální úřad pro nové tisíciletí

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2015    Bude sňato: 30. prosince 2021

Město Pohořelice na svém úřadě ukončilo další krok v rozvoji informačních technologií.

12600

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 26. března 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
 
Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu