Úřední deska

Veřejná vyhláška - Oznámení o uzavření VPS

Vyvěšeno dne: 13. února 2019    Bude sňato: 1. března 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby: PJ 460 Vranovice - stavební úpravy na pozemku p. č. st. 169/2 v k.ú. Vranovice nad Svratkou.

Záměr prodeje části pozemků města

Vyvěšeno dne: 11. února 2019    Bude sňato: 28. února 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemků p.č. 389/1 a 389/116 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Záměr prodeje částí pozemku města

Vyvěšeno dne: 11. února 2019    Bude sňato: 28. února 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje částí pozemku p.č. 7076 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Záměr prodeje části pozemku města

Vyvěšeno dne: 11. února 2019    Bude sňato: 28. února 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku města p. č. 2043 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Záměr prodeje pozemků města

Vyvěšeno dne: 11. února 2019    Bude sňato: 28. února 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemků p.č. 1643/1, 1643/3 a 1648 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 8. února 2019    Bude sňato: 26. března 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 7. února 2019    Bude sňato: 23. března 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 6. února 2019    Bude sňato: 31. prosince 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Zveřejnění oznámení koncepce

Vyvěšeno dne: 5. února 2019    Bude sňato: 5. března 2019

Aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje - oznámení koncepce

Podpora obnovy kulturních památek v roce 2019

Vyvěšeno dne: 4. února 2019    Bude sňato: 28. února 2019

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2019 pravidla dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Vlastník kulturní památky může podat žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 28.2.2019 na MěÚ Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad.

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Vyvěšeno dne: 28. ledna 2019    Bude sňato: 21. února 2019

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru územního plánování a stavebního úřadu

- přihláška

 

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Vyvěšeno dne: 28. ledna 2019    Bude sňato: 21. února 2019

Městský úřad Pohořelice hledá vhodného uchazeče k obsazení funkčního místa:

- investiční referent
- přihláška

Dražební vyhláška - 181 EX 14085/17-323

Vyvěšeno dne: 17. ledna 2019    Bude sňato: 20. března 2019

Exekutorský úřad Karlovy Vary, Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, soudní exekutor vydává dražební vyhlášku

Usnesení č.j.133 EX 2124/12-157

Vyvěšeno dne: 10. ledna 2019    Bude sňato: 6. března 2019

Exekutorský úřad Znojmo, soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš - Usnesení o odročení dražebního jednání

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024

Vyvěšeno dne: 3. ledna 2019    Bude sňato: 31. prosince 2024

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024 je zveřejněn v elektronické podobě http://www.pohorelice.cz/file/23724/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2020-2024.pdf.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 12.12.2018, usnesení č. 4/III/18).

Rozpočet města na rok 2019

Vyvěšeno dne: 3. ledna 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje rozpočet na rok 2019. Rozpočet na rok 2019 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/23725/sr-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (rozpočet 2018 zápis ZM 12.12.2018, usnesení č. 6/III/18).

Oznámení o zveřejnění

Vyvěšeno dne: 21. prosince 2018    Bude sňato: 21. prosince 2019

Sdružení obcí Čistá Jihlava oznamuje zveřejnění dokumentů - viz příloha.

Rozpočtové opatření 2018 - č. 10

Vyvěšeno dne: 20. prosince 2018    Bude sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 10/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/23709/ro-10-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 19.12.2018, usnesení č. 24/4/18).

Rozpočtové opatření 2018 - č. 9

Vyvěšeno dne: 28. listopadu 2018    Bude sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 9/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/23509/ro-9-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 21.11.2018, usnesení č. 23/2/18).

Návrh rozpočtu DSO na rok 2019

Vyvěšeno dne: 22. listopadu 2018    Bude sňato: 22. prosince 2019

Návrh rozpočtu DSO Čistá Jihlava na rok 2019

Rozpočtové opatření 2018 - č. 8

Vyvěšeno dne: 19. listopadu 2018    Bude sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 8/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/23486/ro-8-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 7.11.2018, usnesení č. 10/1/18).

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Vyvěšeno dne: 12. listopadu 2018    Bude sňato: 1. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města

Rozpočtové opatření 2018 - č. 7

Vyvěšeno dne: 9. října 2018    Bude sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 7/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/22771/ro-7-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 26.9.2018, usnesení č. 51/XXVII/18).

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 10. září 2018    Bude sňato: 31. prosince 2023

Rozpočtové opatření 2018 - č.6

Vyvěšeno dne: 20. srpna 2018    Bude sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 6/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/22308/ro-6-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 15.8.2018, usnesení č. 43/118/18).

Rozpočtové opatření 2018 - č. 5

Vyvěšeno dne: 3. srpna 2018    Bude sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 5/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/22217/ro-5-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 18.7.2018, usnesení č. 36/117/18).

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

Vyvěšeno dne: 3. srpna 2018    Bude sňato: 30. dubna 2019


Rozpočtové opatření 2018 - č. 4

Vyvěšeno dne: 27. června 2018    Bude sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 4/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/22060/ro-4-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 20.6.2018, usnesení 4/XXV/18).

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017

Vyvěšeno dne: 27. června 2018    Bude sňato: 31. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2017. Schválený závěrečný účet a účetní závěrka města Pohořelice za rok 2017 je zveřejněn níže:

Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C323 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 7.00 hodin do 15.30 hodin.

Nařízení města Pohořelice č. 1/2018

Vyvěšeno dne: 27. června 2018    Bude sňato: 27. července 2100

o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

Rozpočtové opatření 2018 - č. 2

Vyvěšeno dne: 4. března 2018    Bude sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 2/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/20132/ro-2-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 28.2.2018, usnesení 3/XXIII/18).

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2023

Město Pohořelice zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/18431/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2019-2023.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (SVR 2018-2023 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 9/XXI/17).

Schválený rozpočet na rok 2018

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 27. prosince 2019

Město Pohořelice zveřejňuje rozpočet na rok 2018. Rozpočet na rok 2018  je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/18432/schvaleny-rozpocet-2018.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (rozpočet 2018 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 8/XXI/17).

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016.

Plné znění smlouvy

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 18/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje TJ Dynamo - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 18-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 16/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 16-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 9/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje ZUŠ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 9-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 21/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje DCHB PS - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 21-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016

Vyvěšeno dne: 19. února 2016    Bude sňato: 19. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva Město Pohořelice - SVČ Pohořelice

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016.

Plné znění smlouvy

Seznam neznámých vlastníků pozemků

Vyvěšeno dne: 18. srpna 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu