Úřední deska

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Vyvěšeno dne: 18. října 2019    Bude sňato: 4. listopadu 2019

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru dopravy - zajišťování agendy přestupků

- přihláška

vyvěšeno  17.10.2019   sňato  4.11.2019

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Vyvěšeno dne: 18. října 2019    Bude sňato: 4. listopadu 2019

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru dopravy - registr vozidel

- přihláška

vyvěšeno  17.10.2019    sňato  4.11.2019

Oznámení o volném pracovním místě

Vyvěšeno dne: 18. října 2019    Bude sňato: 4. listopadu 2019

Městský úřad Pohořelice hledá vhodného uchazeče na pracovní pozici:

- správce městských parků

- přihláška

vyvěšeno  17.10.2019   sňato  4.11.2019

Oznámení o volném dotovaném pracovním místě

Vyvěšeno dne: 18. října 2019    Bude sňato: 8. listopadu 2019

Městský úřad Pohořelice hledá vhodného uchazeče k obsazení dotovaného pracovního místa:

- Komunitní pracovník  II

- přihláška

vyvěšeno: 18.10.2019   sňato: 8.11.2019

Oznámení o volném dotovaném pracovním místě

Vyvěšeno dne: 18. října 2019    Bude sňato: 8. listopadu 2019

Městský úřad Pohořelice hledá vhodného uchazeče k obsazení dotovaného pracovního místa:

- Komunitní pracovník I

- přihláška

vyvěšeno: 18.10.2019   sňato: 8.11.2019

Opatření obecné povahy - částečná uzavírka Vlasatice - kanalizace a ČOV - stoka A1 č.j. MUPO-56750/2019/OD/KOP

Vyvěšeno dne: 18. října 2019    Bude sňato: 5. listopadu 2019

Částečná uzavírka Vlasatice - kanalizace a ČOV - stoka A1
Termín: 28.10.2019 - 30.11.2019
Kompletní dokumentace zde:

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 16. října 2019    Bude sňato: 2. listopadu 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz plánek

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Vyvěšeno dne: 15. října 2019    Bude sňato: 31. prosince 2019

E.ON upozorňuje na povinnost provádění ořezu a odstranění dřevin 

Zásady pro provádění ořezu a odstranění dřevin

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 15. října 2019    Bude sňato: 15. listopadu 2019

Dne 14.11.2019 od 7:30 do 15:00 hod.
Vypnutá oblast: Brněnská - pravá strana čp. 708 - 407 (viz mapa)

Veřejná vyhláška - č. j. MUPO-54902/2019/ZP/TRR

Vyvěšeno dne: 14. října 2019    Bude sňato: 30. října 2019

Společné povolení k umístění a provedení stavby vodního díla „Obec Branišovice, rekonstrukce vodovodu – lokalita U Zámku"

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 14. října 2019    Bude sňato: 14. listopadu 2019

Dne 01.11.2019 od 06:00 do 10:00 h
Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Pohořelice tiskárna - vypnutí se netýká domácností

Částečná uzavírka Vlasatice č.j. MUPO-54867/2019/OD/KOP

Vyvěšeno dne: 14. října 2019    Bude sňato: 30. října 2019

Částečná uzavírka v obci Vlasatice z důvodu realizace kanalizace a ČOV
Kompletní dokumentace zde:

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č.j. MUPO-54455/2019/OD/KOP

Vyvěšeno dne: 10. října 2019    Bude sňato: 20. listopadu 2019

Návrh opatření obecné povahy - návrh na stanovení místní úpravy provozu na křižovatce komunikací II/381 a III/41621 v obci Vranovice
Kompletní dokumentace zde:

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost č.j. MUPO-54022/2019/OD/BRI

Vyvěšeno dne: 9. října 2019    Bude sňato: 25. října 2019

Veřejná vyhláška -  č.j. MUPO-54022/2019/OD/BRI
Dokument zde:

Částečná uzavírka Vlasatice č.j. MUPO-53274/2019/OD/KOP

Vyvěšeno dne: 7. října 2019    Bude sňato: 23. října 2019

Částečná uzavírka Vlasatice - realizace stavby: ČOV a kanalizace
Kompletní dokumentace zde:

Rozpočtové opatření 2019 - č. 09

Vyvěšeno dne: 7. října 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 9/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/27375/ro-9-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 2.10.2019.2019, usnesení č. 24/22/19).

Troskotovice - rozšíření vodovodu MUPO-52694/2019

Vyvěšeno dne: 4. října 2019    Bude sňato: 19. listopadu 2019

Město Pohořelice zveřejňuje vyhlášení zahájení vodoprávního řízení ústní jednání o vodoprávním povolení.

Řízení o vydání ÚP Pohořelice

Vyvěšeno dne: 4. října 2019    Bude sňato: 11. listopadu 2019

Oznámení o zahájení řízení o vydání Územního plánu Pohořelice

Rozpočtové opatření 2019 - č. 08

Vyvěšeno dne: 27. září 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 8/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/27196/ro-2019-08.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 18.9.2019, usnesení č. 6/X/19).

Veřejná vyhláška č.j. JMK 135039/2019

Vyvěšeno dne: 26. září 2019    Bude sňato: 11. listopadu 2019

Krajský úřad JMK, odbor územního plánování a stavební úřad vydává veřejnou vyhlášku - oznámení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivu návrhu na udržitelný rozvoj území.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 24. září 2019    Bude sňato: 20. října 2019

Dne 19.10.2019 od 08:00 do 15:00 hod.
Vypnutá oblast: Loděnická 963 - odběratelská trafostanice LOGIS - vypnutí se netýká domácností

Rozhodnutí č.j. OD/11597/2019-11 SO

Vyvěšeno dne: 23. září 2019    Bude sňato: 23. října 2019

Městský úřad Židlochovice  - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu "Obalovna asfaltových směsí v Žabčicích u Brna" SO 307- Úpravy části silnice II/416

Usnesení č.j. 188 EX 299/17-305

Vyvěšeno dne: 18. září 2019    Bude sňato: 25. října 2019

Exekutorský úřad Jindřichův Hradec, soudní exekutor Mgr. Martin Roubal - usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (elektronické dražby)

Rozpočtové opatření 2019 - č. 07

Vyvěšeno dne: 12. září 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 7/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/27132/ro-7-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 28.8.2019, usnesení č. 9/19/19).

Rozpočtové opatření 2019 - č. 06

Vyvěšeno dne: 15. srpna 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 6/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/27047/ro-6-2016.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 07.08.2019, usnesení č. 12/17/19).

Usnesení č.j. EX 144 16534//11-203

Vyvěšeno dne: 13. srpna 2019    Bude sňato: 24. října 2019

Exekutorský úřad Praha 3, soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer - dražební vyhláška

Rozpočtové opatření 2019 - č. 05

Vyvěšeno dne: 6. srpna 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 5/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/27012/ro-5-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 17.7.2019, usnesení č. 34/16/19).

Schválený závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2018

Vyvěšeno dne: 26. června 2019    Bude sňato: 30. června 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2018. Schválený závěrečný účet a účetní závěrka města Pohořelice za rok 2018 jsou zveřejněny níže:

Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C323 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 7.30 hodin do 15.30 hodin.

Rozpočtové opatření 2019 - č. 04

Vyvěšeno dne: 26. června 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 4/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/26810/ro-4-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 19.6.2019, usnesení č. 5/IX/19).

Sdružení obcí Čistá Jihlava

Vyvěšeno dne: 10. června 2019    Bude sňato: 12. prosince 2019

Oznámení o zveřejnění za rok 2019

Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2018

Vyvěšeno dne: 31. května 2019    Bude sňato: 30. června 2020

Město Pohořelice zveřejňuje návrh závěrečného účtu a účetní závěrky města Pohořelice za rok 2018.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu a účetní závěrce města Pohořelice za rok 2018 lze uplatnit písemně podanou žádostí na podatelně Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice do 19.6.2019 16.00 hodin nebo je lze uplatnit osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 19.6.2019 od 16.00 hod. při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Rozpočtové opatření 2019 - č. 03

Vyvěšeno dne: 22. května 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/24930/ro-3-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 15.05.2019, usnesení č. 27/12/19).

Rozpočtové opatření 2019 - č. 02

Vyvěšeno dne: 30. dubna 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 2/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/24674/ro-2-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 24.4.2019, usnesení č. 3/VII/19).

Náklady pro výpočet vodného a stočného

Vyvěšeno dne: 29. dubna 2019    Bude sňato: 31. prosince 2019

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. - porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

Informace spolkům a bývalým občanským sdružením

Vyvěšeno dne: 24. dubna 2019    Bude sňato: 24. května 2020

Spolkům stanoví občanský zákoník  od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit - viz příloha

Rozpočtové opatření 2019 - č. 01

Vyvěšeno dne: 14. března 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 1/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/24412/ro-2019-01.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 27.2.2019, usnesení č. 4/V/19).

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 6. února 2019    Bude sňato: 31. prosince 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024

Vyvěšeno dne: 3. ledna 2019    Bude sňato: 31. prosince 2024

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024 je zveřejněn v elektronické podobě http://www.pohorelice.cz/file/23724/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2020-2024.pdf.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 12.12.2018, usnesení č. 4/III/18).

Rozpočet města na rok 2019

Vyvěšeno dne: 3. ledna 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje rozpočet na rok 2019. Rozpočet na rok 2019 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/23725/sr-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (rozpočet 2018 zápis ZM 12.12.2018, usnesení č. 6/III/18).

Oznámení o zveřejnění

Vyvěšeno dne: 21. prosince 2018    Bude sňato: 21. prosince 2019

Sdružení obcí Čistá Jihlava oznamuje zveřejnění dokumentů - viz příloha.

Návrh rozpočtu DSO na rok 2019

Vyvěšeno dne: 22. listopadu 2018    Bude sňato: 22. prosince 2019

Návrh rozpočtu DSO Čistá Jihlava na rok 2019

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 10. září 2018    Bude sňato: 31. prosince 2023

Nařízení města Pohořelice č. 1/2018

Vyvěšeno dne: 27. června 2018    Bude sňato: 27. července 2100

o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2023

Město Pohořelice zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/18431/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2019-2023.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (SVR 2018-2023 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 9/XXI/17).

Schválený rozpočet na rok 2018

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 27. prosince 2019

Město Pohořelice zveřejňuje rozpočet na rok 2018. Rozpočet na rok 2018  je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/18432/schvaleny-rozpocet-2018.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (rozpočet 2018 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 8/XXI/17).

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

Projekt Digitální úřad pro nové tisíciletí

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2015    Bude sňato: 30. prosince 2021

Město Pohořelice na svém úřadě ukončilo další krok v rozvoji informačních technologií.

12600

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu