Úřední deska

Usnesení č.j. 133 EX 97/16-154

Vyvěšeno dne: 10. července 2020    Bude sňato: 25. července 2020

Exekutorský úřad Znojmo, soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš - usnesení o zrušení dražebního jednání

Usnesení č.j. 030 EX 28447/16-83

Vyvěšeno dne: 9. července 2020    Bude sňato: 7. srpna 2020

Exekutorský úřad Brno-město, JUDr.  Mgr. Jaroslav Homola - dražební vyhláška

Rozpočtové opatření 05/2020

Vyvěšeno dne: 9. července 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 5. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/29352/ro-5-2020.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 24.6.2020, usnesení č.  7/XVIII/20).

Rozpočtové opatření 04/2020

Vyvěšeno dne: 9. července 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 4. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/29351/ro-4-2020.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 24.6.2020, usnesení č. 5/XVIII/20).

Usnesení č.j. 197 EX 15122/15-51

Vyvěšeno dne: 9. července 2020    Bude sňato: 20. srpna 2020

Exekutorský úřad Jeseník, JUDr. Alan Havlice, soudní exekutor -usnesení o nařízení dražebního roku - elektronická dražba

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Vyvěšeno dne: 8. července 2020    Bude sňato: 25. července 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemku města p. č. 1679 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Záměr výpůjčky nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 8. července 2020    Bude sňato: 24. července 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr výpůjčky - viz příloha; - viz nákres

Veřejná vyhláška, návrh OOP Pasohlávky, místní komunikace č.j. MUPO-58476/2020/OD/KOP

Vyvěšeno dne: 8. července 2020    Bude sňato: 8. srpna 2020

Veřejná vyhláška, návrh OOP Pasohlávky, místní komunikace
Kompletní dokumentace zde: 

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Vyvěšeno dne: 8. července 2020    Bude sňato: 25. července 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p. č. 1678 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Vyvěšeno dne: 8. července 2020    Bude sňato: 25. července 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p. č. 151/1 v k. ú. Smolín

Veřejnoprávní smlouva

Vyvěšeno dne: 7. července 2020    Bude sňato: 23. července 2020

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Pasohlávky a městem Pohořelice  - činnost Městské policie Pohořelice na území obce Pasohlávky.

OOP Nová Ves - chodník a přechod pro chodce č.j. MUPO 57817/2020/OD/KOP

Vyvěšeno dne: 7. července 2020    Bude sňato: 22. července 2020

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu,
Pohořelice-Nová Ves, chodník a přechod pro chodce.
Kompletní dokumentace zde:

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 3. července 2020    Bude sňato: 19. července 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Návrh změny č. 1 ÚP Malešovice

Vyvěšeno dne: 30. června 2020    Bude sňato: 11. srpna 2020

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 1 Územního plánu Malešovice zkráceným postupem.

Usnesení č.j. 030 EX 9831/08-387

Vyvěšeno dne: 26. června 2020    Bude sňato: 7. srpna 2020

Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Jaroslav Homola - usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška)

Zveřejnění schváleného závěrečného účetu a účetní závěrky města Pohořelice za rok 2019

Vyvěšeno dne: 25. června 2020    Bude sňato: 30. června 2021

 

Usnesení č.j. 030 EX 10935/12-210

Vyvěšeno dne: 25. června 2020    Bude sňato: 7. srpna 2020

Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola - usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška)

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 25. června 2020    Bude sňato: 18. července 2020

Dne 15.07.2020 od 8:00 do 14:00 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice, ul. Šumická bytové domy 796, 797, 857, 858, - Vídeňská pravá strana od zahradnictví a kynologického cvičiště po Tesco, mimo kovošrot, levá strana od č.p. 586 po Znojemskou, Znojemská severní strana od č.p. 526 po č.p. 1608 mimo č.p. 982, jižní strana od č.p. 346 po Tesco, včetně - viz mapa

Dne 16.07.2020 od 8:00 do 14:00 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice - městská část Smolín

Dne 17.07.2020 od 7:00 do 15:00 hod.
Vypnutá oblast: ul. Dlouhá č.p. 414, - Hybešova mimo č.p. 991 a MŠ, - Komenského č.p. 182, - Kostelní, Lidická, Náměstí Svobody od Lidické po č.p. 73, č.p. 8 a tržnice, Stará Obec mimo č.p. 400, Školní - viz mapa

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Vyvěšeno dne: 25. června 2020    Bude sňato: 15. července 2020

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru dopravy - zajišťování agendy přestupků na úseku dopravy

- přihláška

OOP Pohořelice, Brněnská, č.j. MUPO-52963/2020/OD/KOP

Vyvěšeno dne: 22. června 2020    Bude sňato: 6. srpna 2020

OOP Stanovení místní úpravy provozu na ulici Brněnská u zdravotního střediska
Kompletní dokumentace zde:

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Vyvěšeno dne: 11. června 2020    Bude sňato: 30. listopadu 2022

Město Pohořelice oznamuje na základě sdělení Katastrální úřadu pro JMK že v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou obce Pohořelice bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 12.08.2020 do 30.11.2022 - viz oznámení..

Usnesení č.j. 164 EX 5603/16-115

Vyvěšeno dne: 2. června 2020    Bude sňato: 31. srpna 2020

Exekutorský úřad Olomouc, soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda - usnesení o nařízení elektronické dražby - dražební vyhláška

Rozpočtové opatření 03/2020

Vyvěšeno dne: 1. června 2020    Bude sňato: 28. února 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/29174/ro-3-2020.pdf

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 13.5.2020, usnesení č.  4/XVII/20).

Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu

Vyvěšeno dne: 26. května 2020    Bude sňato: 31. srpna 2020

 

Rozpočtové opatření 02/2020

Vyvěšeno dne: 13. března 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje rozpočtové opatření číslo 02/2020
Rozpočtové opatření 02/2020
Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ze zasedání ZM ze dne 4.3.2020, usnesení č.8/XVI/20)

Rozpočtové opatření Pohořelice - 01/2020

Vyvěšeno dne: 9. března 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje rozpočtové opatření číslo 01/2020
Rozpočtové opatření 01/2020
Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ze zasedání ZM ze dne 12.2.2020, usnesení č.6/XV/20)

Schválený rozpočet města na rok 2020

Vyvěšeno dne: 6. ledna 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2020. Rozpočet na rok 2020 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/28105/sr-2020-.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 11.12.2019, usnesení č. 3/XIII/19).

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 6. února 2019    Bude sňato: 31. prosince 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024

Vyvěšeno dne: 3. ledna 2019    Bude sňato: 31. prosince 2024

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024 je zveřejněn v elektronické podobě http://www.pohorelice.cz/file/23724/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2020-2024.pdf.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 12.12.2018, usnesení č. 4/III/18).

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2023

Město Pohořelice zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/18431/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2019-2023.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (SVR 2018-2023 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 9/XXI/17).

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

Projekt Digitální úřad pro nové tisíciletí

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2015    Bude sňato: 30. prosince 2021

Město Pohořelice na svém úřadě ukončilo další krok v rozvoji informačních technologií.

12600

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 26. března 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
 
Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu