Úřední deska

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 3 ÚP Troskotovice zkráceným postupem

Vyvěšeno dne: 17. ledna 2022    Bude sňato: 9. března 2022

Projednávání návrh dokumentace změny č. 3 ÚP Troskotovice zkráceným postupem.

Oznámení o zahájení opakovaného projednávání návrhu změny č. 2 ÚP Troskotovice zkráceným postupem

Vyvěšeno dne: 17. ledna 2022    Bude sňato: 9. března 2022

Projednávání návrh upravené dokumentace změny č. 2 ÚP Troskotovice zkráceným postupem.

Zveřejnění záměru budoucího bezúplatného převodu (darování) nemovitého majetku města

Vyvěšeno dne: 17. ledna 2022    Bude sňato: 4. února 2022

Město Pohořelice zveřejňuje záměr budoucího bezúplatného převodu (darování) částí pozemků a stavby okružní křižovatky, vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou 

Rozpočtové opatření 13/2021

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2022    Bude sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 13. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31298/ro-13-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 15.12.2021 usnesení č. 3/XXX/21).

Informace o oznámení záměru „D52 Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko + SSUD Pohořelice"

Vyvěšeno dne: 13. ledna 2022    Bude sňato: 13. února 2022

Ministerstvo ŽP zasílá oznámení záměru „D52 Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko + SSUD Pohořelice" a sděluje, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") viz  informace o oznámení 

Do oznámení záměru lze nahlédnout na sekretariátu odboru Kancelář tajemníka, Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699,  v úřední dny pondělí, středa 7:30-17:00

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Vyvěšeno dne: 12. ledna 2022    Bude sňato: 20. ledna 2022

Dne 19.01.2022 se koná veřejné zasedání Zastupitelstva města Pohořelice. Zahájení v 16 hod. v kongresovém sále MÚ. 

Dražební vyhláška č. D29/2021

Vyvěšeno dne: 12. ledna 2022    Bude sňato: 17. března 2022

Dražby net., s.r.o. vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické viz dražební vyhláška

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 12. ledna 2022    Bude sňato: 4. února 2022

Dne 03.02.2022 od 08:00 do 14:00

Obec Pohořelice Část obce Nová Ves

Vypnutá oblast: Pohořelice Nová Ves - Hlavní pravá strana č.p. 33 - 102 - za kapličkou levá strana č.p. 158 - 160, pravá strana č.p. 7 - 131 mimo č.p. 109 - viz mapa

Usnesení č. j. 219EX 00016/13-922

Vyvěšeno dne: 11. ledna 2022    Bude sňato: 10. února 2022

Soudní exekutor Mgr. Jakub Effenberger, Exekutorský úřad Kolín rozhodl o změně dražební vyhlášky ze dne 07.07.2021, č.j. 219EX 00016/13-780 - viz dražební vyhláška

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 10. ledna 2022    Bude sňato: 26. ledna 2022

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 10. ledna 2022    Bude sňato: 26. ledna 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 7. ledna 2022    Bude sňato: 23. ledna 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz přílohaviz příloha

Usnesení Č.j. 091 EX 09973/20-039

Vyvěšeno dne: 6. ledna 2022    Bude sňato: 22. ledna 2022

Exekutorský úřad Praha 3, soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová - usnesení o nařízení dražby nemovitosti

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2022

Vyvěšeno dne: 5. ledna 2022    Bude sňato: 8. února 2022

Leták se seznamem telefonických kontaktů k dani z nemovitých věcí 

Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024

Vyvěšeno dne: 5. ledna 2022    Bude sňato: 1. ledna 2024

Město Pohořelice zveřejňuje schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024. V elektronické podobě je zveřejněn zde: http://www.pohorelice.cz/file/31265/sdv-2023-2024-zverejneni.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis 15.12.2021, usnesení č. 6/XXX/21).

Rozpočet města a opravný doklad pro rok 2022

Vyvěšeno dne: 5. ledna 2022    Bude sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválený Rozpočet 2022 včetně opravného dokladu. V elektronické podobě je zveřejněno zde: http://www.pohorelice.cz/file/31263/sr-2022-zverejneni.pdf http://www.pohorelice.cz/file/31264/od-801-vyhlaska-412-2021.docx

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis 15.12.2021, usnesení č. 4/XXX/21).

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+

Vyvěšeno dne: 4. ledna 2022    Bude sňato: 4. února 2022

Krajský úřad JMK - Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ - zveřejnění informace o návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále také jen „návrh koncepce“) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 171305/2021

Vyvěšeno dne: 3. ledna 2022    Bude sňato: 3. února 2022

Krajský úřad Jihomoravského kraje souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Pohořelice a obcí Vranovice o výkonu působnosti na úseku městské policie.

 • Plné znění rozhodnutí
 •  

  Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Vranovice o výkonu působnosti na úseku městské policie

  Vyvěšeno dne: 3. ledna 2022    Bude sňato: 3. února 2122

  Město Pohořelice uzavřelo veřejnoprávní smlouvu s obcí Vranovice o výkonu působnosti na úseku městské policie.

  Usnesení č.j. 159 EX 00264/19-399

  Vyvěšeno dne: 28. prosince 2021    Bude sňato: 9. února 2022

  Soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta, Exekutorský úřad Brno-město - Usnesení o dražební vyhlášce  

  Zveřejnění oznámení záměru

  Vyvěšeno dne: 20. prosince 2021    Bude sňato: 20. ledna 2022

  Krajský úřad JMK – Logistický areál ZOŠI LOGISTICS“, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, okr. Brno-venkov -zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení

  Ceny vodného a stočného na rok 2022

  Vyvěšeno dne: 2. prosince 2021    Bude sňato: 1. ledna 2023

   Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. - ceník vodného a stočného na rok 2022

  Návrh rozpočtu 2022

  Vyvěšeno dne: 29. listopadu 2021    Bude sňato: 31. ledna 2022

  Město Pohořelice zveřejňuje Návrh rozpočtu 2022

  Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C336 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 8.00 do 15.30 hodin.

  Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024

  Vyvěšeno dne: 29. listopadu 2021    Bude sňato: 31. ledna 2022

  Město Pohořelice zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2024.

  Návrh je uveřejněn zde. Do jeho listinné podoby lze nahlédnou v budově Městského úřadu Pohořelice, kancelář č. 336, v úředních hodinách. Připomínky k návrhu střednědobého rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně nebo osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 15.12.2021 od 16.00 hodin při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

  Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Ivaň o zajištění akce Slavnostní výlov rybníka Vrkoč městskou policií Pohořelice

  Vyvěšeno dne: 26. listopadu 2021    Bude sňato: 31. prosince 2025

  Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Ivaň o zajištění akce Slavnostní výlov rybníka Vrkoč městskou policií Pohořelice – smlouva  

  Rozpočtové opatření 12/2021

  Vyvěšeno dne: 26. listopadu 2021    Bude sňato: 31. ledna 2022

  Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 12. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31172/ro-12-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 10.11.2021 usnesení č. 5/81/21).

  Rozpočtové opatření 11/2021

  Vyvěšeno dne: 16. listopadu 2021    Bude sňato: 31. ledna 2022

  Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 11. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31142/ro-11-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 10.11.2021 usnesení č. 3/XXIX/21).

  Rozpočtové opatření 10/2021

  Vyvěšeno dne: 16. listopadu 2021    Bude sňato: 31. ledna 2022

  Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 10. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31141/ro-10-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 27.10.2021 usnesení č. 18/80/21).

  Rozpočtové opatření 09/2021

  Vyvěšeno dne: 10. listopadu 2021    Bude sňato: 31. ledna 2022

  Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 9. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31140/ro-9-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 13.10.2021 usnesení č. 3/XXVIII/21).

  Rozpočtové opatření 08/2021

  Vyvěšeno dne: 13. října 2021    Bude sňato: 31. ledna 2022

  Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 8. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31019/ro-8-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 29.9.2021 usnesení č. 13/77/21).

  Rozpočtové opatření 07/2021

  Vyvěšeno dne: 14. září 2021    Bude sňato: 31. ledna 2022

  Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 7. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/30921/ro-7-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 8.9.2021 usnesení č.  3/XXVII/21).

  Rozpočtové opatření 06/2021

  Vyvěšeno dne: 17. srpna 2021    Bude sňato: 31. ledna 2022

  Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 6. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/30799/ro-6-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 4.8.2021 usnesení č.  2/73/21).

  Rozpočtové opatření 05/2021

  Vyvěšeno dne: 26. července 2021    Bude sňato: 31. ledna 2022

  Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 5. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/30743/ro-5-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 14.7.2021 usnesení č. 29/72/21).

  Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2020

  Vyvěšeno dne: 20. července 2021    Bude sňato: 31. července 2022

  Město Pohořelice zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2020.

  Výzva oprávněné osobě z věcného břemene užívání

  Vyvěšeno dne: 21. června 2021    Bude sňato: 21. června 2022

  Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov v souvislosti s prováděnou revizí katastru dle ust. § 35 zákona č. 256/2013 Sb., vyzývá uvedené oprávněné z věcného břemene k nemovitostem na území obce Pohořelice k.ú. Pohořelice nad Jihlavou uvedené na úřední desce obce, aby se přihlásily do 1 roku od zveřejnění výzvy - výzva oprávněné osobě 

  Rozpočtové opatření 03/2021

  Vyvěšeno dne: 3. června 2021    Bude sňato: 31. ledna 2022

  Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/30602/ro-03-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání RM ze dne 12.5.2021 usnesení č. 10/65/21).

  Výzva Katastrálního úřadu pro JMK č.j. PD-19584/2021-703

  Vyvěšeno dne: 21. května 2021    Bude sňato: 21. června 2022

  Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov vyzývá oprávněné osoby z věcného břemene k nemovitostem, které se nachází na území obce Pohořelice, k..ú. Pohořelice nad Jihlavou - viz výzva oprávněné osobě z věcného břemene užívání

  Rozpočtové opatření 02/2021

  Vyvěšeno dne: 12. dubna 2021    Bude sňato: 31. ledna 2022

  Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 2. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/30405/ro-2-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze ZM ze dne 7.4.202120 usnesení č. 4/XXIV/21).

  Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023

  Vyvěšeno dne: 28. prosince 2020    Bude sňato: 28. prosince 2023

  Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2022 je zveřejněn v elektronické podobě zde: http://www.pohorelice.cz/file/30006/strednedoby-vyhled-2022-2023-zverejneni.pdf

  Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis 16.12.2020, usnesení č. 7/XXII/20).

  Schválený rozpočet na rok 2021

  Vyvěšeno dne: 28. prosince 2020    Bude sňato: 31. ledna 2022

  Město Pohořelice zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2021. Rozpočet na rok 2021 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/30004/vera-sr-2021.pdf

  Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis 16.12.2020, usnesení č. 4/XXII/20).

  Návrh střednědobého výhledu 2022 - 2023

  Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2020    Bude sňato: 31. prosince 2023

  Město Pohořelice zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021. Návrh je uveřejněn zde. Do jeho listinné podoby lze nahlédnou v budově Městského úřadu Pohořelice, kancelář č. 336, v úředních hodinách. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně nebo osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 16.12.2020 od 16.00 hodin při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

  Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022

  Vyvěšeno dne: 9. září 2020    Bude sňato: 31. prosince 2022

  Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 je zveřejněn v elektronické podobě zde: http://www.pohorelice.cz/file/29578/strednedoby-vyhled-2021-2022.pdf 

  Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 2.9.2020, usnesení č. 4/XIX/20). 

  Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

  Vyvěšeno dne: 11. června 2020    Bude sňato: 30. listopadu 2022

  Město Pohořelice oznamuje na základě sdělení Katastrální úřadu pro JMK že v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou obce Pohořelice bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 12.08.2020 do 30.11.2022 - viz oznámení.

  Informace o revizi

  Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023

  Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2023

  Město Pohořelice zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/18431/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2019-2023.pdf

  Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (SVR 2018-2023 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 9/XXI/17).

  Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

  Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

  Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

  Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

  Vyvěšeno dne: 26. března 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

  Nabídka pronájmu nebytových prostor města

  Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

  Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

  Vídeňská 699, pavilon B
  Brněnská 120
  Brněnská 121
  Pšeničná bez č.p.
  Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
  Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

  MĚSTO POHOŘELICE
  Městský úřad Pohořelice

  Informace

  Aktuální úřední hodiny:

  pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
  středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
  pátek: 07:30 do 11:30

  Město Pohořelice
  Vídeňská 699
  691 23 Pohořelice

  Podatelna tel.: 519 301 311
  Fax: 519 424 552
  E-mail: info@pohorelice.cz
  El. podatelna: bližší informace
  ID datové schránky: 5vjbzr8
  Facebook profil Města Pohořelice

  Facebook profil Města Pohořelice

  On-line katalog knih
  naší knihovny

  Profil knihovny Města Pohořelice

  16318

  Hlašení do emailu

  S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

  Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

  hlaseni_do_posty

  bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu