Úřední deska

Usnesení č.j. č.j.:169EX 127/16-43

Vyvěšeno dne: 27. září 2016    Bude sňato: 13. října 2016

Exekutorský úřad Brno-venkov, soudní exekutor Mgr. Valentová - oznámení o ukončení exekuce

Svolání zastupitelstva JMK

Vyvěšeno dne: 27. září 2016    Bude sňato: 6. října 2016

29. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 5.10.2016 v 8:30 hod. - program

Záměr pachtu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 26. září 2016    Bude sňato: 12. října 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pachtu - viz příloha

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Vyvěšeno dne: 22. září 2016    Bude sňato: 9. října 2016

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 19. září 2016    Bude sňato: 5. října 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o přerušení el. energie

Vyvěšeno dne: 16. září 2016    Bude sňato: 22. října 2016

Dne 14.10.2016 od 7:30 do 15:30 hod.
Vypnutá oblast: Nová Ves, Osada Vilémov - viz příloha

Dne 19.10.2016 od 7:30 do 16:30 hod.
Vypnutá oblast: Jánská, Krátká, Lázeňská, Ležáky, Moravské nám., Nová, Poříčí, Pšeničná, Staropoštovní, Úzká, Brněnská - viz příloha  (mapa)

Dne 21.10.2016 od 7:30 do 13:00 hod.
Vypnutá oblast: ul. Jánská, Krátká, Lázeňská, Ležáky, Moravské nám., Poříčí, Pšeničná, Staropoštovní, Úzká, Brněnská, Velký Dvůr - viz příloha (mapa

Obecně závazná vyhláška města č. 3/2016

Vyvěšeno dne: 16. září 2016    Bude sňato: 16. října 2016

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Pohořelice.

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2016

Vyvěšeno dne: 15. září 2016    Bude sňato: 1. října 2016

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu

Veřejná vyhláška č.j. JMK 135678/2016

Vyvěšeno dne: 12. září 2016    Bude sňato: 28. října 2016

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Upozornění - odpady

Vyvěšeno dne: 8. září 2016    Bude sňato: 1. října 2016

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný do 30.9.2016. Poplatek na osobu a rok je ve výši 500,- Kč. V případě, že není uhrazen včas a ve správné výši, navyšuje se dlužná částka o 50 % od 1.10.2016.

Odstranění a ořez dřevin

Vyvěšeno dne: 8. září 2016    Bude sňato: 30. listopadu 2016

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy.
- Upozornění
- Zásady a podmínky

Usnesení č.j. 203 Ex 29044/14-61

Vyvěšeno dne: 31. srpna 2016    Bude sňato: 19. října 2016

Exekutorský Přerov, soudní exekutor JUDr. Jícha - dražební vyhláška

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Vyvěšeno dne: 18. srpna 2016    Bude sňato: 8. října 2016

Informace o počtu a sídle volebních okrsků (*.pdf, 16,3 kB)

Usnesení č.j.: 124 EX 17827/14-93

Vyvěšeno dne: 8. srpna 2016    Bude sňato: 20. října 2016

Exekutorský úřad Litoměřice, soudní exekutor JUDr. Mareš - dražební vyhláška

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Vyvěšeno dne: 2. srpna 2016    Bude sňato: 11. listopadu 2016

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města - pozemek p.č. 157 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Infolinka pro dotazy k EET

Vyvěšeno dne: 2. srpna 2016    Bude sňato: 31. prosince 2016

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - spuštění infolinky pro dotazy k EET

Zveřejnění záměru prodeje obecního bytu

Vyvěšeno dne: 23. června 2016    Bude sňato: 10. listopadu 2016

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje obecního bytu Znojemská 1099/15.

Elektronická evidence tržeb od 1.12.2016

Vyvěšeno dne: 16. června 2016    Bude sňato: 31. prosince 2016

Zpráva finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016.

Plné znění smlouvy

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Oznámení Policie ČR

Vyvěšeno dne: 10. května 2016    Bude sňato: 1. prosince 2016

Veřejný popis zabavené věci.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 18/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje TJ Dynamo - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 18-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 16/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 16-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 9/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje ZUŠ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 9-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 21/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje DCHB PS - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 21-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016

Vyvěšeno dne: 19. února 2016    Bude sňato: 19. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva Město Pohořelice - SVČ Pohořelice

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015

Vyvěšeno dne: 10. prosince 2015    Bude sňato: 10. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015.

Projekt Digitální úřad pro nové tisíciletí

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2015    Bude sňato: 30. prosince 2016

Město Pohořelice na svém úřadě ukončilo další krok v rozvoji informačních technologií.

12600

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015

Vyvěšeno dne: 21. října 2015    Bude sňato: 21. listopadu 2018

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015.

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

Vyvěšeno dne: 12. srpna 2015    Bude sňato: 31. března 2017

Seznam neznámých vlastníků pozemků

Vyvěšeno dne: 18. srpna 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 20. května 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

13511

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu