Úřední deska

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vyvěšeno dne: 10. prosince 2018    Bude sňato: 8. ledna 2019

Dne  08.01.2019 od 08:00 hod do 14:00 hod.
Vypnutá oblast: Smolín Vodojem, Žabčice - dvůr Oulehla - Písek Žabčice

Vypnutí se netýká domácností.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města

Vyvěšeno dne: 5. prosince 2018    Bude sňato: 13. prosince 2018

Dne 12. 12. 2018 se koná v 16:00 hod. zasedání zastupitelstva města Pohořelice - Oznámení s programem

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou č.j. MUPO-61585/2018/OD/SAM

Vyvěšeno dne: 5. prosince 2018    Bude sňato: 22. prosince 2018

Dne 05.11.2018 podala u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství žádost obec
Šumice, Šumice 11, 671 75 Loděnice, IČO: 00637602 v zast. KAPEGO projekt s.r.o., Ostrava-Mariánské Hory, 28. řijna 1142/168, 709 00 Ostrava Poruba, IČ: 29395933 o vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu:


„Šumice – rekonstrukce chodníků“
na
pozemcích KN parc.č. 18/1, 18/2, 18/3, 100 (st.), 405, 1967/1, 1978, 2011/7, 2011/10, 2355/1,
2381/2, 2404/3, 2404/4, 2404/5, 2417, 3630, 3950, 18/6, v k.ú. Šumice.

oznameni-o-zahajeni-spolecneho-uzemniho-a-stavebniho-rizeni-verejnou-vyhlaskou-cj-mupo-615852018odsam

Oznámení zahájení územního řízení č.j. MUPO-61123/2018/SU/LEB

Vyvěšeno dne: 4. prosince 2018    Bude sňato: 20. prosince 2018

Oznámení zahájení územního řízení pro umístění stavby: Přístupová optická síť Cvrčovice - nová zástavba RD na p.č. 121/11, 237/1, 5263/3, 5264/1 v k.ú. Cvrčovice u Pohořelic.

Příloha: Zmenšená situace C.3 - koordinační situace

Výběrové řízení na pracovní místo

Vyvěšeno dne: 3. prosince 2018    Bude sňato: 19. prosince 2018

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru dopravy - částečný úvazek

- přihláška

vyvěšeno:  3.12.2018     sňato:  19.12.2018

Svolání Zastupitelstva JMK

Vyvěšeno dne: 3. prosince 2018    Bude sňato: 14. prosince 2018

Svolání k 18. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 13. 12. 2018 od 8:30 hod. - program

Oznámení zahájení stavebního řízení č.j. MUPO-61269/2018/OD/SAM

Vyvěšeno dne: 3. prosince 2018    Bude sňato: 20. prosince 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává:

Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j. MUPO-61269/2018/OD/SAM - „Technická a dopravní infrastruktura pro chatovou osadu 

/Pasohlávky – východ, chatová osada/
na pozemcích parc.č. 4566/2, 4566/26, 4566/125, 4573/2, 5014/10, 5014/15, 5014/16, 5015/4,
5016/1, 5016/25, 5016/29, 5024/20, 5025/1, 5108, 5777/1, 5777/2
v k.ú. Pasohlávky.

Oznámení zahájení stavebního řízení č.j. MUPO-61240/2018/OD/SAM

Vyvěšeno dne: 3. prosince 2018    Bude sňato: 20. prosince 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává:

Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j. MUPO-61240/2018/OD/SAM- - "Pasohlávky - východ, lokalita 32 RD, Technická a dopravní infrastruktura",

SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy
na pozemcích parc. 4566/2, 4566/26, 4566/125, 4566/126, 4573/2, 5008, 5014/16, 5015/10,
5015/13, 5016/1, 5016/29, 5198/19, 5759/1, 5760/1, 5760/2, 5760/3, 5777/1, 5777/2, 6272 v k. ú.
Pasohlávky.

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2018    Bude sňato: 17. prosince 2018

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru územního plánování a stavebního úřadu

- přihláška

vyvěšeno 27.11.2018     sňato:  17.12.2018

Výběrové řízení na pracovní pozici

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2018    Bude sňato: 30. prosince 2018

Obec Vranovice vyhlašuje výběrové řízení na pozici - matrikářka

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení č.j. MUPO-60623/2018/ZP/VOL

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2018    Bude sňato: 14. prosince 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí zveřejňuje oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení k vodnímu dílu "III/4133 a III/3967 Loděnice - průtah, Dešťová kanalizace", č.j. MUPO-60623/2018/ZP/VOL

Oznámení zveřejnění záměru

Vyvěšeno dne: 28. listopadu 2018    Bude sňato: 28. prosince 2018

 

Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí „Pohořelice II.“, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, okr. Brno-venkov – zveřejnění oznámení záměru.

 

 

Rozpočtové opatření 2018 - č. 9

Vyvěšeno dne: 28. listopadu 2018    Bude sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 9/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/23509/ro-9-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 21.11.2018, usnesení č. 23/2/18).

Územní rozhodnutí č. 43/2018 č.j. MUPO-28967/2018/SU/SOP

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2018    Bude sňato: 13. prosince 2018

Územní rozhodnutí č. 43/2018 o umístění stavby: Ivaň, obnova TS ZD na pozemcích v k.ú. Ivaň.

Příloha: Výkres situace C3

Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2024

Vyvěšeno dne: 26. listopadu 2018    Bude sňato: 31. prosince 2018

Město Pohořelice zveřejňuje Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2024:

Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2024 je zveřejněn zde http://www.pohorelice.cz/navrh-rozpoctu-na-rok-2019-a-navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-na-roky-2020-2024-2. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 hodin v kanceláři C 336a, správce rozpočtu.

Oznámení o zahájení společného územního a vodoprávního řízení

Vyvěšeno dne: 26. listopadu 2018    Bude sňato: 13. prosince 2018

Pohořelice, vodovodní řad Loděnická

Oznámení DSO Čistá Jihlava

Vyvěšeno dne: 22. listopadu 2018    Bude sňato: 22. prosince 2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů na rok 2018 pro členské obce DSO Čistá Jihlava

Návrh rozpočtu DSO na rok 2019

Vyvěšeno dne: 22. listopadu 2018    Bude sňato: 22. prosince 2019

Návrh rozpočtu DSO Čistá Jihlava na rok 2019

Rozpočtové opatření 2018 - č. 8

Vyvěšeno dne: 19. listopadu 2018    Bude sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 8/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/23486/ro-8-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 7.11.2018, usnesení č. 10/1/18).

Usnesení č.j. 124 EX 4326/16-119

Vyvěšeno dne: 14. listopadu 2018    Bude sňato: 10. ledna 2019

Exekutorský úřad Litoměřice vydává Dražební vyhlášku (o elektronické dražbě) 

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Vyvěšeno dne: 12. listopadu 2018    Bude sňato: 1. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku státu

Vyvěšeno dne: 12. listopadu 2018    Bude sňato: 14. února 2019

ČR - Státní pozemkový fond oznamuje zamýšlený převod pozemku

Usnesení č.j.203 Ex 14921/15-205

Vyvěšeno dne: 5. listopadu 2018    Bude sňato: 10. ledna 2019

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha - dražební vyhláška

Usnesení č.j. č.j.133 EX 2124/12-157

Vyvěšeno dne: 5. listopadu 2018    Bude sňato: 9. ledna 2019

Exekutorský úřad Znojmo, soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš - usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Rozpočtové opatření 2018 - č. 7

Vyvěšeno dne: 9. října 2018    Bude sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 7/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/22771/ro-7-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 26.9.2018, usnesení č. 51/XXVII/18).

Záměr zveřejnění nepropachtovaného majetku státu

Vyvěšeno dne: 3. října 2018    Bude sňato: 7. února 2019

Státní pozemkový úřad zveřejňuje seznam nepropachtovaných/nepronajatých pozemků v k. ú. Smolín a k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 10. září 2018    Bude sňato: 31. prosince 2023

Rozpočtové opatření 2018 - č.6

Vyvěšeno dne: 20. srpna 2018    Bude sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 6/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/22308/ro-6-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 15.8.2018, usnesení č. 43/118/18).

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy MUPO-36990/2018/ZP/TRR

Vyvěšeno dne: 10. srpna 2018    Bude sňato: 31. prosince 2018

Zákaz odběru povrchových vod z vodního toku Mlýnský náhon. 

Rozpočtové opatření 2018 - č. 5

Vyvěšeno dne: 3. srpna 2018    Bude sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 5/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/22217/ro-5-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 18.7.2018, usnesení č. 36/117/18).

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

Vyvěšeno dne: 3. srpna 2018    Bude sňato: 30. dubna 2019


Oznámení o zveřejnění

Vyvěšeno dne: 19. července 2018    Bude sňato: 31. prosince 2018

Sdružení obcí Čistá Jihlava - Oznámení o zveřejnění pro rok 2018

Rozpočtové opatření 2018 - č. 4

Vyvěšeno dne: 27. června 2018    Bude sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 4/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/22060/ro-4-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 20.6.2018, usnesení 4/XXV/18).

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017

Vyvěšeno dne: 27. června 2018    Bude sňato: 31. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2017. Schválený závěrečný účet a účetní závěrka města Pohořelice za rok 2017 je zveřejněn níže:

Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C323 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 7.00 hodin do 15.30 hodin.

Nařízení města Pohořelice č. 1/2018

Vyvěšeno dne: 27. června 2018    Bude sňato: 27. července 2100

o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

Rozpočtové opatření 2018 - č. 3

Vyvěšeno dne: 31. května 2018    Bude sňato: 4. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/20314/ro-3-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 9.5.2018, usnesení 7/XXIV/18).

Sdružení obcí Čistá Jihlava

Vyvěšeno dne: 20. března 2018    Bude sňato: 31. prosince 2018

Oznámení o zveřejnění pro rok 2018

Rozpočtové opatření 2018 - č. 2

Vyvěšeno dne: 4. března 2018    Bude sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 2/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/20132/ro-2-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 28.2.2018, usnesení 3/XXIII/18).

Rozpočtové opatření 2018 - č. 1

Vyvěšeno dne: 8. února 2018    Bude sňato: 4. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 1. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/19852/ro-1-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 15.1.2018, usnesení 3/99/18).

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2023

Město Pohořelice zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/18431/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2019-2023.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (SVR 2018-2023 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 9/XXI/17).

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - příloha

Schválený rozpočet na rok 2018

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 27. prosince 2019

Město Pohořelice zveřejňuje rozpočet na rok 2018. Rozpočet na rok 2018  je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/18432/schvaleny-rozpocet-2018.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (rozpočet 2018 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 8/XXI/17).

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016.

Plné znění smlouvy

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 18/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje TJ Dynamo - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 18-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 16/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 16-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 9/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje ZUŠ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 9-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 21/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje DCHB PS - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 21-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016

Vyvěšeno dne: 19. února 2016    Bude sňato: 19. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva Město Pohořelice - SVČ Pohořelice

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015

Vyvěšeno dne: 10. prosince 2015    Bude sňato: 10. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015.

Seznam neznámých vlastníků pozemků

Vyvěšeno dne: 18. srpna 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu