Úřední deska

Svolání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Vyvěšeno dne: 21. února 2018    Bude sňato: 1. března 2018

Zastupitelstvo města Pohořelice se koná dne 28. 2. 2018 v 16:00 hodin v kongresovém sále MÚ.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 19. února 2018    Bude sňato: 7. března 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

 

Svolání zastupitelstva JMK

Vyvěšeno dne: 19. února 2018    Bude sňato: 19. března 2018

Program 13. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 1. 3. 2018

Informace o podaném návrhu VPS č.j. MUPO-6543/2018/SU/SOP

Vyvěšeno dne: 16. února 2018    Bude sňato: 25. února 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby: Oprava statických poruch na kostele sv. Vavřince v Branišovicích na pozemku p. č. 121 v k.ú. Branišovice.

Usnesení č.j. 203 Ex 44441/15-31

Vyvěšeno dne: 15. února 2018    Bude sňato: 17. března 2018

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor Lukáš Jícha - dražební vyhláška

Rozhodnutí č.j. MUPO-47455/2017/SU/TRM

Vyvěšeno dne: 14. února 2018    Bude sňato: 2. března 2018

Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby: Novostavba RD na pozemcích p. č. 5159, 5158, 5160, 399, 5162 v k.ú. Cvrčovice u Pohořelic.

Oznámení

Vyvěšeno dne: 14. února 2018    Bude sňato: 17. března 2018

Vážení občané,

v pátek 16. 2. 2018 bude z technických důvodů uzavřen Městský úřad Pohořelice.

Rozhodnutí č.j. MUPO-37800/2017/SU/TRM

Vyvěšeno dne: 14. února 2018    Bude sňato: 2. března 2018

Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby: 3 stanoviště pro kontejnery na domovní odpad na pozemcích parc. č. 2565/1, 2565/7, 3060 v k.ú. Vranovice nad Svratkou.

Oznámení o odvolání č.j. MUPO-5594/2018/SU/SVB

Vyvěšeno dne: 13. února 2018    Bude sňato: 1. března 2018

Oznámení o odvolání a výzva k vyjádření k podanému odvolání do přerušeného územního řízení na stavbu: R 52, stavba 5204 Pohořelice - Ivaň v km 16,100 - 19,200 na pozemcích v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou a Nová Ves u Pohořelic.

Příloha: Stejnopis odvolání

Sdružení obcí Čistá Jihlava

Vyvěšeno dne: 13. února 2018    Bude sňato: 2. března 2018

Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2019 - 2021

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 13. února 2018    Bude sňato: 1. března 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o řezu dřevin

Vyvěšeno dne: 12. února 2018    Bude sňato: 31. března 2018

E.ON Česká republika - Oznámení o řezu dřevin

Usnesení č.j. 203 EX 34798/16-184

Vyvěšeno dne: 12. února 2018    Bude sňato: 28. února 2018

Exekutorský úřad Přerov - usnesení o odročení dražebního jednání

Usnesení č.j. 160 EX 3815/15-107

Vyvěšeno dne: 12. února 2018    Bude sňato: 15. března 2018

Exekutorský úřad Břeclav - dražební vyhláška

Rozpočtové opatření 2018 - č. 1

Vyvěšeno dne: 8. února 2018    Bude sňato: 4. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 1. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/19852/ro-1-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 15.1.2018, usnesení 3/99/18).

Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ

Vyvěšeno dne: 7. února 2018    Bude sňato: 3. května 2018

Záměrem zveřejnění seznamů nepropachtovaného/nepronajatého majetku je snaha Státního pozemkového úřadu o zajištění užívání nemovitostí na základě platných pachtovních/nájemních smluv k nemovitostem ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.

NOOP-návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42510 v k.ú. Smolín

Vyvěšeno dne: 7. února 2018    Bude sňato: 25. března 2018

Stanovení dopravního značení spočívá v úpravě dopravního značení silnice III/42510 v k.ú. Smolín po křižovatku se silnicí II/416, podle dokumentace – Situace dopravního značení.

Plné znění

VV o možnosti převzít písemnost SZ MUPO 322/2018

Vyvěšeno dne: 7. února 2018    Bude sňato: 25. února 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, jako věcně a místě příslušný orgán oznamuje, že
Adrian Woźniak nar. 10.07.1984, bytem 266 00 Radom, Tadeusza Kościuszki č.p.3/5A má
možnost převzít následující písemnosti:

usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-4973/2018/OD/JLE, ze dne 05.02.2018
příkaz č.j. MUPO-2414/2018/OD/LJE, ze dne 15.1.2018
informační formulář, č.j. MUPO-2418/2018/OD/JLE, ze dne 15.1.2018

Veřejná vyhláška

Zahájení provozu na zdravotním středisku

Vyvěšeno dne: 5. února 2018    Bude sňato: 30. dubna 2018

Termíny začátku ordinování lékařů zpět na Zdravotním středisku, Brněnská 1, Pohořelice.

Podpora obnovy kulturních památek v roce 2018

Vyvěšeno dne: 31. ledna 2018    Bude sňato: 28. února 2018

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2018 pravidla dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Vlastník kulturní památky může podat žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 28.2.2018 na MěÚ Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad.

Usnesení č.j. 122 EX 414/17-17

Vyvěšeno dne: 23. ledna 2018    Bude sňato: 28. února 2018

Exekutorský úřad Kroměříž - dražební vyhláška

Usnesení č.j. 203 Ex 00878/14-105

Vyvěšeno dne: 23. ledna 2018    Bude sňato: 14. března 2018

Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška

Sdružení obcí Čistá Jihlava

Vyvěšeno dne: 9. ledna 2018    Bude sňato: 9. února 2019

Oznámení o zveřejnění DSO Čistá Jihlava na rok 2018

Oznámení o zveřejnění DSO Čistá Jihlava na rok 2018

Vyvěšeno dne: 5. ledna 2018    Bude sňato: 31. října 2018

 Oznámení o zveřejnění DSO Čistá Jihlava na rok 2018

Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2018

Vyvěšeno dne: 14. prosince 2017    Bude sňato: 15. dubna 2018

Město Pohořelice zveřejňuje "Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2018".

Návrh rozpočtu DSO na rok 2018

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 27. listopadu 2018

Sdružení obcí Čistá Jihlava - návrh rozpočtu na rok 2018

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - příloha

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2023

Město Pohořelice zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese: http:///www.pohorelice.cz/file/18431/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2019-2023.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (SVR 2018-2023 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 9/XXI/17).

Schválený rozpočet na rok 2018

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 27. prosince 2019

Město Pohořelice zveřejňuje rozpočet na rok 2018. Rozpočet na rok 2018  je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/18432/schvaleny-rozpocet-2018.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (rozpočet 2018 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 8/XXI/17).

Upozornění E.ON Česká republika, s.r.o.

Vyvěšeno dne: 20. října 2017    Bude sňato: 28. února 2018

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

Vyvěšeno dne: 14. srpna 2017    Bude sňato: 1. dubna 2018


Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2016

Vyvěšeno dne: 12. července 2017    Bude sňato: 12. srpna 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2016. Schválený závěrečný účet a účetní závěrka města Pohořelice za rok 2016 je zveřejněn níže:

Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C336 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 7.00 hodin do 15.30 hodin.

Závěrečný účet DSO ČISTÁ JIHLAVA za rok 2016 včetně zprávy o přezkumu

Vyvěšeno dne: 9. června 2017    Bude sňato: 1. července 2018

Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání DSO Čistá Jihlava

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření

Vyvěšeno dne: 25. května 2017    Bude sňato: 25. června 2018

DSO Čistá Jihlava - oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na rok 2017

DSO Čistá Jihlava

Vyvěšeno dne: 21. dubna 2017    Bude sňato: 21. května 2018

Oznámení o zveřejnění rozpočtu

Opravný doklad rozpočtu 2017 - č. 3

Vyvěšeno dne: 30. března 2017    Bude sňato: 28. února 2018

Město Pohořelice zveřejňuje opravný doklad rozpočtu 2017 - č. 3.

Opravný doklad rozpočtu je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/16302/Oprava%20rozpo%C4%8Dtu%20%C4%8D.%203.pdf. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C323 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny.

Schválený rozpočet na rok 2017

Vyvěšeno dne: 21. března 2017    Bude sňato: 31. března 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2017. Rozpočet je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http//www.pohorelice.cz/file/16020/opis%20rozpočet%202017.pdf.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 14.12.2016).

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016.

Plné znění smlouvy

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 18/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje TJ Dynamo - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 18-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 16/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 16-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 9/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje ZUŠ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 9-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 21/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje DCHB PS - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 21-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016

Vyvěšeno dne: 19. února 2016    Bude sňato: 19. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva Město Pohořelice - SVČ Pohořelice

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015

Vyvěšeno dne: 10. prosince 2015    Bude sňato: 10. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015

Vyvěšeno dne: 21. října 2015    Bude sňato: 21. listopadu 2018

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015.

Seznam neznámých vlastníků pozemků

Vyvěšeno dne: 18. srpna 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 20. května 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu