Úřední deska

Výběrové řízení na pozici

Vyvěšeno dne: 24. května 2017    Bude sňato: 15. června 2017

Město Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

- strážník městské policie

- přihláška

vyvěšeno  24.5.2017   sňato  15.6.2017

Veřejná nabídka pozemků

Vyvěšeno dne: 24. května 2017    Bude sňato: 27. června 2017

Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k náhradním restitucím , Text k nabídce

Usnesení č.j. 203 Ex 27337/13-89

Vyvěšeno dne: 22. května 2017    Bude sňato: 13. července 2017

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Jícha - usnesení o opakované dražbě

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 22. května 2017    Bude sňato: 7. června 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 22. května 2017    Bude sňato: 7. června 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o přerušení el. energie

Vyvěšeno dne: 22. května 2017    Bude sňato: 4. června 2017

Dne 3.6.2017 od 7:00 do 19:00 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice, tiskárna - netýká se domácností

Záměr výpůjčky nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 19. května 2017    Bude sňato: 4. června 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr odprodeje pozemku města

Vyvěšeno dne: 18. května 2017    Bude sňato: 14. září 2017

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města - pozemky Polní IV. etapa.

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Vyvěšeno dne: 18. května 2017    Bude sňato: 2. června 2017

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent evidence obyvatel, OP a CP

- přihláška

vyvěšeno:  18.5.2017   sňato:  2.6.2017

Částečná uzavírka III/39614

Vyvěšeno dne: 18. května 2017    Bude sňato: 5. června 2017

OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu  na pozemní komunikaci

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice, ...oznamuje opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu podle § 171 a násl. v  části šesté SŘ,

silnice: III/39614  Pasohlávky-Drnholec
veřejně přístupná komunikace Pasohlávky- křiž. se silnicí I/52

Důvod: pořádání kulturní akce:  „SUPER RALLY 2017
Termín akce:  31.05.2017  -  04.06.2017  
Opatření obecné povahy - dokument

Výběrové řízení na pracovní místo

Vyvěšeno dne: 17. května 2017    Bude sňato: 15. června 2017

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu 

- přihláška


vyvěšeno   17.5.2017       sňato   15.6.2017

Usnesení č.j. 203 Ex 20119/16-28

Vyvěšeno dne: 17. května 2017    Bude sňato: 17. června 2017

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha - dražební vyhláška

Výběrové řízení na pracovní místo

Vyvěšeno dne: 17. května 2017    Bude sňato: 10. června 2017

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru územního plánování a stavebního úřadu

- přihláška

vyvěšeno  17.5.2017   sňato  10.6.2017

Územní rozhodnutí č. 34/2017 č.j. MUPO-3759/2017/SU/HRI

Vyvěšeno dne: 16. května 2017    Bude sňato: 1. června 2017

Územní rozhodnutí č. 34/2017 o umístění stavby: Veřejné osvětlení - Pohořelice, Znojemská, U Cihelny na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situační výkres

Záměr prodeje části pozemku města

Vyvěšeno dne: 15. května 2017    Bude sňato: 31. května 2017

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 10. května 2017    Bude sňato: 1. června 2017

Dne 31.05.2017 od 08:00 do 17:00
Vypnutá oblast:
Pohořelice - Dlouhá č.p. 414, Kostelní od Školní po č.p. 74, Lidická jižní strana od č.p. 465 po kostel, nám. Svobody č.p. 73, Stará Obec mimo č.p. 400, Školní od Lidické po č.p. 434 a 377 mimo č.p. 436

Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku státu

Vyvěšeno dne: 10. května 2017    Bude sňato: 3. srpna 2017

ÚZSVM zveřejňuje nepronajaté pozemky

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vyvěšeno dne: 9. května 2017    Bude sňato: 9. června 2017

Dne 15.05.2017 od 07:30 do 10:30 hod.

Vypnutá oblast - Smolín vodojem. Vypnutí se netýká domácností.

Vodovody a kanalizace a.s. Břeclav

Vyvěšeno dne: 26. dubna 2017    Bude sňato: 26. května 2017

Informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného a stočného

Rozpočtové opatření 2017 - č. 4

Vyvěšeno dne: 26. dubna 2017    Bude sňato: 28. února 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 4.

Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/16394/RO_4_2017_RM.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM 12.4.2017, usnesení 28/79/17).

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Vyvěšeno dne: 24. dubna 2017    Bude sňato: 31. května 2017

Finanční úřad pro JMK posílá všem poplatníkům složenky na zaplacení daně z nemovitých věcí za rok 2017 - tisková zpráva.

Návrh Územního plánu Pohořelice

Vyvěšeno dne: 20. dubna 2017    Bude sňato: 9. června 2017

Oznámení o zahájení projednávání návrhu Územního plánu Pohořelice

Usnesení č.j. 144 EX 8803/16-59

Vyvěšeno dne: 11. dubna 2017    Bude sňato: 22. června 2017

Exekutorský úřad Praha 3, soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer - dražební vyhláška

Upozornění Finančního úřadu pro JMK

Vyvěšeno dne: 10. dubna 2017    Bude sňato: 31. května 2017

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně. V případě nedostačujícího limitu nebude platba SIPO bankou provedena a může tak dojít ke vzniku nedoplatku na dani.....

Usnesení č.j. 099 EX 7542/07-54

Vyvěšeno dne: 7. dubna 2017    Bude sňato: 22. června 2017

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Opravný doklad rozpočtu 2017 - č. 3

Vyvěšeno dne: 30. března 2017    Bude sňato: 28. února 2018

Město Pohořelice zveřejňuje opravný doklad rozpočtu 2017 - č. 3.

Opravný doklad rozpočtu je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/16302/Oprava%20rozpo%C4%8Dtu%20%C4%8D.%203.pdf. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C323 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny.

Rozpočtové opatření 2017 - č. 3

Vyvěšeno dne: 30. března 2017    Bude sňato: 28. února 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/16301/RO_3_2017_RM_22.03.2017.xlsx

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM 22.3.2017).

Oprava protihlukové stěny D52, jih Pohořelice

Vyvěšeno dne: 27. března 2017    Bude sňato: 31. května 2017

Dálnice D52 – oprava protihlukové stěny na jihu Pohořelic – ul. Dlouhá, Mlýnská

Státní pozemkový úřad

Vyvěšeno dne: 27. března 2017    Bude sňato: 29. června 2017

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku 

Rozpočtové opatření 2017 - č. 1 a č. 2

Vyvěšeno dne: 21. března 2017    Bude sňato: 31. března 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválená rozpočtová opatření č. 1 a č. 2. Rozpočtová opatření jsou zveřejněna v elektronické podobě na adresách http://www.pohorelice.cz/file/16259/RO_1_2017_RM_18.1.2017.xlsx a http://www.pohorelice.cz/file/16258/RO2_2017_final.xlsx.

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM 18.1.2017, zápis ZM 1.3.2017).

Schválený rozpočet na rok 2017

Vyvěšeno dne: 21. března 2017    Bude sňato: 31. března 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2017. Rozpočet je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http//www.pohorelice.cz/file/16020/opis%20rozpočet%202017.pdf.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 14.12.2016).

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

Dotace poskytované v oblasti sociálních služeb

Vyvěšeno dne: 15. prosince 2016    Bude sňato: 15. června 2017

Město Pohořelice vyhlašuje dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu „Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2017“.

Rozhodnutí č.j.MUPO-32309/2016/ZP/TRR

Vyvěšeno dne: 9. prosince 2016    Bude sňato: 24. prosince 2017

Rozhodnutí o vydání stavební povolení k vodnímu dílu "Vlasatice - kanalizace a ČOV" a povolení k vypouštění odpadních vod.

Vodné a stočné v roce 2017

Vyvěšeno dne: 29. listopadu 2016    Bude sňato: 29. prosince 2017

Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. - cena vodného a stočného v roce 2017

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 9. září 2016    Bude sňato: 31. prosince 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha;  -viz příloha

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016.

Plné znění smlouvy

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 18/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje TJ Dynamo - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 18-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 16/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 16-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 9/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje ZUŠ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 9-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 21/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje DCHB PS - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 21-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016

Vyvěšeno dne: 19. února 2016    Bude sňato: 19. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva Město Pohořelice - SVČ Pohořelice

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015

Vyvěšeno dne: 10. prosince 2015    Bude sňato: 10. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015

Vyvěšeno dne: 21. října 2015    Bude sňato: 21. listopadu 2018

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015.

Seznam neznámých vlastníků pozemků

Vyvěšeno dne: 18. srpna 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 20. května 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Dětská skupina (dotazník) 16326
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu