Úřední deska

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 19. září 2017    Bude sňato: 5. října 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Posuzování vlivů na životní prostředí

Vyvěšeno dne: 19. září 2017    Bude sňato: 19. října 2017

Ministerstvo životního prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018 - 2021".

Usnesení č.j. 007 Ex 4636/14-47

Vyvěšeno dne: 18. září 2017    Bude sňato: 18. října 2017

Exekutorský úřad Hodonín - dražební vyhláška

Oznámení č.j. MUPO-41716/2017/SU/SOP

Vyvěšeno dne: 18. září 2017    Bude sňato: 4. října 2017

Oznámení zahájení řízení o dodatečném povolení stavby: Novostavba pasivního RD v Přibicích na pozemcích p. č. 2684, 2685/2, 2205/1 v k.ú. Přibice.

Oznámení č.j. MUPO-41659/2017/SU/SOP

Vyvěšeno dne: 18. září 2017    Bude sňato: 4. října 2017

Oznámení zahájení řízení o nařízení odstranění stavby: Novostavba pasivního RD v Přibicích na pozemcích p. č. 2684, 2685/2, 2205/1 v k. ú. Přibice.

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Vyvěšeno dne: 14. září 2017    Bude sňato: 5. října 2017

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru územního plánování a stavebního úřadu

- přihláška

vyvěšeno   14.9.2017      sňato   5.10.2017

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Vyvěšeno dne: 14. září 2017    Bude sňato: 2. října 2017

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent sociální odboru

- přihláška

vyvěšeno   14.9.2017      sňato    2.10.2017

Oznámení zahájení územního řízení č.j. MUPO-40694/2017/SU/TRM

Vyvěšeno dne: 11. září 2017    Bude sňato: 27. září 2017

Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Prodloužení vedení závlahového systému na pozemcích p. č. 8103, 8097,  8106, 8133 8256 v k.ú. Drnholec a na pozemcích p. č. 1757, 2035, 2024, 2067, 1941 v k.ú. Troskotovice.

Informace chovatelům drůbeže

Vyvěšeno dne: 11. září 2017    Bude sňato: 11. října 2017

Informace o zveřejnění článku o znovuzískání prostého nákazového statutu v souvislosti s ptačí chřipkou v České republice na stránkách Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).

Usnesení č.j. Č.j.: 137 Ex 13798/15-101

Vyvěšeno dne: 11. září 2017    Bude sňato: 20. října 2017

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián - dražební vyhláška

Změna sídla FÚ JMK, územní pracoviště Brno III

Vyvěšeno dne: 11. září 2017    Bude sňato: 31. října 2017

Od 25.9.2017 bude Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno III, fungovat v nové budově na adrese Šumavská 35, Brno. Dne 20. září bude dané pracoviště na stávající adrese (Šumavská 31) otevřeno jen do 12. hodiny. Ve dnech 20. až 22. září pak bude pracoviště kvůli přesunu telefonicky nedostupné - viz oznámení.

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

Vyvěšeno dne: 8. září 2017    Bude sňato: 22. září 2017

Dne 8.9.2017 se koná zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - program

Elektronická dražební vyhláška

Vyvěšeno dne: 7. září 2017    Bude sňato: 13. října 2017

Exekutorský úřad Brno-město

- Usnesení č.j. 056 EX 7895/12 - 57
- Usnesení č.j. 056 EX 7895/12 - 59

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Vyvěšeno dne: 4. září 2017    Bude sňato: 21. října 2017

Informace o počtu a sídle volebních okrsků k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech  20. a 21. října 2017.  

Podle § 14c, písm. f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. 

 Informace o počtu a sídle volebních okrsků (*.pdf)

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 1. září 2017    Bude sňato: 22. září 2017

Dne 21.9.2017 od 7:30 do 15:30
Vypnutá oblast: Brněnská čp. 2, 4, 5, stánek vedle č.p. 5, VaK na parc. k/996

Usnesení č.j. 203 Ex 06930/08-95

Vyvěšeno dne: 1. září 2017    Bude sňato: 19. října 2017

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha - dražební vyhláška

Dražební vyhláška č.j. 29904-1/2017-8201

Vyvěšeno dne: 28. srpna 2017    Bude sňato: 7. října 2017

Ministerstvo obrany ČR
- dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné
- oznámení

Dražební vyhláška č.j. 166 DD 111/17-4

Vyvěšeno dne: 24. srpna 2017    Bude sňato: 7. října 2017

Exekutorský úřad Hodonín, soudní exekutor Mgr. Kateřina Skoupá - dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě. 

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 24. srpna 2017    Bude sňato: 24. září 2017

Dne 12.09.2017 od 07:30 do 15:30 hod.
Vypnutá Oblast: Pohořelice - Chaloupky, Dlouhá, Mlýnská, část Brněnská

Dražební vyhláška č.j. 166 DD 113/17-3

Vyvěšeno dne: 24. srpna 2017    Bude sňato: 13. října 2017

Exekutorský úřad Hodonín, soudní exekutor Mgr. Kateřina Skoupá - dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě.

Informace občanům

Vyvěšeno dne: 22. srpna 2017    Bude sňato: 30. září 2017

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný do 30.9.2017.

Poplatek na osobu a rok je ve výši 500,- Kč. V případě, že není uhrazen včas a ve správné  výši, navyšuje se dlužná částka o 50 % od 1.10.2017.

Usnesení č.j. 123 EX 1189/11-40

Vyvěšeno dne: 16. srpna 2017    Bude sňato: 28. září 2017

Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Libor Cink - dražební vyhláška

Usnesení č.j. Č.j.: 137 Ex 6183/15-51

Vyvěšeno dne: 16. srpna 2017    Bude sňato: 5. října 2017

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián - dražební vyhláška

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

Vyvěšeno dne: 14. srpna 2017    Bude sňato: 1. dubna 2018


Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Vyvěšeno dne: 11. srpna 2017    Bude sňato: 21. října 2017

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017, (§ 14 c, písm. c) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 

Stanovení minimálního počtu členů OVK


Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ

Vyvěšeno dne: 2. srpna 2017    Bude sňato: 2. listopadu 2017

Záměrem zveřejnění seznamů nepropachtovaného/nepronajatého majetku je snaha Státního pozemkového úřadu o zajištění užívání nemovitostí na základě platných pachtovních/nájemních smluv k nemovitostem ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2016

Vyvěšeno dne: 12. července 2017    Bude sňato: 12. srpna 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2016. Schválený závěrečný účet a účetní závěrka města Pohořelice za rok 2016 je zveřejněn níže:

Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C336 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 7.00 hodin do 15.30 hodin.

Rozpočtové opatření 2017 - č. 6

Vyvěšeno dne: 27. června 2017    Bude sňato: 27. července 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 6.

Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/17497/ro-6-2017-zm-21062017.xlsx

jeho dodatek na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/17496/dodatek-k-ro-6.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 21.6.2017, usnesení 4/XVIII/17).

Závěrečný účet DSO ČISTÁ JIHLAVA za rok 2016 včetně zprávy o přezkumu

Vyvěšeno dne: 9. června 2017    Bude sňato: 1. července 2018

Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání DSO Čistá Jihlava

Rozpočtové opatření 2017 - č. 5

Vyvěšeno dne: 9. června 2017    Bude sňato: 9. července 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 5.

Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/16742/ro-5-2017-rm-03052017.xlsx

jeho příloha na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/16741/ro-5-2017-dodatek-priloha.xlsx

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM 17.5.2017, usnesení 3/XVII/17).

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření

Vyvěšeno dne: 25. května 2017    Bude sňato: 25. června 2018

DSO Čistá Jihlava - oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na rok 2017

Rozpočtové opatření 2017 - č. 4

Vyvěšeno dne: 26. dubna 2017    Bude sňato: 28. února 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 4.

Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/16394/RO_4_2017_RM.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM 12.4.2017, usnesení 28/79/17).

DSO Čistá Jihlava

Vyvěšeno dne: 21. dubna 2017    Bude sňato: 21. května 2018

Oznámení o zveřejnění rozpočtu

Opravný doklad rozpočtu 2017 - č. 3

Vyvěšeno dne: 30. března 2017    Bude sňato: 28. února 2018

Město Pohořelice zveřejňuje opravný doklad rozpočtu 2017 - č. 3.

Opravný doklad rozpočtu je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/16302/Oprava%20rozpo%C4%8Dtu%20%C4%8D.%203.pdf. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C323 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny.

Rozpočtové opatření 2017 - č. 3

Vyvěšeno dne: 30. března 2017    Bude sňato: 28. února 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/16301/RO_3_2017_RM_22.03.2017.xlsx

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM 22.3.2017).

Rozpočtové opatření 2017 - č. 1 a č. 2

Vyvěšeno dne: 21. března 2017    Bude sňato: 31. března 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválená rozpočtová opatření č. 1 a č. 2. Rozpočtová opatření jsou zveřejněna v elektronické podobě na adresách http://www.pohorelice.cz/file/16259/RO_1_2017_RM_18.1.2017.xlsx a http://www.pohorelice.cz/file/16258/RO2_2017_final.xlsx.

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM 18.1.2017, zápis ZM 1.3.2017).

Schválený rozpočet na rok 2017

Vyvěšeno dne: 21. března 2017    Bude sňato: 31. března 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2017. Rozpočet je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http//www.pohorelice.cz/file/16020/opis%20rozpočet%202017.pdf.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 14.12.2016).

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

Rozhodnutí č.j.MUPO-32309/2016/ZP/TRR

Vyvěšeno dne: 9. prosince 2016    Bude sňato: 24. prosince 2017

Rozhodnutí o vydání stavební povolení k vodnímu dílu "Vlasatice - kanalizace a ČOV" a povolení k vypouštění odpadních vod.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 9. září 2016    Bude sňato: 31. prosince 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha;  -viz příloha

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016.

Plné znění smlouvy

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 18/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje TJ Dynamo - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 18-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 16/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 16-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 9/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje ZUŠ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 9-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 21/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje DCHB PS - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 21-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016

Vyvěšeno dne: 19. února 2016    Bude sňato: 19. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva Město Pohořelice - SVČ Pohořelice

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015

Vyvěšeno dne: 10. prosince 2015    Bude sňato: 10. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015

Vyvěšeno dne: 21. října 2015    Bude sňato: 21. listopadu 2018

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015.

Seznam neznámých vlastníků pozemků

Vyvěšeno dne: 18. srpna 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 20. května 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu