Úřední deska

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2023    Bude sňato: 10. února 2023

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2023    Bude sňato: 10. února 2023

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Veřejná vyhláška č.j. MUPO-3647/2023/RA/JHU

Vyvěšeno dne: 23. ledna 2023    Bude sňato: 8. února 2023

Veřejná vyhláška o možnosti převzít doručovanou písemnost Příkaz č.j. MUPO-65503/2022/RA/JHU adresát Ellen Kroesbeek nar. 16.03.1963, st. přísl. Nizozemsko


Veřejná vyhláška č.j. MUPO-3615/2023/RA/JHU

Vyvěšeno dne: 23. ledna 2023    Bude sňato: 8. února 2023

 Veřejná vyhláška o možnosti převzít doručovanou písemnost  Příkaz  Č.j. MUPO65259/2022/RA/JHU adresátu Dariusz Zdzislaw Lodziana nar. 13. 04. 1965, Polsko

Územní rozhodnutí čj. MUPO-62298/2022/SU/KUK

Vyvěšeno dne: 19. ledna 2023    Bude sňato: 4. února 2023

Územní rozhodnutí o umístění stavby: Pohořelice, obnova kabelového vedení NN, Školní, město na pozemcích pč. 5/1, 9, 11, 12, 15, 19, 20/1, 21, 22, 24, 25, 26, 27 28, 29, 31, 35/1, 38, 40, 41, 42, 47/1, 48/1, 48/1, 50/1, 68/1, 952/1, 953, 2136, 2144, 2149/1, 2150/1, 2154, 2155, 2158/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situační výkres

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ZRUŠENO

Vyvěšeno dne: 18. ledna 2023    Bude sňato: 2. února 2023

Dne 01.02.2023 od 08:00 do 01.02.2023 16:00 ZRUŠENO 

Vypnutá oblast: Pohořelice - Brněnská levá (severní) strana od č.p. 193 a 1145/1 po č.p. 697 - viz mapa

Rozhodnutí JMK 7686/2023

Vyvěšeno dne: 18. ledna 2023    Bude sňato: 3. února 2023

Krajský úřad JMK vydává Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení pro záměr "Recyklační dvůr Smolín", k.ú. Smolín"

Schválený rozpočet 2023

Vyvěšeno dne: 16. ledna 2023    Bude sňato: 31. ledna 2024

Město Pohořelice zveřejňuje schválený rozpočet 2023. V elektronické podobě je zveřejněno zde: http://www.pohorelice.cz//file/32813/sr-2023-schvaleny.pdf.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ze Zastupitelstva města Pohořelice 21.12.2022, usnesení č. 5/V/22).

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025

Vyvěšeno dne: 16. ledna 2023    Bude sňato: 31. ledna 2024

Město Pohořelice zveřejňuje schválený schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025. V elektronické podobě je zveřejněno zde: http://www.pohorelice.cz/file/32814/svr-2024-2025-schvaleny.pdf.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ze Zastupitelstva města Pohořelice 21.12.2022, usnesení č. 7/V/22).

Datové schránky

Vyvěšeno dne: 6. ledna 2023    Bude sňato: 6. března 2023

Od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.

Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.

Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

Usnesení č.j. 122 EX 332/22-38

Vyvěšeno dne: 4. ledna 2023    Bude sňato: 9. února 2023

Exekutorský úřad Kroměříž, soudní exekutor Mgr. David Chaloupka - usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - viz příloha

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky

Vyvěšeno dne: 27. prosince 2022    Bude sňato: 29. ledna 2023

Starosta města Pohořelice podle § 34 odst.  1 a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů oznamuje – oznámení

Informace o umístění volebního stanoviště a telefonních číslech k nahlášení zájmu o zvláštní přenosnou volební schránku

Vyvěšeno dne: 27. prosince 2022    Bude sňato: 29. ledna 2023

Krajský úřad Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 8 odst. 3 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 informuje o umístění volebních stanovišť v Jihomoravském kraji. 

Uvedené informace jsou uveřejněny na internetových stránkách kraje - https://www.jmk.cz/content/26515

Rozpočtové opatření 15/2022

Vyvěšeno dne: 15. prosince 2022    Bude sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 15. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/32667/ro-15-2022.pdf.

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 14.12.2022 usnesení č. 6/8/22).

Rozpočtové opatření 14/2022

Vyvěšeno dne: 15. prosince 2022    Bude sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 14. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/32666/ro-14-2022.pdf.

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 7.12.2022 usnesení č. 6/IV/22).

Návrh rozpočtu pro rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2024-2025

Vyvěšeno dne: 5. prosince 2022    Bude sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje návrh rozpočtu 2023, pravidla provádění rozpočtových opatření v roce 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025. 

Cena vodného a stočeného na rok 2023

Vyvěšeno dne: 28. listopadu 2022    Bude sňato: 31. prosince 2023

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. - Ceník vodného a stočného na kalendářní rok 2023 

Rozpočtové opatření 13/2022

Vyvěšeno dne: 25. listopadu 2022    Bude sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 13. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/32587/ro-13-2022.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 16.11.2022 usnesení č. 3/III/22).

Upozornění E. ON pro vlastníky a uživatele pozemků

Vyvěšeno dne: 16. listopadu 2022    Bude sňato: 28. února 2023

Povinnosti vlastníků a uživatelů pozemků

Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin 

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Vyvěšeno dne: 14. listopadu 2022    Bude sňato: 28. ledna 2023

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí k volbě prezidenta republiky 13. a 14. ledna 2023, případně ve druhém kole ve dnech 27. a 28. ledna 2023.  (§ 14, odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů – stanovení 

Rozpočtové opatření 12/2022

Vyvěšeno dne: 10. listopadu 2022    Bude sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 12. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/32555/ro-12-2022.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 26.10.2022 usnesení č. 17/1/22).

Rozpočtové opatření 11/2022

Vyvěšeno dne: 19. října 2022    Bude sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 11. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/32479/ro-11-2022.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 12.10.2022 usnesení č. 6/102/22).

Rozpočtové opatření 10/2022

Vyvěšeno dne: 19. října 2022    Bude sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 10 http://www.pohorelice.cz/file/32478/ro-10-2022.pdf. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde . Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 21.9.2022 usnesení č. 4/XXXVIII/22).

Rozpočtové opatření 09/2022

Vyvěšeno dne: 15. září 2022    Bude sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 9. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/32381/ro-9-2022.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 31.8.2022 usnesení č. 34/100/22).

Rozpočtové opatření 08/2022

Vyvěšeno dne: 6. září 2022    Bude sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 8.

Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/32362/ro-8-2022.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 10.8.2022, usnesení č. 10/99/22).

Uplatnění odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

Vyvěšeno dne: 1. srpna 2022    Bude sňato: 30. dubna 2023


Rozpočtové opatření 07/2022

Vyvěšeno dne: 29. července 2022    Bude sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 7. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/32096/ro-7-2022.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 13.7.2022, usnesení č. 20/97/22).

Rozpočtové opatření 06/2022

Vyvěšeno dne: 8. července 2022    Bude sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 6. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/32028/ro-6-2022.pdf.

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 22.6.2022 usnesení č. 4/XXXVII/22).

Schválený závěrečný účet a účetní závěrka města Pohořelice za rok 2021

Vyvěšeno dne: 7. července 2022    Bude sňato: 31. července 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2021.

Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024

Vyvěšeno dne: 24. června 2022    Bude sňato: 31. prosince 2024

Město Pohořelice zveřejňuje schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024. V elektronické podobě je zveřejněn zde: http://www.pohorelice.cz/file/32480/sdv-2023-2024-zarazeni-10-mil-uveru-zverejneni.pdf.Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ze zasedání ZM dne 22.6.2022, usnesení č. 3/XXXVII/22).

Rozpočtové opatření 05/2022

Vyvěšeno dne: 15. června 2022    Bude sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 5. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31948/ro-5-2022.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 2.6.2022, usnesení č. 2/94/22).

Výběrové řízení na volné pracovní místo - prodloužení

Bylo vyvěšeno dne: 10. června 2022    Bylo sňato: 3. června 2022

 Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci - 

referent odboru územního plánování a stavebního úřadu

přihláška 

vyvěšeno:  17.5.2022    sňato:  25.6.2022 

Rozpočtové opatření 04/2022

Vyvěšeno dne: 2. června 2022    Bude sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 4. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31913/ro-4-2022.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 18.5.2022, usnesení č. 30/93/22).

Rozpočtové opatření 03/2022

Vyvěšeno dne: 18. května 2022    Bude sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31865/ro-3-2022.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 27.4.2022, usnesení č. 6/92/22).

Rozpočtové opatření 02/2022

Vyvěšeno dne: 28. dubna 2022    Bude sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 2. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31798/ro-2022-02.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 30.3.2022 usnesení č. 5/XXXIII/22).

Rozpočtové opatření 01/2022

Vyvěšeno dne: 4. března 2022    Bude sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 1. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31588/ro-1-2022.pdf.

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 23.2.2022 usnesení č. 4/XXXII/22).

Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024

Vyvěšeno dne: 5. ledna 2022    Bude sňato: 1. ledna 2024

Město Pohořelice zveřejňuje schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024. V elektronické podobě je zveřejněn zde: http://www.pohorelice.cz/file/31265/sdv-2023-2024-zverejneni.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis 15.12.2021, usnesení č. 6/XXX/21).

Rozpočet města a opravný doklad pro rok 2022

Vyvěšeno dne: 5. ledna 2022    Bude sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválený Rozpočet 2022 včetně opravného dokladu. V elektronické podobě je zveřejněno zde: http://www.pohorelice.cz/file/31263/sr-2022-zverejneni.pdf http://www.pohorelice.cz/file/31264/od-801-vyhlaska-412-2021.docx

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis 15.12.2021, usnesení č. 4/XXX/21).

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Vranovice o výkonu působnosti na úseku městské policie

Vyvěšeno dne: 3. ledna 2022    Bude sňato: 3. února 2122

Město Pohořelice uzavřelo veřejnoprávní smlouvu s obcí Vranovice o výkonu působnosti na úseku městské policie.

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Ivaň o zajištění akce Slavnostní výlov rybníka Vrkoč městskou policií Pohořelice

Vyvěšeno dne: 26. listopadu 2021    Bude sňato: 31. prosince 2025

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Ivaň o zajištění akce Slavnostní výlov rybníka Vrkoč městskou policií Pohořelice – smlouva  

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023

Vyvěšeno dne: 28. prosince 2020    Bude sňato: 28. prosince 2023

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2022 je zveřejněn v elektronické podobě zde: http://www.pohorelice.cz/file/30006/strednedoby-vyhled-2022-2023-zverejneni.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis 16.12.2020, usnesení č. 7/XXII/20).

Návrh střednědobého výhledu 2022 - 2023

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2020    Bude sňato: 31. prosince 2023

Město Pohořelice zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021. Návrh je uveřejněn zde. Do jeho listinné podoby lze nahlédnou v budově Městského úřadu Pohořelice, kancelář č. 336, v úředních hodinách. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně nebo osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 16.12.2020 od 16.00 hodin při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2023

Město Pohořelice zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/18431/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2019-2023.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (SVR 2018-2023 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 9/XXI/17).

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 26. března 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu