Úřední deska

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2020

Vyvěšeno dne: 14. února 2020    Bude sňato: 14. března 2020

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 14. února 2020    Bude sňato: 1. března 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 14. února 2020    Bude sňato: 1. března 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 14. února 2020    Bude sňato: 1. března 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Svolání zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Vyvěšeno dne: 14. února 2020    Bude sňato: 28. února 2020

29. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje se koná 27.02.2020 v 8:30 v budově sídla JMK - viz program.

OOP stanovení přechodné úpravy provozu č.j. MUPO-18023/2020/OD/KOP

Vyvěšeno dne: 12. února 2020    Bude sňato: 28. února 2020

OOP, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/39614 Pasohlávky - Drnholec
v termínu od 08.03.2020 do 31.12.2020
Kompletní dokumentace zde:

Zveřejnění informace o pronájmu bytu

Vyvěšeno dne: 10. února 2020    Bude sňato: 26. února 2020

MĚSTO POHOŘELICE informuje o možnosti pronájmu - viz příloha

Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku města

Vyvěšeno dne: 10. února 2020    Bude sňato: 27. února 2020

Záměr prodeje pozemků města

Příloha č. 1      Příloha č. 2       Příloha č. 3        Příloha č. 4             Příloha č. 5

Příloha č. 6      Příloha č. 7       Příloha č. 8        Příloha č. 9             Příloha č. 10

Usnesení č.j. 159 EX 00264/19-210

Vyvěšeno dne: 10. února 2020    Bude sňato: 8. dubna 2020

Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr.Jan Krejsta - dražební vyhláška o nařízení další elektronické dražby

Usnesení č.j. 067 EX 1386/12-169

Vyvěšeno dne: 7. února 2020    Bude sňato: 28. února 2020

Dražební vyhláška o elektronické dražbě

OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacíc č.j. MUPO-17175/2020/OD/KOP

Vyvěšeno dne: 7. února 2020    Bude sňato: 25. února 2020

 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice: II/396, III/39613,III/39616, III39614, III/39615 III/39611 a II/381
z důvodu akce: „Rekonstrukce mostu ev.č. 52-059 most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky“
Kompletní dokumentace zde:

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 5. února 2020    Bude sňato: 26. února 2020

Dne 25.02.2020 od 8:30 hod. 16:30 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice, Vídeňská 994 - Česká spořitelna

Informace k dani z příjmů

Vyvěšeno dne: 5. února 2020    Bude sňato: 25. března 2020

Dne 24.03.2020 od 8:30 do 16:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Pohořelice budou pracovníci Finančního úřadu Brno-venkov sbírat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob.

Informace Finančního úřadu k EET

Vyvěšeno dne: 3. února 2020    Bude sňato: 31. května 2020

Závěrečná fáze elektronické evidence tržeb 

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 3. února 2020    Bude sňato: 26. února 2020

Dne 25.02.2020 od 8:00 do 16:00 hod.

Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Pohořelice CTP, Manuli, Outulný - vypnutí se netýká domácností.

Usnesení č.j. 030 EX 13472/14-191

Vyvěšeno dne: 28. ledna 2020    Bude sňato: 6. března 2020

Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor JUDr. Jaroslav Homola vydává usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška)

Veřejná vyhláška č.j. SBS 45585/2019/ČBÚ-21/1

Vyvěšeno dne: 28. ledna 2020    Bude sňato: 28. února 2020

Český báňský úřad doručuje veřejnou vyhláškou účastníkům a osobám, které nejsou správnímu orgánu známy, Rozhodnutí č.j. SBS 45585/2019/ČBÚ-21/1, kterým bylo zastaveno řízení k žádosti PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o., Němčičky 94, o stanovení dobývacího prostoru Smolín.

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva města

Vyvěšeno dne: 22. ledna 2020    Bude sňato: 22. února 2020

Informace o konání XIV. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 29.1.2020 v 16 hod. 

Usnesení č.j. 106 EX 1446/08-211

Vyvěšeno dne: 22. ledna 2020    Bude sňato: 13. března 2020

Exekutorský úřad Plzeň-město, soudní exekutor JUDr. Jitka Wolfová - dražební vyhláška - elektronická dražba

Svolání zastupitelstva JMK

Vyvěšeno dne: 20. ledna 2020    Bude sňato: 28. února 2020

k 28. zasedání, které se koná v budově sídla Jihomoravského kraje dne 27.01.2020 v 8:30 - viz program

Usnesení č.j. 124 EX 12126/10-137

Vyvěšeno dne: 15. ledna 2020    Bude sňato: 11. března 2020

Exekutorský úřad Litoměřice, soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš vydává dražební vyhlášku (o elektronické dražbě)

Schválený rozpočet města na rok 2020

Vyvěšeno dne: 6. ledna 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2020. Rozpočet na rok 2020 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/28105/sr-2020-.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 11.12.2019, usnesení č. 3/XIII/19).

Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019- MZE-16212

Vyvěšeno dne: 11. prosince 2019    Bude sňato: 31. prosince 2022

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy

Ceník vodného a stočného na rok 2020

Vyvěšeno dne: 2. prosince 2019    Bude sňato: 31. prosince 2020

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. - Ceník vodného a stočného na rok 2020

Dražební vyhláška č.j. 006 EX 8/18-98

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2019    Bude sňato: 20. února 2020

Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph. D. - usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Schválený závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2018

Vyvěšeno dne: 26. června 2019    Bude sňato: 30. června 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2018. Schválený závěrečný účet a účetní závěrka města Pohořelice za rok 2018 jsou zveřejněny níže:

Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C323 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 7.30 hodin do 15.30 hodin.

Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2018

Vyvěšeno dne: 31. května 2019    Bude sňato: 30. června 2020

Město Pohořelice zveřejňuje návrh závěrečného účtu a účetní závěrky města Pohořelice za rok 2018.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu a účetní závěrce města Pohořelice za rok 2018 lze uplatnit písemně podanou žádostí na podatelně Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice do 19.6.2019 16.00 hodin nebo je lze uplatnit osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 19.6.2019 od 16.00 hod. při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Informace spolkům a bývalým občanským sdružením

Vyvěšeno dne: 24. dubna 2019    Bude sňato: 24. května 2020

Spolkům stanoví občanský zákoník  od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 6. února 2019    Bude sňato: 31. prosince 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024

Vyvěšeno dne: 3. ledna 2019    Bude sňato: 31. prosince 2024

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024 je zveřejněn v elektronické podobě http://www.pohorelice.cz/file/23724/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2020-2024.pdf.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 12.12.2018, usnesení č. 4/III/18).

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 10. září 2018    Bude sňato: 31. prosince 2023

Nařízení města Pohořelice č. 1/2018

Bylo vyvěšeno dne: 27. června 2018    Bylo sňato:

o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2023

Město Pohořelice zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/18431/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2019-2023.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (SVR 2018-2023 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 9/XXI/17).

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

Projekt Digitální úřad pro nové tisíciletí

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2015    Bude sňato: 30. prosince 2021

Město Pohořelice na svém úřadě ukončilo další krok v rozvoji informačních technologií.

12600

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu