Úřední deska

Oznámení o zahájení řízení

Vyvěšeno dne: 20. listopadu 2017    Bude sňato: 5. prosince 2017

Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby: 3 stanoviště pro kontejnery v k.ú. Vranovice nad Svratkou

Usnesení o přerušení řízení

Vyvěšeno dne: 20. listopadu 2017    Bude sňato: 5. prosince 2017

Usnesení o přerušení řízení o nařízení odstranění stavby: 3 stanoviště pro kontejnery na domovní odpad v k.ú. Vranovice nad Svratkou.

Program rozvoje JMK 2018 - 2021

Vyvěšeno dne: 20. listopadu 2017    Bude sňato: 20. prosince 2017

 

Veřejná vyhláška č.j. OÚPSÚ /21358/2015-21

Vyvěšeno dne: 20. listopadu 2017    Bude sňato: 20. prosince 2017

Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad vydává územní rozhodnutí o umístění stavby "Oplocení rychlostní silnice R52", oplocení dálnice D52 a silnice I. třídy I/52 Brno-Rajhrad

Obecně závazná vyhláška města č. 3/2017

Vyvěšeno dne: 20. listopadu 2017    Bude sňato: 20. prosince 2017

o regulaci hlučných činností

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 15. listopadu 2017    Bude sňato: 1. prosince 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

Vyvěšeno dne: 13. listopadu 2017    Bude sňato: 13. prosince 2017

10. zasedání se koná v budově sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno, ve velké zasedací síni. Začátek jednání je v pátek 24. listopadu 2017 v 09:00 - viz program

Opatření obecné povahy Č.j.: 66595/2017-MZE-16212

Vyvěšeno dne: 13. listopadu 2017    Bude sňato: 29. listopadu 2017

Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018.

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Vyvěšeno dne: 13. listopadu 2017    Bude sňato: 12. ledna 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí k volbě prezidenta republiky 12. a 13. ledna 2018, případně ve druhém kole ve dnech 26. a 27. ledna 2018.  

Pozvánka s programem zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Vyvěšeno dne: 8. listopadu 2017    Bude sňato: 8. prosince 2017

Zveme Vás dne 15.11.2017 v 16:00 hod. na zasedání Zastupitelstva města Pohořelice v kongresovém sále MÚ. 

Návrh opatření obecné povahy č.j. JMK 158698/2017

Vyvěšeno dne: 8. listopadu 2017    Bude sňato: 24. listopadu 2017

Krajský úřad JMK vydává návrh opatření obecné povahy -  výjimku ze zákazů u zvláště chráněného živočicha bobra evropského

Záměr darování majetku města

Vyvěšeno dne: 6. listopadu 2017    Bude sňato: 25. listopadu 2017

Město Pohořelice zveřejňuje záměr darování nemovitého majetku města

Dražební vyhláška č.j. 29904-5/2017-8201

Vyvěšeno dne: 6. listopadu 2017    Bude sňato: 24. listopadu 2017

Ministerstvo obrany ČR vydává dražební vyhlášku o konání opakované dražby dobrovolné.

Návrh rozpočtu 2018 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2023

Vyvěšeno dne: 30. října 2017    Bude sňato: 31. prosince 2017

Město Pohořelice zveřejňuje Návrh rozpočtu 2018 a Návrh střednědobého výhledu na roky 2019-2023.

Komentář k návrhu rozpočtu r. 2018 a střednědobému výhledu rozpočtu 2019-2023-do ZM
Pravidla provádění rozpočtových opatření v roce 2018
Návrh rozpočtu 2018
Návrh střednědobého výhledu 2019 - 2023

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C336 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 8.00 do 15.30 hodin.

Dražební vyhláška č.j. 166 DD 201/17-3

Vyvěšeno dne: 30. října 2017    Bude sňato: 30. listopadu 2017

Exekutorský úřad Hodonín, soudní exekutor Mgr. Kateřina Skoupá - dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě

Usnesení č. j. Č.j. 182 EX 8391/14-195

Vyvěšeno dne: 23. října 2017    Bude sňato: 16. prosince 2017

Exekutorský úřad Praha 8, Mgr. Jana Kalistová - dražební vyhláška

Upozornění E.ON Česká republika, s.r.o.

Vyvěšeno dne: 20. října 2017    Bude sňato: 28. února 2018

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů

Ukončení činnosti zubního lékaře v Pohořelicích

Vyvěšeno dne: 11. října 2017    Bude sňato: 31. prosince 2017

Oznámení MUDr. Hájíčka o ukončení svoji činnosti v zubní ordinaci Pohořelice k 31.12.2017.

Bližší informace Vám poskytne MUDr. Hájíček, tel. č. 519 424 184 nebo 774 647 586.

Rozpočtové opatření 2017 - č. 7 a č. 8.

Vyvěšeno dne: 20. září 2017    Bude sňato: 20. října 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 7 a č. 8.

Rozpočtová opatření jsou zveřejněna v elektronické podobě na adrese: 

http://www.pohorelice.cz/file/17993/ro-7.xlsx
http://www.pohorelice.cz/file/17994/ro-8.xlsx

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM 30.8.2017, usnesení 40/89/17, zápis ZM 13.9.2017, usnesení 31/XIX/17).

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

Vyvěšeno dne: 14. srpna 2017    Bude sňato: 1. dubna 2018


Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2016

Vyvěšeno dne: 12. července 2017    Bude sňato: 12. srpna 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2016. Schválený závěrečný účet a účetní závěrka města Pohořelice za rok 2016 je zveřejněn níže:

Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C336 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 7.00 hodin do 15.30 hodin.

Rozpočtové opatření 2017 - č. 6

Vyvěšeno dne: 27. června 2017    Bude sňato: 27. července 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 6.

Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/17497/ro-6-2017-zm-21062017.xlsx

jeho dodatek na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/17496/dodatek-k-ro-6.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 21.6.2017, usnesení 4/XVIII/17).

Závěrečný účet DSO ČISTÁ JIHLAVA za rok 2016 včetně zprávy o přezkumu

Vyvěšeno dne: 9. června 2017    Bude sňato: 1. července 2018

Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání DSO Čistá Jihlava

Rozpočtové opatření 2017 - č. 5

Vyvěšeno dne: 9. června 2017    Bude sňato: 9. července 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 5.

Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/16742/ro-5-2017-rm-03052017.xlsx

jeho příloha na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/16741/ro-5-2017-dodatek-priloha.xlsx

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM 17.5.2017, usnesení 3/XVII/17).

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření

Vyvěšeno dne: 25. května 2017    Bude sňato: 25. června 2018

DSO Čistá Jihlava - oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na rok 2017

Rozpočtové opatření 2017 - č. 4

Vyvěšeno dne: 26. dubna 2017    Bude sňato: 28. února 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 4.

Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/16394/RO_4_2017_RM.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM 12.4.2017, usnesení 28/79/17).

DSO Čistá Jihlava

Vyvěšeno dne: 21. dubna 2017    Bude sňato: 21. května 2018

Oznámení o zveřejnění rozpočtu

Opravný doklad rozpočtu 2017 - č. 3

Vyvěšeno dne: 30. března 2017    Bude sňato: 28. února 2018

Město Pohořelice zveřejňuje opravný doklad rozpočtu 2017 - č. 3.

Opravný doklad rozpočtu je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/16302/Oprava%20rozpo%C4%8Dtu%20%C4%8D.%203.pdf. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C323 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny.

Rozpočtové opatření 2017 - č. 3

Vyvěšeno dne: 30. března 2017    Bude sňato: 28. února 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/16301/RO_3_2017_RM_22.03.2017.xlsx

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM 22.3.2017).

Rozpočtové opatření 2017 - č. 1 a č. 2

Vyvěšeno dne: 21. března 2017    Bude sňato: 31. března 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválená rozpočtová opatření č. 1 a č. 2. Rozpočtová opatření jsou zveřejněna v elektronické podobě na adresách http://www.pohorelice.cz/file/16259/RO_1_2017_RM_18.1.2017.xlsx a http://www.pohorelice.cz/file/16258/RO2_2017_final.xlsx.

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM 18.1.2017, zápis ZM 1.3.2017).

Schválený rozpočet na rok 2017

Vyvěšeno dne: 21. března 2017    Bude sňato: 31. března 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2017. Rozpočet je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http//www.pohorelice.cz/file/16020/opis%20rozpočet%202017.pdf.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 14.12.2016).

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

Rozhodnutí č.j.MUPO-32309/2016/ZP/TRR

Vyvěšeno dne: 9. prosince 2016    Bude sňato: 24. prosince 2017

Rozhodnutí o vydání stavební povolení k vodnímu dílu "Vlasatice - kanalizace a ČOV" a povolení k vypouštění odpadních vod.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 9. září 2016    Bude sňato: 31. prosince 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha;  -viz příloha

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016.

Plné znění smlouvy

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 18/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje TJ Dynamo - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 18-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 16/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 16-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 9/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje ZUŠ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 9-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 21/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje DCHB PS - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 21-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016

Vyvěšeno dne: 19. února 2016    Bude sňato: 19. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva Město Pohořelice - SVČ Pohořelice

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015

Vyvěšeno dne: 10. prosince 2015    Bude sňato: 10. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015

Vyvěšeno dne: 21. října 2015    Bude sňato: 21. listopadu 2018

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015.

Seznam neznámých vlastníků pozemků

Vyvěšeno dne: 18. srpna 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 20. května 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu