Úřední deska

Veřejná vyhláška čj. MUPO-1990/2020/SU/LEB

Vyvěšeno dne: 16. ledna 2020    Bude sňato: 1. února 2020

Veřejná vyhláška: MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad oznamuje účastníku řízení panu Peteru Holienčinovi, nar. r. 1969, možnost převzít si písemnost čj. MUPO-59894/2019/SU/LEB z 15.01.2020.

Veřejná vyhláška čj. MUPO-1700/2020/SU/LEB

Vyvěšeno dne: 15. ledna 2020    Bude sňato: 31. ledna 2020

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Pohořelice, Znojemská, U Cihelny - veřejné osvětlení.

Příloha: situační výkresy

OOP Pasohlávky I/52 most 052-059, realizace opatření na mostech objízdných tras Čj. MUPO-1928/2020/OD/KOP

Vyvěšeno dne: 15. ledna 2020    Bude sňato: 31. ledna 2020

Opatření obecné povahy, stanovení přechodného dopravního značení, v rámci akce: "I/52 Pasohlávky, most 52-059, realizace opatření na mostech objízdných tras"
Kompletní dokumentace zde:

Usnesení č.j. 124 EX 12126/10-137

Vyvěšeno dne: 15. ledna 2020    Bude sňato: 11. března 2020

Exekutorský úřad Litoměřice, soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš vydává dražební vyhlášku (o elektronické dražbě)

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí čj. MUPO-67689/2019/SU/LEB

Vyvěšeno dne: 10. ledna 2020    Bude sňato: 26. ledna 2020

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 1/2020 o umístění stavby: Pohořelice - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV.

Příloha: situace

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 10. ledna 2020    Bude sňato: 26. ledna 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 10. ledna 2020    Bude sňato: 26. ledna 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Veřejná vyhláška čj. MUPO-393/2020/SU/LEB

Vyvěšeno dne: 7. ledna 2020    Bude sňato: 23. ledna 2020

Veřejná vyhláška: MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad oznamuje účastníku řízení panu Peteru Holienčinovi, nar. 1969, možnost převzít si písemnost ze dne 06.01.2020 pod č.j. MUPO-388/2020/SU/LEB.

Schválený rozpočet města na rok 2020

Vyvěšeno dne: 6. ledna 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2020. Rozpočet na rok 2020 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/28105/sr-2020-.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 11.12.2019, usnesení č. 3/XIII/19).

Rozpočtové opatření 2019 - č. 12

Vyvěšeno dne: 1. ledna 2020    Bude sňato: 1. února 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 12/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/28028/ro-2019-12.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 11.12.2019, usnesení č. 12/27/19).

Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019- MZE-16212

Vyvěšeno dne: 11. prosince 2019    Bude sňato: 31. prosince 2022

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy

Rozpočtové opatření 2019 - č. 11

Vyvěšeno dne: 3. prosince 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 11/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/27952/ro-11-zm.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 20.11.2019, usnesení č. 3/XII/19).

Ceník vodného a stočného na rok 2020

Vyvěšeno dne: 2. prosince 2019    Bude sňato: 31. prosince 2020

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. - Ceník vodného a stočného na rok 2020

Dražební vyhláška č.j. 133 EX 2124/12-197

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2019    Bude sňato: 12. února 2020

Exekutorský úřad Znojmo, soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš - usnesení o nařízení dražebního jednání

Dražební vyhláška č.j. 006 EX 8/18-98

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2019    Bude sňato: 20. února 2020

Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph. D. - usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Návrh rozpočtu na rok 2020

Vyvěšeno dne: 25. listopadu 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2020.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C336/A Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 8.00 do 15.30 hodin.

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Vyvěšeno dne: 22. listopadu 2019    Bude sňato: 30. ledna 2020

Zveřejnění záměru prodeje pozemků města p.č. 7077, 7079 a 7110, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, lokalita Dolní líchy (zóna 23 ha)

Rozpočtové opatření 2019 - č. 10

Vyvěšeno dne: 30. října 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 10/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/27543/ro-10-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 23.10.2019, usnesení č. 11/23/19).

Rozpočtové opatření 2019 - č. 09

Vyvěšeno dne: 7. října 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 9/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/27375/ro-9-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 2.10.2019.2019, usnesení č. 24/22/19).

Rozpočtové opatření 2019 - č. 08

Vyvěšeno dne: 27. září 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 8/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/27196/ro-2019-08.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 18.9.2019, usnesení č. 6/X/19).

Rozpočtové opatření 2019 - č. 07

Vyvěšeno dne: 12. září 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 7/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/27132/ro-7-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 28.8.2019, usnesení č. 9/19/19).

Rozpočtové opatření 2019 - č. 06

Vyvěšeno dne: 15. srpna 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 6/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/27047/ro-6-2016.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 07.08.2019, usnesení č. 12/17/19).

Rozpočtové opatření 2019 - č. 05

Vyvěšeno dne: 6. srpna 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 5/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/27012/ro-5-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 17.7.2019, usnesení č. 34/16/19).

Schválený závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2018

Vyvěšeno dne: 26. června 2019    Bude sňato: 30. června 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2018. Schválený závěrečný účet a účetní závěrka města Pohořelice za rok 2018 jsou zveřejněny níže:

Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C323 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 7.30 hodin do 15.30 hodin.

Rozpočtové opatření 2019 - č. 04

Vyvěšeno dne: 26. června 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 4/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/26810/ro-4-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 19.6.2019, usnesení č. 5/IX/19).

Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2018

Vyvěšeno dne: 31. května 2019    Bude sňato: 30. června 2020

Město Pohořelice zveřejňuje návrh závěrečného účtu a účetní závěrky města Pohořelice za rok 2018.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu a účetní závěrce města Pohořelice za rok 2018 lze uplatnit písemně podanou žádostí na podatelně Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice do 19.6.2019 16.00 hodin nebo je lze uplatnit osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 19.6.2019 od 16.00 hod. při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Rozpočtové opatření 2019 - č. 03

Vyvěšeno dne: 22. května 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/24930/ro-3-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 15.05.2019, usnesení č. 27/12/19).

Rozpočtové opatření 2019 - č. 02

Vyvěšeno dne: 30. dubna 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 2/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/24674/ro-2-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 24.4.2019, usnesení č. 3/VII/19).

Informace spolkům a bývalým občanským sdružením

Vyvěšeno dne: 24. dubna 2019    Bude sňato: 24. května 2020

Spolkům stanoví občanský zákoník  od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit - viz příloha

Rozpočtové opatření 2019 - č. 01

Vyvěšeno dne: 14. března 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 1/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/24412/ro-2019-01.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 27.2.2019, usnesení č. 4/V/19).

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 6. února 2019    Bude sňato: 31. prosince 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024

Vyvěšeno dne: 3. ledna 2019    Bude sňato: 31. prosince 2024

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024 je zveřejněn v elektronické podobě http://www.pohorelice.cz/file/23724/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2020-2024.pdf.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 12.12.2018, usnesení č. 4/III/18).

Rozpočet města na rok 2019

Vyvěšeno dne: 3. ledna 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje rozpočet na rok 2019. Rozpočet na rok 2019 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/23725/sr-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (rozpočet 2018 zápis ZM 12.12.2018, usnesení č. 6/III/18).

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 10. září 2018    Bude sňato: 31. prosince 2023

Nařízení města Pohořelice č. 1/2018

Bylo vyvěšeno dne: 27. června 2018    Bylo sňato:

o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2023

Město Pohořelice zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/18431/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2019-2023.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (SVR 2018-2023 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 9/XXI/17).

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

Projekt Digitální úřad pro nové tisíciletí

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2015    Bude sňato: 30. prosince 2021

Město Pohořelice na svém úřadě ukončilo další krok v rozvoji informačních technologií.

12600

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu