Úřední deska

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 23. března 2017    Bude sňato: 8. dubna 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 22. března 2017    Bude sňato: 7. dubna 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Rozpočtové opatření 2017 - č. 1 a č. 2

Vyvěšeno dne: 21. března 2017    Bude sňato: 31. března 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválená rozpočtová opatření č. 1 a č. 2. Rozpočtová opatření jsou zveřejněna v elektronické podobě na adresách http://www.pohorelice.cz/file/16259/RO_1_2017_RM_18.1.2017.xlsx a http://www.pohorelice.cz/file/16258/RO2_2017_final.xlsx.

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM 18.1.2017, zápis ZM 1.3.2017).

Schválený rozpočet na rok 2017

Vyvěšeno dne: 21. března 2017    Bude sňato: 31. března 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2017. Rozpočet je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http//www.pohorelice.cz/file/16020/opis%20rozpočet%202017.pdf.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 14.12.2016).

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 20. března 2017    Bude sňato: 11. dubna 2017

Dne 06.04.2017 od 07:30 do 16:30 hod.

Dne 10.4.2017 od 7:30 do 16:30 hod.

Vypnutá oblast: Lesní, Květinová severní strana, U Větrolamu, Polní, Luční, Zahradní, Paarova, Fáborského, Brunerova (viz mapa)

Územní rozhodnutí č. 18/2017 č.j. MUPO-1502/2017/SU/HRI

Vyvěšeno dne: 20. března 2017    Bude sňato: 5. dubna 2017

Územní rozhodnutí č. 18/2017 o umístění stavby: Pohořelice, ul. Dvorní, chodníky, parkování, dešťová kanalizace a vegetační úpravy na pozemcích p. č. 874/1, 917 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situace 1, situace 2

Oznámení zahájení územního řízení č.j. MUPO-7884/2017SU/TRM

Vyvěšeno dne: 20. března 2017    Bude sňato: 5. dubna 2017

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Vodovod a veřejné osvětlení Pohořelice, U Cihelny na pozemcích p. č. 414/7, 470, 476, 488, 500 a 510 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

Oznámení č.j. MUPO-7724/2017/SU/AUV

Vyvěšeno dne: 16. března 2017    Bude sňato: 1. dubna 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Novostavba RD na pozemku parc. č. 3033/1 v kat. území Šumice.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 14. března 2017    Bude sňato: 30. března 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

Vyvěšeno dne: 14. března 2017    Bude sňato: 16. dubna 2017

Upravený návrh rozpočtu DSO Čistá Jihlava

Vyvěšeno dne: 14. března 2017    Bude sňato: 30. března 2017

Sdružení obcí Čistá Jihlava - upravený návrh rozpočtu na rok 2017

Nařízení státní veterinární správy

Vyvěšeno dne: 13. března 2017    Bude sňato: 31. března 2017

Ukončení MVO aviární influenza - Brod nad Dyjí

Rozhodnutí JMK č.j. 40053/2017

Vyvěšeno dne: 13. března 2017    Bude sňato: 13. dubna 2017

Rozhodnutí Jihomoravského kraje - závěr zjišťovacího řízení - záměr CTPoint Pohořelice – hala PO1, část C - ČSAD“, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Odečty elektroměrů v Pohořelicích

Vyvěšeno dne: 13. března 2017    Bude sňato: 29. března 2017

E.ON Česká republika, s.r.o. oznamuje občanům že od 16.3.2017 do 28.3.2017

bude v obci provádět odečty elektroměrů k ročnímu vyúčtování.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

Vyvěšeno dne: 8. března 2017    Bude sňato: 8. dubna 2017

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů.

Místní úprava provozu na silnici II/381 Velký dvůr

Vyvěšeno dne: 27. února 2017    Bude sňato: 15. dubna 2017

Stanovení dopravního značení spočívá v doplnění silnice II/381 v městské části Pohořelice-Velký Dvůr, před křižovatkou s  MK o dopravní značení: P2 „Hlavní pozemní komunikace“  s dodatkovou tabulkou E2b.

Veřejná vyhláška

Usnesení č.j. 203 Ex 09996/07-147

Vyvěšeno dne: 22. února 2017    Bude sňato: 13. dubna 2017

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Jícha - dražební vyhláška

Zadání změny č. 1 ÚP Přibice

Vyvěšeno dne: 15. února 2017    Bude sňato: 3. dubna 2017

Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Přibice.

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)

Vyvěšeno dne: 8. února 2017    Bude sňato: 1. dubna 2017

Upozornění na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

Zveřejnění nabídky nepronajatého majetku státu

Vyvěšeno dne: 7. února 2017    Bude sňato: 4. května 2017

Státní pozemkový úřad - zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ

Nabídka pozemků SPÚ

Vyvěšeno dne: 3. února 2017    Bude sňato: 4. dubna 2017

Státní pozemkový úřad nabízí k odprodeji pozemky v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou. 

Usnesení č.j. 177 EX 3076/13-320

Vyvěšeno dne: 26. ledna 2017    Bude sňato: 30. března 2017

Exekutorský úřad Zlín, Mgr. Jenerál - dražební vyhláška

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

Dotace poskytované v oblasti sociálních služeb

Vyvěšeno dne: 15. prosince 2016    Bude sňato: 15. června 2017

Město Pohořelice vyhlašuje dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu „Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2017“.

Rozhodnutí č.j.MUPO-32309/2016/ZP/TRR

Vyvěšeno dne: 9. prosince 2016    Bude sňato: 24. prosince 2017

Rozhodnutí o vydání stavební povolení k vodnímu dílu "Vlasatice - kanalizace a ČOV" a povolení k vypouštění odpadních vod.

Vodné a stočné v roce 2017

Vyvěšeno dne: 29. listopadu 2016    Bude sňato: 29. prosince 2017

Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. - cena vodného a stočného v roce 2017

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 9. září 2016    Bude sňato: 31. prosince 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha;  -viz příloha

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016.

Plné znění smlouvy

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 18/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje TJ Dynamo - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 18-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 16/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 16-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 9/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje ZUŠ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 9-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 21/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje DCHB PS - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 21-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016

Vyvěšeno dne: 19. února 2016    Bude sňato: 19. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva Město Pohořelice - SVČ Pohořelice

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015

Vyvěšeno dne: 10. prosince 2015    Bude sňato: 10. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015

Vyvěšeno dne: 21. října 2015    Bude sňato: 21. listopadu 2018

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015.

Seznam neznámých vlastníků pozemků

Vyvěšeno dne: 18. srpna 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 20. května 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

13511

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu