Úřední deska

Veřejná vyhláška čj. MUPO-494/2021/SU/SVB

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2021    Bude sňato: 30. ledna 2021

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Pohořelice - ČS u hřiště a retenční nádrž v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situace C.4C.5 - zákres v katastrální mapě

Informace MŽP o oznámení koncepce

Vyvěšeno dne: 11. ledna 2021    Bude sňato: 11. února 2021

MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence informuje o oznámení koncepce "Plán dílčího povodí Dyje 2021 2027" - viz příloha

Omezení úředních hodin

Vyvěšeno dne: 8. ledna 2021    Bude sňato: 23. ledna 2021

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 07. ledna 2021 č. 12 o změně krizových opatření, kterým se prodloužila účinnost Usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1379, se s účinností ode dne 11. ledna 2021 do dne 22. ledna 2021 včetně stanovují úřední hodiny Městského úřadu Pohořelice takto:
v pondělí v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.
ve středu v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.
a to pouze v nezbytně nutných záležitostech.

Prosíme veřejnost, aby zvážila nutnost návštěvy městského úřadu Pohořelice, preferujeme telefonický nebo e-mailový kontakt. Na odboru dopravy, registru vozidel je nutné se předem objednat telefonicky na číslech 519 301 372, 519 301 367 nebo 519 301 373, případně elektronicky na e-mailovou adresu: registr.vozidel@pohorelice.cz
V ostatních dnech bude městský úřad Pohořelice pro veřejnost uzavřen.

Nařízení pracovní povinnosti studenti

Vyvěšeno dne: 5. ledna 2021    Bude sňato: 23. února 2021

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení pracovní povinnosti žákům a studentům středních zdravotnických a vyšších zdravotnických škol na území Jihomoravského kraje ze dne 5. ledna 2021 - rozhodnutí

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2022

Vyvěšeno dne: 28. prosince 2020    Bude sňato: 28. prosince 2023

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2022 je zveřejněn v elektronické podobě zde: http://www.pohorelice.cz/file/30006/strednedoby-vyhled-2022-2023-zverejneni.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis 16.12.2020, usnesení č. 7/XXII/20).

Schválený rozpočet na rok 2021

Vyvěšeno dne: 28. prosince 2020    Bude sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2021. Rozpočet na rok 2021 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/30004/vera-sr-2021.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis 16.12.2020, usnesení č. 4/XXII/20).

Rozpočtové opatření 10/2020 a 11/2020

Vyvěšeno dne: 22. prosince 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 10 a 11. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 25.11.2020 usnesení č. 2/55/20 a zápis ze schůze RM ze dne 16.12.2020 usnesení č. 4/57/20).

Informace Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

Vyvěšeno dne: 21. prosince 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2021

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 1 ÚP Pohořelice zkráceným postupem

Vyvěšeno dne: 4. prosince 2020    Bude sňato: 18. ledna 2021

Městský úřad v Pohořelicích, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel změny č. 1 Územního plánu Pohořelice dle §6 odst.1 písm. c),  oznamuje v souladu s ust. §20, §52 a §55b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení zkráceného projednávání Návrhu změny č. 1 územního plánu Pohořelice.

Informace ke konání veřejného projednání.

Usnesení č.j. č.j. 97EX 8841/09-208

Vyvěšeno dne: 1. prosince 2020    Bude sňato: 27. ledna 2021

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO - MĚSTO JUDr. Karel Urban, soudní exekutor - usnesení o nařízení elektronického dražebního roku - elektronická dražební vyhláška

Návrh střednědobého výhledu 2022 - 2023

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2020    Bude sňato: 31. prosince 2023

Město Pohořelice zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021. Návrh je uveřejněn zde. Do jeho listinné podoby lze nahlédnou v budově Městského úřadu Pohořelice, kancelář č. 336, v úředních hodinách. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně nebo osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 16.12.2020 od 16.00 hodin při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Návrh rozpočtu pro rok 2021

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2021. Návrh je uveřejněn zde. Do jeho listinné podoby lze nahlédnou v budově Městského úřadu Pohořelice, kancelář č.  336, v úředních hodinách. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně nebo osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 16.12.2020 od 16.00 hodin při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Ceník vodného a stočného na rok 2021

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2020    Bude sňato: 30. prosince 2021

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. - ceník vodného a stočného na kalendářní rok 2021

Rozpočtové opatření 09/2020

Vyvěšeno dne: 26. listopadu 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 9. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/29877/ro-9-2020.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 4.11.2020, usnesení č. 18/53/20).

Rozpočtové opatření 08/2020

Vyvěšeno dne: 5. listopadu 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 8. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/29780/ro-8-2020.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 21.10.2020, usnesení č. 3/XX/20).

Rozpočtové opatření 07/2020

Vyvěšeno dne: 29. září 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 7. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/29647/ro-7-2020.pdf.

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 16.9.2020, usnesení č. 17/49/20).

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Vyvěšeno dne: 9. září 2020    Bude sňato: 28. února 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - od 10.9. 2020 budou povinné roušky ve vnitřních prostorách budov v celé ČR - opatření

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022

Vyvěšeno dne: 9. září 2020    Bude sňato: 31. prosince 2022

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 je zveřejněn v elektronické podobě zde: http://www.pohorelice.cz/file/29578/strednedoby-vyhled-2021-2022.pdf 

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 2.9.2020, usnesení č. 4/XIX/20). 

Rozpočtové opatření 06/2020

Vyvěšeno dne: 9. září 2020    Bude sňato: 28. února 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 6. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 2.9.2020, usnesení č. 3/XIX/20).

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

Vyvěšeno dne: 27. července 2020    Bude sňato: 16. dubna 2021

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody vyhlašuje na základě podnětu Rybníkářství Pohořelice, a. s., Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice, IČ: 46961062 ze dne 21.07.2020, že nastaly podmínky pro uplatnění odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) na všech obhospodařovaných rybnících (resp. ve všech příslušných Mysliveckých honitbách) Rybníkářství Pohořelice, a. s. při prevenci závažných škod na rybářství za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihomoravského kraje. 

Na základě tohoto vyhlášení je možno ve správním obvodu ORP Pohořelice uplatňovat odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) na rybnících plůdkových a násadových v souladu s Opatřením obecné povahy Ministerstva životního prostředí č. j. ENV/2019/65848-MZP/2019/630/1349, a to v termínu od 1.8. do 15.4. roku následujícího.

Rozpočtové opatření 05/2020

Vyvěšeno dne: 9. července 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 5. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/29352/ro-5-2020.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 24.6.2020, usnesení č.  7/XVIII/20).

Rozpočtové opatření 04/2020

Vyvěšeno dne: 9. července 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 4. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/29351/ro-4-2020.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 24.6.2020, usnesení č. 5/XVIII/20).

Zveřejnění schváleného závěrečného účetu a účetní závěrky města Pohořelice za rok 2019

Vyvěšeno dne: 25. června 2020    Bude sňato: 30. června 2021

 

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Vyvěšeno dne: 11. června 2020    Bude sňato: 30. listopadu 2022

Město Pohořelice oznamuje na základě sdělení Katastrální úřadu pro JMK že v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou obce Pohořelice bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 12.08.2020 do 30.11.2022 - viz oznámení.

Informace o revizi

Rozpočtové opatření 03/2020

Vyvěšeno dne: 1. června 2020    Bude sňato: 28. února 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/29174/ro-3-2020.pdf

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 13.5.2020, usnesení č.  4/XVII/20).

Rozpočtové opatření 02/2020

Vyvěšeno dne: 13. března 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje rozpočtové opatření číslo 02/2020
Rozpočtové opatření 02/2020
Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ze zasedání ZM ze dne 4.3.2020, usnesení č.8/XVI/20)

Rozpočtové opatření Pohořelice - 01/2020

Vyvěšeno dne: 9. března 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje rozpočtové opatření číslo 01/2020
Rozpočtové opatření 01/2020
Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ze zasedání ZM ze dne 12.2.2020, usnesení č.6/XV/20)

Schválený rozpočet města na rok 2020

Vyvěšeno dne: 6. ledna 2020    Bude sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2020. Rozpočet na rok 2020 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/28105/sr-2020-.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 11.12.2019, usnesení č. 3/XIII/19).

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 6. února 2019    Bude sňato: 31. prosince 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2023

Město Pohořelice zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/18431/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2019-2023.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (SVR 2018-2023 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 9/XXI/17).

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

Projekt Digitální úřad pro nové tisíciletí

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2015    Bude sňato: 30. prosince 2021

Město Pohořelice na svém úřadě ukončilo další krok v rozvoji informačních technologií.

12600

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 26. března 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 08:00 do 11:00 a 14:30 do 16:30
středa: 08:00 do 11:00 a 14:30 do 16:30

Město Pohorelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu