Úřední deska

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

Vyvěšeno dne: 14. června 2019    Bude sňato: 21. června 2019

Dne 20.06.2019 v 8:30 se koná zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - viz program

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 14. června 2019    Bude sňato: 30. června 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Nabídka volného pracovního místa

Vyvěšeno dne: 14. června 2019    Bude sňato: 28. června 2019

Městský úřad Pohořelice hledá vhodného uchazeče na obsazení pracovního místa:

- elektrikář - řidič vysokozdvižné montážní plošiny

- přihláška

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Vyvěšeno dne: 14. června 2019    Bude sňato: 28. června 2019

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru dopravy - zajišťování agendy přestupků na úseku dopravy

- přihláška

vyvěšeno:  14.6.2019     sňato: 28.6.2019

Veřejná vyhláška: Informace o podaném návrhu VPS čj. MUPO-25431/2019/TRM

Vyvěšeno dne: 13. června 2019    Bude sňato: 22. června 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro stavbu: Stavební úpravy, nástavba a přístavba mateřské školy na pozemcích pč. st. 786, pč. 5056/2, 5056/3 v k. ú. Pasohlávky.

Oznámení o konání Zastupitelstva města

Vyvěšeno dne: 12. června 2019    Bude sňato: 19. června 2019

Městský úřad Pohořelice - informace o konání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 19.06.2019 od 16:00 hod. v kongresovém sále MÚ.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 12. června 2019    Bude sňato: 28. června 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Veřejná vyhlášky č.j. JMK 81185/2019

Vyvěšeno dne: 10. června 2019    Bude sňato: 10. července 2019

Krajský úřad JMK, odbor dopravy - veřejná vyhláška/opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemcích komunikaci

Závěrečný účet za rok 2018 Sdružení obcí Čistá Jihlava

Vyvěšeno dne: 10. června 2019    Bude sňato: 2. září 2019

 

Sdružení obcí Čistá Jihlava

Vyvěšeno dne: 10. června 2019    Bude sňato: 12. prosince 2019

Oznámení o zveřejnění za rok 2019

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 10. června 2019    Bude sňato: 10. července 2019

Dne 11.07.2019 od 7: do 17 h
Vypnutá oblast: Pohořelice ul. ČSA čp. 491, 493, Šumická pouze ČOV a zahrádky, U Cihelny po křižovatku s Polní, Znojemská čp. 1112, 648, 1002, 1098, 1099, 1102, 1107, 1116, 1603, 460, 461, 488, 539, 546, 711, 712, 792, 793, 794, 795, 860, 1625 - viz  mapa

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Vyvěšeno dne: 7. června 2019    Bude sňato: 7. července 2019

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy  stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci: silnice: I/53 Znojmo - Pohořelice // I/52 Brno – Pohořelice – Mikulov – st. hr.,   místo: křiž. I/53 x I/52 // křiž. I/52 x II/395 , účel: akce „Pohořelice, most. ev. č. 52-053.1“ , druh dopr. značek / zařízení: dle přílohy ,  platnost: 17. 06. – 13.07.2019 /dle termínu uzavírky/

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 5. června 2019    Bude sňato: 21. června 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha, - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 5. června 2019    Bude sňato: 21. června 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr směny pozemků města

Vyvěšeno dne: 3. června 2019    Bude sňato: 19. června 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny pozemků města

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 3. června 2019    Bude sňato: 22. června 2019

Dne 21.06.2019 od 7:30 do 16:30

Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Pohořelice CTP1 č. 700624 - vypnutí se netýká domácností

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Vyvěšeno dne: 3. června 2019    Bude sňato: 19. června 2019

Město Pohořelice zveřejňuje prodej pozemků města

Závěr zjišťovacího řízení č.j. JMK76198/2019

Vyvěšeno dne: 3. června 2019    Bude sňato: 3. července 2019

Krajský úřad, odbor životního prostředí - "Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050" - závěr zjišťovacího řízení

Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2018

Vyvěšeno dne: 31. května 2019    Bude sňato: 30. června 2020

Město Pohořelice zveřejňuje návrh závěrečného účtu a účetní závěrky města Pohořelice za rok 2018.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu a účetní závěrce města Pohořelice za rok 2018 lze uplatnit písemně podanou žádostí na podatelně Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice do 19.6.2019 16.00 hodin nebo je lze uplatnit osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 19.6.2019 od 16.00 hod. při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Veřejná vyhláška č.j. MZP 2019/630/1349

Vyvěšeno dne: 30. května 2019    Bude sňato: 30. června 2019

Ministerstvo životního prostředí ČR vydává veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy, kterým se stanový odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

Veřejné vyhláška - převzetí zásilky

Vyvěšeno dne: 27. května 2019    Bude sňato: 27. června 2019

MUPO-22317/2019/OD/BRI - veřejná vyhláška
MUPO-22307/2019/OD/BRI - ustanovení opatrovníka

Záměr prodeje nemovitého majetku státu

Vyvěšeno dne: 22. května 2019    Bude sňato: 22. června 2019

ČR-ÚZSVM zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku státu

Rozpočtové opatření 2019 - č. 03

Vyvěšeno dne: 22. května 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/24930/ro-3-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 15.05.2019, usnesení č. 27/12/19).

Usnesení č.j. 042 EX 1035/08-66

Vyvěšeno dne: 17. května 2019    Bude sňato: 19. června 2019

Exekutorský úřad Třebíč, soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková  - dražební vyhláška

Rozpočtové opatření 2019 - č. 02

Vyvěšeno dne: 30. dubna 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 2/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/24674/ro-2-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 24.4.2019, usnesení č. 3/VII/19).

Náklady pro výpočet vodného a stočného

Vyvěšeno dne: 29. dubna 2019    Bude sňato: 31. prosince 2019

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. - porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

Informace spolkům a bývalým občanským sdružením

Vyvěšeno dne: 24. dubna 2019    Bude sňato: 24. května 2020

Spolkům stanoví občanský zákoník  od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit - viz příloha

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Vyvěšeno dne: 27. března 2019    Bude sňato: 21. června 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Pohořelice n. Jihlavou.

Rozpočtové opatření 2019 - č. 01

Vyvěšeno dne: 14. března 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 1/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/24412/ro-2019-01.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 27.2.2019, usnesení č. 4/V/19).

Dotace poskytované v oblasti sociálních služeb 2019

Vyvěšeno dne: 28. února 2019    Bude sňato: 30. června 2019

Město Pohořelice zveřejňuje dotační program:

 • Dotační program
 • Žádost o dotaci z rozpočtu města Pohořelice
 • Příloha č. 5 - Rozpočet akce
 • Příloha č. 6 - Prohlášení žadatele, který je plátcem daně z přidané hodnoty
 • Příloha č. 7 - Doplňující informace
 • Návrh veřejnoprávní smlouvy
 • Záměr pronájmu nemovitého majetku

  Vyvěšeno dne: 6. února 2019    Bude sňato: 31. prosince 2021

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

  Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024

  Vyvěšeno dne: 3. ledna 2019    Bude sňato: 31. prosince 2024

  Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024 je zveřejněn v elektronické podobě http://www.pohorelice.cz/file/23724/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2020-2024.pdf.

  Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 12.12.2018, usnesení č. 4/III/18).

  Rozpočet města na rok 2019

  Vyvěšeno dne: 3. ledna 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

  Město Pohořelice zveřejňuje rozpočet na rok 2019. Rozpočet na rok 2019 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/23725/sr-2019.pdf

  Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (rozpočet 2018 zápis ZM 12.12.2018, usnesení č. 6/III/18).

  Oznámení o zveřejnění

  Vyvěšeno dne: 21. prosince 2018    Bude sňato: 21. prosince 2019

  Sdružení obcí Čistá Jihlava oznamuje zveřejnění dokumentů - viz příloha.

  Návrh rozpočtu DSO na rok 2019

  Vyvěšeno dne: 22. listopadu 2018    Bude sňato: 22. prosince 2019

  Návrh rozpočtu DSO Čistá Jihlava na rok 2019

  Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

  Vyvěšeno dne: 10. září 2018    Bude sňato: 31. prosince 2023

  Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017

  Vyvěšeno dne: 27. června 2018    Bude sňato: 31. července 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2017. Schválený závěrečný účet a účetní závěrka města Pohořelice za rok 2017 je zveřejněn níže:

  Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C323 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 7.00 hodin do 15.30 hodin.

  Nařízení města Pohořelice č. 1/2018

  Vyvěšeno dne: 27. června 2018    Bude sňato: 27. července 2100

  o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

  Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023

  Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2023

  Město Pohořelice zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/18431/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2019-2023.pdf

  Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (SVR 2018-2023 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 9/XXI/17).

  Schválený rozpočet na rok 2018

  Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 27. prosince 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje rozpočet na rok 2018. Rozpočet na rok 2018  je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/18432/schvaleny-rozpocet-2018.pdf

  Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (rozpočet 2018 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 8/XXI/17).

  Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

  Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

  Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016

  Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016.

  Plné znění smlouvy

  Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

  Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

  Plné znění smlouvy

  Seznam neznámých vlastníků pozemků

  Vyvěšeno dne: 18. srpna 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

  Nabídka pronájmu nebytových prostor města

  Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

  Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

  Vídeňská 699, pavilon B
  Brněnská 120
  Brněnská 121
  Pšeničná bez č.p.
  Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
  Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

  MĚSTO POHOŘELICE
  Městský úřad Pohořelice

  Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
  691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
  E-mail: info@pohorelice.cz
  El. podatelna: bližší informace
  ID datové schránky: 5vjbzr8
  Úřední hodiny

  Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
  St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

  Krátké zprávy
  Slavnosti města

  24947

  Facebook profil Města Pohořelice

  Facebook profil Města Pohořelice

  On-line katalog knih
  naší knihovny

  Profil knihovny Města Pohořelice

  16318

  Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

  http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  Hlašení do emailu

  S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

  Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

  hlaseni_do_posty

  bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu