Úřední deska

Opatření obecné povahy - č. j. MUPO 51572/2018/OD/SAM

Vyvěšeno dne: 15. října 2018    Bude sňato: 31. října 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává:

Opatření obecné povahy - č. j. MUPO 51572/2018/OD/SAM - Stanovení přechodné úpravy provozu pro akci  "Pohořelice, Brněnská ulice - cyklistická stezka a chodníky"  od 17.10.2018 - 15.12.2018.

Příloha - Přechodné dopravní značení

Veřejná vyhláška č.j. MUPO 45765/2018/SU/SOP

Vyvěšeno dne: 11. října 2018    Bude sňato: 27. října 2018

Městský úřad Pohořelice, OÚPSÚ - oznámení zahájení územního řízení  pro stavbu "Ivaň, obnova TS ZD"

Stavební povolení - Pohořelice – Velký Dvůr, kanalizace

Vyvěšeno dne: 10. října 2018    Bude sňato: 29. října 2018

Rozhodnutí 50665/2018 v plném znění

Rozpočtové opatření 2018 - č. 7

Vyvěšeno dne: 9. října 2018    Bude sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 7/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/22771/ro-7-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 26.9.2018, usnesení č. 51/XXVII/18).

Dražební vyhláška č.j. 4230314/18-3004-80542-708540

Vyvěšeno dne: 8. října 2018    Bude sňato: 8. listopadu 2018

Finanční úřad pro JMK vydává dražební vyhlášku - dražba nemovitých věcí

Oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost

Vyvěšeno dne: 8. října 2018    Bude sňato: 24. října 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství oznamuje:

Veřejnou vyhlášku č. j. MUPO-49930/2018/OD/BRI - pro adresáta Michal Gabor Lasiewicz,  nar. 1980

Veřejnou vyhlášku č. j. MUPO-50248/2018/OD/BRI - pro adresáta Jerzy Józef Migdal, nar. 1975

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí

Vyvěšeno dne: 6. října 2018    Bude sňato: 5. listopadu 2018

Městský úřad Pohořelice, jako příslušný registrační úřad pro volby do zastupitelstev obcí ve správním obvodu ORP Pohořelice, v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, zveřejňuje výsledky voleb do zastupitelstev obcí.

Seznámení s podklady pro rozhodnutí č.j. MUPO-48033/2018/SU/SVB

Vyvěšeno dne: 4. října 2018    Bude sňato: 20. října 2018

Městský úřad Pohořelice, OÚPSÚ - Seznámení s podklady pro rozhodnutí - Oplocení na pozemku p. č. 6398 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2018

Vyvěšeno dne: 4. října 2018    Bude sňato: 4. listopadu 2018

kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

Opatření obecné povahy - č. j. MUPO 49691/2018/OD/SAM

Vyvěšeno dne: 4. října 2018    Bude sňato: 20. října 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává:

Opatření obecné povahy  - č. j. MUPO 49691/2018/OD/SAM- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:

silnice:  III/41621 Žabčice-Vranovice-Pasohlávky

pro realizaci akce: ,,Slavnostní výlov rybníka Vrkoče"  ve dnech 25.10.2018 - 28.10 2018 denně od 7:30 hod. do 17:00 hod.

Příloha - Přechodné dopravní značení

Záměr zveřejnění nepropachtovaného majetku státu

Vyvěšeno dne: 3. října 2018    Bude sňato: 7. února 2019

Státní pozemkový úřad zveřejňuje seznam nepropachtovaných/nepronajatých pozemků v k. ú. Smolín a k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Veřejná vyhláška č.j. OD/16222/2018-2 KR

Vyvěšeno dne: 3. října 2018    Bude sňato: 19. října 2018

Městský úřad Židlochovice - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích v souvislosti s opravou mostu 52510-8 v
k. ú. Medlov

Výzva č.j. SBS 26587/2017/OBÚ-01/6

Vyvěšeno dne: 1. října 2018    Bude sňato: 17. října 2018

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského vydává veřejnou vyhlášku - Koncept rozhodnutí a odůvodnění pro stanovení dobývacího prostoru Smolín pro organizaci PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o. Němčičky.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 1. října 2018    Bude sňato: 17. října 2018

Dne 16.10.2018 od 09:00 do 14:00 hod.

Vypnutá oblast: VaK ČSOV Nová Ves u Pohořelic

Volné pracovní místo

Vyvěšeno dne: 26. září 2018    Bude sňato: 17. října 2018

Město Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

- strážník městské policie

- přihláška

vyvěšeno: 26.9.2018       sňato:  17.10.2018

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 25. září 2018    Bude sňato: 19. října 2018

Dne 18.10.2018 od 7:30 do 12:00 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice - o
dběratelská trafostanice Pohořelice čov (č. 500786) VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ  

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 10. září 2018    Bude sňato: 31. prosince 2023

Rozpočtové opatření 2018 - č.6

Vyvěšeno dne: 20. srpna 2018    Bude sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 6/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/22308/ro-6-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 15.8.2018, usnesení č. 43/118/18).

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy MUPO-36990/2018/ZP/TRR

Vyvěšeno dne: 10. srpna 2018    Bude sňato: 31. prosince 2018

Zákaz odběru povrchových vod z vodního toku Mlýnský náhon. 

Usnesení č.j. 207 EX 6738/10-97

Vyvěšeno dne: 6. srpna 2018    Bude sňato: 17. října 2018

Exekutorský úřad Zlín, soudní exekutor JUDr. Jana Jarková - Usnesení o elektronické držbě movitých věcí

Rozpočtové opatření 2018 - č. 5

Vyvěšeno dne: 3. srpna 2018    Bude sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 5/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/22217/ro-5-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 18.7.2018, usnesení č. 36/117/18).

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

Vyvěšeno dne: 3. srpna 2018    Bude sňato: 30. dubna 2019


Oznámení o zveřejnění

Vyvěšeno dne: 19. července 2018    Bude sňato: 31. prosince 2018

Sdružení obcí Čistá Jihlava - Oznámení o zveřejnění pro rok 2018

Rozpočtové opatření 2018 - č. 4

Vyvěšeno dne: 27. června 2018    Bude sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 4/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/22060/ro-4-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 20.6.2018, usnesení 4/XXV/18).

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017

Vyvěšeno dne: 27. června 2018    Bude sňato: 31. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2017. Schválený závěrečný účet a účetní závěrka města Pohořelice za rok 2017 je zveřejněn níže:

Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C323 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 7.00 hodin do 15.30 hodin.

Nařízení města Pohořelice č. 1/2018

Vyvěšeno dne: 27. června 2018    Bude sňato: 27. července 2100

o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

Rozpočtové opatření 2018 - č. 3

Vyvěšeno dne: 31. května 2018    Bude sňato: 4. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/20314/ro-3-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 9.5.2018, usnesení 7/XXIV/18).

Sdružení obcí Čistá Jihlava

Vyvěšeno dne: 20. března 2018    Bude sňato: 31. prosince 2018

Oznámení o zveřejnění pro rok 2018

Rozpočtové opatření 2018 - č. 2

Vyvěšeno dne: 4. března 2018    Bude sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 2/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/20132/ro-2-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 28.2.2018, usnesení 3/XXIII/18).

Rozpočtové opatření 2018 - č. 1

Vyvěšeno dne: 8. února 2018    Bude sňato: 4. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 1. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/19852/ro-1-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 15.1.2018, usnesení 3/99/18).

Oznámení o zveřejnění DSO Čistá Jihlava na rok 2018

Vyvěšeno dne: 5. ledna 2018    Bude sňato: 31. října 2018

 Oznámení o zveřejnění DSO Čistá Jihlava na rok 2018

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2023

Město Pohořelice zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/18431/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2019-2023.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (SVR 2018-2023 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 9/XXI/17).

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - příloha

Schválený rozpočet na rok 2018

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 27. prosince 2019

Město Pohořelice zveřejňuje rozpočet na rok 2018. Rozpočet na rok 2018  je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/18432/schvaleny-rozpocet-2018.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (rozpočet 2018 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 8/XXI/17).

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016.

Plné znění smlouvy

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 18/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje TJ Dynamo - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 18-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 16/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 16-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 9/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje ZUŠ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 9-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 21/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje DCHB PS - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 21-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016

Vyvěšeno dne: 19. února 2016    Bude sňato: 19. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva Město Pohořelice - SVČ Pohořelice

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015

Vyvěšeno dne: 10. prosince 2015    Bude sňato: 10. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015

Vyvěšeno dne: 21. října 2015    Bude sňato: 21. listopadu 2018

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015.

Seznam neznámých vlastníků pozemků

Vyvěšeno dne: 18. srpna 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu