Úřední deska

Oznámení č.j. JMK 78146/2016

Vyvěšeno dne: 27. května 2016    Bude sňato: 1. července 2016

Zajištění veřejného projednání aktualizace bezpečnostního programu provozovatele DHL Supply Chain s.r.o. - oznámení

Výběrové řízení - pracovní místo

Vyvěšeno dne: 26. května 2016    Bude sňato: 10. června 2016

Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

 - referent finančního odboru - vymáhání pohledávek

- přihláška

vyvěšeno: 26.5.2016   sňato:  10.6.2016

Záměr prodeje majetku státu

Vyvěšeno dne: 24. května 2016    Bude sňato: 23. června 2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení o výběrovém řízení č. BBV/19/2016.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 24. května 2016    Bude sňato: 9. června 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - mapka

Oznámení č.j. MUPO-13389/2016/SU/SVB

Vyvěšeno dne: 24. května 2016    Bude sňato: 9. června 2016

Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: Novostavba rodinného domu Vranovice včetně přípojek na inž. sítě na pozemku parc. č. 2911, 58/2, 2555/4, 58/6 v k.ú. Vranovice nad Svratkou.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 23. května 2016    Bude sňato: 8. června 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení č.j. MUPO-13207/2016/SU/HRI

Vyvěšeno dne: 23. května 2016    Bude sňato: 8. června 2016

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu: Úprava vody Loděnice - rekonstrukce na pozemcích KN p.č.st. 273 a 2385 v k.ú. Jezeřany a p.č. 3257/1 v k.ú. Loděnice u MK.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 20. května 2016    Bude sňato: 5. června 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; viz mapka

Záměr prodeje části pozemku města

Vyvěšeno dne: 17. května 2016    Bude sňato: 2. června 2016

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku města.

Rozhodnutí č.j. MUPO-12318/ZP/MIJ

Vyvěšeno dne: 17. května 2016    Bude sňato: 3. června 2016

Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti stavebního povolení k vodnímu dílu: "Pasohlávky - rekonstrukce kanalizačního řádu"  

Dražební vyhláška

Vyvěšeno dne: 17. května 2016    Bude sňato: 22. června 2016

PROKONZULTA, a.s., Brno - dražební vyhláška

Obecně závazná vyhláška města č. 1/2016

Vyvěšeno dne: 17. května 2016    Bude sňato: 17. června 2100

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 1/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 13. května 2016    Bude sňato: 29. května 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Usnesení č.j. 139 EX 25988/11-116

Vyvěšeno dne: 10. května 2016    Bude sňato: 3. června 2016

Exekutorský úřad Šumperk, soudní exekutor Mgr. Kubis - dražební vyhláška

Oznámení Policie ČR

Vyvěšeno dne: 10. května 2016    Bude sňato: 1. prosince 2016

Veřejný popis zabavené věci.

Oznámení o přerušení el. energie

Vyvěšeno dne: 9. května 2016    Bude sňato: 9. června 2016

Dne 3.6.2016 od 7:30 do 11:00 hod.
Vypnutá oblast: Čs. armády, Rybářská, Šumická, Znojemská (viz mapa)

Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku státu

Vyvěšeno dne: 9. května 2016    Bude sňato: 2. června 2016

ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení č. BBV/7/16 s následnou aukcí a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k. ú. Přibice.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 5. května 2016    Bude sňato: 4. června 2016

 

Informace Finančního úřadu pro JMK

Vyvěšeno dne: 29. dubna 2016    Bude sňato: 29. května 2016

Hromadný předpis daně z nemovitých věcí

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2016 a splatnosti daně

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2016

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Vyvěšeno dne: 18. dubna 2016    Bude sňato: 31. května 2016

Sdělení k placení daně z nemovitých věcí

Upozornění na nutnost navýšení inkasního limitu SIPO

Vyvěšeno dne: 14. dubna 2016    Bude sňato: 30. června 2016

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.

Záměr prodeje městských bytů

Vyvěšeno dne: 23. března 2016    Bude sňato: 24. června 2016

 Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje městských bytů.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 9/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje ZUŠ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 9-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 16/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 16-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 21/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje DCHB PS - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 21-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 18/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje TJ Dynamo - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 18-2016.pdf

Výběrové řízení Vranovice

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 1. července 2016

Státní správa hmotných rezerv vyhlašuje výběrové řízení o nejvyšší nabídnutou kupní cenu za odprodej nemovité věci.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016

Vyvěšeno dne: 19. února 2016    Bude sňato: 19. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15-2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva Město Pohořelice - SVČ Pohořelice

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015

Vyvěšeno dne: 10. prosince 2015    Bude sňato: 10. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015.

Projekt Digitální úřad pro nové tisíciletí

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2015    Bude sňato: 30. prosince 2016

Město Pohořelice na svém úřadě ukončilo další krok v rozvoji informačních technologií.

12600

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25-2015

Vyvěšeno dne: 21. října 2015    Bude sňato: 21. listopadu 2018

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25-2015.

Seznam neznámých vlastníků pozemků

Vyvěšeno dne: 18. srpna 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 20. května 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Slavnosti města 13885
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

13511

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu