Úřední deska

Státní pozemkový úřad

Vyvěšeno dne: 20. dubna 2018    Bude sňato: 19. července 2018

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků (k. ú. Pohořelice)

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Vyvěšeno dne: 20. dubna 2018    Bude sňato: 9. května 2018

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent sociálního odboru

- přihláška

vyvěšeno:  20.4.2018        sňato :  9.5.2018

Oznámení č.j. MUPO-14330/2018/SU/SOP

Vyvěšeno dne: 18. dubna 2018    Bude sňato: 19. května 2018

Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení ke změně stavby před jejím dokončením pro stavbu: Farma pro chov brojlerů Šumice.

Příloha:

Výzva k podání návrhů na uzavření pachtovní smlouvy

Vyvěšeno dne: 16. dubna 2018    Bude sňato: 18. května 2018

Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov vyhlašuje tuto výzvu k podání návrhů na uzavření pachtovní smlouvy

Výzva k podání návrhů (*.pdf, 786 kB)

Grafická příloha (*.pdf, 346 kB)

Svolání zastupitelstva JMK

Vyvěšeno dne: 16. dubna 2018    Bude sňato: 27. dubna 2018

Program 14. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 26. 4. 2018

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 12. dubna 2018    Bude sňato: 5. května 2018

Dne 03.05.2018 od 12:00 do 14:00 hod.

Vypnutá oblast:   Smolín - Bažantnice, Hájenka č.p. 83, včelíny poblíž bývalého dvora Úlehla

Dne 03.05.2018 od 08:01 do 10:00 hod.

Vypnutá oblast: Pohořelice, U Cihelny 6, 945

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 5. dubna 2018    Bude sňato: 25. dubna 2018

Dne 24. 4. 2018 od 12:00 do 14:00 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice - Vilémov

Usnesení č.j. 199 EX 100073/16-192

Vyvěšeno dne: 29. března 2018    Bude sňato: 29. dubna 2018

Exekutorský úřad Vsetín, Mgr. Pavel Skácel - dražební vyhláška

Záměr prodeje pozemku města

Vyvěšeno dne: 29. března 2018    Bude sňato: 30. dubna 2018

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemků města.

Státní pozemkový úřad

Vyvěšeno dne: 23. března 2018    Bude sňato: 24. dubna 2018

Veřejná nabídka pozemků v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Sdružení obcí Čistá Jihlava

Vyvěšeno dne: 20. března 2018    Bude sňato: 31. prosince 2018

Oznámení o zveřejnění pro rok 2018

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 19. března 2018    Bude sňato: 31. prosince 2023

Slavnostní otevření Zdravotního střediska v Pohořelicích

Vyvěšeno dne: 13. března 2018    Bude sňato: 24. dubna 2018

Srdečně zveme všechny zájemce a veřejnost na prohlídku zrekonstruovaného Zdravotního střediska na Brněnské ulici. Slavnostní otevření se uskuteční v úterý 20. 3. 2018 od 18:00 do 20:00 hodin.

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Vyvěšeno dne: 8. března 2018    Bude sňato: 11. května 2018

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemku p. č. 56 v k. ú. Nová Ves u Pohořelic.

Rozpočtové opatření 2018 - č. 2

Vyvěšeno dne: 4. března 2018    Bude sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 2/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/20132/ro-2-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 28.2.2018, usnesení 3/XXIII/18).

Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2018 II

Vyvěšeno dne: 1. března 2018    Bude sňato: 30. června 2018

Město Pohořelice zveřejňuje "Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2018 II".

 • Dotační program II.
 • Žádost o dotaci z rozpočtu Města Pohořelice II.
 • Příloha č. 5 Rozpočet akce II.
 • Příloha č. 6 Prohlášení žadatele, který je plátcem daně z přidané hodnoty II.
 • Příloha č. 7 Doplňující informace k žádosti II.
 • Návrh veřejnoprávní smlouvy II.
 • Rozpočtové opatření 2018 - č. 1

  Vyvěšeno dne: 8. února 2018    Bude sňato: 4. ledna 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 1. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/19852/ro-1-2018.pdf

  Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 15.1.2018, usnesení 3/99/18).

  Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ

  Vyvěšeno dne: 7. února 2018    Bude sňato: 3. května 2018

  Záměrem zveřejnění seznamů nepropachtovaného/nepronajatého majetku je snaha Státního pozemkového úřadu o zajištění užívání nemovitostí na základě platných pachtovních/nájemních smluv k nemovitostem ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.

  Zahájení provozu na zdravotním středisku

  Vyvěšeno dne: 5. února 2018    Bude sňato: 30. dubna 2018

  Termíny začátku ordinování lékařů zpět na Zdravotním středisku, Brněnská 1, Pohořelice.

  Oznámení o zveřejnění DSO Čistá Jihlava na rok 2018

  Vyvěšeno dne: 5. ledna 2018    Bude sňato: 31. října 2018

   Oznámení o zveřejnění DSO Čistá Jihlava na rok 2018

  Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023

  Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2023

  Město Pohořelice zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/18431/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2019-2023.pdf

  Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (SVR 2018-2023 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 9/XXI/17).

  Záměr pronájmu nemovitého majetku

  Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2018

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - příloha

  Schválený rozpočet na rok 2018

  Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 27. prosince 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje rozpočet na rok 2018. Rozpočet na rok 2018  je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/18432/schvaleny-rozpocet-2018.pdf

  Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (rozpočet 2018 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 8/XXI/17).

  Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2016

  Vyvěšeno dne: 12. července 2017    Bude sňato: 12. srpna 2018

  Město Pohořelice zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2016. Schválený závěrečný účet a účetní závěrka města Pohořelice za rok 2016 je zveřejněn níže:

  Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C336 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 7.00 hodin do 15.30 hodin.

  Závěrečný účet DSO ČISTÁ JIHLAVA za rok 2016 včetně zprávy o přezkumu

  Vyvěšeno dne: 9. června 2017    Bude sňato: 1. července 2018

  Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání DSO Čistá Jihlava

  Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření

  Vyvěšeno dne: 25. května 2017    Bude sňato: 25. června 2018

  DSO Čistá Jihlava - oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na rok 2017

  Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

  Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

  Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016

  Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016.

  Plné znění smlouvy

  Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

  Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

  Plné znění smlouvy

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016

  Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016.

  Plné znění smlouvy

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

  Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

  Plné znění smlouvy

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 18/2016

  Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje TJ Dynamo - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 18-2016.pdf

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 16/2016

  Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 16-2016.pdf

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 9/2016

  Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje ZUŠ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 9-2016.pdf

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 21/2016

  Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje DCHB PS - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 21-2016.pdf

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016

  Vyvěšeno dne: 19. února 2016    Bude sňato: 19. března 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016.

  Plné znění smlouvy

  Veřejnoprávní smlouva Město Pohořelice - SVČ Pohořelice

  Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

  Znění smlouvy

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016

  Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016.

  Plné znění smlouvy

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015

  Vyvěšeno dne: 10. prosince 2015    Bude sňato: 10. ledna 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015.

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015

  Vyvěšeno dne: 21. října 2015    Bude sňato: 21. listopadu 2018

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015.

  Seznam neznámých vlastníků pozemků

  Vyvěšeno dne: 18. srpna 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

  Nabídka pronájmu nebytových prostor města

  Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

  Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

  Vídeňská 699, pavilon B
  Brněnská 120
  Brněnská 121
  Pšeničná bez č.p.
  Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
  Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

  MĚSTO POHOŘELICE
  Městský úřad Pohořelice

  Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
  691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
  E-mail: info@pohorelice.cz
  El. podatelna: bližší informace
  ID datové schránky: 5vjbzr8
  Úřední hodiny

  Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
  St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

  Krátké zprávy
  Facebook profil Města Pohořelice

  Facebook profil Města Pohořelice

  On-line katalog knih
  naší knihovny

  Profil knihovny Města Pohořelice

  16318

  Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

  http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  Hlašení do emailu

  S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

  Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

  hlaseni_do_posty

  bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu