Úřední deska

Rozhodnutí č.j.MUPO-32309/2016/ZP/TRR

Vyvěšeno dne: 9. prosince 2016    Bude sňato: 24. prosince 2017

Rozhodnutí o vydání stavební povolení k vodnímu dílu "Vlasatice - kanalizace a ČOV" a povolení k vypouštění odpadních vod.

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Vyvěšeno dne: 9. prosince 2016    Bude sňato: 29. prosince 2016

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru životního prostředí - vodní hospodářství

- přihláška

vyvěšeno    9.12.2016           sňato 29.12.2016

Zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Vyvěšeno dne: 7. prosince 2016    Bude sňato: 15. prosince 2016

Ve středu 14.12.2016 se koná veřejné zasedání Zastupitelstva města Pohořelice.

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

Vyvěšeno dne: 5. prosince 2016    Bude sňato: 16. prosince 2016

2. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje se koná 15.12.2016 - program

Návrh rozpočtu JMK

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2016    Bude sňato: 16. prosince 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Vodné a stočné v roce 2017

Vyvěšeno dne: 29. listopadu 2016    Bude sňato: 29. prosince 2017

Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. - cena vodného a stočného v roce 2017

Návrh rozpočtu města na rok 2017

Vyvěšeno dne: 28. listopadu 2016    Bude sňato: 15. prosince 2016

Město Pohořelice zveřejňuje návrh rozpočtu města na rok 2017
- výzva občanům
- rozpočet města

Oznámení č.j. MUPO-31437/2016/SU/TRM

Vyvěšeno dne: 28. listopadu 2016    Bude sňato: 14. prosince 2016

Oznámení zahájení územního řízení pro stavbu: Přístupová optická síť Pohořelice, I. etapa na pozemcích v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Bezpečnostní program DHL Supply Chain s.r.o.

Vyvěšeno dne: 24. listopadu 2016    Bude sňato: 27. prosince 2016

Veřejné nahlížení do aktualizace bezpečnostního programu DHL Supply Chain s.r.o. - oznámení

Epidemie infekční žloutenky trvá

Vyvěšeno dne: 23. listopadu 2016    Bude sňato: 31. prosince 2016

Doporučení krajské hygienické stanice k prevenci

Usnesení č.j. 101 EX 2013/10-94

Vyvěšeno dne: 22. listopadu 2016    Bude sňato: 22. prosince 2016

 Exekutorský úřad Praha 7, soudní exekutor Mgr. Vlček - dražební vyhláška

 

 


 

Poskytování dotací z rozpočtu Města Pohořelice

Vyvěšeno dne: 16. listopadu 2016    Bude sňato: 16. prosince 2016

Dne 9.11.2016 schválilo ZMP Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Města Pohořelice. Pravidla včetně žádostí najdete v odkazech níže.

Usnesení č.j. 124 EX 17827/14-149

Vyvěšeno dne: 14. listopadu 2016    Bude sňato: 19. ledna 2017

Exekutorský úřad Litoměřice, soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LLM - dražební vyhláška

Usnesení č.j. Č.j. 043 EX 111/13-55

Vyvěšeno dne: 14. listopadu 2016    Bude sňato: 18. ledna 2017

Exekutorský úřad Ostrava, soudní exekutor Mgr. Jiří Král - dražební vyhláška

Nabídka volného pracovního místa

Vyvěšeno dne: 13. října 2016    Bude sňato: 31. prosince 2016

Městský úřad Pohořelice hledá vhodného uchazeče na obsazení pracovního místa

- zahradník

- přihláška 

vyhlášeno:  13.10.2016    sňato:  31.12.2016

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 9. září 2016    Bude sňato: 31. prosince 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha;  -viz příloha

Infolinka pro dotazy k EET

Vyvěšeno dne: 2. srpna 2016    Bude sňato: 31. prosince 2016

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - spuštění infolinky pro dotazy k EET

Elektronická evidence tržeb od 1.12.2016

Vyvěšeno dne: 16. června 2016    Bude sňato: 31. prosince 2016

Zpráva finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016.

Plné znění smlouvy

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 18/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje TJ Dynamo - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 18-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 16/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 16-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 9/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje ZUŠ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 9-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 21/2016

Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje DCHB PS - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 21-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016

Vyvěšeno dne: 19. února 2016    Bude sňato: 19. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva Město Pohořelice - SVČ Pohořelice

Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

Znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015

Vyvěšeno dne: 10. prosince 2015    Bude sňato: 10. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015.

Projekt Digitální úřad pro nové tisíciletí

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2015    Bude sňato: 30. prosince 2016

Město Pohořelice na svém úřadě ukončilo další krok v rozvoji informačních technologií.

12600

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015

Vyvěšeno dne: 21. října 2015    Bude sňato: 21. listopadu 2018

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015.

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

Vyvěšeno dne: 12. srpna 2015    Bude sňato: 31. března 2017

Seznam neznámých vlastníků pozemků

Vyvěšeno dne: 18. srpna 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 20. května 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

13511

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu