2. Výběrové řízení na technologické centrum Města Pohořelice

Město Pohořelice vypisuje výběrové řízení na dodávku technologického centra spofinancovaného z fondů EU jako veřejnou zakázku podle zákona 137/2006 Sb. V tomto výběrovém řízení se soutěží pouze technologické centrum (1.část veřejné zakázky). Ostatní části budou soutěženy později.

Technologická centra budou integrální součástí systému eGovernment, propojenou infrastrukturou KIVS.

Implementace eGovernment vyžaduje vytvoření, provoz a údržbu infrastruktury pro zpracování klíčových dat regionu prostřednictvím aplikací a systémů, jako jsou spisové služby, datové sklady, digitální mapy veřejné správy (DMVS) atd. Na úrovni Krajů a ORP získá informatika výrazně regionální charakter. Technologická centra budou postupně rozšiřována implementací nových funkcí.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Technologické centrum ORP Pohořelice – 1. až 3. část projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06871 „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“

První část je již soutěžena. Tento článek obsahuje zadávací dokumentaci pro 2. a 3. část – druhé výběrové řízení veřejné zakázky.

Zadávací dokumentace projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06871 – 2. a 3. část

Příloha_4_Zadávací_dokumentace_elektr_spisové_služby
Smlouva_o_dílo_spisová_služba

Příloha_5_Zadávací_dokumentace_Ucelený_IS_ekonom_agend_úřadu
Smlouva_o_dílo_ekonomické_agendy

Příloha_6_Tech_specifikace_vyvolávací_systém
Smlouva_o_dilo_vyvolávací_systém

Příloha_7_Zadávací_dokumentace_redakční_ systém_webových_stránek
Smlouva_o_dílo_redakční_systém

Příloha_8_Zadávací_dokumentace_pro_systém_elektronických_formulářů
Smlouva_o_dílo_elektronické_formuláře

Příloha_9_Zadávací dokumentace_pro_desktop_managment_system
Smlouva_o_dílo_DMS

Kontaktní osoby :

MVDr. Pavel Michalica – tajemník tel: 519 301 322 email: tajemnik@pohorelice.cz
Ing. Petr Procházka – informatik tel: 519 301 327 email: informatik@pohorelice.cz

Zveřejněno 26.8.2011