archiv

Realizované dotační projekty

20.4.2023

Projekt Pohořelice – cyklostezka ulice Znojemská a cyklostezka podél Šumického potoka

Cílem projektu je vybudování dvou cyklostezek – na ulici Znojemská a podél Šumického potoka. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti a...

Číst více

4.10.2022

Rekonstrukce chodníku podél ul. Znojemská, Pohořelice

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí může naše město zrekonstruovat chodník podél ul. Znojemská. Hlavním cílem projektu je...

Číst více

24.8.2022

Rekonstrukce rybníka na p.č. 1000/1, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

Projekt: „Rekonstrukce rybníka na p.č. 1000/1, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou“ Hlavní cíl: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na...

Číst více

1.7.2022

SVČ Pohořelice učebny zájmového a neformálního vzdělávání

Město Pohořelice získalo dotaci na realizaci přístavby dvou odborných učeben zájmového a neformálního vzdělávání v areálu SVČ Pohořelice, Dlouhá...

Číst více

7.4.2022

Vybavení objektu pro knihovnu a spolkovou činnost Smolín

Vybavení objektu pro knihovnu a spolkovou činnost  Smolín 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje Projekt je...

Číst více

7.4.2022

Protipovodňová opatření města Pohořelice

Předmětem podpory je modernizace a doplnění lokálního výstražného a varovného systému s doplněním údajů do povodňového plánu s cílem...

Číst více

7.4.2022

Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ

Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny. Realizace těchto opatření přinese úsporu ve výši 27,10 MWh/rok, což odpovídá úspoře 25% z...

Číst více

31.3.2022

Vybavení nových učeben SVČ Pohořelice přístavba

Město Pohořelice získalo dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2021 na vybavení odborných učeben  a to v rámci předložené žádosti o...

Číst více

18.1.2022

EFEKT 2021

EFEKT 2021 Město Pohořelice získalo dotaci ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 – 2021 Program EFEKT...

Číst více

18.1.2022

Snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu Pohořelice

Snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu Pohořelice Předmětem projektu je instalace fotovoltarické elektrárny a instalace...

Číst více

18.1.2022

Smolín – chodníky

Smolín – chodníky V souladu s Pravidly pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke...

Číst více

18.1.2022

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Předmětem projektu je instalace fotovoltarické elektrárny. Realizace těchto opatření přinese úsporu ve výši...

Číst více