Bezpečnější Pohořelice 2023

Město Pohořelice obdrželo pro rok 2023 dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu zaměřeného na prevenci kriminality Bezpečnější Pohořelice 2023. Realizace projektu probíhala během celého roku 2023. V rámci projektu se realizovaly besedy městské policie se žáky škol v rámci správního obvodu ORP Pohořelice, besedy městské policie se seniory. Již tradiční akce Den s IZS v Pohořelicích se konala v červnu a letos byla zacílena na žáky 3.-5. třídy ZŠ Pohořelice. Dále probíhaly besedy se žáky základních škol na téma kyberbezpečnost, které lektorovala firma Replug Me (www.replugme.cz).

V rámci tohoto projektu proběhlo v měsíci září také promítání filmu BANGER v kině v Pohořelicích. Film zhlédli žáci 8. a 9. ročníků základních škol Loděnice, Pohořelice a Vranovice. Součástí promítání byla také beseda s hercem a hlavní postavou filmu – panem Adamem Mišíkem a s paní Gábinou – odbornicí na prevenci. V odpoledních hodinách proběhlo promítání pro širokou veřejnost.

V měsíci říjnu se v rámci projektu uskutečnila soutěž žáků základních škol zaměřená na on-line bezpečnost a kybersvět – Dej si bacha, kterou organizovalo SVČ Pohořelice ve spolupráci s městem Pohořelice.

Zajímavé byly také besedy žáků zaměřené na oběti, které realizovala nezisková organizace Popálky, s.z., na základních školách. V rámci projektu byly také vytištěny a zakoupeny preventivní stolní kalendáře na rok 2024 pro naše babičky a dědečky.

Celkové náklady projektu byly 218 tis. Kč, z toho dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje byla ve výši 150 tis. Kč.

Aktivit projektu se celkem účastnilo celkem přibližně 40 seniorů, 700 žáků ze základních škol správního obvodu ORP Pohořelice, 50 pedagogických pracovníků a do některých aktivit byli zapojeni i rodiče.

Od účastníků aktivit máme na realizaci projektu kladné ohlasy, a proto již nyní plánuje realizační tým města Pohořelice aktivity zaměřené na prevenci kriminality v našem správním obvodu v roce 2024 – projekt Bezpečnější Pohořelice 2024.

Všem, kteří se do realizace projektu jakkoliv zapojili, děkujeme za spolupráci.

Za realizační tým města Pohořelice Ing. Hana Mlýnková, regionální rozvoj města