archiv

Investiční akce ve městě

3.7.2024

Oprava komunikace Velký Dvůr

Stávající místní komunikace slouží, jako přístupová komunikace ke stávající zástavbě rodinných domů a do areálu zemědělského podniku. Jedná se o...

Číst více

3.7.2024

Přechod pro chodce u komunitního centra Pfann

Po dlouhých peripetiích s dopravním inspektorátem Policie ČR probíhá povolovací proces pro vybudování nového přechodu pro chodce u komunitního centra Pfann...

Číst více

3.7.2024

Nové parkoviště u MŠ Hybešova

Předmětem projektové dokumentace je výstavba parkovací plochy včetně přístupové komunikace u mateřské školky ve městě Pohořelice. Je navržena parkovací...

Číst více

3.7.2024

Rozšíření plochy hřbitova

Návrh řeší rozšíření stávajícího hřbitova o smuteční síní (budoucí investice) a odstavná a parkovací stání, která již byla vybudována. V...

Číst více

3.7.2024

Studie bytového domu se zázemím pro pečovatelskou službu

Navržená novostavba bytového domu s pečovatelskou službou je situována na městských parcelách č. 1923, 1927, 1928/1, 1655/1 k.ú. Pohořelice nad Jihlavou,...

Číst více

30.6.2023

Dětská skupina Smolín

Architektonická studie předchází přípravě na projektovou dokumentaci pro novostavbu v místní části Smolín. Pracujeme na přípravě stavebního povolení a...

Číst více

30.6.2023

Parkoviště za hřbitovem

Další část k rozšíření kapacity hřbitova proběhne během prázdnin na ulici Vídeňská. V rámci stavebních prací dojde k výstavbě 15 parkovacích...

Číst více

30.6.2023

Rekonstrukce chodníku Vídeňská

Ulice Vídeňská se dočká nových chodníků. Rekonstrukce v celkové délce téměř 450 metrů nás čeká v průběhu prázdnin 2023. Použita bude vsakovací...

Číst více

3.4.2023

Skautský dům – Rekonstrukce objektu bývalé myslivny

Cílem projektu je podpořit činnost skautského oddílu Pohořelice přispěním na rekonstrukci bývalého objektu “Myslivna” ve městě Pohořelice,...

Číst více

30.3.2023

Nástavba zdravotního střediska

Připravená projektová dokumentace řeší nástavbu 3NP stávajícího dvoupodlažního objektu. Objekt je obdélníkového půdorysu zastřešen plochou střechou....

Číst více

22.3.2023

Rekonstrukce objektu bývalé konírny

Připravená projektová dokumentace objektu konírny bezprostředně navazuje na areál objektu Pfann (parc.č. 1919/1) a nachází se v jeho východní části na...

Číst více

15.3.2023

Úprava veřejného prostranství – bývalá kasárna 

Účelem studie je zjištění možností pro vytvoření dalších aktivit v oblasti rozvoje brownfieldové lokality a začlenění lokality do urbanistické struktury...

Číst více