archiv

Investiční akce ve městě

30.6.2023

Dětská skupina Smolín

Architektonická studie předchází přípravě na projektovou dokumentaci pro novostavbu v místní části Smolín. Pracujeme na přípravě stavebního povolení a...

Číst více

30.6.2023

Parkoviště za hřbitovem

Další část k rozšíření kapacity hřbitova proběhne během prázdnin na ulici Vídeňská. V rámci stavebních prací dojde k výstavbě 15 parkovacích...

Číst více

30.6.2023

Rekonstrukce chodníku Vídeňská

Ulice Vídeňská se dočká nových chodníků. Rekonstrukce v celkové délce téměř 450 metrů nás čeká v průběhu prázdnin 2023. Použita bude vsakovací...

Číst více

3.4.2023

Skautský dům – Rekonstrukce objektu bývalé myslivny

Cílem projektu je podpořit činnost skautského oddílu Pohořelice přispěním na rekonstrukci bývalého objektu „Myslivna“ ve městě Pohořelice,...

Číst více

30.3.2023

Nástavba zdravotního střediska

Připravená projektová dokumentace řeší nástavbu 3NP stávajícího dvoupodlažního objektu. Objekt je obdélníkového půdorysu zastřešen plochou střechou....

Číst více

22.3.2023

Rekonstrukce objektu bývalé konírny

Připravená projektová dokumentace objektu konírny bezprostředně navazuje na areál objektu Pfann (parc.č. 1919/1) a nachází se v jeho východní části na...

Číst více

15.3.2023

Úprava veřejného prostranství – bývalá kasárna 

Účelem studie je zjištění možností pro vytvoření dalších aktivit v oblasti rozvoje brownfieldové lokality a začlenění lokality do urbanistické struktury...

Číst více

5.1.2023

Mateřská škola – dětská skupina Nová ves

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu bývalé školy a mateřské školy v Nové Vsi č.p. 114 pro vybudování dvou oddělení mateřské školy...

Číst více

15.12.2022

Služebna městské policie

Jedná se o nový objekt služebny městské policie, který bude součástí stávající řadové zástavby. Objekt služebny zahrnuje celkem tři nadzemní podlaží...

Číst více

7.4.2022

Územní studie Nová Ves

Účelem studie je vypracování koncepční územní studie v rozsahu řešeného území, jenž stanoví: nové funkční a provozní uspořádání stávajících...

Číst více

28.2.2022

Chodník, podél ulice Znojemská

Řešení jsou vzhledem k charakteru stavby zcela podřízena technickému řešení a požadavkům dotčených správců sítí a v maximální možné míře splňuje...

Číst více

25.2.2022

Vedení pěších podél silnice III/39521 a III/39522 v části obce Smolín

Předmětem projektové dokumentace je návrh chodníků a zpevněných ploch podél silnice III/39521, III/39522 a místní komunikace v obci Smolín včetně úpravy...

Číst více