Dětské kluby a příměstské tábory

Město Pohořelice navázalo na realizaci projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice I. a II., v rámci kterého se pořádaly dětské kluby a příměstské tábory v Pohořelicích a okolních obcích Ivaň, Loděnice, Vlasatice a Troskotovice, a to v letech 2016-2021. Od 1. 7. 2021 zahájilo město Pohořelice realizaci nového projektu, který na zmiňovaný projekt plynule navazuje. Projekt Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice III. se realizuje od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2022. V provozu jsou opět dětské kluby při ZŠ a MŠ Pohořelice (ranní a odpolední), dále dětské kluby v okolních obcích při ZŠ a MŠ Loděnice (ranní klub), při ZŠ a MŠ Vlasatice (ranní) a při ZŠ a MŠ Ivaň (ranní).

Od měsíce září 2021 jsou tedy rodičům dětí I. stupně základní školy ve správního obvodu ORP Pohořelice v obcích Pohořelice, Vlasatice, Loděnice, Ivaň k dispozici dětské kluby stejně jako v minulém školním roce.

Uvedené služby péče o děti jsou rodičům poskytovány zdarma, pokud splňují podmínky zařazení do projektu a to je: jsou zaměstnáni, připravují se studiem/rekvalifikací na výkon povolání, jsou vedeni v evidenci Úřadu práce a aktivně hledají zaměstnání nebo jsou to osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Podrobnější informace o provozu dětského klubu získáte na těchto kontaktech:

– Dětský klub při ZŠ a MŠ Pohořelice – Ing. Hana Konečná – 519 424 683; hana.konecna@zspohorelice.cz

– Dětský klub při ZŠ a MŠ Loděnice – Mgr. Petr Machálek – 602 315 154, zs.lodenice@orgman.cz

– Dětský klub při ZŠ a MŠ Vlasatice – Mgr. Marcela Mikelová – 519 425 231; marcela.mikelova@zsvlasatice.cz

– Dětský klub při ZŠ a MŠ Ivaň – Mgr. Lenka Koubková – 602 954 944, koubkova@zsivan.cz

Dětské kluby při ZŠ a MŠ Pohořelice a při ZŠ a MŠ Vlasatice budou dále pokračovat v provozu i ve školním roce 2022/2023.

Součástí projektu je také realizace příměstských táborů v období letních prázdnin.

V období 07/2022 až 08/2022 se realizuje celkem 19 týdenních turnusů v obcích Pohořelice, Branišovice, Loděnice, Vlasatice a Ivaň.

Podrobnější informace k příměstským táborům získáte na těchto kontaktech:

– SVČ Pohořelice – Mgr. Monika Janičatová – 519 424 558,  janicatova@svcpohorelice.cz

– ZŠ a MŠ Loděnice – Mgr. Petr Machálek – 602 315 154, zs.lodenice@orgman.cz

– ZŠ a MŠ Vlasatice – Mgr. Marcela Mikelová – 519 424 231, marcela.mikelova@zsvlasatice.cz

 ZŠ a MŠ Ivaň – – Mgr. Lenka Koubková – 602 954 944, koubkova@zsivan.cz

– Obec Branišovice – Jana Daníčková – 606 671 771, kc@branisovice.cz 

– ZŠ a MŠ Troskotovice – Mgr. Gabriela Vašíčková – 736 207 898, troskotovice_160@seznam.cz

Realizace projektu bude ukončena 31.12.2022.

Za realizační tým projektu Ing. Hana Mlýnková